Konusunu Oylayın.: İntihar etmek ile ilgili hadis

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi
İntihar etmek ile ilgili hadis
 1. 03.Temmuz.2010, 00:05
  1
  mrtcvk
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 05.Eylül.2009
  Üye No: 53739
  Mesaj Sayısı: 198
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 2

  İntihar etmek ile ilgili hadis


  İntihar etmek ile ilgili hadis Mumsema Selamun aleykum arkadaşlar
  İntihar ile ilgili konu aradım ama bulamadım.Size sormak istedim.

  İntihar etmek günahmıdır?

  İntihar etmekle ilgili hadisler varmıdır?
 2. 03.Temmuz.2010, 00:05
  1
  Devamlı Üye  Selamun aleykum arkadaşlar
  İntihar ile ilgili konu aradım ama bulamadım.Size sormak istedim.

  İntihar etmek günahmıdır?

  İntihar etmekle ilgili hadisler varmıdır? 3. 03.Temmuz.2010, 00:12
  2
  meçhul_100
  ˙·٠• FiLiSTiN•٠·˙

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 10.Mayıs.2007
  Üye No: 626
  Mesaj Sayısı: 2,158
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 53
  Yaş: 29
  Bulunduğu yer: Diyar-ı Sivas

  --->: İntihar etmek ile ilgili hadis
  İNTİHAR

  Insanın kendisini öldürmesi Ne şekilde olursa olsun bir kimsenin kendisini öldürmesine "intihar" denir Intihar Allah`ın yaratmış olduğu cana kıymaktır Bu yüzden de büyük günahlardandır Insana canı veren Allah olduğu gibi, onu almaya yetkili olan da odur

  Intihar etmenin haramlığı ve ahiretteki tehlikesi ayet ve hadislerle sabittir

  Kur`an-ı Kerîm`de şöyle buyurulur: "Ey iman edenler, mallarınızı aranızda karşılıklı rıza ile gerçekleştirdiğiniz ticaret yolu hariç, batıl yollarla yemeyin Ve kendinizi öldürmeyin Şüphesiz Allah size karşı çok merhametlidir" (en-Nisa`, 4/29) Ayette, fiilen cana kıyma anlamı yanında, Allah`ın haram kıldığı şeyleri işlemek, masiyete dalmak ve başkalarının mallarını batıl yollarla yemek sûretiyle kendisine yazık etmek, ahiret hayatını mahvetmek anlamı da vardır (Ibn Kesîr, Tefsîru`l-Kur`anı`l-Azım, Istanbul 1985, II, 235)

  Amr b el-As (ra), Zâtu`s-Selâsil seferinde ihtilâm olmuş, hava çok soğuk olduğu için, su bulunduğu halde, ölüm korkusundan dolayı teyemmümle namaz kıldırmıştır Durumunu Hz Peygamber`e iletirken, yukarıdaki ayete göre amel ettiğini söylemiş ve Resulullah (sas) Amr`ın bu yaptığını tasvip etmiştir (Ebu Dâvud, Tahâre, 124; Ahmed b Hanbel, IV, 203)

  Hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur: "Yedi helak edici günahtan uzak durunuz Denildi ki, ya Resulullah, onlar nelerdir?; şöyle buyurdu: Allah`a ortak koşmak, bir cana kıymak, yetim malı yemek, savaştan kaçmak, iffetli, hiçbir şeyden habersiz mümin kadına zina iftirası yapmak" (Buhârî, Vesâyâ, 23, Hudûd, Tıb, 45; Müslim, Iman, 144)

  Intihar geçmiş ümmetlerde de yasaklanmıştır Cündüb b Abdullah`tan Hz Peygamber (sas)`in şöyle dediği nakledilmiştir: "Sizden önceki ümmetlerden yaralı bir adam vardı Yarasının acısına dayanamayarak, bir bıçak aldı ve elini kesti Ancak kan bir türlü kesilmediği için adam öldü Bunun üzerine Cenâb-ı Hak; kulum can hakkında benim önüme geçti, ben de ona cenneti haram kıldım, buyurdu" (Buhârî, Enbiyâ, 50)

  Hayber Gazvesi sırasında büyük fedakârlıklar gösteren Kuzman adındaki birisinin, sonunda cehenneme gideceği Hz Peygamber tarafından haber verilmişti Bunun üzerine Ashab-ı kiramdan Huzâî Eksüm, Kuzman`ı izlemiş ve O`nun, aldığı yaralara sabredemeyip, kılıcı üzerine yaslanarak intihar ettiğini görmüştür (Buhârî, Kader, 5, Rikâk, 33, Meğâzî, 38, Cihâd, 77; Müslim, Iman, 179; Kâmil Miras, Tecrid-i Sarıh, X, 266 268) Kuzman`ın ölüm şekli Allah Resulu`ne iletilince şöyle buyurmuştur: "Insanlar arasında öyle kimseler vardır ki, dış görünüşe göre, cennet ehline yaraşır hayırlı işler yaparlar; halbuki kendileri cehennemliktir Öyle kimseler de vardır ki, cehennemliklere ait kötü işler yaparlar, halbuki kendileri cennetliktir" (Buhâri, Kader, 5, Rikâk, 33; Müslim, Iman, 179)

