+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sizden gelen sorular Kategorisinden Fatiha suresinin sonunda "Amin" demek yanlış bir davranış mı? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. sekiz kelvin
  Üye
  Reklam

  Fatiha suresinin sonunda "Amin" demek yanlış bir davranış mı?

  Reklam

  Fatiha suresinin sonunda "Amin" demek yanlış bir davranış mı? Mumsema Dostlar;

  Kur'an-ı Kerim ile ilgili birşey araştırırken, aşağıdaki sayfalara ulaştım:

  http://www.submission.org/turkish/mucize.htm

  Sayfada Kur'an-ı Kerim ile ilgili pek çok mucizeden bahsetmiş fakat okuduğum bazı bilgiler -acaba ben yanlış mı anladım yoksa yanlış mı biliyorum- dememe yol açtı. Örnek olarak (cümleyi aynen buraya alıntı yapıyorum)

  Bugünkü Müslümanlar ! ne yazık ki Fatiha’nın ilk ayetini okumadıkları gibi surenin bitiminde ibranice ve hristiyan tarzı olan amin kelimesi ekleyerek ALLAH yerine Şeytan ile kontak kurmakta, namazlarda ALLAH’ın yanında Muhammed’i ve İbrahim’i anarak ALLAH yerine Şeytana kulluk etmektedirler
  denmiş.

  Benim, kendimi hatırlayabildiğim ilk zamanlardan (çocukluk yıllarından) bu yana; hocamın bana ilk öğrettiği surelerden olan Fatiha Suresinin sonunda her daim "Amin" dediğim ve çeşitli zamanlarda bu surenin "Amin" ile bitirildiğini duyduğum için; bu açıklamadan sonra -ister istemez- merak ettim. Gerçekten Kur'an-ı Kerim'de Fatiha suresinin sonunda "Amin" geçmemektedir. Gerçekten, neden "Amin" diyoruz veya ben yanlış birşey mi biliyorum?

  Diğer radikal açıklamalardan biri de:

  herhangi bir vaktin namazını kaçıranlar o vaktin namazını başka zaman kılamazlar, kısacası namazın kazası ALLAH’ın dininde yoktur
  şeklinde olmuş. Bildiğim kadarı ile belli durumlarda, Namaz'ın kaza edilmesine izin verilmiştir.

  Selam ve dua ile...

 2. VanLi*
  Devamlı Üye

  --->: Fatiha suresinin sonunda "Amin" demek yanlış bir davranış mı?


  Reklam


  Amin anlamı bizde tasdik ediyoruz bizde bu duayı ediyoruz anlamındadır.

  biraz kanıtlarla ıspat edelim


  http://www.mumsema.com/diger-soru-ve...-demektir.html

  buradan biraz bilgi edinebilirsin.

  Ayrıca hadis vardır.
  "İmam, Fatiha'yı tamamlayıp âmin dedikten sonra siz de ."âmin" deyiniz. Kimin bu sırada "âmin" demesi meleklerin o anda "âmin" deyişi ile aynı ana rastlarsa geçmiş günahları affolunur. " (Müslim, K. Salat, 72; Ebû Dâvud, Salat, 167-168; Tirmizî, Mevâkîttü's-Salat, 116).


 3. *ÜSTÜNBAŞ*
  Devamlı Üye
  Namazda fatiha suresinden sonra, imam ve cemaatin sessizce Amin demesiyle ilgili rivayetler nelerdir? İbni Mesud (ra)'ın şöyle rivayeti var mı; “İmam dört şeyi gizli söyler; euzu, besmele, amin ve rabbena leke'l-hamd.”

  Namazda fatiha suresinden sonra, imam ve cemaatin sessizce Amin demesiyle ilgili rivayetler nelerdir? İbni Mesud (ra)'ın şöyle rivayeti var mı; “İmam dört şeyi gizli söyler; euzu, besmele, amin ve rabbena leke'l-hamd.”

  - İbn Mesud’un bu sözleri Hanefî fıkıh kaynaklarından Fethu’l-kadir (1/204)’de zikredilmiştir. Hanefî ve Malikîler bu hadise dayanarak bunların gizli okunmasını ön görmüşlerdir.(bk. V. Zuhaylî el-Fıkhu’l-İslamî 1/692-793). Bu hadis İbn Ebî Şeybe’nin Musannef’inde geçmektedir(1/360-şamile). Ancak hadis merfu değil İbn Mesud’a ait sözleri ihtiva etmektedir.

  Umdetu’l-Kari’de Hanefilerin delili olarak Alkame b. Vail’in babasından aktardığı şu hadisdir: “Ben Resulüllah ile namaz kıldım “Veleddallin”den sonra ‘Amin’ dedi ve sesini alçalttı.”(babu cehri’l-imam bit-temin). Fakat sormazlar mı eğer sesi tamamen gizli idiyse onu nasıl işitebilir. Anlaşılan o ki “Amin”deki sesi fatihayı okurken çıkardığı sesten biraz daha alçak idi.

  - Ebu Hureyre’nin bildirdiğine göre Peyagmberimiz (a.s.m) şöyle buyurmuştur: “İmam ‘Amin’ dediğinde siz de deyin. Çünkü kimin ‘Amin’i meleklerin ‘Amin’ine denk gelirse onun geçmiş günahları affedilir.” Bu hadis Tirmizî hariç Kütübü Sitenin hepsinde geçer. (bk. Neylu’l-Evtar 2/222).

  - Diğer bir hadiste Ebu Hureyre şöyle demiştir “Peygamberimiz (a.s.m) “Veleddallin” okuduğu zaman ilk safın işiteceği şekilde ‘Amin’ derdi.”( Neylu’l-Evtar 1/224).

  Vail b. Hucr de : Peygamberimizin (a.s.m) “Veleddallin”den sonra ‘Amin’ deyip sesini uzattığını işittim” demiştir. (bk. a.g.y).

  Şafii ve Hanbelîler de bu hadislere dayanarak açık okunan namazlarda hem imam hem de cemaatin sesli olarak ‘amin’ demelerini uygun görmüşlerdir.( Zuhaylî a.g.y).

+ Yorum Gönder
amin ne demek,  fatiha suresi sonunda amin denir mi,  namazda fatihanın sonunda amin denir mi,  namazda fatiha suresinden sonra amin denir mi,  fatiha suresinden sonra amin denir mi,  fatihanın sonunda amin,  fatiha suresi