+ Yorum Gönder
1. Sayfa 12 SonuncuSonuncu
Soru ve Cevaplar ve Sizden gelen sorular Kategorisinden Sehih buhari Kurani tefsir Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. raşhid
  Üye
  Reklam

  Sehih buhari Kurani tefsir

  Reklam

  Sehih buhari Kurani tefsir Mumsema Dun bi buharinin kitabin okuyordum tefsir babin boyle bir sey le rastlaşdim
  Kitabda şöyle yaziyordu...
  466-.Alkame şöyle demiştir: Ben Abdullah ibn Mes'ûd'un talebelerinden birkaç kişi içinde olarak Şam'a girdim. Bizim gelişimizi Ebu'd-Derdâ işitmiş, akabinde bizim yanımıza geldi de: İçinizde Abdullah ibn Mes'ûd'un kıraati üzere okuyan kimse var mı? diye sordu. Biz: "Evet var," dedik. Ebu'd-Derdâ: "Hanginiz en iyi okuyan?" dedi. Arkadaşlarım işaret edip beni gösterdiler. Ebu'd-Derdâ bana: "Oku!" dedi. Ben "Ve H-leyü izâ yağşâ ve Jn-nehâri izâ tecellâ ve 'z-zekeri ve 'l-ünsâ" şeklinde (Mâ'nın hazfıyle) okudum.Ebu'd-Derdâ: "Sen bu okuyuşu sahibin İbn Mes'ûd'un ağzından mı işittin?" diye sordu. "Evet," dedim. Ebu'd-Derdâ: "Ben de bu okuyuşu Peygamber (S)'in ağzından işitmişimdir. Bu Şamlılar bize karşı dayatıp, bu okuyuşumuza razı olmuyorlar," dedi (Sahihi Buhari, Tefsir kitabı, Leyl suresinin tefsiri babı, hadis 466)

  467-.Bize el-A'meş, İbrâhîm en-Nahaî'den tahdîs etti ki, o şöyle demiştir: Abdullah ibn Mes'ûd'un talebeleri Ebu'd-Derdâ'nın oturduğu yere (yânî Şam'a) geldiler, Ebu'd-Derdâ da bu gelenleri aradı ve onları buldu da: "Hanginiz Abdullah'ın okuyuşu üzere okuyor?" diye sordu. Alkame: "Hepimiz onun kıraati üzere okuruz," dedi. Ebu'd-Derdâ: "Hanginiz ezber ediyor?" dedi. Arkadaşları Alkame ibn Kays'ı işaret ettiler. Ebu'd-Derdâ: "Sen, İbn Mes'ûd'un "Vel-leyli izâ yağşâ" sûresini nasıl okurken işittin?" dedi. Alkame: "Ve'z-zekeri ve'l-ünsâ" şeklinde okurken işittim," dedi. Ebu'd-Derdâ: "Şehâdet ediyorum ki, ben de Peygamber(S)'in bu âyeti böylece okuduğunu işitmişimdir. Fakat bu Şamlılar benim "Ve halaka'z-zekera ve'l-ünsâ" şeklinde okumamı istiyorlar, vallahi ben onlara tâbi olmuyorum," dedi (Sahihi Buhari, Tefsir kitabı, Leyl suresinin tefsiri babı, hadis 466)