  Intihar edenin uhrevî cezası, intihar şekline uygun olarak verilir Hadis-i şeriflerde "Kim kendisini bıçak gibi keskin bir şeyle öldürürse, cehennem ateşinde kendisine onunla azap edilir" (Buhâri, Cenâiz, 84) "(Dünyada ip ve benzeri) şeyle kendisini boğan kimse cehennemde kendisini boğar, dünyada kendisini vuran cehennemde kendisini vurur (azabı böyle olur)" (Buhârî, Cenâiz 84),

  "Kim kendini bir dağın tepesinden atar da öldürürse cehennem ateşinde de ebedi olarak böyle görür Kim zehir içerek kendisini öldürürse cehennemde zehir kadehi elinde olduğu halde devamlı ceza çeker" (Müslim, Iman, 175; Tirmizi, Tıb, 7; Nesâî, Cenâiz, 68, Dârimi, Diyât, 10; Ahmed b Hanbel, II, 254, 478)

  Islâm bilginlerinin çoğunluğuna göre, intihar eden dinden çıkmış olmaz, üzerine cenaze namazı da kılınır Hayber Gazvesinde intihar eden Kuzman`ın cehennemlik olduğu bildirilmişse de, cehennemde ebedî olarak kalacağını belirten açık bir ifade yoktur Bu yüzden intihar suçunu işleyenin cezasını çektikten sonra cehennemden kurtulacağı umulur Ancak bunun için, intihar edenin son anda mü`min sıfatını taşıması ve intiharın helâl olduğuna itikad etmemiş olması da şarttır (Kâmil Miras, age, X, 270)

  Hz Peygamber`in, bıçakla kendisini öldüren kimsenin cenaze namazını kıldırmadığı nakledilir Ancak bu olay, intihar edeni cezalandırmak ve başkalarını böyle bir fiilden menetmek amacına yöneliktir Nitekim Ashab-ı Kiram bu kimsenin cenaze namazını kılmıştır (el-Askalânî, Bulûgu`l Merâm, terc A Davudoğlu, Istanbul 1970, II, 276-277) Imam Ebû Yusuf`a göre, intihar hata ile veya şiddetli bir ağrıdan dolayı olmadıkça müntehir üzerine cenaze namazı kılınmaz

  Sonuç olarak, beden Cenâb-ı Hakkın insanoğluna verdiği en büyük emanettir Bu emaneti, ruh bedenden kişinin kendi müdahalesi olmaksızın ayrılıncaya kadar korumak gerekir Bunun için de, kişinin rûhî ve fizikî sıkıntılara sonuna kadar sabır göstermesi İslam`ın amacıdır Aksi halde intihar etmekle dünyevî sıkıntı ve problemlerini çözeceğini düşünen kişi, hemen intikal edeceği kabır ve daha sonra ahiret hayatında çok daha büyük sıkıntı ve felaketlerle karşılaşır Hayat, en kötü şartlar altında bile güzeldir Çünkü, ruh bedende kaldıkça Allah`tan ümit kesilmez Her geceden sonra gündüz, her zorluktan sonra bir kolaylık vardır Kulun Allah`a yönelmesi ve O`ndan yardım istemesi, sıkıntı ve problemlerin çözümünün başlangıçnoktasını teşkil eder Yüce yaratıcı umulmayan, beklenmeyen yer ve yönlerden kolaylıklar ihsan eder Çünkü O`nun her şeye gücü yeter O`na dayanan da güç kazanır
  İslam Fıkhı Ansiklopedisi

  İslâm'da intihar niye günahtır?

  İntihar, İslâm'ın haram kıldığı büyük günahlardan birisidir Bir Müslümanın kendi kendisini öldürmesi, başka birisini öldürmesinden daha büyük bir cinayet ve günahtır Bu sebeble âlimler, intihar edenin cenaze namazını kılınır mı, kılınmaz mı şeklinde ihtilâfa bile düşmüşlerdir Bu ihtilâf, başkasını öldüren katil hakkında yoktur Katilin cenaze namazı kılınır

  Kalbinde îmanın zerresi olan bir kimse, böyle büyük bir günaha ve kötü âkıbete razı olmaz, kendini öldürmeye teşebbüs etmez
  Resûl-i Ekrem Efendimiz, intihar etmenin büyük günah olduğunu pek çok hadîs-i şerîflerinde haber vermiştir Bir hadîs-i şerif'te şöyle buyurulur:

  "Kendini boğarak öldüren kimse, Cehennem için boğmuş olur Kendini vuran kimse, Cehennem için vurmuş olur" (Buhârî, Cenâiz 84)

