+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sizden gelen sorular Kategorisinden Duanın kabul edilmesi için ne yapmak gerekir? Sabah akşam dua etsek kabul olur mu? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. M-ehmet
  Üye
  Reklam

  Duanın kabul edilmesi için ne yapmak gerekir? Sabah akşam dua etsek kabul olur mu?

  Reklam
 2. mumsema
  aydınlatmaya devam...

  --->: Dua etmek


  Reklam


  Duanın kabulu için farzları yerine getirmek, haramlardan kaçınmak ve özellikle haram lokma yememiş temiz bir ağız şarttır.
  ____________________

  Mühim bir iş için duaya başlamadan önce sadaka vermek ve iki rekat namaz kılıp abdestli ve kıbleye yönelik olarak dua etmek, önce Allah’a hamd edip sonra da Peygamberimize salavat getirmek, duanın kabulü için önemli şartlardan biridir.

 3. M-ehmet
  Üye
  Bu saydiklarinizi ben yapiyorum hocam. Ancak yurtdisinda oldugum icin sadaka yerine camiye veriyorum. Namazlarimi kilarim ve ara sira iki veya dort vakit namaz kilip dualarimida ederim. Cokca salavat getiririm..

 4. Hoca
  erimeye devam...
  Duânın kabul olunduğu haller:
  Duânın kabul olunması,sadece Allah-azze ve celle-'nin bileceği bir ilimdir.Kulun bu konuda hiçbir yetkisi yoktur.Ancak duânın kabul olunmasının ümit edildiği haller,saat-ler ve yerler olduğuna delâlet eden hadîsler vardır ki bir kulun bu halleri iyice araştır-ması ve bu hallerde bol bol duâ etmesi müstehaptır.Bu hallerden bazıları şunlardır:
  1-Secde halinde iken:
  Allah-azze ve celle-buyuruyor ki:

  [سورة العلق:19]
  "Hayır!(Ey Muhammed!Namazı terketmeye çağırana) itaat etme.Rabbine secde et ve (Allah'a itaat ederek) yaklaş." (Alak Sûresi:19)
  Peygamber-sallallahu aleyhi ve sellem- de bu konuda şöyle buyurmaktadır:"Kulun Rabbine en yakın olduğu an, secdede oldu-ğu andır.O halde, (Rabbinize secdede) bol bol duâ edin." ( )
  2-Oruçlu iken:
  Allah-azze ve celle-buyuruyor ki:

   [سورة البقرة:185-186]
  "…Orucu bir aya tamamlanız, (Ramazan bayramında tekbir getirmek sûretiyle orucu bitirmeniz) ve size doğru yolu gösterdiğin-den dolayı Allah'a tâzim göstermeniz için (meşrû kılınmıştır).Umulur ki (size bahşet-tiği nimetlere karşılık O'na) şükredersiniz. -Ey Muhammed-Kullarım beni sana sorar-larsa,(onlara) yakın olduğumu (söyle). Duâ ettiğinde duâ edenin duâsını kabul ederim. O halde onlar da (emirlerimi yerine getire-rek, yasaklarımdan kaçınarak ve bana itaat ederek) dâvetime uysunlar ve bana (gereği gibi) îmân etsinler.Umulur ki (menfaatlerine olan dînî ve dünyevî şeyleri elde etmek için) doğru yolu bulurlar."
  (Bakara Sûresi:185-186)
  Allah Teâlâ,bu âyette duâyı kabul edeceğini orucun farz oluşundan sonra zikretmiştir.
  Peygamber-sallallahu aleyhi ve sellem- de bu konuda şöyle buyurmaktadır:"Üç kişinin duâsı reddolunmaz:İftar edinceye kadar oruçlunun, adâletli devlet başkanının ve mazlûmun duâsı." ( )
  3-Arefe gününün duâsı:
  Peygamber-sallallahu aleyhi ve sellem-bu konuda şöyle buyurmaktadır:"Duâların en hayırlısı, Arefe gününün duâsıdır.Benim ve benden önceki peygamberlerin söylemiş oldukları en hayırlı söz, 'Lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke leh, lehul-mulku velehul-hamdu ve huve alâ kulli şey'in kadîr' sözüdür." ( )
  Allah-azze ve celle- bu büyük günde pek

