+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sizden gelen sorular Kategorisinden Ergenliğine girmeden ölen çocuklar ? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. yaso-123
  Devamlı Üye
  Reklam

  Ergenliğine girmeden ölen çocuklar ?

  Reklam

  Ergenliğine girmeden ölen çocuklar ? Mumsema ergenliğine girmeden ölen çocuklar öldüklerinde cennette hizmetçi olacak diye duymuştum peki neden onlarda diğer insanlar gibi sınavdan geçirilmiyorlar ? herkes kendi kaderini seçmez mi o zaman onların seçimleri ney oldu ?

 2. Star
  Devamlı Üye

  Yanıt: ergenliğine girmeden ölen çocuklar ?


  Reklam


  Belkide Allah onların seçim yapmalarını istememiştir.Belkide Allah onların tüm yaşamları boyunca doğru yolu seçeceklerini bildiği için işi kolaylaştırıp onları çok geçmeden yanına almıştır.Heyhat Allah bilir.Cevabını bende merak ettim doğrusu

 3. yaso-123
  Devamlı Üye
  ama o çocuklar cennette hizmetçi olacaklar yani insanlara hizmet edecekler diye duymuştum eğer öyle olsaydı insanlar gibi olurlardı onlarda tabi yanlış duymamışımdır inşallah
  ayrıca Allah senin benim hepmisin yanlış yola sapıp sapmıyacağımızı biliyor ama sırf biz neden cehennemdeyiz yada neden cennetteyiz demiyelim diye bize kendi kendimizi gösteriyor yani hepimis zaten yarabime layık olup olmadığımızı bir nevi bileceğiz eğer dünya olmasaydı bunun adaletsizlik olduğu düşüncesine kapılabilirdik

  Allah razı olsun cevabın için

 4. Star
  Devamlı Üye
  Allah sendende razı olsun bir arkadaş umarım daha net bir yanıt verebilir

 5. imamhatipli42
  Ölüm var Ölüm
  Küçük yaşta ölen çocuklar, akıl hastaları ve hayvanların mükellefiyeti olmadığı için ahirette herhangi bir hesaba çekilmeleri sözkonusu değildir.
  Küçük yaşta ölen çocuklar, akıl hastaları ve hayvanlar cennete girecek mi?
  Büluğ çağına girmeden ölen çocuklar, anna baabları hangi dinden olursa olsun cennete gireceklerdir. Bu dünyada küçük çocuğunu kaybeden anne babaya bir mükafat olarak Cennette o çocukları onlarla birlikte olacak ve bu dünyadaki kısa bir çocuk sevgisine bedel ahirette ebedi bir çocuk sevgisini onlara tattıracaktır.

  Hangi hayvanlar Cennete girecek?

  Mişkâtü’l-Envar isimli eserde İmam Mukatil’den bu hususta şöyle bir rivayet nakledilir:

  Şu on hayvan Cennete girecektir:

  1. İbrahim Aleyhisselâmın buzağısı.

  2. İsmail Aleyhisselâmın yerine kesilen koç.

  3. Salih Aleyhisselâmın bir mucizesi olan deve.

  4. Yunus Aleyhisselâmı yutan balık.

  5. Musa Aleyhisselâmın ineği.

  6. Uzeyir Aleyhisselâmın merkebi.

  7. Süleyman Aleyhisselâmın karıncası.

  8. Belkıs’in hüdhüd kuşu.

  9. Ashab-ı Kehf’in Kıtmir isimli köpeği.

  10. Peygamberimizin Kasva isimli devesi.1

  Ayrıca bu hususta Bediüzzaman Said Nursî ise, “Üçüncü Şua” olan Münacat isimli eserinde şöyle demektedir:

  “Evet, ebedînin sâdık dostu ebedî kalacak ve bâkînin âyine-i zîşuuru bâki olmak lâzım gelir.