  500-.Bize Abdetu'bnu Ebî Lubâbe, Zırr ibn Hubeyş'ten tahdîs etti. Ve yine bize Âsim tahdîs etti ki, Zırr şöyle demiştir; Ben Ubeyy ibn Ka'b'a sordum da: "Yâ Ebâ Munzir! Kardeşin (ve ilim yoldaşın) Abdullah ibn Mes'ûd (R) şöyle şöyle sözler söylüyor (yânı "Kul eûzu bi-RabbVl-felâk"ve *'Kuleûzu bi-RabbVn-nâsi" sûreleri Kur'ân'dan değildir, diyor). Sen ne dersin?" dedim. Ubeyy bana cevâb verip şöyle dedi: "Bu iki sûreyi ben de RasûlulIah(S)'a sordum. Cevâb olarak bana: "Bunlar Kur'ân'dandır, oku! denildi. Ben de okudum" buyurdu. Ubeyy: İşte biz de Rasûlullah'ın okuyup söylediği gibi okuyoruz, dedi (Sahihi Buhari, Tefsir kitabı, hadis 500)
  yukarıda geçen hadisler Sahihi Buhariden alıntı yapılmıştır."burada nesh edilen ayetlerden söz ediliyor" demeyin ve hadisleri iyice okuyun.
  birinci hadisde sahabeden Ebu'd-Derdâ, Abdullah ibni Mesud (r.a) ve onlara tabii olan bir guru Leyl suresinin 2-ci ayetinde ("Açıldığı zaman gündüze") "açıldığı zaman" sözlerinin olmadığını idda ediyor ve bunu Kurana ilave edildiğini söylüyorlar.
  ikinci hadisde yine bu gurup Leyl suresinin 3-cü ayetinde ("Ve erkeği ve dişiyi yaratana") "erkeği ve dişiyi" sözlerinin olmadığını ve bunun ilave edildiğini söylüyorlar.
  üçüncü hadisde ravi Abdullah ibni Mesudun (r.a) "Nas ve Felak sureleri Kurandan değil" dediğini söylüyor


 2. mumsema
  aydınlatmaya devam...

  --->: Sehih buhari Kurani tefsir


  Reklam


  üçüncü hadisde ravi Abdullah ibni Mesudun (r.a) "Nas ve Felak sureleri Kurandan değil" dediğini söylüyor


  Ubeyy bana cevâb verip şöyle dedi: "Bu iki sûreyi ben de RasûlulIah(S)'a sordum. Cevâb olarak bana: "Bunlar Kur'ân'dandır, oku! denildi. Ben de okudum" buyurdu. Ubeyy: İşte biz de Rasûlullah'ın okuyup söylediği gibi okuyoruz, dedi (Sahihi Buhari, Tefsir kitabı, hadis 500)
  Hadiste zaten cevabın var kardeş.


 3. raşhid
  Üye
  Kod:
  Hadiste zaten cevabın var kardeş
  şimdi ben bilmek istiyorum -haşa- Leyl suresinin iki ayetine ilavemi yapıldı? Abdullah ibni Mesud (r.a) tahrifemi inanıyor? yoksa Buharimi tahrife inanıyor? yoksa bu hadisler mevzumu?

 4. Hoca
  erimeye devam...
  şimdi ben bilmek istiyorum -haşa- Leyl suresinin iki ayetine ilavemi yapıldı? Abdullah ibni Mesud (r.a) tahrifemi inanıyor? yoksa Buharimi tahrife inanıyor? yoksa bu hadisler mevzumu?
  haşa....
  Kur'ana ne ilave ne eksiltmeye hiçkimsenin gücü yetmez.
  Sana tefsdir usulunu okumanı tavsiye ederim.


 5. raşhid
  Üye
  Kod:
  Kur'ana ne ilave ne eksiltmeye hiçkimsenin gücü yetmez
  Sana tefsdir usulunu okumanı tavsiye ederim
  Ben sana soru sordum buhariden tefsir olubun dedim hani senin cevabin?

 6. Hoca
  erimeye devam...
  Ben sana soru sordum buhariden tefsir olubun dedim hani senin cevabin?
  haşa....
  Kur'ana ne ilave ne eksiltmeye hiçkimsenin gücü yetmez.
  Sana tefsdir usulunu okumanı tavsiye ederim.
  bu üstteki cevap değilmiydi
  Kur'an bilgilerini yanlış yerde arıyorssun. Al bir tefsir usulunu ve oku.
  bu konuların tümü hakkında müsbet ve emnfi görüşler var.

