+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sizden gelen sorular Kategorisinden Tefsir usülü.? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. hüseyin_92
  Devamlı Üye
  Reklam

  Tefsir usülü.?

  Reklam
 2. bahattin yiği
  Üye

  --->: Tefsir usülü.?


  Reklam


  Usûlü’l-Fıkıh; sözlükte, usûl ve fıkıh kelimelerinden meydana gelmiş bir terkiptir. Usûl, “asl” kelimesinin çoğuludur. “Kökler, asıllar, üzerine bir şey bina edilen şey” manalarınadır. Sözlükte, anlayış anlamına gelen fıkıh ise, din ıstılahında; “Tafsîlî delillerden çıkarılmış olan şer’î-amelî hükümleri bilmektir” şeklinde tarif edilir. Buna göre usulü’l-fıkıh sözlükte; fıkhın asılları, fıkhın delilleri manasına gelmektedir. Usulü’l-fıkıh, ıstılahta “Müctehidin, şer’î amelî hükümleri tafsîlî delillerinden çıkarabilmesi için gerekli olan kural ve prensiplerdir” diye tarif edilmektedir.(İbrahim Kâfı Dönmez, İslâm Hukuk Esasları, terc. 23, 24).Fıkıh usulünün konusu
  Usûlü’l-fıkıhın mevzuu kendisi ile küllî hükümlerin sübûtu açısından şer’î küllî delildir

+ Yorum Gönder