+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sizden gelen sorular Kategorisinden Hakikati Muhammediye Nedir, açıklar mısınız? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. nisan21
  Devamlı Üye
  Reklam

  Hakikati Muhammediye Nedir, açıklar mısınız?

  Reklam

  Hakikati Muhammediye Nedir, açıklar mısınız? Mumsema
  Selamün Aleyküm! Bana tecvid öğreten hocam Hakikati Muhammediye' den bahsetti. Google yazdım ama çıkan yazılardan birşey anlamadım. Bilgisi olan varsa cevap verebilir mi? Yalnız rica ediyorum alıntı yaparak cevaplamayın, alıntı yazılardan birşey anlayamıyorum, kendi bildiğiniz şekilde açıklayabilir misiniz? ALLAH razı olsun şimdiden...


 2. Ecrinim
  Hüvel Baki..

  --->: Hakikati Muhammediye Nedir, açıklar mısınız?


  Reklam


  Tasavvufi anlayışa göre, Allah’tan başka hiçbir şey yokken ilk defa hakikat-i Muhammediye var olmuş, bütün yaratıklar bu hakikatten ve onun için halk edilmiştir. Alemin var olma sebebi, maddesi ve gayesi bu hakikattir.

  Tasavvuftaki ilk yaratılışa dair bu bilgiler, Risale-i Nur’daki bilgilerle büyük benzerlikler göstermektedir. İlk yaratılan Hz. Peygamberin temsil ettiği nübüvvet nurudur. Kainat onun nurundan yaratılmıştır. Varlığın mebde ve müntehası Hz. Muhammed (s.a.v.)’dir.


  “Tasavvufta sık sık kullanılan ve kutsi hadis olarak da rivayet edilen, Sen olmasaydın ben kainatı yaratmazdım’ (Levlake...) (Acluni, II: 164; Hakim el Müstedrek, II: 615) ifadesiyle” varlığın Hz. Muhammed için yaratıldığı anlatılır.

 3. nisan21
  Devamlı Üye
  Şirkle Mücadele Şubesi ''Hakikat-i Muhammediyye'' inancına Operasyon hazırlığında..


  Mitolojik Din Tasavvuf'da ve bu Zihniyete Mensup olan tüm ''ŞİRK HİZİPLERİNDE'' -Hakikat-i Muhammediyye-anlayışı yatmaktadır.

  Şirkin Kökünde ''Hakikat-i Muhammediyye'' Zihniyeti Yatmaktadır.  1.Görev ; ''Hakikat-i Muhammedi'' Anlayışını Benimseyen ve bu anlayışın Tarihi Uzantılarına kadar devamı ve Son köküne kadar bulmak ve İMHA etmek...

  Araştırma Meteryaller;

  a)Tasavvuf/Sufi Kitapları


  c)İsrailiyyat içeren Kitaplar

  d)Kendi evinizde ki ''Pamuk yayınları/Bedir yayınları'' veyahut diğer bu çizgide giden Hurafeci yayınevlerinin kitapları ve Dergileri..


  c)Kendi Birikiminiz..


  ŞİRK'LE MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

  İHBAR HATTI;


  ŞUBE KOMUTANLARI

  ABDULHAKEM İZZETLİ & İSLAM4EVER & SELAHADDİN EYYUBİ

  ve ismini Eklemek istediğim ancak zamanla ekleyeceğim Nice Kardeşlerim...


  YA ŞİRK BİTECEK TEVHİD HAKİM OLACAK,YA BİZ ŞEHİD OLACAĞIZ..

  SELAM OLSUN HİDAYETE KOŞANLARA

  Rapor 1: Risale-i Nur Külliyatı ve basımını üstlenen yayınevleri tarafından basılıp çoğaltılan ''Şirk Unsur'' u olan ve Şer'i ve Vahye Kur'ana Muhalif ,''Tevhid Akidesini'' Tehdit eden Unsurlardan olan ''Hakikat-i Muhammediyye'' İnancına rastlanmıştır.

  ŞİRK İNANCI (HAKİKAT-I MUHAMMEDİYYE)

  Risale-i Nur Külliyatı ve Nurcular (Hakikat-i Muhammediyye) İnancına Tabiiler ve bu İnancı Desteklemektelerdir...  HAKİKAT-I MUHAMMEDİYE NEDİR?

  Tasavvufi anlayışa göre, Allah’tan başka hiçbir şey yokken ilk defa hakikat-i Muhammediye var olmuş, bütün yaratıklar bu hakikatten ve onun için halk edilmiştir. Alemin var olma sebebi, maddesi ve gayesi bu hakikattir.

  Tasavvuftaki ilk yaratılışa dair bu bilgiler, Risale-i Nur’daki bilgilerle büyük benzerlikler göstermektedir. İlk yaratılan Hz. Peygamberin temsil ettiği nübüvvet nurudur. Kainat onun nurundan yaratılmıştır. Varlığın mebde ve müntehası Hz. Muhammed (s.a.v.)’dir.

