+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sizden gelen sorular Kategorisinden Cennette İnsan Hayatı Nasıl olacak Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. kullanici
  Üye
  Reklam

  Cennette İnsan Hayatı Nasıl olacak

  Reklam

  Cennette İnsan Hayatı Nasıl olacak Mumsema Merhaba arkadaslar; Cennetin en alt yerinde, yani cennetin en düsük seviyesinde insanin hayati bu dünya hayatindan daha güzel mi olacak?

 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Yanıt: Cennette İnsan Hayatı Nasıl olacak


  Reklam


  Cennetin en alt tabakasında veya üst tabakasında bulunmak diye bir durum cennet ehli tarafından bilinmeyecek. Şöyle ki, herkes her tabakanın insanı orada birlikte olacaklar aynı sofraya oturup aynı yiyecekleri yiyecekler. Fark kendi lezzet alma kabiliyetlerindeki farklılık olacaktır. Aynı sofrada hem bir peygamber hem de en alt tabakadan bir kimse bulunacak fakat aldıkları lezzet farklı olacak. Ama bu insanlar bunun farkında olmayacaklar. En alt tabakadaki bir kimse kendisinden daha fazla lezzet alan birisinin olabileceğine ihtimal vermeyecek. Her tabaka kendisini en üst seviyede lezzetler içerisinde bilecek.

  Dolayısıyla ben alt tabakadayım üst tabakaya geçmek istiyorum gibi bir istek olmayacak.


  Allah adili mutlaktır. Hiç kimsenin amelini zayi etmez ve her kesin ameline göre mükafatlandırır. Bu bakımdan çok amel eden bir insanla az amel eden bir insan Cennete gitse bile ameli çok olanın makamı ve Cennetten istifadesi diğerine göre elbette farklı olacaktır.

  Tad alma duyusu az olan bir insan ile mükemmel olan bir insan aynı meyveyi yerlerse iyi olanın aldığı lezzet diğerine göre çok farklı olacaktır. İşte cennette de bu durum böyledir. Her ikisi de cennette olmasına rağmen aldıkları zevk farklı olacaktır.

  Kuran’ı dinlerken bir Peygamber ile bir medrese talebesi aynı yerde olsalar bile aynı zevki ve lezzeti almayacaklardır. Onların aynı yerde olmaları zevklerinin de aynı derecede olmasını gerektirmiyor. Bu nedenle maddi ve manevi nimetlerin cennete layık olarak bulunduğu ahiret alemlerinde iki dost veya iki eş aynı yerde olsalar bile alacakları lezzet ve keyif aynı olmayacaktır. Beraber olmalarına engel yoktur.

  Az önce arz ettiğimiz ve konumuzu ilgilendiren Hadisi, Bediüzzaman söyle açıklıyor:

  “Bir temsil ile, şu ulvî hakikata şöyle bir işaret ederiz ki, meselâ: Gayet güzel ve şaşaalı bir bağda muhteşem bir zât gayet büyük bir ziyafet, gayet müzeyyen bir seyrangâh öyle bir surette ihzar etmiş ki:

  Kuvve-i zaikanın hissedecek bütün lezaiz-i mat'umatı câmi', kuvve-i bâsıranın hoşuna gidecek bütün mehasini şamil, kuvve-i hayaliyeyi keyiflendirecek bütün garaibi müştemil ve hâkeza.. bütün havass-ı zahire ve bâtınayı okşayacak ve memnun edecek herşeyi içine koymuştur.

  Şimdi iki dost var. Beraber o ziyafete giderler. Bir locada, bir sofrada oturuyorlar. Fakat birisinin kuvve-i zaikası pek az olduğundan cüz'î zevk alır. Gözü de az görüyor. Kuvve-i şâmmesi yok. Sanayi-i garibeden anlamaz. Hârika şeyleri bilmez. O nüzhetgâhın, binden ve belki milyondan birisini, kabiliyeti nisbetinde ancak zevkederek istifade eder. Diğeri ise bütün zahirî ve bâtınî duyguları, akıl ve kalb ve his ve latifeleri, o derece mükemmel ve o mertebe inkişaf etmiştir ki; o seyrangâhtaki bütün incelikleri, güzellikleri ve letaifi ve garaibi ayrı ayrı hissedip zevkederek, ayrı ayrı lezzet aldığı halde o dost ile omuz omuzadır.

