+ Yorum Gönder
1. Sayfa 12 SonuncuSonuncu
Soru ve Cevaplar ve Sizden gelen sorular Kategorisinden Tövbe istifarda 8 şart adabı Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. sina_gk
  Devamlı Üye
  Reklam

  Tövbe istifarda 8 şart adabı

  Reklam

  Tövbe istifarda 8 şart adabı Mumsema tövbe istifarda 8 şart


  öncelikle selamun aleyküm

  yeni yeni ögrenmekte oldugum islamın duruşunu ve yaşayış tarzını sizlerinde bilgilerinizden istifade etmek istiyorum ALLAH (c.c) izniyle
  öncelikle sormak istedigim
  tövbeyi istifarda 8 şartın içinde tövbeyi bir mürşit ile beraber yapıp vekille paylaşılacagı yazmakta bu vekil ve mürşitlerin kimler olabilecegini sormak istiyorum
  hatam oldusa cahilligimdendir kusura bakmayın.

 2. mumsema
  aydınlatmaya devam...

  --->: tövbe istifarda 8 şart adabı


  Reklam


  tövbe istifarda 8 şart
  tövbe istifarda 8 şart adabı

  öncelikle selamun aleyküm

  yeni yeni ögrenmekte oldugum islamın duruşunu ve yaşayış tarzını sizlerinde bilgilerinizden istifade etmek istiyorum ALLAH (c.c) izniyle
  öncelikle sormak istedigim
  tövbeyi istifarda 8 şartın içinde tövbeyi bir mürşit ile beraber yapıp vekille paylaşılacagı yazmakta bu vekil ve mürşitlerin kimler olabilecegini sormak istiyorum
  hatam oldusa cahilligimdendir kusura bakmayın
  ve aleykmusselam ve rahmetullah.
  Allah cc bizi hidayetten ayırmasın.
  Tevbenin bir mürşid yanında olması şartı yoktur.
  Bir müslüman günah işlediğinde yapması gereken NASUH Tevbedir.;
  1-Günahını itiraf etmek
  2-Yaptığına pişman olmak
  3-bir daha yapmayacağına söz vermektir.

  Tevbe tmeden önce sadaka vermek, yıkanmak ve iki rekat namaz kılmak sünnettir.
  Allaha emanet ol.

  Tevbe ; Sözlükte "pişmanlık, dönme, nedâmet" anlamına gelen tevbe, İslâmî bir kavram olarak, kulun işlediği kötülük ve günahlara pişman olup, onları terkederek Allah'a yönelmesi, emirlerine uymak ve yasaklarından kaçınmak suretiyle Allah'a sığınarak bağışlanmasını dilemesi demektir. Tevbe, kula nispet edilince, arızî olan günah halini bırakıp aslî olan salâh haline dönmek; Allah'a nispet edilince de tâli olan gazab bakışından, aslî olan rahmet bakışına dönmek anlamına gelir. Günahlardan dolayı tevbe etmek farzdır. Kur'ân'da tevbe ve türevleri seksen altı defa geçmektedir. Tevbe, Hz. Âdem'le başlar ve kulluğun bir göstergesidir. Bir âyette tevbenin nasûh olması istenmiştir (Tahrîm, 88/8). Nasûh tevbe ise samimi, ciddi ve günaha bir daha dönmemek üzere yapılan tevbedir. Hz. Peygamber de her konuda olduğu gibi tevbe konusunda da ümmetine örneklik etmiş, hem de müminleri tevbe etmeye davet etmiştir (Buhârî, Deavat, 4; Müslim, Tevbe, 1, 78). Küfürden îmâna dönmek kâfirlerin, kötülüklerden iyiliklere dönmek fâsıkların, kötü huylardan iyi ahlâka dönmek ebrârın (iyilerin), mâsivâdan Hakk'a dönmek nebi ve velilerin tevbesidir. Tevbenin bir kısım şartları vardır. Günaha pişmanlık duymak, günahı derhal terk etmek ve bir daha eski hâle dönmemeye azmetmek. Tevbenin rükünleri ise, farzların yerine getirilmesi, borçların ödenmesi, helâl lokma yenilmesidir. Tevbe edene tâib, tevbekâr denir. İnsanı yeniden hayata bağlayan, ona ümit ve yaşama isteği veren, onu Allah'a yöneltip inanç ve îmânını kuvvetlendiren, doğru ve dürüst davranmasını sağlayan, herkesin hakkını gözeten ve kendi hakkına razı olan bir kişi haline gelmesine vesile olan tevbenin insan hayatındaki rolü büyüktür. (M.C.)


