+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sizden gelen sorular Kategorisinden Nefis temizliği nasıl olur? Günümüzde nefsini arındırmış insanlar var mıdır Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. esmer_1903
  Üye
  Reklam

  Nefis temizliği nasıl olur? Günümüzde nefsini arındırmış insanlar var mıdır

  Reklam

  Nefis temizliği nasıl olur? Günümüzde nefsini arındırmış insanlar var mıdır Mumsema selamunaleykum nefis bizim ne derecede düşmanımız onu neden yenemiyoruz nefsini tam anlamıyla yenmiş birisiyle tanışmak onunla sohbet etmek imkanım olmadı ben ankarada yaşıyorum ve 6 aydır arayış içindeyim inşallah allahuteala bana böyle birisiyle tanışmayı nasip eder ve ondan ders almayı ben gece rüyalarımda hep sarıklı dedeler görüyorum onlarla konuşuyorum inşallah rahmanidirler biraz araştırdım cinler onlarında kılıklarına girebiliyorlarmış inşallah onlardan değildirler allahu tealanın rızası için sohbet edebileceğim sorularıma cevap alabileceğim allah dostları var bundan hiç şüpem yok ama dediğimgibi tanışmak bana nasip olmadı eğer sohbet edebileceğim kişileri tanıyorsanız bana yardım edebilirmisiniz alluteala yar ve yardımcınız olsun

 2. maydın
  Devamlı Üye

  --->: nefis


  Reklam


  lütfen tek kelime ile başlık açmayalım
  forumda tek kelime ile başlık açmak yasak

  NEFS NEDİR

  Çok kıymetli olmak, cimrilik etmek, haset etmek, nazar etmek, kadın âdet görmek, layık görmemek anlamlarındaki "n-f-s" kökünden türeyen nefs (çoğulu, enfüs ve nüfûs) sözlükte ruh, can, akıl, insanın şahsı, bir şeyin varlığı, zatı, içi, hakîkati, beden; ceset, kan, azamet, izzet, kötü söz, bir şeyin cevheri, arzu ve istek demektir.
  İnsandaki nefsin mahiyeti hakkında ihtilaf edilmiştir. Nefsin, rûhânî bir cevher ve gözle görülmeyen latîf bir varlık olduğunu, nur ve ziyadan yaratıldığını söyleyenlerin yanında latîf bir cisim, kan ve araz olduğunu söyleyenler de olmuştur. Bilginlerin çoğunluğuna göre ruh ile nefis ayrı şeylerdir. Ruh ve nefsin aynı şeyler olduğunu söyleyenler de olmuştur.
  Nefs kavramı Kur'ân'da tekil ve çoğul olarak 295 defa geçmiş ve Âdem (a.s.) (Nisâ, 4/1; En'âm, 6/98), anne (Nûr, 24/12), insan (Mâide, 5/45), ehl-i din (Nûr, 24/61), can (Nisa, 4/66), ruh (En'âm, 6/93), beden (Âl-i İmrân, 3/185), bedenle beraber ruh (Bakara, 2/286), Allah'ın zatı (Âl-i İmrân, 3/28), kişi (Bakara, 2/286), kendisi (Fussilet, 41/46), hem cins (Tevbe, 9/128), insanın iç âlemi (Bakara, 2/248), ilâhî tekliflere, emir ve yasaklara, müjde ve uyarıya muhatap olan insanın manevi varlığı (Yûsuf, 12/53; Kıyame, 75/12; Fecr, 89/27) kalp, göğüs (Bakara, 2/77, 109) ve cins (A'râf, 7/118) anlamlarında kullanılmıştır.
  Nefs, hem insanın maddî varlığını ve hem de insanda var olan fakat gözle görülmeyen, iyi ve kötüyü arzu eden manevî varlığını ifade eder: "O Allah ki, sizi bir tek nefisten inşa etti... " (En'âm, 6/98); "Gerçekten nefis kötülüğü emreder" (Yûsuf, 12/53); "Hayır daima kendini kınayan nefse yemin ederim." (Kıyame, 75/2); "Ey huzura eren nefis!" (Fecr, 89/29); "Andolsun insanı biz yarattık ve nefsinin ona ne fısıldadığını biliriz..." (Kaf, 50/16) âyetleri ve "İnsanın en büyük düşmanı nefsine (heva ve hevesine) uymasıdır" (Aclûnî, I, 160) hadisinde geçen "nefs" kelimesi bu manayı ifade eder.
  Tasavvufta nefs kavramı, kendisinde irâdî hareket, duygu ve hayat kuvveti bulunan latîf bir cevher şeklinde tanımlanmaktadır. Kötülüğü emreden anlamına geldiği gibi, Allah tarafından insana üflenen ve ruh-i Rahmanî, ilâhî ben anlamında da kullanılmıştır. Mutasavvuflar nefsi; nefs-i emmâre, nefs-i levvame, nefs-i kâmile, nefs-i râziye, nefs-i merdıyye, nefs-i mutmainne, nefs-i mülheme, nefs-i zâkiye ve nefs-i sâfiye kısımlarına ayırmışlardır. (İ.K.)