  Demek oluyor ki mü'min te'sirinde kaldığı dünyevî bir hâdisenin zorluğuna tahammül edemeyip böyle büyük bir günahı işlemeye teşebbüs etmemelidir Zira mü'minin nazarında dünyanın en büyük ve en kötü hâdisesi bile, âhiret mes'elesi yanında büyük sayılmaz, korkutucu olmaz Dünya nasıl olsa fânidir, gelip geçicidir

  Bu gün dayanılmaz zannederek intihara insanı zorlayan hâdiseler, bir müddet sonra aslında hiç o derece üzülmeye değmediği ortaya çıkabilir, zamanla unutulur, yerine yeni mes'eleler zuhur eder

  Sabrın, musibetin geldiği ilk anda gösterilmesinin hikmeti de buradadır

  İmanlı insanlar böyle fâni ve geçici şeyleri, geçmeyecek elem ve keder sanarak onların altında ezilmezler Bu da geçer yahu, diyerek sabır gösterirler, sabrın sevabını kazanmaya çalışırlar Böylece o musibetli hâli haklarında rahmete çevirirler

  İntihar edenin cenaze namazı kılınır Çünkü ortada imandan çıkmak gibi bir durum yoktur Sadece îman zâfiyetinden, hâdiselerin tazyikine dayanamama durumu vardır Bu sebeble intihar edenin cenaze namazı kılınır Ancak o müntehir, âhirette intihar cezasını çektikten sonra, Cennet girmeye hak kazanacaktır

  İntiharın büyük günah oluşunun sebeblerinden biri de, insanın kendini öldürmeye yetkili olmamasıdır İnsan vücûdu, Allah'ın binasıdır O binayı kim yaptı ise, o yıkacaktır İnsanın kendi vücuduna ve nefsine sâhip olması söz konusu değildir

  Mehmet DİKMEN


  İntihar(Daha Detaylı bir şekilde anlatım)


  İnsanın kendisini öldürmesi Ne şekilde olursa olsun bir kimsenin kendisini öldürmesine "intihar" denir İntihar Allah'ın yaratmış olduğu cana kıymaktır Bu yüzden de büyük günahlardandır İnsana canı veren Allah olduğu gibi, onu almaya yetkili olan da odur


  İntihar etmenin haramlığı ve ahiretteki tehlikesi ayet ve hadislerle sabittir


  Kur'an-ı Kerîm'de şöyle buyurulur: "Ey iman edenler, mallarınızı aranızda karşılıklı rıza ile gerçekleştirdiğiniz ticaret yolu hariç, batıl yollarla yemeyin Ve kendinizi öldürmeyin Şüphesiz Allah size karşı çok merhametlidir" (en-Nisa', 4/29) Ayette, fiilen cana kıyma anlamı yanında, Allah'ın haram kıldığı şeyleri işlemek, masiyete dalmak ve başkalarının mallarını batıl yollarla yemek sûretiyle kendisine yazık etmek, ahiret hayatını mahvetmek anlamı da vardır (İbn Kesîr, Tefsîru'l-Kur'ani'l-Azim, İstanbul 1985, II, 235)


  Amr b el-As (ra), Zâtu's-Selâsil seferinde ihtilâm olmuş, hava çok soğuk olduğu için, su bulunduğu halde, ölüm korkusundan dolayı teyemmümle namaz kıldırmıştır Durumunu Hz Peygamber'e iletirken, yukarıdaki ayete göre amel ettiğini söylemiş ve Resulullah (sas) Amr'ın bu yaptığını tasvip etmiştir (Ebu Dâvud, Tahâre, 124; Ahmed b Hanbel, IV, 203)


  Hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur: "Yedi helak edici günahtan uzak durunuz Denildi ki, ya Resulullah, onlar nelerdir?; şöyle buyurdu: Allah'a ortak koşmak, bir cana kıymak, yetim malı yemek, savaştan kaçmak, iffetli, hiçbir şeyden habersiz mümin kadına zina iftirası yapmak" (Buhârî, Vesâyâ, 23, Hudûd, Tıb, 45; Müslim, İman, 144)


  İntihar geçmiş ümmetlerde de yasaklanmıştır Cündüb b Abdullah'tan Hz Peygamber (sas)'in şöyle dediği nakledilmiştir: "Sizden önceki ümmetlerden yaralı bir adam vardı Yarasının acısına dayanamayarak, bir bıçak aldı ve elini kesti Ancak kan bir türlü kesilmediği için adam öldü Bunun üzerine Cenâb-ı Hak; kulum can hakkında benim önüme geçti, ben de ona cenneti haram kıldım, buyurdu" (Buhârî, Enbiyâ, 50)


