+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sizden gelen sorular Kategorisinden Kur'an-ı Kerimde Sure İsimleri ve Sıralarındaki Hikmetler nelerdir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Dünya Güzeli
  Rütbesiz
  Reklam

  Kur'an-ı Kerimde Sure İsimleri ve Sıralarındaki Hikmetler nelerdir?

  Reklam
 2. İsrâ
  İsrâ

  --->: Kur'an-ı Kerimde Sure İsimleri ve Sıralarındaki Hikmetler nelerdir?


  Reklam


  SÜRE İSİMLERİ VE SIRALARINDAKİ HİKMETLER:


  Kur'an'da sûre isimlerinin sıralarının, hatta seçilen kelimenin büyük hikmeti vardır Bu konuda örnekler sonsuzdur
  Kur'an ALLAH'a hamd emri ile başlar Nâs; yani insan kelimesi ile biter Fatiha, Kur'an'ın başında bir özet, Kur'an âyetlerini çözmek için bir şifredir Zaten Fatiha ismi; lûgat anlamı olarak da bilinmezi çözen demektir
  Bundan sonra Bakara ile Kur'an konusuna başlamaktadır Bakara ismi hem bu sûrede geçen Samîri'nin buzağısına, hem de ünlü Bakara olayına bir hatırlatmadır
  İnsan mizacının dünya çıkarlarına ne denli bağlı olduğunu, gerçekleri nasıl göz göre göre inkâr ettiğini vurgular
  Hemen hemen bütün sûrelerin isimleri, o sûre içinde anlaşılması zor âyetlere anahtar görevi görür Bunlardan bir kaç örneği bu kitap içinde vereceğiz
  Sûre sıralanışlarındaki hikmet de pek incedir Bir örnek olsun diye, son 20 sûrenin sıralanış hikmetini açıklamak istiyorum: Sûre-i Duhâ ve İnşirah, Fahr-i Kâinat efendimizin hilkatteki özel sırrını açar Sûre-i Tin insanın neden yaratılmışların en seçkini olduğunu ve efendimize ilgisini bildirir Zilzâl, mahşer hesabını, Âdiyat Sûresi, nankör insanla fedakâr kul arasındaki inceliği dile getirir Ve Kâria Sûresi, kıyameti, Tekâsür Sûresi, insanın hesap vermedeki zorunlu iddianamesini dile getirir
  Hümeze, insanın nefs eleştirisini anlatır ve Asır sûresi, her devirde insanın kendini nasıl mutsuzluğa mahkum ettiğini dile getirir Sûre-i Fil ve Kureyş, ALLAH'ın Kureyş'e, onun kavramında İslâm ülkelere nasıl yardım yaptığını anlatır Sûre-i Mâûn, İslâm dininin temel yapısının yardımlaşma olduğunu, yardımlaşmaya uymayan insanın namazının da olmayacağını dile getirir Sûre-i Kevser, efendimizin evrendeki yüce sırrını, Nasr Sûresi, O'nun madde dünyasından manâ alemine intikal sırrını anlatır
  Tebbet, efendimize karşı çıkanın kim olursa olsun, âkıbetini dile getirir Sûre-i İhlâs ALLAH'ın kendi kendini tarifidir Nâs ve Felâk sûreleri, insanların tüm şerlerden kurtulmaları için ALLAH'a dua biçimini tâlim eder


+ Yorum Gönder
sure isimleri neye göre belirlenir,  surelerin isimleri neye göre belirlenmiştir,  kureyş suresinin ismi neye göre belirlenmiştir,  kuranı kerim sure isimleri,  kurandaki surelerin isimleri neye göre belirlenmiştir