  “Hayvanların ruhları bâkî kalacağını ve Hüdhüd-ü Süleymânî (a.s.) ve Nemli ve Naka-i Sâlih (a.s.) ve Kelb- Ashab-ı Kehf gibi bazı efrad-ı mahsusa hem ruhu, hem cesediyle bâkî âleme gideceği ve her bir nev’in ara sıra istimal edeceği bir tek cesedi bulunacağı rivayat-ı sahihadan anlaşılmakla beraber, hikmet ve hakikat, hem rahmet ve rububiyet öyle iktiza ederler.”2

  Yani, ruh bâkî kalacağına göre, bütün hayvanların ruhları bâkî kalacaktır. Fakat Cennete girecek olan bu hayvanlar gibi, bazı hususi fertler de hem ruhu, hem de cesedi ile birlikte bâki âleme gidecektir. Ve ayrıca her bir tür mahlukun ara sıra kullanacağı bir cesedinin bulunacağı bildirilmektedir.

  Evet, rivayetler değişik olsa da, Cennete girecek olan hayvanlar başlıca bunlardır. Onların Cennetteki hayatını, nerede, nasıl bulunacaklarını ise Ancak Cenab-ı Hak bilir. Çünkü o âlemin gerçek keyfiyetine bizim idrakimiz kâfi gelmez.

  Cennete girecek olan bu hayvanların bu peygamberler ve bu zatlarla olan münasebeti hakkında ise Peygamberler Tarihi isimli eserlerde geniş malumat bulmak mümküdür.

  1. Dürretü'n-Nâsihtn, s.57.

  2. Şualar, s.45.

  Akıl hastaları da Allah’ın lütfuyla ve izniyle Cennet’e girerler.

  Selam ve dua ile...

 6. Desert Rose
  Silent and lonely rains
  “Cennetliklerin etrafında, ebedî kılınmış vildân (çocuklar) dolaşıp hizmet ederler” (Vâkıa, 17) ve “Etraflarında, ebedî kılınmış vildân (çocuklar) hizmet için dolaşır durur. Onları gördüğünde, etrafa saçılmış inciler sanırsın” (İnsân, 19) âyetlerinde geçen vildân kelimesi, çocuk doğurma ve çocuk sahibi olma manalarına delalet eden v-l-d kökünden gelmektedir. Kur’ân-ı Kerim’de bu kökten gelen pek çok fiil ve isim1 kullanılmıştır. Bunlardan biri olan vildân, velîd’in çoğulu olup2 mevlud (doğurulmuş) manasındadır. Fakat, mevlud olmalarından sarf-ı nazarla (ana-babalarına nisbeti düşünülmeksizin) küçük çocuklar için kullanılır olmuştur.3 Velid’in ise, doğumu yaklaşmış çocuk için kullanıldığı söylense de4 bebek manasına geldiği daha açıktır. Çünkü âyette Hz. Musa’nın bebeklik dönemi için kullanılmıştır.5 Bu kelime hem kız hem de erkek çocukları için kullanılır. Lügatlerde velid’e, sonraki dönemlerde bu kelimeye izafe edilmiş ikinci ve üçüncü mana olarak köle ve genç hizmetçi manaları da verilmiştir.6 Vildân kelimesi, ele alacağımız iki âyet dışında, üçü Nisâ (75, 98, 127. âyetler), biri Müzzemmil (17. âyet) sûrelerinde olmak üzere 4 âyette daha geçmektedir. Müfred şekli olan velid ise bir âyette (Şuarâ, 18) geçmektedir.