  Hayber Gazvesi sırasında büyük fedakârlıklar gösteren Kuzman adındaki birisinin, sonunda cehenneme gideceği Hz Peygamber tarafından haber verilmişti Bunun üzerine Ashab-ı kiramdan Huzâî Eksüm, Kuzman'ı izlemiş ve O'nun, aldığı yaralara sabredemeyip, kılıcı üzerine yaslanarak intihar ettiğini görmüştür (Buhârî, Kader, 5, Rikâk, 33, Meğâzî, 38, Cihâd, 77; Müslim, İman, 179; Kâmil Miras, Tecrid-i Sarih, X, 266 268) Kuzman'ın ölüm şekli Allah Resulu'ne iletilince şöyle buyurmuştur: "İnsanlar arasında öyle kimseler vardır ki, dış görünüşe göre, cennet ehline yaraşır hayırlı işler yaparlar; halbuki kendileri cehennemliktir Öyle kimseler de vardır ki, cehennemliklere ait kötü işler yaparlar, halbuki kendileri cennetliktir" (Buhâri, Kader, 5, Rikâk, 33; Müslim, İman, 179)


  İntihar edenin uhrevî cezası, intihar şekline uygun olarak verilir Hadis-i şeriflerde "Kim kendisini bıçak gibi keskin bir şeyle öldürürse, cehennem ateşinde kendisine onunla azap edilir" (Buhâri, Cenâiz, 84) "(Dünyada ip ve benzeri) şeyle kendisini boğan kimse cehennemde kendisini boğar, dünyada kendisini vuran cehennemde kendisini vurur (azabı böyle olur)" (Buhârî, Cenâiz 84),


  "Kim kendini bir dağın tepesinden atar da öldürürse cehennem ateşinde de ebedi olarak böyle görür Kim zehir içerek kendisini öldürürse cehennemde zehir kadehi elinde olduğu halde devamlı ceza çeker" (Müslim, İman, 175; Tirmizi, Tıb, 7; Nesâî, Cenâiz, 68, Dârimi, Diyât, 10; Ahmed b Hanbel, II, 254, 478)


  İslâm bilginlerinin çoğunluğuna göre, intihar eden dinden çıkmış olmaz, üzerine cenaze namazı da kılınır Hayber Gazvesinde intihar eden Kuzman'ın cehennemlik olduğu bildirilmişse de, cehennemde ebedî olarak kalacağını belirten açık bir ifade yoktur Bu yüzden intihar suçunu işleyenin cezasını çektikten sonra cehennemden kurtulacağı umulur Ancak bunun için, intihar edenin son anda mü'min sıfatını taşıması ve intiharın helâl olduğuna itikad etmemiş olması da şarttır (Kâmil Miras, age, X, 270)


  Hz Peygamber'in, bıçakla kendisini öldüren kimsenin cenaze namazını kıldırmadığı nakledilir Ancak bu olay, intihar edeni cezalandırmak ve başkalarını böyle bir fiilden menetmek amacına yöneliktir Nitekim Ashab-ı Kiram bu kimsenin cenaze namazını kılmıştır (el-Askalânî, Bulûgu'l Merâm, terc A Davudoğlu, İstanbul 1970, II, 276-277) İmam Ebû Yusuf'a göre, intihar hata ile veya şiddetli bir ağrıdan dolayı olmadıkça müntehir üzerine cenaze namazı kılınmaz


  Sonuç olarak, beden Cenâb-ı Hakkın insanoğluna verdiği en büyük emanettir Bu emaneti, ruh bedenden kişinin kendi müdahalesi olmaksızın ayrılıncaya kadar korumak gerekir Bunun için de, kişinin rûhî ve fizikî sıkıntılara sonuna kadar sabır göstermesi İslâm'ın amacıdır Aksi halde intihar etmekle dünyevî sıkıntı ve problemlerini çözeceğini düşünen kişi, hemen intikal edeceği kabir ve daha sonra ahiret hayatında çok daha büyük sıkıntı ve felaketlerle karşılaşır Hayat, en kötü şartlar altında bile güzeldir Çünkü, ruh bedende kaldıkça Allah'tan ümit kesilmez Her geceden sonra gündüz, her zorluktan sonra bir kolaylık vardır Kulun Allah'a yönelmesi ve O'ndan yardım istemesi, sıkıntı ve problemlerin çözümünün başlangıç noktasını teşkil eder Yüce yaratıcı umulmayan, beklenmeyen yer ve yönlerden kolaylıklar ihsan eder Çünkü O'nun her şeye gücü yeter O'na dayanan da güç kazanır


  Hamdi DÖNDÜREN
  Ayrıca bu konuları oku..

  http://www.mumsema.com/sohbet-muhabb...har-etmek.html

  http://www.mumsema.com/vaaz-ve-sohbe...e-intihar.html

  http://www.mumsema.com/itikat-iman-s...-gider-mi.html


 4. 03.Temmuz.2010, 00:12
  2
  ˙·٠• FiLiSTiN•٠·˙  İNTİHAR

  Insanın kendisini öldürmesi Ne şekilde olursa olsun bir kimsenin kendisini öldürmesine "intihar" denir Intihar Allah`ın yaratmış olduğu cana kıymaktır Bu yüzden de büyük günahlardandır Insana canı veren Allah olduğu gibi, onu almaya yetkili olan da odur