 3. sina_gk
  Devamlı Üye
  sizlerden Allah (c.c ) razı olsun.

 4. Ecrinim
  Hüvel Baki..
  Rabbim tüm günahlarımızı affetsin,Nasuh tevbelerimize sadık kalmayı nasip eylesin
  Allah c.c. razı olsun..

 5. sina_gk
  Devamlı Üye
  Rabbim hepinizden razı olsun güzel düşünceleriz için Allaha (c.c) emanet olun.

 6. meryemgül1
  ~~Medinenin Gülü ~~
  Küfürden îmâna dönmek kâfirlerin, kötülüklerden iyiliklere dönmek fâsıkların, kötü huylardan iyi ahlâka dönmek ebrârın (iyilerin), mâsivâdan Hakk'a dönmek nebi ve velilerin tevbesidir. Tevbenin bir kısım şartları vardır. Günaha pişmanlık duymak, günahı derhal terk etmek ve bir daha eski hâle dönmemeye azmetmek.
  Allah c.c. nasuh tevbesi edenlerden eylesin bizleri
  Amin...Amin...Amin....

 7. Berât1
  ÖZLENEN GÜN GELECEKTİR
  Tevbe ; Sözlükte "pişmanlık, dönme, nedâmet" anlamına gelen tevbe, İslâmî bir kavram olarak, kulun işlediği kötülük ve günahlara pişman olup, onları terkederek Allah'a yönelmesi, emirlerine uymak ve yasaklarından kaçınmak suretiyle Allah'a sığınarak bağışlanmasını dilemesi demektir.
  Allah c.c. tövbesi kabul olanlardan eylesin bizleri
  Amin...

 8. DinimiSevdim
  Devamlı Üye
  Mesela Seyda Hz. (k.s) Mesela bu adıyamanda menzil köyü ben ondanım o seyyid peygamberimizin soyundan vekildir bunlar.
  Sekiz şartı da;
  1. Tövbe niyetiyle abdest almak : Abdest alınırken yıkanan uzuvlarla işlenmiş olan günahlar hatırlanarak Allah’tan ( c.c) af dilenir.

  2. Tövbe niyetiyle boy abdesti almak : “ Yarabbi ben bedenimin dışını su ile yıkadım temizlemeye çalıştım; sen de ilahi nur ile ve irfanla kalbimi temizle ve beni affet” diye yalvarmak gerekir.

  3. Tövbe ve istihare niyetiyle iki rekat namaz kılmak : Birinci rekatta Fatiha Suresi’nden sonra Kafirun Süresi, ikinci rekatta İhlas Suresi okunmalıdır. Bilinmiyorsa istenilen süreler okunabilir.

  4. Kalp ve dil ile tövbeyi tekrarlamak : “ Yarabbi ben pişmanım yapmış olduğum bütün günahlardan keşke yapmasaydım inşallah bir daha yapmayacağım.” Bu sözleri üç defa canı gönülden söyler sonra içi yanarak işlemiş olduğu günahlarını göz önüne getirir, pişmanlık duyar. Gıybet ettiği, sövdüğü, incittiği, eziyet ve haksızlık yaptığı kişilerle helalleşir. Namaz ve oruç gibi terk ettiği farz ibadetleri kaza eder.

  5. Yirmibeş defa Estağfirullah demek : Hak yolun isteklisi tövbe ettikten sonra şu hadisi şerifin hükmüne göre Allah’ın ( c.c) tövbesini kabul ettiğini ve günahlarını da affetiğini umut eder ve inanır : “ Günahtan dönen sanki o günahları işlememiştir.” Bu hadisi şerifi devamlı düşünerek ümidini Cehennem korkusundan üstün tutar. Çünkü günahlarından eser kalmamıştır. Fakat : “ Kalbim işlemiş olduğum günahlardan dolayı paslanmıştır. Üzerimden günah gittiği halde, eseri olan pas ve kiri kalmıştır. Ancak istiğfar, yani affedilmeyle temizlenebilir” diye düşünür ve günahlarının eserinin tamamen giderilmesi ve yeni işleyeceği günah kirlerinin temizlenmesi için günde yirmi beş ile yetmiş beş arasında istiğfar eder. İstiğfarı sünnete göre yirmi beşten az, yetmişten fazla yapmamak gerekir. Ayrıca kalp huzuruyla, içi yana yana acele etmeden yapılmalıdır.

