+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sizden gelen sorular Kategorisinden Kibirli bir insan bundan kurtulmak için ne yapabilir? Dua varmı kibirden kurtulabilmek için. Eğer he Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. sorularla islam
  Devamlı Üye
  Reklam

  Kibirli bir insan bundan kurtulmak için ne yapabilir? Dua varmı kibirden kurtulabilmek için. Eğer he

  Reklam

  Kibirli bir insan bundan kurtulmak için ne yapabilir? Dua varmı kibirden kurtulabilmek için. Eğer he Mumsema Selamun aleyküm. Kibirli bir insan bundan kurtulmak için ne yapabilir? Dua varmı kibirden kurtulabilmek için. Eğer herhangi dua esma veya zikir var ise bana yazarmısınız.

 2. abd-rahman
  Devamlı Üye

  --->: Kibirli bir insan bundan kurtulmak için ne yapabilir? Dua varmı kibirden kurtulabilmek için. E


  Reklam


  Takdim

  Önceki sayımız da kibrin, kamil bir mü’min olarak Allah’ı razı etme ve hoşnutluğunu kazanmada büyük bir engel olmasının nedenleri üzerinde durmuş, kibrin Hak katında ne kadar da aşağılanmış bir ahlak olduğunu ele almıştık. Bu sayımızda ise insanı Allah’ın rahmetinden mahrum eden bu hastalıktan nasıl kurtulabileceğimizi okuyacağız.

  Çünkü Allah-u Zülcelal kibirlenen insanları; eğer, bu hallerinden vazgeçmez ve bu hastalıklarından kurtulmaya çalışmazlarsa: “Yeryüzünde haksız yere büyüklük taslayanları âyetlerimden uzaklaştıracağım.” (Araf;146) diye uyarırken, başka bir ayet-i kerimede de: “Bana kulluk yapmayı büyüklüklerine yediremeyenler aşağılanmış olarak cehenneme gireceklerdir.” (Mümin;69) buyurarak, şimdiden tedbir almaları için insanları ikâz etmektedir.

  Kibirden kurtuluş yolları

  İnsan, kendisinde bulunan kibri, ancak onu tedavi edecek ilaçları kullanmak suretiyle yok edebilir. Tedavi olmak demek, kibri kalpten kökünden söküp atmaktır. Bunun ilacı da ilim ve ameldir. İnsan, ancak bu ilaçları kullanarak tedavi olabilir.

  İlim, insanın kendisini ve Rabbini tanımasına vesile olur. İnsan kendisini bildiği zaman, her şeyden daha aşağı ve her şeyden mahrum olduğunu anlar. Bunu anlayan kimse tevazu ehli olur. Rabbini bildiği zaman da kibir ve azametin, yalnız O'nun şanı olduğunu idrak eder. Nitekim Allah-u Zülcelal bir ayet-i kerimede; “İnsan, kendisini bir nutfeden yarattığımızı görmez mi ki, hemen apaçık bir hasım kesilir.” (Yasin;77) buyurmuştur. Bunu bilen bir kimse, daha nasıl kibirlenebilir ki?

  Kibrin tedavi edilmesinin bir yolu da ameldir. Bu da Allah için bütün insanlara tevazu göstermekle olur ve yolu da ancak Peygamber Efendimiz (sav)'e, ashab-ı kiram ve sadatın ahlakına, denizden bir damla da olsa ittiba ve onları taklit etmekle mümkündür.

  Kibiri tedavi etmenin diğer bir yolu da yukarıda kibire sebep olan şeyler diye saydığımız sebepleri terk etmektir.

  Birincisi; asaletle övünmektir. Asâleti ile kibirlenen kimse, iki şeyi bilmekle kendisini tedavi edebilir:

  1. Başkasının kemali ile öğünmek, büyük bir cehalettir.

  2. Hakiki asaleti bilmektir. Bunun ise başı meni, sonu topraktır.

  İkincisi; güzellikle övünmektir. Bunun çaresi de, hayvan gibi dış görünüşe değil, aklı başında olan bir insan gibi kalbine, ruhuna, sırrına bakmaktır. İnsan maneviyatına yöneldiği zaman, güzelliği ile övünmesini engelleyecek birçok çirkin sıfatları olduğunu görür ve kendisinde bulunan kibrin yanlış olduğunu anlar. Bunları düşünüp muhasebe eden kimse, güzelliği ile nasıl övünebilir ki?

  Üçüncüsü; kuvvet ve kudretine güvenerek kibirlenmektir. Halbuki insan hastalıklara dayanamadığını, bir sinekle başa çıkamayacağını, bir dikenin vücuduna batmasıyla nasıl aciz kaldığını düşünse, kuvvet ve kudreti ile kibirlenmenin ne kadar da boş olduğunu anlar ve bu kibrinden vazgeçer.

  Dördüncüsü; servet, aile efradı ve etrafında bulunan adamların çokluğu ile kibirlenmektir. Bu, kibrin en çirkin olanıdır. Çünkü, bu mal ve servet kendisinin değildir. Kendisi bunların sadece çobanıdır. Allah-u Zülcelal tüm bunları nasıl vermişse, öyle de geri alabilir. İnsanın yanında emanet bulunan bir şeyle kibirlenmesi de ahmaklıktır.