  Intihar etmenin haramlığı ve ahiretteki tehlikesi ayet ve hadislerle sabittir

  Kur`an-ı Kerîm`de şöyle buyurulur: "Ey iman edenler, mallarınızı aranızda karşılıklı rıza ile gerçekleştirdiğiniz ticaret yolu hariç, batıl yollarla yemeyin Ve kendinizi öldürmeyin Şüphesiz Allah size karşı çok merhametlidir" (en-Nisa`, 4/29) Ayette, fiilen cana kıyma anlamı yanında, Allah`ın haram kıldığı şeyleri işlemek, masiyete dalmak ve başkalarının mallarını batıl yollarla yemek sûretiyle kendisine yazık etmek, ahiret hayatını mahvetmek anlamı da vardır (Ibn Kesîr, Tefsîru`l-Kur`anı`l-Azım, Istanbul 1985, II, 235)

  Amr b el-As (ra), Zâtu`s-Selâsil seferinde ihtilâm olmuş, hava çok soğuk olduğu için, su bulunduğu halde, ölüm korkusundan dolayı teyemmümle namaz kıldırmıştır Durumunu Hz Peygamber`e iletirken, yukarıdaki ayete göre amel ettiğini söylemiş ve Resulullah (sas) Amr`ın bu yaptığını tasvip etmiştir (Ebu Dâvud, Tahâre, 124; Ahmed b Hanbel, IV, 203)

  Hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur: "Yedi helak edici günahtan uzak durunuz Denildi ki, ya Resulullah, onlar nelerdir?; şöyle buyurdu: Allah`a ortak koşmak, bir cana kıymak, yetim malı yemek, savaştan kaçmak, iffetli, hiçbir şeyden habersiz mümin kadına zina iftirası yapmak" (Buhârî, Vesâyâ, 23, Hudûd, Tıb, 45; Müslim, Iman, 144)

  Intihar geçmiş ümmetlerde de yasaklanmıştır Cündüb b Abdullah`tan Hz Peygamber (sas)`in şöyle dediği nakledilmiştir: "Sizden önceki ümmetlerden yaralı bir adam vardı Yarasının acısına dayanamayarak, bir bıçak aldı ve elini kesti Ancak kan bir türlü kesilmediği için adam öldü Bunun üzerine Cenâb-ı Hak; kulum can hakkında benim önüme geçti, ben de ona cenneti haram kıldım, buyurdu" (Buhârî, Enbiyâ, 50)

  Hayber Gazvesi sırasında büyük fedakârlıklar gösteren Kuzman adındaki birisinin, sonunda cehenneme gideceği Hz Peygamber tarafından haber verilmişti Bunun üzerine Ashab-ı kiramdan Huzâî Eksüm, Kuzman`ı izlemiş ve O`nun, aldığı yaralara sabredemeyip, kılıcı üzerine yaslanarak intihar ettiğini görmüştür (Buhârî, Kader, 5, Rikâk, 33, Meğâzî, 38, Cihâd, 77; Müslim, Iman, 179; Kâmil Miras, Tecrid-i Sarıh, X, 266 268) Kuzman`ın ölüm şekli Allah Resulu`ne iletilince şöyle buyurmuştur: "Insanlar arasında öyle kimseler vardır ki, dış görünüşe göre, cennet ehline yaraşır hayırlı işler yaparlar; halbuki kendileri cehennemliktir Öyle kimseler de vardır ki, cehennemliklere ait kötü işler yaparlar, halbuki kendileri cennetliktir" (Buhâri, Kader, 5, Rikâk, 33; Müslim, Iman, 179)

  Intihar edenin uhrevî cezası, intihar şekline uygun olarak verilir Hadis-i şeriflerde "Kim kendisini bıçak gibi keskin bir şeyle öldürürse, cehennem ateşinde kendisine onunla azap edilir" (Buhâri, Cenâiz, 84) "(Dünyada ip ve benzeri) şeyle kendisini boğan kimse cehennemde kendisini boğar, dünyada kendisini vuran cehennemde kendisini vurur (azabı böyle olur)" (Buhârî, Cenâiz 84),

  "Kim kendini bir dağın tepesinden atar da öldürürse cehennem ateşinde de ebedi olarak böyle görür Kim zehir içerek kendisini öldürürse cehennemde zehir kadehi elinde olduğu halde devamlı ceza çeker" (Müslim, Iman, 175; Tirmizi, Tıb, 7; Nesâî, Cenâiz, 68, Dârimi, Diyât, 10; Ahmed b Hanbel, II, 254, 478)