  Nisâ sûresindeki üç âyetten ilk ikisinde vildân kelimesi mustaz’aflar (Mekke’de zor durumda bulunan hicret edememiş müslümanlar/ mustaz’afine mine’r-ricali ve’n-nisai ve’l-vildân) içinde, üçüncüsünde de yine yetim kadınların yanında çaresiz çocuklar manasında (el-müstaz’afine mine’l-vildân) üçüncü grup olarak zikredilir.7

  Müzzemmil sûresinde ise kıyametin dehşeti anlatılırken zikredilir: “İnkâr ettiğiniz takdirde, çocukları (vildân) ihtiyarlatan bir günden nasıl korunacaksınız!?” (Müzzemmil, 17). Vâkıa, 17 ve İnsân, 19. âyetlerdeki vildân kelimesine verilen manalara göz attığımızda ise şunları görüyoruz: Çocuklar, cennet çocukları, evladlar, gencecik uşaklar, gençler, civanlar, delikanlılar, hizmetçiler, genç hizmetçiler, genç nedimler, gençlikler.

  Görüldüğü gibi bu âyet hakkında da benzer meâller söz konusudur. Bu meâller içinde bizce en isabetli olanları çocuklar veya cennet çocukları ifadeleridir. Çünkü vildân kelimesinin çocuklar manasına delaleti açıktır. Özetle, Vildân’ın manasının çocuklar olduğu hususunda ihtilaf söz konusu değildir. Ğılmân kelimesi erkek çocuklar için kullanıldığı, ğılmânun lehum ifadesi malikiyet manasında alınarak, “onlara ait olan ğılmân” manasını ihtiva ettiği ve hadislerde de cennetliklerin çok sayıda hizmetçileri olacağı bildirildiği için bu çocukların cennette hizmet için yaratılmış oldukları düşünülebilir. Vildân ise, hem erkek hem de kız çocuklarını kapsadığı ve kelime kök itibariyle doğumu çağrıştırdığı için bu çocukların cennetliklerin dünyada buluğ çağına ermeden vefat eden ve bunlara ilaveten bazı hadis-i şeriflerde dile getirilen, arzu ettikleri takdirde bir hamilelik sıkıntısı olmadan cennetlikler için yaratılan kendi çocukları olabilir…8 Bu durumda dünya hayatında çocukları olmasa da, bütün cennetliklerin, cennette diledikleri kadar çocuk sahibi olmaları söz konusudur.

  Cennetlikler dünyadaki yaşlarına bakılmaksızın gençler sûretinde inşa olunacakları gibi, cennetlik çocuklar da, vefat yaşları ne olursa olsun çocukluğun en güzel çağında ana-babalarına ebedî bir eğlence, sürur kaynağı ve göz aydınlığı olmak üzere yeniden inşa edileceklerdir.9 Dünya hayatındaki en büyük manevî zevklerden birisi hiç şüphesiz sevimli, neşeli küçük çocuklardır. Bu durum, cennet hayatının en güzel yönlerinden birisinin bu çocuklar olacağına işaret etmektedir.

  2- Cennet hizmetçilerinin çocuklar manasındaki ğılmân kelimesiyle ifade edilmesindeki hikmet nedir?

  Cennetliklerin eşleriyle beraber olacakları ortamlarda gençlerin yerine çocuk görünümlü hizmetçiler bulunması daha uygundur. Çocukların hizmeti daha rahatlatıcıdır. Çocukların hizmet için daha hareketli, enerjik oldukları da bir gerçektir. Ayrıca cennette yorulma olmayacağı, keza bütün işler zevkle yapılacağı için bu hizmet onlara asla ağır gelmeyecek, aksine bu işten büyük bir lezzet alacaklardır denilebilir. Ğılmân ifadesinin, mahiyetleri bizce meçhul olan bu hizmetçilerin bizim anlayış seviyemize uygun hale getirilmiş bir hitap şekli olduğu düşünülebilir… Dolayısıyla bu hizmetçilerin ğılmân (çocuklar) olarak isimlendirilmesi onların tamamen farklı bir mahiyet ve keyfiyette, erkek veya kadınlıktan, cinsiyet ve cinselliği çağrıştıran şeylerden, tamamen uzak bir görünüm ve tabiatte, sûret ve sirette yaratıldığına işaret sayılabilir. Bizce cennetliklerin içecek kaplarının billur-gümüş (kavarira min fıdda) olarak tavsif edilmeleri, bu kapların çok farklı bir keyfiyette olduğuna delalet ettiği gibi, bu kelime (ğılmân) da, hizmetçilerin yaş ve cinsiyetinden çok, onların masumiyetini, çocuk görünümlü olduklarını, ama güç ve kuvvetçe hizmet için son derece elverişli kimseler olduklarını ifade etmektedir. İbn Abbas’ın, “Cennette dünyadaki şeylerin ancak isimleri vardır” (yani mahiyetleri çok daha farklı ve üstün niteliktedir) sözü de bu kanaatimizi desteklemektedir.