  6. Sekiz adet Fatiha okumak : Sadatların himmetleri sayesinde istiğfarla kalbimdeki pas ve kir yok oldu, kalbim ilahi feyiz almaya uygun hale geldi diye düşünerek sekiz Fatiha okunur. Birinci Fatiha önce Peygamber ( S.A.V)’e, O’nun Al ve Ashabına, Şah-ı Nakşibend Hazretleri ve Abdulkadir-i Geylani Hazretlerine hediye edilerek bu iki Sadattan şöyle istimdat edilecek;
  “ Ey Sadatların Ervahları, ne olur Peygamber ( S.A.V)’den benim için ricada bulununuz da, bana şefaat etsin ki Allah-u Teala ( c.c)’da benim tövbemi ve ibadetlerimi, kabul ve makbul eylesin."

  Bu şekilde her okunan Fatiha’yı Şerife hediye edilip sırası ile Sadatlardan istimdat edilecek 8 Fatiha’yı Şerife’yi hediye edeceğimiz Sadatların isimleri sırası ile aşağıda belirtilmiştir.
  Not : Sadatların isimlerini ezbere bilmeyenler 8 ( sekiz ) Fatiha’yı toptan okuyup önce Peygamber ( S.A.V) Efendimize, Al ve Ashabına, ehli beytine ve Sadatların ruhlarına ve mürşidin ruhaniyetine hediye ettim. Ya Rabbi kabul ve vasıl eyle, diyecek.

  --------> Birinci Fatiha’yı Şah-ı Nakşibendi ve Şeyh Seyyid Abdülkadir Geylani ( k.s) Hazretleri’nin ruhlarına;
  -------->İkinci Fatiha’yı Şeyh Abdülhalık Gücdevani ve İmam-ı Rabbani ( k.s) Hazretleri’nin ruhlarına;
  --------> Üçüncü Fatiha’yı Mevlana Halid-i Zülcenaheyn ve Seyyid Abdullah (k.s) Hazretleri’nin ruhlarına;
  --------> Dördüncü Fatiha’yı Seyyid Taha ve Seyyid Sıbğatullah Arvasi ( k.s) Hazretleri’nin ruhlarına;
  -------> Beşinci Fatiha’yı Şeyh Abdurrahman-ı Tahi ve Şeyh Fethullah-ı Verkanisi ( k.s) Hazretleri’nin ruhlarına;
  -------> Altıncı Fatiha’yı Şeyh Muhammed Diyauddin ve Şeyh Ahmed el Haznevi ( k.s) Hazretleri’nin ruhlarına;
  -------> Yedinci Fatiha’yı Şeyh Seyyid Abdülhakim el- Hüseyni ve Seyyid Muhammed Raşid el- Hüseyni ( k.s) Hazretleri’nin ruhlarına;
  -------> Sekizinci Fatiha’yı Şah-ı Urfa ( k.s) Hazretleri’nin ve Şah-ı Bilvanis Hz (k.s)'nin ruhaniyetlerine hediye etmek gerekir.

