+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sizden gelen sorular Kategorisinden Kur'andaki sıraya göre Sure isimleri Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Dünya Güzeli
  Rütbesiz
  Reklam

  Kur'andaki sıraya göre Sure isimleri

  Reklam
 2. Arsoy
  Devamlı Üye

  --->: Kur'andaki sıraya göre Sure isimleri


  Reklam


  1-Fatiha
  2-Bakara
  3-Ali İmran
  4-Nisa
  5-Maide
  6-En’am
  7-Araf
  8-Enfal
  9-Tevbe
  10-Yunus
  11-Hud
  12-Yusuf
  13-Rad
  14-İbrahim
  15-Hicr
  16-Nahl
  17-İsra
  18-Kehf
  19-Meryem
  20-Ta-Ha
  21-Enbiya
  22-Hac
  23-Müminun
  24-Nur
  25-Furkan
  26-Şuara
  27-Neml
  28-Kasas
  29-Ankebut
  30-Rum
  31-Lokman
  32-Secde
  33-Ahzab
  34-Sebe
  35-Fâtır
  36-Ya-Sin
  37-Saffat
  38-Sad.
  39-Zümer
  40-Gafir (Mü’min Suresi)
  41-Fussilet
  42-Şura
  43-Zuhruf
  44-Duhan
  45-Casiye
  46-Ahkaf
  47-Muhammed
  48-Fetih
  49-Hucurat
  50-Kaf
  51-Zariyat
  52-Tur
  53-Necm
  54-Kamer
  55-Rahman
  56-Vakıa.
  57-Hadid
  58-Mücadile
  59-Haşr
  60-Mümtehine
  61-Saff
  62-Cuma
  63-Münafikun
  64-Tegabun
  65-Talak
  66-Tahrim
  67-Mülk
  68-Kalem
  69-Hakka
  70-Mearic
  71-Nuh
  72-Cin
  73-Müzemmil
  74-Müdessir
  75-Kıyamet
  76-İnsan
  77-Mürselat
  78-Nebe
  79-Naziat
  80-Abese
  81-Tekvir
  82-İnfitar
  83-Mutaffifin
  84-İnşikak
  85-Buruc
  86-Tarık
  87-Alâ.
  88-Ğaşiye
  89-Fecir
  90-Beled
  91-Şems
  92-Leyl
  93-Duha
  94-İnşirah
  95-Tin
  96-Alak
  97-Kadir
  98-Beyyine
  99-Zilzal
  100-Adiyat
  101-Karia
  102-Tekasür
  103-Asrr.
  104-Hümeze
  105-Fil
  106-Kureyş
  107-Maun
  108-Kevser
  109-Kafirun
  110-Nasr
  111-Tebbet
  112-İhlâs
  113-Felak
  114-Nas

+ Yorum Gönder