  3- Vildan eğer cennette dünyadan giden ergenliğe ulaşmadan ölen çocuklar ise bunların anne babalarına hizmetçi yapılmaları nasıl açıklanabilir?

  Âyetlerde, vildân’ın da cennetliklere hizmet ettiğinin belirtilmesinden hareketle, -vildân’ın cennetliklerin çocukları sayıldığı takdirde- bu durumun hizmet etmekle bağdaşmayacağı söylenebilir. Bizce, bu çocukların ana-babalarına hizmeti ihtiyaçtan kaynaklanan bir durum olmayıp nimetlerin onların eliyle sunulmasında ayrı bir tat ve güzellik olduğu içindir. Hizmetçi kelimesinin zihinlerde çağrıştırdığı mana ile bu çocukların hizmeti arasında önemli farklar olduğu kanaatindeyiz. Bu çocukların hizmeti sıradan bir hizmetçilik değil anne ve babalarına olan sevgi ve düşkünlüklerini göstermeye yönelik bir hizmettir.

  Bu durum hizmetten çok bir nevi lezzettir. Bu hizmetle hem kendileri büyük bir zevk almaktadırlar hem de anne ve babaları. Hareketsiz bir çocuğa karşın hareketli, enerjik çocuk daha sevimlidir. Çocukların hareketliliği, anne ve babalarının etraflarında dönüp durmaları, sağa sola koşuşmaları onların güzelliğine ve sevimli olmalarına ayrı bir güzellik katar. Nitekim, İnsân, 19. âyette bu hizmetçi çocukların etrafa saçılmış incilere benzetilmesi, onların çokluğunu, meclis ve evlerde sürekli bir faaliyet, hareket ve çeşitli hizmetler içinde olduklarını ve keza renklerinin saflığını ve güzelliklerini ifade etmektedir. İncilerin dizili oldukları ipten sıyrılarak etrafa saçılmasıyla parıltılarının birbirine yansıması sebebiyle ayrı bir güzelliği, gönle hoş gelen, sürur veren ayrı bir özelliği vardır. Bilhassa altın veya ipek sergi üzerine saçılırsa çok daha güzel bir görünüm arz ederler. Sedefinden yeni çıkarılarak etrafa saçılan henüz el değmemiş, üzerine toz konmamış yaş ve taze olan incilerin sürur veren ayrı bir güzelliği vardır. 10

  Bu açıklmalara göre Cennetlik çocukların hizmetçi olması, dünya hizmeti olarak değil, cennetin güzellikleri olarak değerlendirilmeldiir. Bu durum cennet çocukları için bir eziyet değil, büyük bir lezzet ve nimettir. Aynı güzellikler buluğ çağına ermeden ölen kafir çocukları için de geçerlidir, denilebilir.

  Dipnotlar:
  1- velede, yelidu, elidu, vulide, yuled; veled, evlad, valid, valide, valideyn, velid, mevlud, vildan.
  2. Maverdî, V, 450; Râzî, XXIX, 131
  3. Râzî, XXIX, 131
  4. Bursevî, X, 273
  5. Şuarâ, 18
  sorularla İslamiyet


 7. yaso-123
  Devamlı Üye
  paylaşım için Allah razı olsun , ama tam olarak sorumun cevabını bulamadım

 8. aziz83
  Emekli
  Büluğ çağına gelmeden ölen çocuklar aile efradına şefaat edebilir mi?
  Büluğ çağına gelmeden ölen çocuklar aile efradına şefaat edebilir mi?

