+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sizden gelen sorular Kategorisinden Mevdudinin İslamda hükümet adlı kitabı.? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. hüseyin_92
  Devamlı Üye
  Reklam

  Mevdudinin İslamda hükümet adlı kitabı.?

  Reklam
 2. bafralıemre
  Devamlı Üye

  --->: Mevdudinin İslamda hükümet adlı kitabı.?


  Reklam


  Mevdudi

  Mevdudi, Haydarabat – Hindistan’da 1903 yılında doğmuş olup, babası tarafından İngiliz eğitiminin hakim olduğu resmi okullara gönderilmeksizin özel öğretmenler aracılığı ile yetiştirildi.

  Arapça, Farsça, Urduca ve İngilizce bilmekte idi. Çeşitli gazete ve dergilerde yazdı. İslam birliğini tesis etmek için Hilafet’in tekrar ihyası için çalıştı. “İslam’da Cihad’, “İslam Hukuku ve Anayasası” ve “Dört Terim” adlı eserlerini kaleme aldı.

  “Cemaat el-İslam” adlı teşkilatın kurucusudur. “Sünnet’in Hukuki Önemi” adlı eseri ile sünnet aleyhtarı görüşlere cevaplar vermiştir. Mısır’da el-Ezher üniversitesinin ıslahı için de bir ara çalışmıştır.

  Mevdudi kendi çapında ve şartlarında İslam’a gönül vermiş ve hizmet etmiştir. Bir kısım kişiler tarafından sürekli tenkit edilmiştir. Bunlar ise adeta İslam’da bir değişiklik yapacağı şeklindeki tezlerle ortaya çıkmışlardır. Ancak İslam’ı asrın idrakı içinde temele dokunmaksızın anlatmak ve farklı metotlar kullanmak İslam’ı aslından uzaklaştırmak değildir.

  Bütün bunlarla beraber Mevdudi de bir insandır ve küçük bazı hataları olabilir. Bu ise kendisinden istifade etmeyi engellemez.

  Mevdudi, hadis, sünnet, sahabenin adaleti, peygamberlik, peygamberlerin ismeti, Hz. İsa’nın durumu, deccal konusu, Hz. Muaviye’nin ve Emeviler’in yönetimi, İslâm’ın devlet anlayışı, ictihad-taklid meselesi, müt‘a nikahı gibi konularda eleştirilmiştir.

  Ehl-i sünnete uymayan görüşlerini almadan diğer fikir ve düşüncelerinden istifade edilebilir.

  Ayrıca sitesine ve yayınlarına fikirlerini alanların daha dikkatli olmaları gerekir. Eğer ehl-i sünnete aykırı düşünceleri varsa, onları da ayıklamaları veya o fikirlere dikkat çekmeleri en uygun yoldur.

  Ancak bazı hatalarının olması onlardan istifade etmemize engel değildir.

 3. Misafir
  mevdudi gibi bir insana hakaret eden hainler kıyamette allahtan bulacaklar bulacaklarını bunu yazan mahluka tavsiyaem gidip kendine bir çuval saman bul ye bitirince sana ikincizini ben bedeva gönderirim

+ Yorum Gönder
mevdudi islamda hükümet