+ Yorum Gönder
1. Sayfa 12 SonuncuSonuncu
Soru ve Cevaplar ve Sizden gelen sorular Kategorisinden Kafirler neden ebedi cehennemde kalacak? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. guard45
  Üye
  Reklam

  Kafirler neden ebedi cehennemde kalacak?

  Reklam

  Kafirler neden ebedi cehennemde kalacak? Mumsema arkadaslar bir insan cok kötü ise 500 sene cennemde kalacagını bilse genede biliyor ki 500 sene sonra da olsa cennete girecek içinde bir umut var ama bir kafir
  ebedi olrak cennemde kalacak neden abedi arkdaslar bir sonu olmayacakmı iyi kafirlerde var acaba bir ayet bir sure yokmu cehhem azabı sonsuz derken hic mi bir sonu olmayaca

 2. ehli-sunnet
  Feseyekfikehumullah

  --->: neden ebedi


  Reklam


  . Şüphesiz iman edenler; yani yahudilerden, hıristiyanlardan ve sâbiîlerden Allah'a ve ahiret gününe hakkıyla inanıp sâlih amel işleyenler için Rableri katında mükâfatlar vardır. Onlar için herhangi bir korku yoktur. Onlar üzüntü çekmeyeceklerdir.(Bakara 62)


  Malesef Bazı "İlahiyatçı"'lar Bütün Yahudi Ve Hıristiyanları Cennete doldurdular
 3. Desert Rose
  Silent and lonely rains
  Kâfirler Cehenneme gider
  Sual: Bazı kimseler, ateist, Budist, ateşperest, Hıristiyan ve Yahudi Cennete girer diyorlar. Bunlar kâfir değil mi? Kâfir Cehenneme girmeyecek mi?
  CEVAP
  Bir hoca da, yukarıda bildirilen kâfirlerin hepsinin Cehennemlik olduğunu anlatınca, esnaftan birkaç kişi geliyor, (Hocam biz sizin görüşünüze katılmıyoruz. Kâfirlerin de Cennete gireceğini bildiren başka hocalar vardır) diyorlar. Hoca, (Bu benim kendi görüşüm değildir, zaten hiç kimsenin kendi görüşü dinde senet olmaz. Bu Allahü teâlânın, Kur’an-ı kerimde açıkça bildirdiği bir hükmüdür) diyor. Ama onlar, (Allah’ın açık bir hükmü olsa hiç öteki hocalar böyle söyler mi) diye itirazlarına devam ediyorlar. Onun için kâfirleri bile Cennete koymaya çalışanlara cevap olması için bu yazıyı yazmak zorunda kaldık.

  Dinimizde dört delil var. Bunlardan kıyas-ı fukahayı ve icma-i ümmeti kaldırmaya çalışıyorlardı, sadece Kitap ve sünnet diyorlardı, son zamanlarda, Sünneti de devreden çıkarmaya çalıştılar. Sadece Kitap [Kur’an] kalmıştı. Demek şimdi Kur’an-ı kerime olan itimadı da sarsmaya çalışıyorlar.

  Müslüman olmayan herkesin ebedi Cehennemlik olacağı hükmü, bizim görüşümüz değil, yüce Allah’ın kesin emridir, âyet ve hadislerle sabittir. Bunu inkâr eden Müslüman kâfir olur. Bu konuda yüzden fazla âyet vardır. Birkaçının meali şöyledir:
  (Elbette, ehl-i kitaptan [Yahudi ve Hıristiyan] olsun, müşriklerden olsun bütün kâfirler Cehennem ateşindedir, orada ebedi kalırlar. Onlar yaratıkların en kötüsüdür.) [Beyyine 6]

  (Kâfirler için hazırlanmış olan ateşten sakının!) [Al-i İmran 131]

  (Allah’a ve Resulüne karşı isyan edip sınırlarını [dinin hükümlerini] aşanı Allah ebedi kalacağı bir ateşe sokar.) [Nisa 14]

