+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sizden gelen sorular Kategorisinden İmamlık ve müezzinlik aynı anda yapılabilir mi Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. bafralıemre
  Devamlı Üye
  Reklam

  İmamlık ve müezzinlik aynı anda yapılabilir mi

  Reklam
 2. meçhul_100
  ˙·٠• FiLiSTiN•٠·˙

  --->: İmamlık ve müezzinlik aynı anda yapılabilir mi


  Reklam


  Müezzinlik yapmak mı yoksa imamlık yapmak mı daha faziletlidir?

  Ezan mı daha faziletli, imamet mi daha faziletlidir hususu ihtilaf konusudur. Buna: "Kişi, içinden bilirse ki imametin hakkını tam olarak verebilecektir, bu durumda imamet efdaldir, değilse ezan!" diye açıklık getirilmiştir.

  İmamlıkla müezzinliğin bir kimsede birleştirilmesi hususunda da ihtilaf vârid olmuştur. Buna bazıları "mekruh" demiştir. Beyhakî'de, bunun mekruh olduğunu belirten bir de rivayet vardır, ancak hadis zayıftır. Fakat Hz. Ömer (ra)'ın şu sözü sahih senedle sabittir: "Hilafetle birlikte ezanı da yürütebilseydim ezan da okurdum." İmamlık ve müezzinliğin aynı şahısta birleşmesine umumiyetle müstehab denmiştir.

  Ezanı tarif ederken -çoğunlukça benimsenmemiş bile olsa da- İbnu'l-Münîr gibi bazılarının: Ezanın hakikatı, müezzinden sâdır olan şeylerin tamamıdır. Söz, davranış ve heyet" dediğini bilmekte fayda var. (Kütüb-i Sitte Şerhi, İbrahim Canan)

  Müezzin olmak, günde beş defa ezan okuyarak insanları Allah'ın (cc) varlığına ve birliğine, Hz. Muhammed (s.a.s)'in Allah (c.c.)'nın son Peygamberi, kurtuluşa çağıran son elçisi ve insanlığın yegâne ve tek önderi olduğuna; Allah'a kulluk ederek "Kurtuluşa koşunuz! Kurtuluşa koşunuz!.." diyerek davet etmektir. Bu davet etmenin fazileti hakkında, Rasûlüllah (s.a.s), şöyle buyurmaktadır: "Müezzinler kıyamet günü insanların en uzun boylu olanlarıdır." (Müslim ve Ahmed b. Hanbel'den Mansur Ali Nâsıf et-Tâc, el-Câmiu'l-Usûl fi Ehâdis er Rasûl, I, 161).

  Abdullah b. Abdurrahman (r.a.) Ebu Saîd el-Hudrî (r.a.)'nin kendisine şöyle dediğini rivayet eder: "Senin koyun ve kır hayatını sevdiğini görüyoruz. Koyunların arasında kırlarda namaz için ezan okuduğunda sesini yükselt. Çünkü müezzinin sesini duyan her insan, her cin ve her şey, kıyamet gününde ona şahidlik edecektir." Ebu Said, bunu Rasûlüllah (s.a.s)'den işittiğini söyledi (Buhârî ve Nesâî'den et-Tâc, I, 161).

  Ebu Hüreyre (r.a.), rivayet ettiğine göre, Rasûlüllah (s.a.s) şöyle buyurdular: "İmam, (arkasında duranların namazlarının) kefilidir. Müezzin ise (Müslümanların ibadetlerinde) güvenilir kişidir. Allah'ım! İmamları (başkasına örnek olacakları) doğru yola ilet ve müezzinleri affet." (Ebû Dâvud, Tirmizi'den naklen et-Tac, I, 161). Yine Ebu Hûreyre (r.a.)'ın rivayetine göre Rasûlüllah (s.a.s) şöyle buyurdular: "Müezzinin günahları sesinin ulaştığı yerleri de doldursa affolunur. Kıyamet gününde yaş ve kuru sesini duyan her şey ona lehinde şahitlik eder." (Ebu Davûd, Tirmizi'den naklen et-Tac, I,161). İbn Mâce'nin bir rivayetinde ise Rasûlüllah; "Müslümanların, müezzinlerin boyunlarında iki emaneti vardır: Namazları ve oruçları."(et-Tac, I,161, dipnot,10).