 3. seylan_54
  Üye
  Esmer_1903, günümüzde nefsini tam anlamıyla yenmiş bir kişi bulmak oldukça zordur. Yoktur demiyorum, bulması oldukça zordur.

  Nefis dediğimiz şey "ben"dir. Kendimizi yenebilirsek eğer nefsimizi de yenmiş oluruz. Nefsini yenmek demek; aslında "ben" olmadığını kabullenmek demektir. Daha da derin anlamda Allah'tan başka hiçbir şeyin olmadığını kabullenmektir.

  Eğer okumayı seven biriysen Ahmet Hulusi'nin kitaplarını e-kitap şeklinde sana gönderebilirim. Şu anda kendim okuyorum. Kitapların dili çok sade ve anlaşılabilirdir. Aradığın şeylerin birçoğunun çözümünü bulacağına inanıyorum.

 4. mumsema
  aydınlatmaya devam...
  selamunaleykum nefis bizim ne derecede düşmanımız onu neden yenemiyoruz nefsini tam anlamıyla yenmiş birisiyle tanışmak onunla sohbet etmek imkanım olmadı ben ankarada yaşıyorum ve 6 aydır arayış içindeyim inşallah allahuteala bana böyle birisiyle tanışmayı nasip eder ve ondan ders almayı ben gece rüyalarımda hep sarıklı dedeler görüyorum onlarla konuşuyorum inşallah rahmanidirler biraz araştırdım cinler onlarında kılıklarına girebiliyorlarmış inşallah onlardan değildirler allahu tealanın rızası için sohbet edebileceğim sorularıma cevap alabileceğim allah dostları var bundan hiç şüpem yok ama dediğimgibi tanışmak bana nasip olmadı eğer sohbet edebileceğim kişileri tanıyorsanız bana yardım edebilirmisiniz alluteala yar ve yardımcınız olsun
  ve aleykumusselam ve rahmtullah.
  ve aleykumusselam ve rahmtullah.
  sana tavs
  iyem nefis hakkında bilgini iyice artırmandır. Daha sonra kimin nefsini arındırıp arındırmadığının farkına varırsın.

  Bu kitabı indir ve oku kardeş: ibni hazm nefis terbiyesi/tedavisi/tezkiyesi
  Nefis konusunda açtığımız özel bir başlık var: Nefis Tezkiyesi [Nefsi Terbiye Metodları]

  Bu kitabı satın almanı tavsiye ederim:

  Nefis Terbiyesi,
  Yazarı: İbn Kayyim el-Cevziyye

+ Yorum Gönder
nefis nasıl öldürülür,  nefis nasil oldurulur