  (Resule karşı gelip, müminlerin yolundan başka bir yola gideni, o yönde bırakır ve Cehenneme sokarız; orası ne kötü bir yerdir.) [Nisa 115]

  (İnkârcıları, zalimleri Allah asla affetmez, onları içinde ebedi kalacakları Cehennem yoluna iletir. Bu da Allah'a kolaydır.) [Nisa 168, 169]

  (Allah, Meryem oğlu Mesîh’tir diyenler kâfir olmuştur. Allah, kendine ortak koşana Cenneti haram kılar; artık onun yeri ateştir ve zalimler için yardımcı yoktur.) [Maide 72]
  ([Allah, Şeytana] dedi ki: Yerilmiş ve rahmetten kovulmuş olarak, oradan çık, defol; and olsun ki sana uyanları ve sizin hepinizi Cehenneme dolduracağım.) [Araf 18]

  (Kâfirlerin akıbeti ateştir.) [Rad 35]

  (İçinde ebedî kalacağınız Cehenneme girin! Kibirlenenlerin yeri ne kötüdür.) [Nahl 29]

  (Biz, Cehennemi kâfirler için bir zindan yaptık.) [İsra 8]

  (Tartıları hafif gelip hüsrana uğrayanlar, Cehennemde ebedi kalır.) [Müminun 102,103]

  (Allah’a ve Resûlüne inanmayan o kâfirler için çılgın bir ateş hazırladık.) [Fetih 13]

  (Ey Nebi, kâfirlerle [silahla] ve münafıklarla [öğütle, delille, belgeyle] cihad et, [öğüt de kâr etmezse] onlara sert davran! Onların gidecekleri Cehennem, ne kötü yerdir.) [Tevbe 73, Tahrim 9]

  (Cehennem, tagutları [kâfirleri] bekleyen yerdir.) [Nebe 21-22]

  (Facirler [kâfirler] Cehennemdedir.) [İnfitar 14]

  (Kâfirlere Cehennem ateşi vardır. Öldürülmezler ki ölsünler [de kurtulsunlar] Cehennem azabı da hafifletilmez. İşte biz, küfürde ileri gideni böyle cezalandırırız.) [Fatır 36]

  Yaratıcıya inanmak yetmez
  Sual: Bir tanrıya inansa da, inanmasa da bütün gayrimüslimler Cehenneme gidecek mi? Bu konuda âyet var mı?
  CEVAP
  Birçok âyet ve hadis vardır. Âyet-i kerimelerden bazılarının mealleri şöyledir:

  (Kâfirler için hazırlanan, yakıtı insan ve taş olan ateşten sakının.) [Bekara 24]

  (Âyetlerimizi yalanlayan kâfirler, Cehennemliktir, orada ebedi kalırlar.) [Bekara 39]

  (Kötülükleri [günahları] kendilerini çepeçevre kuşatanlar Cehennemliktir, orada ebedi kalırlar.) [Bekara 81]

  (İnkârcının [kâfirin] az bir süre rızkını verir, sonra onu Cehennem azabına maruz bırakırım. Orası ne kötü yerdir.) [Bekara 126]

  (Allah’tan kork denilince işlediği günahlar sebebiyle daha çok gurura kapılan kimseye, Cehennem yetişir. Ne kötü yataktır orası.) [Bekara 206]

  (İnkârcıların [kâfirlerin] dostları tâğuttur, onları aydınlıktan karanlığa sokar. İşte bunlar Cehennemliktir, orada ebedi kalırlar.) [Bekara 257]

  ([Mubah bilip] tekrar faizcilik yapanlar Cehennemliktir, orada temelli kalırlar.) [Bekara 275]

  (İnkârcıların [kâfirlerin] malları da, evlatları da Allah indinde bir fayda sağlamaz [onları cezadan kurtaramaz.] Onlar Cehennem yakıtıdır.) [Al-i İmran 10]

  (İnkârcılara de ki: Mağlup olacak ve Cehenneme sürüleceksiniz. Orası ne kötü bir yerdir!) [Al-i İmran 12]