  Risale-i Nur'dan ;

  “Hem o melek, cin ve beşerin seyyidi olan zat, şu kâinat ağacının en münevver ve mükemmel meyvesi ve rahmet-i İlâhiyenin timsali ve muhabbet-i Rabbâniyenin misali ve Hakkın en münevver bürhanı ve hakikatin en parlak sirâcı ve tılsım-ı kâinatın miftahı ve muammâ-yı hilkatin keşşafı ve hikmet-i âlemin şârihi ve saltanat-ı İlâhiyenin dellâlı ve mehâsin-i san'at-ı Rabbâniyenin vassâfı; ve câmiiyet-i istidat cihetiyle, o zat mevcudattaki kemâlâtın en mükemmel enmuzecidir. Öyleyse, o zâtın şu evsâfı ve şahsiyet-i mâneviyesi işaret eder, belki gösterir ki, o zat kâinatın illet-i gaiyesidir. Yani, "O zâta şu kâinatın Hâlıkı bakmış, kâinatı halk etmiştir. Eğer onu icad etmeseydi, kâinatı dahi icad etmezdi" denilebilir. Evet, cin ve inse getirdiği hakaik-i Kur'âniye ve envâr-ı imaniye ve zâtında görünen ahlâk-ı âliye ve kemâlât-ı sâmiye, şu hakikate şahid-i kat'idir.”

  "Levlake” hadisi


  “Tasavvufta sık sık kullanılan ve kutsi hadis olarak da rivayet edilen, ‘Sen olmasaydın ben kainatı yaratmazdım’ (Levlake...) (Acluni, II: 164; Hakim el Müstedrek, II: 615) ifadesiyle” varlığın Hz. Muhammed için yaratıldığı anlatılır.

  Risale-i Nur’un birçok yerinde de bu hadis nazarlara sunularak kainatın yaratılış sebebi olarak Hz. Muhammed (s.a.v.) gösterilir.

  Hatta, Emirdağ Lahikasındaki bir mektupta, “Levlake...” hadis-i kutsisine dair yazılan “Bu hitap zahiren Hz. Peygamber Aleyhissalatü Vesselama müteveccih ise de, zımnen hayata ve zevil hayata racidir” şeklindeki bilgiyi Bediüzzaman tadile muhtaç görür ve şöyle izah getirir. “Çünkü, külli hakikat-ı Muhammediye (a.s.m.) hem hayatın hayatı, hem kainatın hayatı, hem İsm-i Azam’ın tecelli-i azamının mazharı ve bütün ziruhların nuru ve kainatın çekirdek-i aslisi ve gaye-i hilkati ve meyve-i ekmeli olmasından, o hitap, doğrudan doğruya ona bakar. Sonra hayata ve şuura ve ubudiyete onun hesabına nazar eder.”


  Çekirdek ve Meyve
  Tasavvufi anlayışta, “Rasül-i Ekrem’in ruhu ve nuru bütün insanlardan, peygamberlerden, hatta meleklerden önce var olduğundan Peygamber insanlığın manevi babasıdır. Hz. Adem insanların maddeten babası (ebul beşer) Hz. Peygamber ruhların babası” olduğu söylenir. (*)
  Risale-i Nur’da da Hz. Peygamber, yaratılmışların çekirdeği ve en mükemmel meyvesi olarak ifade edilir. Bu hakikat aşağıdaki alıntıda şöyle izah edilir:

  Nurullah SÖNMEZ (Doç. Dr)
  Bu şekilde yazılarda var ve ben birşey anlamadım gerçekten zamanınızı alıyorsam kusura bakmayın.


 4. ^^SiNeM^^
  Devamlı Üye
  kardeşim acıklamalar gayet açık tam olarak neyi anlamadın ki?Hakikatı Muhammediye; Efendimiz(sav)'ın peygamberlik nurunu,onun getirdiklerini kainatın onun için yaratıldığını anlatır.Onun manevi kişiliğini ifade eder.

 5. nisan21
  Devamlı Üye
  ALLAH razı olsun cevaplarınız için, iyice okuyunca anladım.

 6. Misafir
  Hakikati muhammedi Kurana aykiri Allaha ve peygambere iftira olan hurafe inanctir. tasavvuf "dininde" yer alır.

 7. Misafir
  Bence Allah'a sığınmaktır. Allah'ı zikretmek neden yanlış olsun ki? Hayatın amacı neden korkutsun ki?

+ Yorum Gönder
hakikati muhammediye,  hakikatı muhammediye ,  muhammediye nedir,  hakikatı muhammediye nedir,  nuru muhammediye,  hakikat i muhammediye,  tasavvufta hakikat nedir