 7. raşhid
  Üye
  ibn mesudun bunu derken haşa etmiyor

 8. Hükümdar
  Ehl-i sünnet
  Farz-ı ayn olan fıkıh kitaplarını okumayıp, tefsir okumak, caiz değildir. Zaten, bizim gibi mukallidlerin, tefsirden fıkıh bilgisi öğrenmesi imkansızdır. Cehenneme gidecekleri bildirilen 72 fırkanın âlimleri, tefsirlerden yanlış mana anladıkları için, sapıttılar. Âlimler sapıtınca, bizim gibi cahillerin tefsirden ne anlayabileceğimizi düşünmeliyiz! Doğru yazılmış tefsirleri okuyanlar, böyle felakete düşerse, dinde reformcuların tefsirlerini okuyan acaba ne olur?
  Dört işlemi bilmeden yüksek matematiği öğrenmek imkansızdır. Bunun gibi akaid, fıkıh ve diğer lüzumlu ilimleri bilmeden tefsir okuyan elbette sapıtır.

  Fıkıh ilmini öğrenmeden tefsir ile vakit geçirmek doğru değildir. Çünkü, tefsir ile, vaaz, kıssa öğrenilir. Fıkıh ile, helal, haram öğrenilir. (Redd-ül-muhtar)

  Tefsir okumak, emrolunmadı. Fıkıh okumak ise, emrolundu. (Berika s. 1297)

  Fıkıh bilgilerini, İslam âlimleri, âyet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden çıkarmışlardır. Bu bilgiler ancak fıkıh kitaplarından öğrenilir. Fıkıh kitapları varken, din bilgilerini tefsirlerden öğrenmeye kalkışmak nafile ibadet olur. Farz-ı ayn olan fıkıh kitaplarını okumayı bırakıp, nafile olan tefsir okumak caiz değildir. Zaten müctehid olmayanların, tefsirden fıkıh bilgisi öğrenmesi imkansızdır. Cehenneme gidecekleri bildirilen yetmişiki fırkanın âlimleri, tefsirlerden yanlış mana çıkardıkları için sapıtmışlardır. Âlimler sapıtınca, âlim olmayanların tefsir, okuması felaket olur. (Hadika) 9. raşhid
  Üye
  Kod:
  efsir okumak, emrolunmadı Fıkıh okumak ise, emrolundu (Berika s 1297)
  Tamam bu yukaridaki hadislerin tefsiri varmi sende?

 10. Hoca
  erimeye devam...
  ibn mesudun bunu derken haşa etmiyor
  amacın hayır olduğunu sanmıyorum.
  Aklın ve iz'anın olsa idrak ederdin. orda Peygamber (sav) söylüyor ve sana hatırlatıyorum sen hala İbnMesudun diyorsun!!

 11. raşhid
  Üye
  Kod:
  amacın hayır olduğunu sanmıyorum
  Aklın ve iz'anın olsa idrak ederdin orda Peygamber (sav) söylüyor ve sana hatırlatıyorum sen hala İbnMesudun diyorsun!!
  Amacimi nerde bildin?
  İkinçisi hadisi iyi oksan görürsün ki,ibn Mesud bu ayet kurandan yokdur diyor ben sorunu ibn Mesuda görüyorüm
  NOT:İBN Mesud(rh)

 12. Hoca
  erimeye devam...

  Reklam


  Amacimi nerde bildin?
  İkinçisi hadisi iyi oksan görürsün ki,ibn Mesud bu ayet kurandan yokdur diyor ben sorunu ibn Mesuda görüyorüm
  NOT:İBN Mesud(rh)
  Amacın gayet açık ondan bildim yoksa kalbine girmedim
  "Bu iki sûreyi ben de RasûlulIah(S)'a sordum. Cevâb olarak bana: "Bunlar Kur'ân'dandır, oku! denildi.
  İdrakın olsa bundan sonra bir söz söylemezdin.

  36- "Allah ve Resulü, bir işte hüküm verdiği zaman, artık inanmış bir erkek ve kadına, o işi kendi isteklerine göre seçme hakkı yoktur. Kim Allah'a ve Resulüne karşı gelirse, apaçık bir sapıklığa düşmüş olur." (AHZAB SÜRESİ)

+ Yorum Gönder
1. Sayfa 12 SonuncuSonuncu
buhari tefsir,  buhari kuran tefsiri,  buhari tefsiri,  buhari nin kuran tefsiri