  (Allah’ın, hakkında hiçbir delil indirmediği şeyleri Ona ortak koşmaları sebebiyle, kâfirlerin kalblerine korku salacağız. Gidecekleri yer de Cehennemdir. Zalimlerin varacağı yer ne kötüdür!) [Al-i İmran 151]

  (İnkârcıların diyar diyar [refah içinde] gezip dolaşmaları seni [ümmetini] aldatmasın! Bu [tez gelip geçen] az bir menfaattir, sonunda onların varacakları yer Cehennemdir. Orası ne kötü yerdir!) [Al-i İmran 196, 197]

  (Âyetlerimizi inkâr edip kâfir olanları yarın [elbette] ateşe sokacağız.) [Nisa 56]

  (Bir mümini [mümin olduğu için] kasten öldürenin cezası, içinde ebedi kalacağı Cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, onu lanetlemiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır.) [Nisa 93]

  (İşte onların [Allah’ı bırakıp şeytanı dost edenlerin] yeri Cehennemdir; ondan kaçıp kurtulacak bir yer de bulamazlar.) [Nisa 121]

  (İnkâr edip âyetlerimizi yalanlayanlar, Cehennemliktir.) [Maide 86]

  (Âyetlerimizi yalanlayıp büyüklük taslayanlar, Cehennemliktir, orada temelli kalırlar.) [Araf 36]

  (And olsun, Cehennem için birçok cin ve insan yarattık; onların kalbleri var ama anlamazlar; gözleri var, görmezler; kulakları var, işitmezler. İşte bunlar hayvanlar gibidir, hatta daha da aşağıdır.) [Araf 179]

  (Kâfirlikte ısrar edenler Cehenneme toplanacaktır.) [Enfal 36]

  (Müşriklerin, Allah'ın mescitlerini imar etmeye yetkileri yoktur. [Beğendikleri] bütün işleri boşa gidecek; ebedi olarak ateşte kalacaklardır.) [Tevbe 17]

  (Cehennem, kâfirleri mutlaka kuşatacaktır.) [Tevbe 49]

  (Şu gerçeği anlamıyorlar mı: Allah'a ve Resulüne karşı gelene muhakkak içinde ebedi kalınacak Cehennem ateşi vardır.) [Tevbe 63]

  (Allah, erkek kadın münafık ve kâfirlere ebedi kalacakları Cehennem ateşini hazırladı. O ateş onlara yeter. Allah onlara lanet etti. Onlara bitmez tükenmez bir azap vardır.) [Tevbe 68]
  (Müşriklerin Cehennemlik oldukları belli olduktan sonra, akrabaları bile olsa, artık onlar için, Peygamber de, müminler de istiğfar edemezler.) [Tevbe113]

  (Şakiler [azaba maruz kalanlar] ateştedir, orada feci şekilde inleyip, solurlar.) [Hud 106]

  (Şaşacaksan, onların, "Biz toprak olduktan sonra mı yeniden yaratılacağız?" demelerine şaşmak gerekir. İşte onlar Rablerini inkâr edenler, boyunlarına demir halka vurulanlardır. Onlar Cehennemliktir, orada temelli kalırlar.) [Rad 5]

  (Sağlam söz verdikten sonra Allah’a verdiği sözde durmayanlara, Allah'ın emrettiği bağları koparanlara [akrabalık bağlarını kesenlere] ve yeryüzünde bozgunculuk yapanlara lanet olsun, kötü yurt, [Cehennem] onlaradır.) [Rad 25]

  (Allah’ın nimetine nankörlük eden ve kavimlerini helâk yurduna [Cehenneme] sürükleyen [müşrikler] ler, oraya girecektir. Orası ne kötü bir karargahtır.) [İbrahim 28, 29]

  (Kıyamette onları [kâfirleri] kör, dilsiz ve sağır bir halde yüzüstü haşrederiz. Onların varacağı ve kalacağı yer Cehennemdir.) [İsra 97]