  Islâm bilginlerinin çoğunluğuna göre, intihar eden dinden çıkmış olmaz, üzerine cenaze namazı da kılınır Hayber Gazvesinde intihar eden Kuzman`ın cehennemlik olduğu bildirilmişse de, cehennemde ebedî olarak kalacağını belirten açık bir ifade yoktur Bu yüzden intihar suçunu işleyenin cezasını çektikten sonra cehennemden kurtulacağı umulur Ancak bunun için, intihar edenin son anda mü`min sıfatını taşıması ve intiharın helâl olduğuna itikad etmemiş olması da şarttır (Kâmil Miras, age, X, 270)

  Hz Peygamber`in, bıçakla kendisini öldüren kimsenin cenaze namazını kıldırmadığı nakledilir Ancak bu olay, intihar edeni cezalandırmak ve başkalarını böyle bir fiilden menetmek amacına yöneliktir Nitekim Ashab-ı Kiram bu kimsenin cenaze namazını kılmıştır (el-Askalânî, Bulûgu`l Merâm, terc A Davudoğlu, Istanbul 1970, II, 276-277) Imam Ebû Yusuf`a göre, intihar hata ile veya şiddetli bir ağrıdan dolayı olmadıkça müntehir üzerine cenaze namazı kılınmaz

  Sonuç olarak, beden Cenâb-ı Hakkın insanoğluna verdiği en büyük emanettir Bu emaneti, ruh bedenden kişinin kendi müdahalesi olmaksızın ayrılıncaya kadar korumak gerekir Bunun için de, kişinin rûhî ve fizikî sıkıntılara sonuna kadar sabır göstermesi İslam`ın amacıdır Aksi halde intihar etmekle dünyevî sıkıntı ve problemlerini çözeceğini düşünen kişi, hemen intikal edeceği kabır ve daha sonra ahiret hayatında çok daha büyük sıkıntı ve felaketlerle karşılaşır Hayat, en kötü şartlar altında bile güzeldir Çünkü, ruh bedende kaldıkça Allah`tan ümit kesilmez Her geceden sonra gündüz, her zorluktan sonra bir kolaylık vardır Kulun Allah`a yönelmesi ve O`ndan yardım istemesi, sıkıntı ve problemlerin çözümünün başlangıçnoktasını teşkil eder Yüce yaratıcı umulmayan, beklenmeyen yer ve yönlerden kolaylıklar ihsan eder Çünkü O`nun her şeye gücü yeter O`na dayanan da güç kazanır
  İslam Fıkhı Ansiklopedisi

  İslâm'da intihar niye günahtır?

  İntihar, İslâm'ın haram kıldığı büyük günahlardan birisidir Bir Müslümanın kendi kendisini öldürmesi, başka birisini öldürmesinden daha büyük bir cinayet ve günahtır Bu sebeble âlimler, intihar edenin cenaze namazını kılınır mı, kılınmaz mı şeklinde ihtilâfa bile düşmüşlerdir Bu ihtilâf, başkasını öldüren katil hakkında yoktur Katilin cenaze namazı kılınır

  Kalbinde îmanın zerresi olan bir kimse, böyle büyük bir günaha ve kötü âkıbete razı olmaz, kendini öldürmeye teşebbüs etmez
  Resûl-i Ekrem Efendimiz, intihar etmenin büyük günah olduğunu pek çok hadîs-i şerîflerinde haber vermiştir Bir hadîs-i şerif'te şöyle buyurulur:

  "Kendini boğarak öldüren kimse, Cehennem için boğmuş olur Kendini vuran kimse, Cehennem için vurmuş olur" (Buhârî, Cenâiz 84)

  Demek oluyor ki mü'min te'sirinde kaldığı dünyevî bir hâdisenin zorluğuna tahammül edemeyip böyle büyük bir günahı işlemeye teşebbüs etmemelidir Zira mü'minin nazarında dünyanın en büyük ve en kötü hâdisesi bile, âhiret mes'elesi yanında büyük sayılmaz, korkutucu olmaz Dünya nasıl olsa fânidir, gelip geçicidir

  Bu gün dayanılmaz zannederek intihara insanı zorlayan hâdiseler, bir müddet sonra aslında hiç o derece üzülmeye değmediği ortaya çıkabilir, zamanla unutulur, yerine yeni mes'eleler zuhur eder

  Sabrın, musibetin geldiği ilk anda gösterilmesinin hikmeti de buradadır

  İmanlı insanlar böyle fâni ve geçici şeyleri, geçmeyecek elem ve keder sanarak onların altında ezilmezler Bu da geçer yahu, diyerek sabır gösterirler, sabrın sevabını kazanmaya çalışırlar Böylece o musibetli hâli haklarında rahmete çevirirler

  İntihar edenin cenaze namazı kılınır Çünkü ortada imandan çıkmak gibi bir durum yoktur Sadece îman zâfiyetinden, hâdiselerin tazyikine dayanamama durumu vardır Bu sebeble intihar edenin cenaze namazı kılınır Ancak o müntehir, âhirette intihar cezasını çektikten sonra, Cennet girmeye hak kazanacaktır

