+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sizden gelen sorular Kategorisinden Buhari müslim ve tirmizi'nin bildirdiği hadisler neden en güvenilir... Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. ctnsvr
  Üye
  Reklam

  Buhari müslim ve tirmizi'nin bildirdiği hadisler neden en güvenilir...

  Reklam

  Buhari müslim ve tirmizi'nin bildirdiği hadisler neden en güvenilir... Mumsema hocalardan hep duyarız, buhari nin bilddirdiği hadis veya müslim in bildirdiği hadis derler...bildiğim kadarıyla tüm islam alemi bu zatların bildirdiği hadisleri sahih hadis saymışlardır...bunun nedenini merak ediyorum...bilen varsa lütfen cevap versin..

  selam ve dua ile..

 2. Hoca
  erimeye devam...

  --->: buhari müslim ve tirmizi'nin bildirdiği hadisler neden en güvenilir...


  Reklam


  En güvenilir sahih hadis kitapları (Kütüb-ü sitte) hakkında bilgi

  Hadis kitaplarının sıhhatçe en kuvvetli olan altısı Kütüb-ü Sitte adı altında toplanmıştır. Bunlara "sıhah-i sitte" veya "usul-ü sitte" de denir. Bu altı kitaptan ilk beşi Buhari ve Müslim'in sahihleri, Nesai, Ebu Davud ve Tirmizi'nin sünenleridir. Altıncı kitap olarak İmam Malik'in Muvatta'sını veya Darımi'nin sünenini koyanlar olmuşsa da sonunda İbn-i Mace'nin süneni ağırlık kazanmıştır. Bu demek değildir ki İmam Malik'in Muvatta'sı sıhhat bakımından İbn-i Mace'den geridedir. Sebep, Muvatta hadislerinin diğer hadis kitaplarında zaten mevcut olmasıdır.

  Kütüb-ü Sitte'nin her birinin kendine göre ayrı bir meziyeti vardır. Ravilerin ahzında daha sıkı şartlar koymuş olan Buhari'nin Sahihi Kütüb-ü Sitte'nin sıhhatçe en kuvvetli kitabıdır. İmam Müslim'in sahihi sıhhat bakımından Buhari'den sonra gelir. Fakat tertibi daha güzel, metin ve senedlerdeki ifadelerde daha titizdir. Subhi es-Salih Ulum-ul-Hadis'inde şöyle der:

  "Hadis rivayeti mevzuunda daha çok bilgi almak isteyen Tirmizi'nin camiine, sadece ahkam hadisleri isteyen Ebu Davud'un sünenine, fıkhi babların mükemmel sıralanışını görmek isteyen İbn-i Mace'nin sünenine müracaat etmelidir. Nesai'nin süneninde ise bu meziyetlerin bir çoğu bulunmaktadır."

  Ayrıca Nesai'nin süneni Buhari ve Müslim den sonra sıhhatçe en kuvvetli olan, en az zayıf hadis ihtiva eden kitaptır. Diğer üç sünende de az da olsa zayıf hadisler bulunmaktadır.

  Bunlardan başka Taberani'nin mu'cemleri, Hakim'in Müstedrek'i, daha bir çok müsnedler, müstahrecler vb. varsa da bunlar sıhhat bakımından Kütüb-ü Sitte'nin aşağısındadır.
  Selam ve dua ile...Sorularla İslamiyet Editör
  ____________________________


  İmam Buhari hakkında bilgiler:

  http://www.mumsema.com/hadisler-bolu...ahlilleri.html

  İmam-ı Buhari - Mumsema islam Arsivi

  imam buhari - Mumsema islam Arsivi

  Buhârî Hadis Tarihi - Mumsema islam Arsivi

  23 Hadis kitabi Sahihi Buhari Sahihi Muslim Kutubi Sitte Suneni ...

 3. Misafir
  en güvenilir hadisler buhar tırmiziye aitse güvenilir olmayan hadisler kime ait acaba

+ Yorum Gönder
tirmizi hadisleri,  tirmizî nedir,  buhari müslim tirmizi hadisleri,  buhari müslim tirmizi,  tirmizi ne demek,  buhari ve tirmizi hadisleri,  buhari tirmizi ibni mace bunlarin tamamina ne denir