  Beşincisi; ilim ile kibirlenmektir. İlim ile kibirlenmek, afetlerin en büyüğüdür. Hastalıkların en ağırı ve tedaviyi en zor kabul edenidir. Bunu tedavi edebilmek için çok büyük gayret göstermek lazımdır. Alim bir kimse, cahillere baktığı zaman, kendisini onlardan üstün görmekten alıkoyamaz. Alim, ancak şu iki şeyi bilmekle kendisini kibre düşmekten koruyabilir:

  1- Allah-u Zülcelal'in katında âlimin sorumluluğu daha fazladır. Çünkü, bir günahı bilerek işleyen bir kimse ile onun günah olduğunu bilmeden yapan kimse elbette bir değildir. Nitekim Peygamber Efendimiz (sav) bir hadis-i şeriflerinde; “Kıyamet gününde bir âlim getirilir ve cehenneme atılır. (Onun) bağırsakları dökülür. Su çeken merkep gibi onların etrafında döner durur. Cehennem halkı onun başına toplanır ve: ‘Bu halin nedir?’ diye sorarlar. O da şöyle cevap verir: ‘Ben dünyada iken hayrı, emreder kendim yapmazdım; kötülükten men eder kendim yapardım; işte cezamı çekiyorum.” (Buhari, Ebu Usame) buyurmuştur.

  İşte, âlim olan kimseye, bu tehlike yeter de artar bile. Bir âlim herhangi bir cahilden kendisini üstün görüp kibirlense, bu tehlikeyi düşünüp, hemen o kibri terk etmelidir.

  Âlim olan kişi, zahiri ve manevi kusurlarını düşünüp Allah-u Zülcelal'in emir ve nehiylerindeki kusurlarını hatırlar ve kendisini bekleyen tehlikeleri düşünürse, muhakkak kendisini esir eden kibrinden vazgeçer.

  2- Kibir, ancak Allah-u Zülcelal'e mahsustur. Alim olan kişi bunu bilir ve kibir yaptığı zaman, Allah-u Zülcelal'in kendisine gazaplanacağını, ancak tevazu ehli olmakla Allah'ı razı edebileceğini bilmelidir.

  Allah-u Zülcelal’e karşı kibir yapanın hali ve sonu perişanlık olur. İşte bunları bilen alim, nefsini kibir yapmamak için zorlar ve böylelikle kalbinden kibir hastalığı çıkar.

  Bir kimse, son nefesinde akibetinin ne olacağını düşünür ve nasıl bir tehlike ile karşı karşıya bulunduğunu idrak ederse, değil bir fasığa, bir kâfire karşı dahi kibirlenmesi mümkün değildir.

  Demek ki, insanın görevi, kim olursa olsun, hiç kimseye kibir yapmamaktır. İnsan bir cahil gördüğü zaman; “Bu adam cahil olduğu için günah işliyor olabilir; bense bilerek günah işliyorum. Bunun mazereti vardır, benim hiçbir bahanem yok” demelidir. Bir alim gördüğünde; “Bu benim bilmediklerimi biliyor. Ben buna nasıl emsal olabilirim.” demelidir. Yaşlı birini gördüğünde: “Bu kişi benden daha fazla Allah-u Zülcelal'e ibadet etmiştir.” Kendisinden küçük birisini gördüğü zamanda; “Bunun günahı benden daha azdır” demelidir.

  Bütün bunlara bakarak, herkese düşen görev, kendi akibeti için nefsini ıslah etmek ve kalbini Allah-u Zülcelal'e karşı düzeltmekle meşgul olmaktır. Kendisi tehlikede olduğu halde, başkasına acıyan kimse, büyük bir yalancıdır.

  Altıncısı ise; ibadet ve vera ile kibirlenmektir. Bu da insan için çok büyük bir tehlike olabilir. Bundan kurtulmanın çaresi, bütün insanlara karşı tevazu halini kalbe yerleştirmeye çalışmak; “Ben bu kadar ibadet yapıyorum, şu kadar zikir yapıyorum, onlar yapmadı ama benim bu yaptıklarımı Allah-u Zülcelal kabul etmemiş olabilir” diye insan düşünmelidir.

  Netice olarak, akibetini bilmeyen ve kötü kimselerden olabileceği ihtimalini düşünen kimsenin kibirlenmesi mümkün değildir. Bir kimse de bu korku hakim olduğu sürece, herkesi kendinden üstün görmeye başlar. Bu da en faziletli ve doğru olandır. İşte kibri kalpten söküp atacak çareler bunlardır.
  Kibirden kurtulduğunun anlaşılması

  1- İnsan herhangi bir meselede kendi emsali ile kendisini tecrübe edip kibrinin kaybolup kaybolmadığını anlayabilir. Eğer bir hakikati, karşısındaki dile getirdiğinde, bu ağırına gider, memnunlukla karşılamaz ve kabul etmezse, henüz kalbinde gizli bir kibir var demektir.