  İntiharın büyük günah oluşunun sebeblerinden biri de, insanın kendini öldürmeye yetkili olmamasıdır İnsan vücûdu, Allah'ın binasıdır O binayı kim yaptı ise, o yıkacaktır İnsanın kendi vücuduna ve nefsine sâhip olması söz konusu değildir

  Mehmet DİKMEN


  İntihar(Daha Detaylı bir şekilde anlatım)


  İnsanın kendisini öldürmesi Ne şekilde olursa olsun bir kimsenin kendisini öldürmesine "intihar" denir İntihar Allah'ın yaratmış olduğu cana kıymaktır Bu yüzden de büyük günahlardandır İnsana canı veren Allah olduğu gibi, onu almaya yetkili olan da odur


  İntihar etmenin haramlığı ve ahiretteki tehlikesi ayet ve hadislerle sabittir


  Kur'an-ı Kerîm'de şöyle buyurulur: "Ey iman edenler, mallarınızı aranızda karşılıklı rıza ile gerçekleştirdiğiniz ticaret yolu hariç, batıl yollarla yemeyin Ve kendinizi öldürmeyin Şüphesiz Allah size karşı çok merhametlidir" (en-Nisa', 4/29) Ayette, fiilen cana kıyma anlamı yanında, Allah'ın haram kıldığı şeyleri işlemek, masiyete dalmak ve başkalarının mallarını batıl yollarla yemek sûretiyle kendisine yazık etmek, ahiret hayatını mahvetmek anlamı da vardır (İbn Kesîr, Tefsîru'l-Kur'ani'l-Azim, İstanbul 1985, II, 235)


  Amr b el-As (ra), Zâtu's-Selâsil seferinde ihtilâm olmuş, hava çok soğuk olduğu için, su bulunduğu halde, ölüm korkusundan dolayı teyemmümle namaz kıldırmıştır Durumunu Hz Peygamber'e iletirken, yukarıdaki ayete göre amel ettiğini söylemiş ve Resulullah (sas) Amr'ın bu yaptığını tasvip etmiştir (Ebu Dâvud, Tahâre, 124; Ahmed b Hanbel, IV, 203)


  Hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur: "Yedi helak edici günahtan uzak durunuz Denildi ki, ya Resulullah, onlar nelerdir?; şöyle buyurdu: Allah'a ortak koşmak, bir cana kıymak, yetim malı yemek, savaştan kaçmak, iffetli, hiçbir şeyden habersiz mümin kadına zina iftirası yapmak" (Buhârî, Vesâyâ, 23, Hudûd, Tıb, 45; Müslim, İman, 144)


  İntihar geçmiş ümmetlerde de yasaklanmıştır Cündüb b Abdullah'tan Hz Peygamber (sas)'in şöyle dediği nakledilmiştir: "Sizden önceki ümmetlerden yaralı bir adam vardı Yarasının acısına dayanamayarak, bir bıçak aldı ve elini kesti Ancak kan bir türlü kesilmediği için adam öldü Bunun üzerine Cenâb-ı Hak; kulum can hakkında benim önüme geçti, ben de ona cenneti haram kıldım, buyurdu" (Buhârî, Enbiyâ, 50)


  Hayber Gazvesi sırasında büyük fedakârlıklar gösteren Kuzman adındaki birisinin, sonunda cehenneme gideceği Hz Peygamber tarafından haber verilmişti Bunun üzerine Ashab-ı kiramdan Huzâî Eksüm, Kuzman'ı izlemiş ve O'nun, aldığı yaralara sabredemeyip, kılıcı üzerine yaslanarak intihar ettiğini görmüştür (Buhârî, Kader, 5, Rikâk, 33, Meğâzî, 38, Cihâd, 77; Müslim, İman, 179; Kâmil Miras, Tecrid-i Sarih, X, 266 268) Kuzman'ın ölüm şekli Allah Resulu'ne iletilince şöyle buyurmuştur: "İnsanlar arasında öyle kimseler vardır ki, dış görünüşe göre, cennet ehline yaraşır hayırlı işler yaparlar; halbuki kendileri cehennemliktir Öyle kimseler de vardır ki, cehennemliklere ait kötü işler yaparlar, halbuki kendileri cennetliktir" (Buhâri, Kader, 5, Rikâk, 33; Müslim, İman, 179)


  İntihar edenin uhrevî cezası, intihar şekline uygun olarak verilir Hadis-i şeriflerde "Kim kendisini bıçak gibi keskin bir şeyle öldürürse, cehennem ateşinde kendisine onunla azap edilir" (Buhâri, Cenâiz, 84) "(Dünyada ip ve benzeri) şeyle kendisini boğan kimse cehennemde kendisini boğar, dünyada kendisini vuran cehennemde kendisini vurur (azabı böyle olur)" (Buhârî, Cenâiz 84),