  Madem bu karmakarışık, elemli ve daracık şu dünyada böyle oluyor. En küçük ile en büyük beraber iken, seradan süreyyaya kadar fark oluyor. Elbette dâr-ı saadet ve ebediyet olan Cennet'te bittarîk-ıl evlâ dost dostu ile beraber iken, herbirisi istidadına göre sofra-i Rahmanürrahîm'den, istidadları derecesinde hisselerini alırlar.

  Bulundukları cennetler ayrı ayrı da olsa, beraber bulunmalarına mani olmaz. Çünki Cennet'in sekiz tabakası birbirinden yüksek oldukları halde, umumun damı Arş-ı A'zam'dır. Nasılki mahrutî bir dağın etrafında, birbiri içinde, birbirinden yüksek, kaidesinden zirvesine kadar surlu daireler bulunsa; o daireler birbirinin üstündedir fakat birbirinin güneş görmelerine mani olmaz, birbirinden geçebilir, birbirine bakar. Öyle de Cennetler de buna yakın bir tarz ile olduğu, ehadîsin mütenevvi rivayatı işaret ediyor.”

  SİE

 3. YaZaROW
  Emekli
  Allah razı olsun yazı için. Gerçekten içimi açtı.

 4. kullanici
  Üye
  Cennetin en düsük yerinde bir insanin ödülü nasil olacak onu merak ettim.

 5. Desert Rose
  Silent and lonely rains
  İslam'da cennet" hakkında ayrıntılı bilgi Kuran'da, hadislerde ve tefsirlerde bulunmaktadır. Bu kaynaklara göre cennet sekiz ana kapı tarafından kuşatılmıştır ve her kapı birbirinden ayrılmış kademeleri temsil etmektedir. En yüksek kademe firdevs (bazen adn denilir) olarak bilinir. Cennete girenlerin melekler tarafından Arapça selamlanacakları belirtilmektedir.
  Ve her kapıdan melekler, onların yanlarına girerler. Sabretmenizden dolayı size selâm olsun. Dünya yurdunun sonucu ne güzel.’— (Ra'd 13:23-24) İslami metinler, cennette ikamet eden ölümsüz kimseleri: mutlu - acıdan, üzüntüden, korkudan ve utançtan uzak - her dileği yerine gelen kişiler olarak tanımlar. Bu metinler, cennette yaşayan herkesin aynı yaşa (33 yaşında) ve aynı özelliklere sahip olacağını, pahalı cüppeler ve bilezikler giyeceğini, güzel kokacağını, altın ve değerli taşlarla bezenmiş divanlarda uzanırken paha biçilemez tepsilerle ölümsüz hizmetkarlar tarafından sunulan ziyafetlerde yer alacağını iddaa etmektedir. Metinlerde özellikle bahsedilen figürler: et, meyve, kokulu şarap ve sarhoşluk vermeyen içkilerdir. Bu kaynaklara göre cennettekiler kan bağı olan yakınlarıyla (bu kişilerin cennete girdiklerini varsayarsak) vakit geçirebilecek ve geçmişi hatırlayabilecekler. İslami metinlerde cennette yer alacağı belirtilen: yüksek bahçeler, gölgeli vadiler, kâfur veya zancefil kokulu pınarlar; su, süt, bal ve şarap nehirleri; tüm meyvelere sahip olan dikensiz ağaçlar; cennette barınmanın güzel olacağına işaret edilmektedir. Kuran'da ve hadislerde cennetteki bir günün dünyadaki bin yıla eşit olduğu, sarayların altın, gümüş, inci ve öteki değerli maddelerden yapıldığı, göz kamaştırıcı atların ve develerin yanında diğer yaratıkların da olduğu belirtilmektedir. Bunların yanısıra çok büyük ağaçlar, miskten yapılmış dağlar, aralarından nehirler akan inci ve yakuttan oluşmuş vadilerden bahsedilir. Bahsi geçen dört büyük cennet nehirlerinin adları: Seyhan (Sir Derya), Ceyhan (Amu Derya), Fırat ve Nildir.
  İslam dünyasınca cennetteki bu iyi koşullara rağmen Allah'ın cemâli ve rızâsı çok daha önemli sayılmaktadır. Kuran'a göre Allah, insanlara cennete cemâlini gösterecektir. Allah'ı görülmesi, diğer zevkleri gölgede bırakacak en büyük armağan olarak kabul edilmektedir. İslam inancına göre yeryüzünde yalnızca son peygamber Hz. Muhammed (SAV) henüz bu dünyadayken "Mîraç" hadisesiyle bu şerefe nâil olmuştur ve yine miraçta "namaz" eylemi İlâhi bir lûtuf olarak armağan edilmiş ve bütün Müslümanlara sembolik olarak mîraç zevki yaşama imkanı verilmiştir. Bu da "Namaz, müminin mîracıdır" Hadis-i Şerifi ile ifade edilir.
  Kuran'daki cennet adları [değiştir]