  Evet küçük yaşta ölen çocuklar ailesine şafaat eder. Şefaat dediğimiz hadiseyi, Cenab-ı Hak Peygamberimize başta olmak üzere tüm enbiyaya, melaikeye, Allah’ın sevgili kulları olan velilere, şehitlere ve küçük yaşta vefat eden masum çocuklara vermiştir. Fakat şefaat denilince, Allah’ın cennete koymak istediği kişileri Allah’ın sevdiği kişilerin eliyle ve şefaatiyle yaptırmak irade eder. Burada Allah’ın istemediği ve sevmediği veya kurtulmaya hak kazanamayan kişileri hiç kimse yine kurtaramayacaktır. Dolayısıyla şefaate hak kazanan kişilerin yine Allah’ın rızasını kazanan kişilerdir. Yoksa kafir ve müşrik gibi dünyada Allah’ı razı etmemiş kişiler şefaate istihkak kesp etmeyecektir.

  Selam ve dua ile...Sorularla İslamiyet

  Ayrıca bkz>>>

  http://www.mumsema.com/diger-soru-ve...olacaktir.html

 9. yaso-123
  Devamlı Üye
  arkadaşlar paylaşımlarınız için Allah razı olsun ama ben çocukların ne olcağını sormadım zaten biliyorum ama neden o şekilde olduğunu sordum yani neden onlarda diğer insanlar gibi sınava çekilmiyorlar ?

 10. aziz83
  Emekli
  arkadaşlar paylaşımlarınız için Allah razı olsun ama ben çocukların ne olcağını sormadım zaten biliyorum ama neden o şekilde olduğunu sordum yani neden onlarda diğer insanlar gibi sınava çekilmiyorlar ?

  Hz. Peygamber (s.a.s.)'in,
  "Üç kimseden kalem kaldırıldı (yani onlar tekliften muaf tutuldu); buluğa erene kadar çocuktan, uyanıncaya kadar uykudakinden ve ayılıncaya kadar mecnundan" hadisidir (Buhârî, Hudûd 22, Talâk 11; el-Âmidî, el-
  İhkâm fî Usûli'l-Ahkâm, I/199, 200). Bu ifadeden şu üç husus anlaşılmaktadır:

  1- Teklifin direği akıldır; çünkü teklif Allah'ın hitabıdır. Buna da ancak aklıyla idrâk eden kimse muhâtap olabilir.
  2- Akıl yavaş yavaş gelişmekte, çocukluktan itibaren olgunlaşma seyrine devam etmektedir. O, teklif haddine ancak gelişmesini tamamladıktan sonra ulaşmaktadır.
  3- Aklın yavaş yavaş gelişmesi gözle görülmeyen bir husustur; çünkü o, bir zaman süreci içerisinde adım adım kemâl noktasına ulaşmaktadır. Elbette bu noktayı gösteren maddî bir ölçünün bulunması gerekir. O da buluğ çağıdır. İşte bu çağ, aklın noksanlık ve kemâli arasındaki sınırı teşkil etmektedir. Kişi bu çağa ulaşınca ona teklif terettüb etmektedir.

  İşte bundan sebep hesaba çekilmiyorlar... 11. yaso-123
  Devamlı Üye
  allah razı olsun

  biliyorum çok oldum ama tam olarak aydınlanmam için yardımınıza ihtiyacım var tamam çocuklar bu yüzden hesaba çekilmeyecek ama neden çocuk yaşta ölüyorlar yani onların bizden farkı ne bizler cenneti cehennemi kendimiz seçmedik mi yani kaderimizi Allah bizim seçimimize göre yazdıysa onların seçimi ne oldu yani onlar neden sınava tabş tutulmuyorlar ?

+ Yorum Gönder
ergenliğe girmeden ölenler,  büluğa ulaşmadan ölenler,  buluğ çağına gelmeden ölen