+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sizden gelen sorular Kategorisinden Teravih Namazlarını Sabah Namazının Kazaları Şeklinde Kılsam? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. VanLi*
  Devamlı Üye
  Reklam

  Teravih Namazlarını Sabah Namazının Kazaları Şeklinde Kılsam?

  Reklam

  Teravih Namazlarını Sabah Namazının Kazaları Şeklinde Kılsam? Mumsema Saygıdeğer Hocalarım.

  Teravih namazlarına gidip orda kaza namazı olarakda kılabileceğimi biliyorum 4 rekat yada 2 rekat ama ben bunları kaza yerine kılarsam imama uyma niyetide getirmelimiyim.Niyet ettim Allah rızası için geçmişte kılmadığım sabah namazanın kazasını kılmaya uydum hazır olan imama demelimiyim kaza namazının imama uyularak kılınabilmesini öğrenmek istiyorum.?

 2. mumsema
  aydınlatmaya devam...

  --->: Teravih Namazlarını Sabah Namazının Kazaları Şeklinde Kılsam?


  Reklam


  Saygıdeğer Hocalarım.
  Teravih namazlarına gidip orda kaza namazı olarakda kılabileceğimi biliyorum 4 rekat yada 2 rekat ama ben bunları kaza yerine kılarsam imama uyma niyetide getirmelimiyim.Niyet ettim Allah rızası için geçmişte kılmadığım sabah namazanın kazasını kılmaya uydum hazır olan imama demelimiyim kaza namazının imama uyularak kılınabilmesini öğrenmek istiyorum.?
  Şafii isen evet kazaya niyet ederek, teravih namazı kıldıran imama uyabilirsin.

 3. sevgiii
  Devamlı Üye
  sa. nasıl yani hocam teravih namazını sabah namazı kazaları olarakmı kılacak.

 4. Berât1
  ÖZLENEN GÜN GELECEKTİR
  Meşrû bir mazeretin dışında namazı kazâya bırakan kimse, bir hatâ işlemiş ve günaha girmiş olur. Bu uitibarla kazâya kalan namazın, en kısa zamanda kılınması gerekir. Çünkü beş vakit namazın edâsı farz olduğu gibi, kazası da farzdır. Kazâya kalan namazın kılınmasıyla sadece borç ödenmiş olur. Günahın affedilmesi için de ayrıca tevbe istiğfar etmek lâzımdır.
  Kaza Namazı Olanlar
  Namaz borcundan bir an evvel kurtulmak için, hakkında Peygamberimizin hadisi bulunmayan nâfile namazların yerine kaza kılmak daha isabetli olur. Ancak, Hanefî mezhebine göre, hakkında hadis bulunan nafile namazların yerine kaza kılmak uygun değildir. Bu hususta Hanefî fıkıh kitaplarında şu hüküm yer alır:

  Kazaya kalmış namazları kılmak, nafile namaz kılmaktançok daha ehemmiyetli ve çok daha uygundur. Fakat beş vakit namazın sünnetleri, kuşluk, tesbih, tahiyyetülmescid ve evvabin namazı bundan müstesnadır. [Yani bu sünnet ve nafileler kaza namazları için terk edilmezler.

  Herşeyden evvel, namazlardan önce ve sonra kılınan sünnetler bir yerde farz namazların tamamlayıcısı hükmündedir ve Peygamberimizin (a.s.m.) şefaatine vesiledir. Bunun için,namazını kazaya bırakan kimse bir yandan namazlarını kaza etmekle borçtan kurtulurken, diğer taraftan da sünnetleri kılarak Peygamberimize olan bağlılığını göstermiş olur.

  Mesele Hanefî mezhebine göre böyle iken, diğer üç mezhebe göre, kaza namazı olan bir kimsenin nafile namazları ile meşgul olması, sünnet kılması caiz değil, haramdır.
  Mâlikî mezhebine göre, üzerinde kaza namazı bulunan bir kimsein nafile namazı kılması haramdır. Ancak beş vakit namazların sünnetleri ile tahiyyetülmescidin kılınabileceğine dair ruhsat vardır. Bunların dışında meselâ teravih namazı ile meşgul olunduğu takdirde sevap alınsa da, kaza namazı geriye bırakıldığı için günah işlenmiş olur.

  Şâfiî mezhebine göre de, üzerinde kaza namazı borcu olan bir insanın, bu namazları kılıp borcundan kurtuluncaya kadar gerek beş vakit namazların sünnetlerini, gerekse diğer nafileleri kılması mekruhtur. Çünkü bir an önce kazaların kılınıp bitirilmesi gerekir.
  Hanbelî mezhebine göre ise üzerinde kaza namazı olan bir kimsenin nafile ile meşgul olması haramdır. Ancak vitir ile beş vakit namazın sünnetlerini kılması caizdir. Fakat, kazaları çoksa bunları da kılmayarak kaza namazlarıyla meşgul olması daha iyidir. Yalnız sabah namazının sünneti bundan hariçtir, onu kılmak gerekir.2

  Netice olarak kaza namazları fazla olan Hanefîlerin sünetleri terk ederek kaza namazı kılmalarında bir mesuliyet olduğu söylenemez. Gerek vakit namazlarının, gerekse diğer nafilelerin yerine kaza namazının kılınmasının uygun veya evlâ olmaması demek, Sünnetyerine kaza kılmak caiz değildir mânâsına gelmez.

  Ancak bununla beraber kaza namazları fazla olmayan kimseler ise her farzdan sonra bir vakit kazâ namazı kılmayı alışkanlık haline getirirlerse güzel bir âdeti devam ettirmiş olurlar. Ayrıca Cenabı Hakkın mahşer günü eksik gelen farz namazları sünnetlerle tamamlamayacağı hususunda rivayetler bulunduğunu da hatırdan çıkarmamak gerekir.

  1. Mevlânâ eş-Şeyh Nızâm. el-Fetâvâl-Hindiyye. (Bulak: Matbaa-i Emiriyye, 1310), 1:125; İbni Âbidin. 1493; el-Mezahibü’l-Erbaa, 1:492; Halebî-i Sağîr, s.349.
  2. el-Mezahibü’l-Erbaa, 1:492.

  Mehmed Paksu


  Alıntı

 5. VanLi*
  Devamlı Üye
  Hocam özür dilerim sonda şafii mezhebine mensubum yazacaktım unutmuşum cevabınız için Allah razı olsun

 6. mumsema
  aydınlatmaya devam...
  sa. nasıl yani hocam teravih namazını sabah namazı kazaları olarakmı kılacak.
  ve aleykumusselam.
  evet. her iki rekatta imama uyarak sabah namazı kas-zasına niyet eder.
  Bu şafiiler için geçerlidir.

+ Yorum Gönder