+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sizden gelen sorular Kategorisinden Yemin sayılan sözler hangisi Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Ferhat1991
  Emekli
  Reklam

  Yemin sayılan sözler hangisi

  Reklam

  Yemin sayılan sözler hangisi Mumsema selamun aleyküm arkadaşlar yemin sayılan sözler hangisi bu sitede okudum yeminin içinde ALLAH (C.C) nin ismi geçmiyorsa o yemin sayılmaz deniliyor.
  yani yemin ederim, valla gibi kelimeler yemin sayılmıyormu

 2. imamhatipli42
  Ölüm var Ölüm

  --->: yemin etmek


  Reklam


  Yemin Şekilleri


  «Veymullahl» de yemindir. Çünkü «vallahi» veya «Allah'ın hak-kı için...» manasmdadır. «Yemînullah» da, Hanefilere ve Mâlİkîle-re göre yemindir. Çünkü bunun manası; «Allah'a andolsun,» dur.

  Şâfiiler; «Niyetsiz yemin olmaz. Yemin eden, eğer yemini kas-tederse, bu kesinleşir. Eğer yemini kastetmediyse ,bu yemin sa-yılmaz.» demiştir. Ahmed'den yapılan iki rivayetten en sahihine gö-re, niyetsiz de olsa yemin gerçekleşir.

  «Amrullah» lâfzı da, Hanefiler ve Mâlikîlere göre yeminair. Çün-kü bunun manası, «Allah'ın hayatına ve bekasına andolsun,» şek-lindedir.

  Şafiî, Ahmed ve îshak ise, «Yemin, ancak niyet ile olur,» de-mişlerdir.

  «AksemtÜ aleyke» ve «aksemtü billahi» bir kelimedir. Âlimlerin bazdan, bunun mutlak yemin olduğunu, bir kısmı ise, ancak niyet-le yemin olacağını söylemişlerdir.

  Şafiîler, Allah'ın ismi üzerine yapılanan yemin olacağını, Al-lah'ın adına yapılmayanın ise —yemin kastedilmiş bile olsa— ye-min sayılmayacağını söylemiştir. Mâlik şöyle demiştir: «Şayet yemin eden, 'Allah'a kasem olsun,' derse yemin olur. Eğer, 'kasem olsun' veya 'sana kasem olsun' derse bu şekliyle, ancak niyetle yemin olur.»

  Müslümanların Yeminleri Île Andetmek
  ikinci cildde, şöyle demiştik: Müslümanların yeminleriyle ya-pılan and, birşey gerektirmez. Meselâ yemin eden, «şöyle yaparsam, bir ay oruç veya Allah'ın beytini hacc, üzerime borç olsun,» derse, ya da «Şöyle yaparsam, haram bana helal olsun,» derse, yahud da «Şayet böyle yaparsam ,bütün malım sadaka olsun,» derse, bu ve bu tür lâfızlarda, yerine getirilmediği zaman yemin kefareti vardır. Bu, âlimlerin en muteber görüşüdür. «Bir şey gerekmez,» diyenler olduğu gibi, «Yeminini yerine getirmediği zaman, yeminine bağla-dığı şeyi yapması gerekir.» diyenler de olmuştur.


  http://www.mumsema.com/y-z/74249-yemin-etmek.html 3. sina_gk
  Devamlı Üye
  paylaşım için sagol.

 4. talha bayram
  Devamlı Üye
  __________________


  YA MUHAMMET(S.A.V)CANIM ARZULAR SENİ

 5. bafralıemre
  Devamlı Üye
  konuyu açan kardeşimin dikkatinden kaçtı herhalde halk arasında valla ,billa,talla diye söylenen kelimeler aslından biraz yontulmuştur yani Allahu Teala Celle Celaluhu'nun ismi oralarda geçmektedir
  Vallahi
  Billahi
  Tallahi

+ Yorum Gönder