  7. Ölüm Rabıtası ( Ölümü düşünmek ) : Sadatların himmet ve feyizlerinin hazır olduğu ve kalbin de feyzi alacak duruma geldiği düşünülür Fakat mal, evlat, dost ve akrabalara bağlılık dünyanın lezzeti ve zevki bu feyzi almaya engeldir. Bu nedenle ölüm düşünülür : “ Yatağımda can çekişiyorum, ölmek üzereyim. Azrail ( a.s) ruhumu almaya geliyor, Şeytan da imanımı çakmak üzere hazır bekliyor. Akrabalarım ve evladım etrafımda toplandı. Bütün mal ve servetim gözümün önüne geliyor. Şeytandan imanımı kurtarmak için yardım umarak bunlara teker teker bakıyorum.
  Fakat bana hiçbiri yardım edemez. Anlıyorum ki; malın, servetin, evladın ve akrabanın insana bir yararı yok, hepsi boşmuş. Şüphe yok ki benim için Allahu Teala’dan başka yardımcı ve sığınak yoktur. O’ndan başka her şey faydasızdır, kalbimden O’ndan başka her şeyi silmem ve yalnız O’na yönelmem gereklidir. O’nun dışındaki şeylere de ancak O’nun izniyle yönelebilirim.
  Ben ancak Allah ( c.c) lütfuyla, Sadatın ve mürşidimin himmeti ile bu dünyadan imanla ayrılabilirim ve şu anda kelime-i şehadeti getirerek son nefesimi imanla veriyorum. Ruhum bedenimden ayrıldı.
  Şimdi elbiselerimi soyuyorlar, ama günahlarım hala üzerimde görünmez elbise gibi duruyor. Malım, servetim, evladım, akrabalarım ne olur günahlarımı da soyun! Hayır, yararı yok. Benim Allah-u Teala’ya yönelmem lazım, ancak O’na yalvarırsam günahlarım affolur. Şimdi de cesedimi yıkamaya götürdüler, yıkadılar, kefenliyorlar.
  Gerçi bedenimi yıkadılar ve örttüler, fakat günahlarımı temizleyemediler ve örtemediler. Günahlarım yine benimle beraber kaldı.
  Malımın, evladımın ve akrabamın yine faydası yok. Ancak Rahim olan Allah-u Teala’nın (c.c) affetmesi ile günahlarım temizlenebilir ve örtülebilir. Sonra tabutumu aldılar, musalla taşına koydular.
  Cenaze namazımı kıldılar. Akrabalarım ve namazımı kılanlar günahlarımın bağışlanması için dua ettiler. Ancak duayı kabul edecek olan Allah ( C.C.)’tır. Dilerse kabul, dilerse red eder. Bu duruma akraba ve evladımın etkisi yoktur.
  Yine beni insanlar omuzlarına aldılar, cenazemi taşıyorlar, fakat günahlarımı üzerimden taşıyamazlar. Sadece Allah (c.c) günahlarımı üzerimden kaldırabilir.
  Beni şimdi kabir denen karanlık çukura koydular. Yalnız başıma korkunç ve karanlık yerde Münker ve Nekir meleklerinin sorularıyla baş başa kaldım.
  Hiçbir yardım edenim yok, ne akraba, ne dost, ne evlat, ne de mal. Ancak ve ancak Alemlerim Rabbi olan Allah-u Teala’nın (c.c) sevgisi, şefkati ve merhameti beni bu durumdan kurtarabilir. Onun dışında her türlü sevgi ve bağlılık boştur.”
  Talip yukarda anlatıldığı gibi düşünmekle her şeyden ilgisini keser.
  Sadece Allah-u Teala’nın (c.c) emrettiği ve izin verdiği en önemli gereksinimlerini elde etmek için görevine döner.
  Bu anlatılan ölüm rabıtası tarikat yolunda zikirden önemlidir. Çünkü bu sayede insan masiva (Allah ( c.c) dışındaki her şey ) ile ilgisini kesebilir. Yoksa ölümü düşündürmenin amacı müridi korkutmak değildir. Gerçeği bilenler Nakşibendi Tarikatı’nın yüce gayesinin ve temelinin muhabbetullah ( Allah sevgisi) olduğunu belirtirler.
  Yeni başlayanların ölüm rabıtasından ve ölümü düşünmekten korkmaları Allah ( c.c) sevgisine engeldir. Cenab-ı Hakk’tan başkasına yönelmek kör nefsin hırsı ve hatası sonucu olur. Halbuki esas amaç Cenab-ı Hakk’a yönelmektir. Yönelmeye layık tek varlığın Allah-u Teala ( c.c) olduğunu anlayan mürit, bu durumun gereği olarak başka şeylerden yüz çevirerek O’na yönelir. O’nun en fazla sevilmesi gereken varlık olduğuna inanır, O’nun sıfatlarının bilmek ister ve O’na kavuşmayı aşırı arzu eder.
  Sevgi; O’nu görmeyi, O’nun boyasıyla boyanmayı ve O’nunla buluşmayı gerektirir. Bu da ancak sıfatların öğrenilmesi ve O’nu çok sevmekle gerçekleşebilir.
  Marifet, Allah-u Teala’yı (c.c) bilmek ve O’nun ahlakıyla ahlaklanarak sıfatlarının tam olarak hissedilmesidir. Böylece Hakk’ın sıfatları müride yansır, herhangi bir günah tehlikesi anında O’nun azabının şiddetini şüphe etmeksizin içinde duyar. Bu da nefsinin dizginlemesine yol açar. Büyük günah işleyince ümitsizliğe düşmez.
  O’nun rahmet ve suzluğuna inanır. İyi halleri ve ibadetleriyle böbürlenmez ve kendinde varlık görmez. Bu hallerin gerçekleşmesi ancak taklidin dışında kamil ( olgun) imanla ve imanın ilmel yakin derecesine ermesiyle olur. ( Bu taklitten; ilme; duygularla hissetme hak ve hakikat’e erme ve bulma derecesidir.) Cenab-ı Hakk’tan (c.c) başkasına yönelen ve gafletle zikreden kişinin imanı kuru taklitte kalır muhabbet ve marifet’i elde edemez. Bundan dolayı insan kamil, mükemmel, arif ve bilgili bir şeyhe bağlanarak tarikata girmeli ona uyarak yol almalı, marifet ve muhabbet elde ederek ilahi hakikatlere kavuşmaya çalışmalıdır.