  çok kulunu cehennemden azâd eder. ( )
  Yine bu gün, duânın kabul olunmasının en çok ümit edildiği bir gündür."Hac farîzasını edâ eden müslümanın bu günde bol bol duâ edip zikirde bulunması müstehaptır.Bu günün tamamını en iyi değerlendirmeli, her ne olursa olsun hiçbir şekilde ihmalkârlık etmekten şiddetle sakınmalıdır.Zirâ diğer günlerin aksine, bu günün telâfisi bir daha mümkün değildir." ( )
  Bilindiği gibi, Peygamber-sallallahu aleyhi ve sellem- Arafat'ta iken (arefe gününde) hutbeyi kısa tutmuş,( ) öğle namazıyla ikindi namazını birleştirerek kıldırmıştır. ( )
  Bunun hikmeti;-Allah daha iyisini bilir-bu günde sadece duâyla meşgûl olmak içindir.
  4-Darda kalanın duâsı:
  Allah-azze ve celle-buyuruyor ki:


  [سورة النمل :62]
  "(Allah'a ortak koşarak yaptığınız ibâdetiniz mi daha hayırlı) yoksa başı darda kalanın duâ ettiğinde, duâsını kabul edip ondan sıkıntıyı gideren; sizi, yeryüzünde sizden öncekilere halifeler kılan (Allah) mı daha hayırlı? (Size bu nimetleri veren) Allah'la birlikte bir ilâh mı var! Siz pek az düşünüp ibret alıyorsunuz. (Neml Sûresi:62)
  5-Zulme uğrayanın duâsı:
  Peygamber-sallallahu aleyhi ve sellem-Muâz b.Cebel'i-Allah ondan râzı olsun-Yemen'e yollarken şöyle buyurmuştu: "…Zulme uğrayanın bedduâsından kork. Çünkü zulme uğrayanın bedduâsıyla Allah arasında perde yoktur." ( )
  6-Kadir gecesinde yapılan duâ:
  Allah-azze ve celle-buyuruyor ki:

  [سورة القدر:3]
  "Kadir gecesi, (mübârek bir gecedir ki onun fazîleti,içerisinde kadir gecesi bulunmayan) bin aydan daha hayırlıdır." (Kadir Sûresi:3)
  Hz.Âişe vâlidemiz-Allah ondan râzı olsun-Peygamber-sallallahu aleyhi ve sellem-'e kadir gecesini idrâk ettiğinde nasıl duâ etmesi gerektiğini sorduğunda ona:

