+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sizden gelen sorular Kategorisinden Müşrik Koca Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Rabbe_Yolcu
  Hüküm Allah'ındır...
  Reklam

  Müşrik Koca

  Reklam




 2. ehli-sunnet
  Feseyekfikehumullah

  --->: Müşrik Koca


  Reklam


  Müşrik Bir Kadınla Evlenmek Haramdır
  Müşrik Bir Kadınla Evlenmek Haramdır

  Semavî bir kitaba sahip olmayan (müşrik) kadınlarla, onlar müslüman oluncaya kadar evlenmek haramdır.
  Müşrik kadınlarla -o kadınlar iman edinceye kadar- evlenmeyin! Muhakkak ki mü'min bir cariye, hoşunuza gitmiş olsa bile müşrik bir kadından daha hayırlıdır. .
  (Bakara/221) İki Uyan
  I. Müslüman bir kadının, müslüman olmayan bir erkekle evlenmesi caiz değildir.
  Erkeğin dini ne olursa olsun, müslüman bir kadın onunla evlenemez. Zira erkeğin hanımı üzerinde velayeti vardır. Bir kâfir, bir müslüman üzerine velayet sahibi olamaz. Ayrıca kâfir olan erkek, hanımının dinini ifsad edebilir.
  Allah elbette kâfirler için mü'minlerin aleyhine bir yol kılmayacaktır. (Nisa/141)
  Müşrik erkeklerle -onlar iman edinceye kadar- (mü'min kadınları) evlendirmeyin! Muhakkak ki mü'min bir köle, hoşunuza gitmiş olsa bile müşrik bir erkekten daha hayırlıdır. Çünkü onlar (müşrikler) sizi ateşe çağırırlarken, Allah ise kendi iradesiyle (sizleri) cennet ve mağfirete çağırır. İnsanlar öğüt alsınlar diye onlara ayetlerini beyan etmektedir.
  (Bakara/221)
  Kâfir müslüman olduktan sonra, müslüman bir kadın onunla evle-nebilir. Eğer müslüman olmadan nikâh akdi yapılırsa, akid bâtıldır. Bu durumda müslüman kadın, o kâfirden ayrılır. Eğer cinsî münasebette bu-lunurlarsa, zina sayılır.
  II. Müslüman bir erkeğin ehl-i kitab (hristiyan ve yahudi) bir kadınla evlenmesi caizdir.
  Çünkü bu evlilik, o kadının müslüman olmasına sebep olabilir, hatta ailesinin bile müslüman olmasına sebep olabilir. Müslüman erkeğin, ehl-i kitab olan hanımına, müslüman olması için baskı yapması caiz değildir. Onun ibadetlerini, istediği gibi yapmasına mâni olmaya hakkı yoktur.
  Bugün tayyibler (temiz ve pak nimetler) size helâl kılındı. Kendi-lerine kitab verilenlerin yiyeceği size helâl kılındığı gibi, sizin yiyece-ğiniz de onlara helâldir. Mü'minlerden hür ve iffetli kadınlarla, siz-den önce kendilerine kitab verilenlerden (hristiyanlardan ve yahu-dilerden) hür ve iffetli kadınlarla, zina yapmamış ve gizli dostlar edinmemiş olduğunuz halde mehirlerini vermek suretiyle (evlen-meniz) size helâl kılındı. . (Mâide/5)
  ______________________
  Kaynak: Büyük Şafii İlmihali / Mustafa El-Buğa / Mustafa El-Hin / Ali Eş-Şerbeci mumsema paylaşımı

 3. mumsema
  aydınlatmaya devam...
  Müslüman bir kadın Allah'ı inkar eden kocasını boşaması gerekir mi?Çocukları var.
  Boşama söz konusu değil ki zaten inkar etmekle nikahı otomatik olarak düşer.

 4. Rabbe_Yolcu
  Hüküm Allah'ındır...
  Allah razı olsun.Bu durumda olup hala evliliğini sürdüren çok insan var.Rabbim bizlere acı.Bir çıkış ver.

+ Yorum Gönder