  8. Mürşit Rabıtası : Bir şeyhe bağlanmak onu sevmek ve onunla ilgilenmek vacibdir. Böylece mürit geçek sevgiye ve marifet’e yükselmeye güç bulur. Bunun için Nakşibendi büyükleri rabıta usulünü koymuşlardır.
  Rabıta kalbi tam sevgi ve cezbeyle üstada bağlamaktır. Ruhen ve kalben üstada bağlanan mürit onun hoşnut olduğu şeyleri bilerek veya sadece yönlendirmesiyle nefsinin arzularının bırakmayı başarır. Rabıta’da mürit kabul edilme ve reddedilme korkusuyla davranmalıdır. Üstadını yücelterek ve heybetle düşünmelidir. Şeyh rabıtasıyla ortaya çıkan durumlar ilerde açıklanacaktır.
  Mürid üstadının devamlı düşünür; kendisinin kabul edileceğini veya reddedileceğini tam olarak bilemediğinden sıkıntı ve ızdırap içinde adeta hasta gibi uyur. Yani ne tam emin olur ne de aşırı korkar.

  Yukarıda açıklanan sekiz şart müridin dinlenebilmesi için gece yerine getirilir. Gündüz teveccüh başlayana kadar da bir şey yenilip içilmez. Müjde ve sıkıntıyla yorumlanabilecek bir rüya görme ümidiyle istihareye niyetlenerek uyunur. Rüya görürse teveccühten önce üstadına anlatır. Gördüğü rüya ve uykusundaki sıkıntılı veya ferah hali müridin mizacını ve eğitim yeteneğini belirler. Buna göre de uygun ders verilir.
  Teveccüh ve kalp durumlarıyla ilgili edepler müride öğretilir; kendinden önce halkaya girenlerden ayrı olarak sağ ayağını sol ayağının altına koyup, sağ kalçası üzerine oturması bildirilir.

 9. Agri_Kesici
  Emekli
  DinimiSevdim;bu yazdıkların hangi dinde var ve sen hangi o dini sevdin?

 10. ömerhattab
  Devamlı Üye
  Alıntı Agri_Kesici Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  DinimiSevdim;bu yazdıkların hangi dinde var ve sen hangi o dini sevdin?
  Sen acaba hangi dindesin eğer islamiyeti biliyorsan bence müslümanların müslümanlıklarını sorgulayacığınıza birazda kendi müslümanlığınızı sorğulayın...Hidayet Allahtan ...