  • Firdevs — Cennetin en yüksek bahçeleri (Kehf:107, Mü'minun:11)
  • Dâru'l-mukâme — Ev/Yuva (Fatır:35)
  • Dâru's selâm — Huzur evi/yuvası (Yunus:25)
  • Cennetü Adn — Ebedi mutluluğun bahçesi (Tevbe:72, Ra'd:23)
  • Dâru'l-hulûd — Ebedi Bahçeler (Furkan:15)
  • Cennetü'l-Me'v⠗ Barınağın bahçesi (Necm:15)
  • Cennâtü'n-naîm — Sevinç Bahçesi (Maide:65, Yunus:9, Hac:56)
  • el-Makâmü'l-emîn — Güvenlik evi (Duha:51)

  Hülâsa, İslam inancında Allah'a inanan ve sonradan İslam dinini seçenler, hayatlarını islam inancı içerisinde noktalayanlar, bu inanç ve güzel hareketlerinin karşılığı olarak cennete girebileceklerdir.

 6. Hoca
  erimeye devam...
  Cennetin en düsük yerinde bir insanin ödülü nasil olacak onu merak ettim.
  1887. Muğîre İbni Şu‘be radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
  “Mûsâ sallallahu aleyhi ve sellem Rabbine:
  – Cennetliklerin en aşağı derecesi nedir? diye sordu. Allah Teâlâ da şöyle buyurdu:
  – O, cennetlikler cennete girdikten sonra çıkagelen bir adamın derecesi olup kendisine:
  – Cennete gir! denir.
  – Yâ Rabbî! Herkes yerine yerleşmiş ve alacağını almışken ben nereye gideceğim? der. Ona:
  Sana dünya hükümdarlarından birinin mülkü kadar yer verilse razı olur musun? diye sorulur. O da:
  – Razıyım yâ Rabbî! der. Bunun üzerine Allah Teâlâ ona:
  – İşte öyle bir mülk senindir. Bir o kadar daha, bir o kadar daha, bir o kadar daha, bir o kadar daha buyurur. Beşincisinde o adam:
  – Razı oldum yâ Rabbî! der. Allah Teâlâ ona:
  İşte bu kadar şey hep senindir. Onun on misli de senindir. Bir de neyi arzu ediyorsan, gözün neden hoşlanıyorsa hepsi senindir, buyurunca adam:
  – Razı oldum yâ Rabbî! diyecek.
  Daha sonra Mûsâ aleyhisselâm :
  – Yâ Rabbî! Cennetliklerin en üstün derecesi nedir? diye sordu. Allah Teâlâ şöyle buyurdu:
  – Onlar benim seçtiğim kullardır. Onların kerâmet fidanlarını kudret elimle ben dikip mühür altına aldım. Onlara hazırladığım nimetleri ne bir göz görmüş, ne bir kulak duymuş, ne de bir kimsenin hatır ve hayalinden geçmiştir.”

  Müslim, Îmân 312.

 7. kullanici
  Üye
  bu hadis sahih mi?

 8. Hoca
  erimeye devam...
  bu hadis sahih mi?
  Hadisin sıhhat derecesini sorduğuna göre, imam müslimin hadis kriterinide biliyorsundur kardeş.

  Müslim, Îmân 312.

 9. kullanici
  Üye
  hayir bilmiyorum.
  Neymis ki kriter?

 10. aziz83
  Emekli
  bu hadis sahih mi?
  Müslimde geçen bir hadis %100 sahihtir kardeşim içiniz rahat olsun...

 11. Hoca
  erimeye devam...
  hayir bilmiyorum.
  Neymis ki kriter?
  Buyur oku :
  İmam Müslüm ve Sahihi müslim hakkında

 12. nur11
  Üye

  Reklam


  bildiğim kadarı ile cennette en düşük seviyede olanların bile cennetteki yeri 6 dünya büyüklüğünde olacakmış ( bir hocadan duymuştum yalnış bilgi ise affola )

  Selametle

+ Yorum Gönder
cennet hayatı nasıl olacak,  cennette insanlar nasıl olacak,  cennette insanlar ne yapacak,  cennette insan nasıl olacak,  cennetin en alt tabakası,  cennet hayatı,  cennet nasıl olacak