  Bundan Allah-u Zülcelal'e sığınıp, ilim ve amel yapmak suretiyle bu halden kurtulmaya çalışmak lazımdır.

  2- İnsan, emsal ve akranları ile aynı meclislere gidip, yolda onları öne geçirmek ve meclislerde arkada oturmak suretiyle, kendisinde kibrin bulunup bulunmadığını öğrenebilir. Şayet onları öne geçirmek, onların arkasında oturmak, kendisine ağır geliyorsa, henüz daha kalbinde kibir var demektir.

  Eğer böyleyse, kendini buna zorlayarak ve buna alışmaya, bu ağırlığı üzerinden atmaya gayret etmesi lazımdır. Ancak böyle davranarak kalbindeki kibri kırabilir.

  3- Fakir kimselerin davetine katılmak, arkadaş ve yakınlarının işlerini görmekten geri kalmamak suretiyle, kibirli olup olmadığını anlayabilir.
  Bu davranış ağırına gidiyorsa, kendisinde kibir var demektir. Halbuki bu davranışlar hem güzel ahlaktır, hem de mükâfâtı çoktur.
  Bunlardan kaçınmak, kalbinde manevi kirlerin bulunmasındandır. Bu gibi işleri yapmak suretiyle içindeki bu kirlerden temizlenmeye çalışmalıdır. Ancak böylelikle kibir hastalığından kurtulabilir.

  4- Kendisinin ve arkadaşlarının eşyalarını bizzat kendisi taşıyarak, kendisinde kibir olup olmadığını anlayabilir. Bundan çekinirse, yine kalbinde kibir var demektir.

  5- Eski elbise giymekle kendisinde kibir olup olmadığını anlayabilir.

  İşte buraya kadar anlatmış olduğumuz kibir, çok tehlikeli bir kalp hastalığıdır. Aynı zamanda Allah-u Zülcelal'in rızasına giden cennet yolunda çok büyük bir engeldir.

  Bunun bir an önce tedavi edilmesi gerekir. Çünkü, kalbin bu gibi manevi hastalıklardan temizlenmesi, sonsuz olan ahiret saadetinin kazanılması demektir.

  Kaynak: Seyda Muhammed Konyevi; Cennet Yolunun Rehberi, Reyhani Yayınları, (3. baskı) Konya, 2006.

 3. sevde_
  Devamlı Üye
  Allah c.c. razı olsun...

 4. Misafir
  Allah razı olsun.ben bugün aslında ne kadar mütevazi olduğumu zannedip kibirli olduğumu anladım.yazıyı okumak beni büyük bi tehlikeden uzaklaştırdı.inşallah bir an evvel kibirimden kurtulurum.duanızı eksik etmeyin.Allaha emanet olun

 5. Misafir
  Kader kısmet nasıl açılır kibir neden olur rüyalar neleri anlatır bize ?

 6. Misafir
  Yaptigim ibadetleri düşünüp kendimi beğenir gibi oldum.Allah kimiN duasıni kabul eder düsünmedim.Sonra pişman olarak buraya geldim.Rabbim kibirden sakındırsın

 7. Misafir
  Allah c.c sizden razı olsun aslında ne kadar aşağlık biri olduğumu anladım övünmek yalnızca Allah c.c aittir.
  Biz kimiz ki kibirleniyoruz.Bir kan pıhtısından biz dünyaya geldik ne kadar aşşağlık biri olduğumuzu unutmayalım.
  Arkadaşlar yazımda bir yanlış varsa düzeltirseniz sevinirim kusurunuza bakmayın biraz cahilim de..

 8. Misafir
  Allah razı olsun, çok faydalı bir makale olmuş

 9. Misafir
  Okudum dedim cok guzel anlatmışlar bunu paylaşayım bizim arkadaşlar da öğrenir Allah sizden razi olsun

  Rabbim bu kibiri kalbimizden söker inşaallah anlatilanlar bendede varmış

 10. Misafir
  10 Yıldir psikolojik tedavi görüyordum hastaligiminda ne oldugunu hic bir dr bilemiyordu sadece sosyal fobi deyip ilac yazıp gönderiyorlardi bu yazıyı okuduktan sonra anladimki bir okumuş mühendis olarak insanlari cahil görüp onlardan uzaklasmam bununda zamanla ailemle dahi irtibatimi koparmam neticesinde yalnızlık cekmeme ve intihar etmeye varircasina kadar bitiriyordu beni bu yazının neticesinde bendede aşırı derecede kibir olduğunun bunuda biran önce yenmek için sizden dua cenabi Allahimdanda. Hayirli şifa vermesini diliyorum Allahım bu üzerimdeki kibri tamamen yok eylesin şifa bulayim

+ Yorum Gönder
kibirden kurtulmak,  kibirden kurtulmak için dua,  kibirden kurtulmak için okunacak dua,  kibre karşı dua,  kibir için okunacak dua,  kibirden kurtulmak için esma,  kibirlenmemek için dua