  (Biz Cehennemi kâfirlere bir konak olarak hazırladık.) [Kehf 102]
  (Allah'tan başka taptıklarınız [putlar] ile birlikte siz Cehennem yakıtı olacaksınız.) [Enbiya 98]

  (Âyetlerimizi bozmak için tartışanlar, fesat çıkaranlar, Cehennemliktir.) [Hac 51]

  Sorularla İslami Editör
  (Senden bir an önce azabın gelmesini isteyen kâfirleri Cehennem çepeçevre kuşatacaktır.) [Ankebut 54]

  (Allah kâfirleri lanetlemiş ve onlara çılgın bir ateş hazırlamıştır.) [Ahzab 64]

  (Kâfirler, zümreler halinde Cehenneme sürülür. Orada, bekçiler, “Size, Rabbinizin âyetlerini bildiren ve bugüne kavuşacağınızı ihtar eden resuller gelmedi mi” derler. Onlar, “Evet geldi” derler; ama azap vaadi [Elbette Cehennemi (kâfir olan) cin ve insanlarla dolduracağım vaadi] kâfirlerin üzerine gerçekleşmiştir.) [Zümer 71]

  (Yoldan çıkanlar [kâfirler] Cehenneme odun olmuştur.) [Cin 15]

  (Biz, kâfirler için zincirler, demir halkalar ve alevli bir ateş hazırladık.) [İnsan 4]

 4. guard45
  Üye
  (Tartıları hafif gelip hüsrana uğrayanlar, Cehennemde ebedi kalır) [Müminun 102,103] burası kafama takaılfı günahkar inananlardamı ebedi kalıyor kardes

 5. guard45
  Üye
  ayrıca bir kimse anne yada babasını veya kardeşini cennemde görse üzelmezmi

 6. guard45
  Üye
  bide söle bisi var ebedi ama allah afedicidir asırlar gectikten sonra allah isterse afetmez mi

 7. ehli-sunnet
  Feseyekfikehumullah
  Kardeşim görmessin eğer çok özülürsen Kimin için özüldüysen Tabiri caizise Kopyasını yanına veriler hiç farketmezsin o olduğuna hem kardeşim Kalbinde çok az "İman" OLsa cehennemde ebedi kalmaz diye biliyorum
  Yahudi Ve Hristiyanlara neden Özülüyorsun ? Bu Dünyada yapmadıkları pislik yok İslam'ın Farzları Sünnetleri Bellidir doğru hak yoldan sapmazsan Bir sorun yok Ama eğer saparsan ALLAH C.c Hidayet nasip etsin deriz

 8. guard45
  Üye
  ya bak böle düşünüyorum ben annem ile babamı cok seviyorum ben hrisityan olarak doğmuş olsaydım annem ile babammın sectiği dininden asla vaz gecmezdim demek istedimi alamısındır umarım bu bir gercektir ki herkez anne ve babasına bakar adamın hristiyan bir ailede domusa ne yapasın !!!

 9. ehli-sunnet
  Feseyekfikehumullah
  O Hristiyanların İslam'dan Kuran'dan Hz Muhammed'den (s.a.v) haberi yokmu kardeşim Etmedikleri hakaret yok Dinini araştırmak herkese farzdır


 10. soruyorum
  Emekli
  o iyi kafirler dünyada ödüllendirilir, biz ise ahirette. bir kitapda okumustum

 11. YaZaROW
  Emekli

  Reklam


  Allah aşkına kardeş düşündüğün ve dert ettiğin şeye bak. Allah sonsuz adalet sahibi değil mi? Kafirlere de adaletli bir hüküm vereceği kesindir. O yüzden buna üzüleceğimize mağdur edilen müslümanlara üzülmeliyiz bence.

+ Yorum Gönder
1. Sayfa 12 SonuncuSonuncu
kafirler cehennemde ebedi kalacaklar,  kafirler,  kafirler cennete girer mi,  cehennemde ebedi kalacak olanlar,  kafirler sonsuza kadar cehennemde mi kalacak,  cehennemde ebedi yanmak adalet midir,  kafir i