  (( اَللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي ))
  "Allahım!Sen çok affedicisin ve affı sever-sin.Beni de affet." diye duâ etmesini emretmiştir. ( )
  7-Yolculuk sırasında yapılan duâ:
  Rasûlullah-sallallahu aleyhi ve sellem-bu konuda şöyle buyurmaktadır:"Kabul oluna-cağında hiç şüphe olmayan üç duâ vardır ki bunlar:Zulme uğrayanının duâsı, yolcunun duâsı ve babanın evlâdına olan duâsı." ( )
  8-Ezânla kâmet arasında yapılan duâ:
  Peygamber-sallallahu aleyhi ve sellem-bu konuda şöyle buyurmaktadır:"Ezânla kâmet arasında yapılan duâ (Allah tarafından) reddolunmaz." ( )
  9-Cuma günü duânın kabul olunduğu vakit:
  Peygamber-sallallahu aleyhi ve sellem-bu konuda şöyle buyurmaktadır:"Cuma günü bir vakit vardır ki, o vakitte bir müslüman, namaz kılarken Allah Teâlâ'dan bir şey isterse, Allah onun istediğini verir." ( )
  İmâm Nevevî-Allah ona rahmet etsin- "el-Ezkâr"( ) adlı eserinde şöyle der:"Cuma günü duânın kabul olunduğu vakitle ilgili en sahîh hadîs,Müslim'in Ebû Mûsâ el-Eş'arî-'den-Allah ondan râzı olsun-rivâyet ettiği hadîstir ki bu hadîste Ebû Mûsâ el-Eş'arî-'den-Allah ondan râzı olsun-"Rasûlullah-sallallahu aleyhi ve sellem-'i şöyle derken işittim derCuma günü duânın kabul olun-duğu vakit) imâmın minbere çıktığı anla namazı bitirdiği an arasındaki vakittir." ( )
  Not:Duânın kabul olunduğu vakit, cuma günü hangi vakittedir?
  Müslüman kardeş!-Allah bana ve sana merhamet etsin-bilmelisin ki İbn-i Kayyim -Allah ona rahmet etsin-cuma günü duânın kabul olunduğu vaktin tayini konusunda on bir ayrı görüş olduğunu belirttikten sonra, ikindi namazından sonraki son vaktin, duânın kabul olunduğu vakit olduğunu tercih etmiş, ardından sahîh hadîsleri içerdiğinden dolayı bu görüşlerden ikisinin daha tercihli olduğu sonucuna varmıştır.
  Birincisi:İmâmın minbere oturmasından namazın bitimine kadar olan vakittir ki bunun delîlini Müslim'in rivâyet ettiği hadîste zikretmiştik.
  İkincisi:İkindi namazından sonraki son vakittir.İmâm Nevevî devâmla şöyle der: "Bu görüş, iki görüşün en kuvvetli olanıdır. Zirâ selef âlimlerinin çoğunluğu bu görüşte olup, hadîslerin çoğu da böyle olduğunu göstermektedir."
  Ardından İmâm Nevevî-Allah ona rahmet etsin-bu konudaki delîlleri şöyle arzeder:
  1-İmâm Ahmed, "Müsned"inde Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'in şöyle dediği-ni rivâyet eder:"Şüphesiz ki cuma gününde öyle bir vakit vardır ki, müslüman bir kul Allah'tan o vakitte birşey isterse, Allah ona istediğini verir.O vakit; ikindiden sonraki vakittir." ( )
  2-Ebû Dâvûd, Tirmizî ve Nesâî'nin rivâyet ettikleri hadîste Peygamber-sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmaktadır: "Cuma gününde (duânın kabul edildiği) on iki vakit vardır.Bir müslüman o vakitte Allah'tan birşey isterse,Allah-azze ve celle- ona istediğini verir.(Duânın kabul edildiği) o vakti, ikindi namazından sonraki son vakitte arayın." ( )
  Ardından İmâm Nevevî-Allah ona rahmet etsin-bu konuda son olarak şöyle der: "Kanımca cuma namazının kılındığı vakit de duânın kabul olunmasının beklendiği bir vakittir.Her ikisi de duânın kabul olunduğu vakittir…Böyle olunca, bu konudaki hadîsle-rin hepsi, Peygamber-sallallahu aleyhi ve sellem-'in ümmetini bu iki vakitte duâ etmeye ve Allah Teâlâ'ya yalvarmaya sevk ve teşvik etmekte ittifak etmektedir." ( )
  10-Seher vaktinde yapılan duâ:
  Peygamber-sallallahu aleyhi ve sellem-bu konuda şöyle buyurmaktadır:"Rabbimiz Tebârake ve Teâlâ, gecenin üçte ikilik bölü-mü kaldığında her gece dünya semâsına iner ve şöyle seslenir:'Bana duâ eden yok mu, duâsına icâbet edeyim.Benden isteyen yok mu, ona vereyim.Benden bağışlanma dileyen yok mu, onu bağışlayayım." ( )

+ Yorum Gönder
duanın kabul olması için ne yapılmalı,  duanın kabul olması için ne yapmak gerekir,  duaların kabul olması için ne yapmalı,  duaların kabul olması için ne yapmalıyız,  duanın kabul olması için ne yapmalıyız,  duanın kabul olması için ne yapmalı,  duaların kabul olması için ne yapılmalı