+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sizden gelen sorular Kategorisinden Seytan sarkicimiydi? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. ikindi
  Devamlı Üye
  Reklam

  Seytan sarkicimiydi?

  Reklam
 2. Ecrinim
  Hüvel Baki..

  Yanıt: Seytan sarkicimiydi?


  Reklam


  Şeytan (İblis/Azazil), yaradılışı yönüyle bir cindir. Hz. Adem ile kıssası geçen bu yaratık, vaktinde cinler arasındayken ibadetteki devamı ve üstünlüğüyle yavaş yavaş yükselmeye başlamış ve neticede irade sahibi olması dolayısıyla, akılları olmayan meleklerin üstüne çıkmış, onlara baş olmuştur. Sonrası ise malum, kibir ve herşeyin mahvoluşu... Şeytan diye özel bir yaradılmış kategorisi yoktur, yani insan gibi, cin gibi, hayvanat gibi özel bir yaradılmış kategorisinin ismi değildir şeytan. Başları bu İblis denilen elemandır


  18/50- "Hani biz meleklere, "Adem için saygı ile eğilin" demiştik de Iblis'ten başka hepsi saygi ile egilmişlerdi. Iblis ise cinlerdendi de Rabbinin emri dişina çikti"

  Yukarıdaki ayet şeytanın cinlerden olduğunu açıkça ortaya koyuyor.
  İbn-i Abbas İslam müverrihleri içinde en güvenilirlerden olup görüşleri bir çok konuda kabul gören bir aydındır.

  Şeytan cinlerdendir. Karşısına insan gibi bir halife-i ruy-i zemin çıkıncaya kadar ibadet hususunda kusuru bulunmadığı rivayet edilen şeytan, âyetlerde Hazret-i Âdem’e (as) secde emrinde kibirlenerek secde etmediği için Allah’ın rahmetinden kovulduğu belirtilir. İşte bir âyet:

  “İblis cinlerdendi; Rabbinin emrinden dışarı çıktı. Şimdi siz, beni bırakıp da onu ve onun soyunu mu dost ediniyorsunuz? Oysa onlar sizin düşmanınızdır. Zalimler için bu ne fena bir değişmedir!”
  1- Kehf Sûresi: 50.

  “Rabbin meleklere demişti ki: Ben muhakkak çamurdan bir insan yaratacağım. Onu tamamlayıp, içine de ruhumdan üfürdüğüm zaman, derhal ona secdeye kapanın! Bütün melekler toptan secde ettiler. Yalnız İblis secde etmedi. O büyüklük tasladı ve kâfirlerden oldu. Allah! Ey İblis! İki elimle yarattığıma secde etmekten seni men eden nedir? Böbürlendin mi, yoksa yücelerden misin? dedi. İblis: Ben ondan hayırlıyım! Beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın, dedi.” (1)

  Şeytan ateşten yaratılmış olmayı kendince bir üstünlük sebebi olarak görmüştür. Ateş başka varlıklarla temas ettiğinde onları yakar ve eritir. Su ve kum, toprak gibi diğer katı maddeler ateşi onu söndürür. Bir üstünlük sebebi gibi görülen bu fark, aslında şeytanı ömür boyu yalnızlığa itmiştir. Yüce Allah’ın katında üstünlüğün temel esası ise, önce kendisine itaat edilmesi idi. İblis, bundan imtina edip kaçındığı ve kendisini üstün gördüğü için rahmetten kovulmuş ve “şeytan” olarak adlandırılmıştır. Ateşin toprağı yakması sebebiyle, bunu yok olmaz bir üstünlük olarak görüp büyüklenmesi şeytanın kâfir olarak İlahi huzurdan da cennetten de kovulmasına sebebiyet vermiştir.

  Kuran’da, cinlerin ateşten yaratıldığı bildirilmektedir:

  “Cinleri de daha önce zehirli ateşten yaratmıştık.” (15:27);

  “Cinleri öz ateşten yarattı.” (55:15)

  Bazı alimler, Rahman suresindeki “Cânn” deyiminden kasıt, cinlerin babası İblistir demişlerdir. Elmalılı Hamdi Yazır, aynı kanaatte olmadığını söyleyerek, “Başlangıç itibariyle bütün insan cinsi salsaldan yaratılmış olduğundan insandan kasıt, yalnız Adem değil insan cinsi olduğu gibi, Cânn’dan kasıt da cin cinsidir.” der.(3) Şu halde İblis, yani şeytan da cinlerden olduğuna göre, o da ateşten hem de dumansız, öz, yalın, yakıcı ateşten yaratılmıştır diyebiliriz. Buna yukarıda meallerini verdiğimiz ayetler de zaten açıkça işaret etmektedir.

  (1) Sâd, 38:71-78; A’raf, 7:12.
  (2) Hak Dini, IV, 20.
  (3) Hak Dini, VII, 369.


  İslami Editör.
 3. ikindi
  Devamlı Üye
  ecrinim Allah razi olsun bilgin icin yanliz sorum cevaplanmadiki... müzisiyenmiydi degilmiydi?

+ Yorum Gönder