  "Kim kendini bir dağın tepesinden atar da öldürürse cehennem ateşinde de ebedi olarak böyle görür Kim zehir içerek kendisini öldürürse cehennemde zehir kadehi elinde olduğu halde devamlı ceza çeker" (Müslim, İman, 175; Tirmizi, Tıb, 7; Nesâî, Cenâiz, 68, Dârimi, Diyât, 10; Ahmed b Hanbel, II, 254, 478)


  İslâm bilginlerinin çoğunluğuna göre, intihar eden dinden çıkmış olmaz, üzerine cenaze namazı da kılınır Hayber Gazvesinde intihar eden Kuzman'ın cehennemlik olduğu bildirilmişse de, cehennemde ebedî olarak kalacağını belirten açık bir ifade yoktur Bu yüzden intihar suçunu işleyenin cezasını çektikten sonra cehennemden kurtulacağı umulur Ancak bunun için, intihar edenin son anda mü'min sıfatını taşıması ve intiharın helâl olduğuna itikad etmemiş olması da şarttır (Kâmil Miras, age, X, 270)


  Hz Peygamber'in, bıçakla kendisini öldüren kimsenin cenaze namazını kıldırmadığı nakledilir Ancak bu olay, intihar edeni cezalandırmak ve başkalarını böyle bir fiilden menetmek amacına yöneliktir Nitekim Ashab-ı Kiram bu kimsenin cenaze namazını kılmıştır (el-Askalânî, Bulûgu'l Merâm, terc A Davudoğlu, İstanbul 1970, II, 276-277) İmam Ebû Yusuf'a göre, intihar hata ile veya şiddetli bir ağrıdan dolayı olmadıkça müntehir üzerine cenaze namazı kılınmaz


  Sonuç olarak, beden Cenâb-ı Hakkın insanoğluna verdiği en büyük emanettir Bu emaneti, ruh bedenden kişinin kendi müdahalesi olmaksızın ayrılıncaya kadar korumak gerekir Bunun için de, kişinin rûhî ve fizikî sıkıntılara sonuna kadar sabır göstermesi İslâm'ın amacıdır Aksi halde intihar etmekle dünyevî sıkıntı ve problemlerini çözeceğini düşünen kişi, hemen intikal edeceği kabir ve daha sonra ahiret hayatında çok daha büyük sıkıntı ve felaketlerle karşılaşır Hayat, en kötü şartlar altında bile güzeldir Çünkü, ruh bedende kaldıkça Allah'tan ümit kesilmez Her geceden sonra gündüz, her zorluktan sonra bir kolaylık vardır Kulun Allah'a yönelmesi ve O'ndan yardım istemesi, sıkıntı ve problemlerin çözümünün başlangıç noktasını teşkil eder Yüce yaratıcı umulmayan, beklenmeyen yer ve yönlerden kolaylıklar ihsan eder Çünkü O'nun her şeye gücü yeter O'na dayanan da güç kazanır


  Hamdi DÖNDÜREN
  Ayrıca bu konuları oku..

  http://www.mumsema.com/sohbet-muhabb...har-etmek.html

  http://www.mumsema.com/vaaz-ve-sohbe...e-intihar.html

  http://www.mumsema.com/itikat-iman-s...-gider-mi.html

 5. 03.Temmuz.2010, 09:40
  3
  *ÜSTÜNBAŞ*
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 30.Haziran.2010
  Üye No: 77032
  Mesaj Sayısı: 724
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 8
  Yaş: 75

  --->: İntihar etmek ile ilgili hadis

  Bismillahirrahmanirrahim..

  Allah verdiği canı ancak kendisi zamanı geldiğinde alır. Kimse kendi hayatına dahi kasten son veremez. Hatta intihara teşebbüs sayılan zehirli maddeleri de içemez. İçmemelidir. Yüce Allah insana zararlı olan herşeyi yasak etmiştir..Allah akıldan ve doğruluktan bizleri mahrum etmesin.. Amin.. *ÜSTÜNBAŞ*


 6. 03.Temmuz.2010, 09:40
  3
  *ÜSTÜNBAŞ* - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Devamlı Üye
  Bismillahirrahmanirrahim..

  Allah verdiği canı ancak kendisi zamanı geldiğinde alır. Kimse kendi hayatına dahi kasten son veremez. Hatta intihara teşebbüs sayılan zehirli maddeleri de içemez. İçmemelidir. Yüce Allah insana zararlı olan herşeyi yasak etmiştir..Allah akıldan ve doğruluktan bizleri mahrum etmesin.. Amin.. *ÜSTÜNBAŞ*

 7. 02.Ocak.2014, 19:54
  4
  Misafir

  Cevap: İntihar etmek ile ilgili hadis

  gerçekten çok bilgilendirici olmuş tşk ederim :D


 8. 02.Ocak.2014, 19:54
  4
  kayıtsız üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  kayıtsız üye
  Misafir
  gerçekten çok bilgilendirici olmuş tşk ederim :D
+ Yorum Gönder