 11. cihad38
  Emekli
  Tövbe niyetiyle abdest almak : Abdest alınırken yıkanan uzuvlarla işlenmiş olan günahlar hatırlanarak Allah’tan ( cc) af dilenir
  bunun dinimizde olmadığını nasıl söylersin ağrı kesici???
  Tövbe niyetiyle boy abdesti almak : “ Yarabbi ben bedenimin dışını su ile yıkadım temizlemeye çalıştım; sen de ilahi nur ile ve irfanla kalbimi temizle ve beni affet” diye yalvarmak gerekir
  ya bunun dinimizde olmadığını nasıl söylersin.biz bunu her boy abdestimizde kalpten geçiriyoruz,ve umuyoriz ki Allah benim elimle vucudumun dışını temizlediğim gibi sende içi temizle yarab diyoruz, dua etmek Allahtan iç temizliği dilemek neden dinimiz de yok.yada siz hangi dindensiniz, benim islam dinimde Allahtan bunu istemek var!
  Tövbe ve istihare niyetiyle iki rekat namaz kılmak : Birinci rekatta Fatiha Suresi’nden sonra Kafirun Süresi, ikinci rekatta İhlas Suresi okunmalıdır Bilinmiyorsa istenilen süreler okunabilir
  ya bu ? neden olmasın.
  Kalp ve dil ile tövbeyi tekrarlamak : “ Yarabbi ben pişmanım yapmış olduğum bütün günahlardan keşke yapmasaydım inşallah bir daha yapmayacağım” Bu sözleri üç defa canı gönülden söyler sonra içi yanarak işlemiş olduğu günahlarını göz önüne getirir, pişmanlık duyar Gıybet ettiği, sövdüğü, incittiği, eziyet ve haksızlık yaptığı kişilerle helalleşir Namaz ve oruç gibi terk ettiği farz ibadetleri kaza eder
  ya bu neden olmasın??bir müslümana bundan güzel tavsiye mi olur.ne demiş, tevbe et,ne demiş,helalleş,ne demiş,pişman ol
  Günahtan dönen sanki o günahları işlememiştir
  bu hadis sizin dininizde yok mu yoksa.keşke olsaydı,bu hadisi şerife inanarak bağışlanmış olmayı ummakda ne sakınca vardır? mümin korku ve ümit arasında kendini dengede tutmalıdır.
  Sekiz adet Fatiha okumak : Sadatların himmetleri sayesinde istiğfarla kalbimdeki pas ve kir yok oldu, kalbim ilahi feyiz almaya uygun hale geldi diye düşünerek sekiz Fatiha okunur
  fatihaları okuyup bağışlamak dininiz de yokmu? ölmüş anne babana bir fatiha okumayacakmısın,yada dedelerine,büyüklerine fatiha okuyup hediye etmek yokmudur sizin dininiz de ?

  Ölüm Rabıtası ( Ölümü düşünmek )
  bunu kendini bilen her mümin hergün yapmalıdır zaten,peygamberimizn tavsiyesi değilmidir,öteki aleme,, kabire hazırlanmak,ölüm anını düşünüp o gün meydana gelmiş gibi sarsılıp kendine gelmeni tavsiye etmez mi senin dinin ???

  Mürşit Rabıtası : Bir şeyhe bağlanmak
  belki de saldırmak için koz sandığınız ama anlayış eksikliğinizi anlayamadınız kısımdır rabıta,çünkü akıl hocalarınız öyle anlatmıştır;insan sevdiği kişiyi düşünüp hayal etmez mi?insan sevgi ve muhabbetle eşini düşünmez mi,insan hayranlıkla,şefkatle annesini düşünmez mi?insan her an birşeyler düşünür,tarikatı aliye usüllerinde ise mürşidden faydalanabilmek için onu düşünmek ne dine aykırıdır,nede edep adaba.
  bu yazdıkların hangi dinde var ve sen hangi o dini sevdin?
  bunlar bizim dinimizde var kardeşim.ve biz ehli sünnet vel cemaatiz,dini islam üzerinde sabitiz. ama ben size sorarım siz hangi dindensiniz. ?????madem sizde yukarda yazdıklarım yok,o halde dininizi islam olarak değiştirin.

 12. Misafir

  Reklam


  tövbe aldım ancak 8 şartı yapamıyorum korkuyorum , yaparken yanımda biri ( eşim ) olsa olur mu

+ Yorum Gönder
1. Sayfa 12 SonuncuSonuncu
tövbe adabı,  8 şart adabı,  tevbe i nasuh adabi,  8 şartı iki kere yapmak,  8 şart adabı soruları,  8şartı yaparken sorun olmasi