  İbn Ömer (r.a.) rivayetine göre Rasûlüllah (s.a.s)'in iki müezzini vardı: Bilal-i Habeşi (r.a) ve âmâ olan Abdullah b. Ümm-i Mektûm (r.a). (Müslimden, et-Tac, I, 165). 3. DZALBAY
  Üye
  meçhul kardeşim;ben soruyu başka türlü algıladım ve ona göre cevap vereceğim...

  Evdeyiz;namaz vakti geldi ve camiye gidemeyeceğiz.Bu durumda,evde bulunan eşimiz ve çocuklarımızla cemaat yaparak namaz kılacağız ve hiç birisi müezzinlik yapamıyor.O takdirde;hem kamet getirir,hem imamlık yaparız.Zaten eşiyle cemaat yapan bir erkek,mecburen müezzinlği de yapacak;çünkü,eşi hem imamlığı yapamaz,hem de müezzinliği...

  Selam ve dua ile...

 4. bafralıemre
  Devamlı Üye
  Müezzinlik yapmak mı yoksa imamlık yapmak mı daha faziletlidir
  enim sorumn cevabı bu değildir kardeşim soruyu biraz daha dikkatli okursan hangisi daha efdaldir değil ikisi aynı anda yağılabirmiydi diye Ancan genede AllahCelle Celaluhu razı olsun verdiğin paylaştığın bilgiler için
  meçhul kardeşim;ben soruyu başka türlü algıladım ve ona göre cevap vereceğim...

  Evdeyiz;namaz vakti geldi ve camiye gidemeyeceğiz.Bu durumda,evde bulunan eşimiz ve çocuklarımızla cemaat yaparak namaz kılacağız ve hiç birisi müezzinlik yapamıyor.O takdirde;hem kamet getirir,hem imamlık yaparız.Zaten eşiyle cemaat yapan bir erkek,mecburen müezzinlği de yapacak;çünkü,eşi hem imamlığı yapamaz,hem de müezzinliği...
  doğru anlamışsın ama cemaatte de ayunı şekilde uygulanabilir mi ne kadar ümmilerde olsa cemaatte bir müezzinlik yapacak kadar bilgisi olan bulunur tabi olmaya da bilir

 5. DZALBAY
  Üye
  doğru anlamışsın ama cemaatte de ayunı şekilde uygulanabilir mi ne kadar ümmilerde olsa cemaatte bir müezzinlik yapacak kadar bilgisi olan bulunur tabi olmaya da bilir
  Belki inanmayacaksın ama,onu da yaptım...Yaylamızda sabah namazına gelen 5-6 kişinin hiç birisi de müezzinlik yapamadığı için,hem imamlığı,hem de müezzinliği ben yaptım.Fıkıh yönüyle oluyor...

  La ikrahe fid din...Dinde zorlama yoktur.....Ayet-i Kerime

  Yessiru vela tüassiru...Kolaylaştırın zorlaştırmayın...Hadis-i Şerif

  Selam ve dua ile...

 6. bafralıemre
  Devamlı Üye
  Belki inanmayacaksın ama,onu da yaptım.
  hocam inanmayacak birşey yok İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri de böyle yapıyormuş diye okudum oluyor mu diye sordum

 7. DZALBAY
  Üye
  Dinimizin her şeyi güzel...Bir de:İnnemel a'malü bin niyet:ameller niyetlere göredir Hadis-i şerifi var.Bu hadis,aslında bize pek çok kolaylığın kapısını açıyor.Niyet esas vesselam...

  Selam ve dua ile...

 8. Misafir
  Evde cematca namaz kiliyoruz kimse muzinlik bilmiyor ben hem muezinlik hem imamlik yapa biliqyormiyim

+ Yorum Gönder
hem imam hem müezzin olunur mu,  imam müezzinlik yapabilir mi,  imam aynı zamanda müezzinlik yapabilir mi,  imam müezzinlik yapabilirmi,  iki kişinin aynı anda yapamayacağı ibadet hangisidir,  hoca kendisi muezzinlik yapabilirmi,  imam muezzinlik yapabilir mi