Konusunu Oylayın.: Hz. Muhammed Hz Hatice ile ne için evlenmiştir

5 üzerinden 4.96 | Toplam : 179 kişi
Hz. Muhammed Hz Hatice ile ne için evlenmiştir
 1. 29.Kasım.2007, 20:10
  1
  ihramlı
  Kıdemli Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 29.Mayıs.2007
  Üye No: 842
  Mesaj Sayısı: 651
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 10
  Yaş: 63
  Bulunduğu yer: YOK

  Hz. Muhammed Hz Hatice ile ne için evlenmiştir


  Hz. Muhammed Hz Hatice ile ne için evlenmiştir Mumsema Hz. Muhammed 25 yaşında iken 40 yaşında bulunan Hz. Hatice ile Hatice'nin teklifi üzerine evlenmiştir.

  Bu evlilik O'nun nefis düşkünü olmadığının kanıtlarından biridir.


  Hz Hatice zengin idi. Fakat Resulullah onunla zenginliği için evlenmemişti. Hz. Hatice ile peygamberimiz Hatice'nin vefatına kadar 25 sene evli kalmışlardır. Hz. Hatice , peygamberimize :"Ey Muhammed ben yaşlandım , artık başka hanımla evlen" deyince peygamberimiz şu cevabı verir: " Böyle söyleme Hatice , üzülürüm..."

  Ayrıca eğer evlilik zenginlik için olsaydı Hz Hatice onu mülküne ortak ettikten sonra eline geçirdiği mülkle o genç yaşında onu boşayıp başka genç kadınlarla evlenebilirdi. Niçin hatice 65 ine gelene kadar beklesindi. Kadın boşamak o kadar zor mu idi. Hz Hatice'nin onun yeni eş almasına izin vermediği tamamen iftiradır. Aksine yukarıda anlatıldığı gibi Hz Hatice aradaki yaş farkından dolayı bunu kendisi teklif etmiştir.

  Onun nefis ve para düşkünü olmadığını; açık arayan ve muhalefet gözüyle bakan o zamanki müşriklerin bu konularda suçlama yapmaması net olarak göstermektedir. Çünkü o müşrikler hem onun çok yakınında hem de muhalif idiler. Ona cinlenmiş suçlamasını yapıyorlardı yani aklını yitirmiş diyorlardı çünkü kendisine Mekke'nin en güzel kızlarını , zenginliği ve Mekke yöneticiliğini teklif ettiklerinde "Bir elime Ayı bir elime Güneşi verseniz yine davamdan vazgeçmem" demişti.

  Böyle diyen birisine inanmayacak kişinin diyecek tek sözü olabilirdi o da şimdinin ifadesi ile "çıldırmış olmalı" sözü idi. Yoksa mal yada şehvet düşkünlüğü gibi ithamların hiçbir zaman kabul görmeyeceğini o zamanki muhalifler de biliyorlardı..

  Yakınındaki müşriklerin bile yapmadığı bir ithamı şimdiki müşrikler yapıyorsa bunda iftira ve düşmanlık duygusundan başka bir sebep aramak mümkün değildir...


 2. 29.Kasım.2007, 20:10
  1
  Kıdemli Üye  Hz. Muhammed 25 yaşında iken 40 yaşında bulunan Hz. Hatice ile Hatice'nin teklifi üzerine evlenmiştir.

  Bu evlilik O'nun nefis düşkünü olmadığının kanıtlarından biridir.


  Hz Hatice zengin idi. Fakat Resulullah onunla zenginliği için evlenmemişti. Hz. Hatice ile peygamberimiz Hatice'nin vefatına kadar 25 sene evli kalmışlardır. Hz. Hatice , peygamberimize :"Ey Muhammed ben yaşlandım , artık başka hanımla evlen" deyince peygamberimiz şu cevabı verir: " Böyle söyleme Hatice , üzülürüm..."

  Ayrıca eğer evlilik zenginlik için olsaydı Hz Hatice onu mülküne ortak ettikten sonra eline geçirdiği mülkle o genç yaşında onu boşayıp başka genç kadınlarla evlenebilirdi. Niçin hatice 65 ine gelene kadar beklesindi. Kadın boşamak o kadar zor mu idi. Hz Hatice'nin onun yeni eş almasına izin vermediği tamamen iftiradır. Aksine yukarıda anlatıldığı gibi Hz Hatice aradaki yaş farkından dolayı bunu kendisi teklif etmiştir.

  Onun nefis ve para düşkünü olmadığını; açık arayan ve muhalefet gözüyle bakan o zamanki müşriklerin bu konularda suçlama yapmaması net olarak göstermektedir. Çünkü o müşrikler hem onun çok yakınında hem de muhalif idiler. Ona cinlenmiş suçlamasını yapıyorlardı yani aklını yitirmiş diyorlardı çünkü kendisine Mekke'nin en güzel kızlarını , zenginliği ve Mekke yöneticiliğini teklif ettiklerinde "Bir elime Ayı bir elime Güneşi verseniz yine davamdan vazgeçmem" demişti.

  Böyle diyen birisine inanmayacak kişinin diyecek tek sözü olabilirdi o da şimdinin ifadesi ile "çıldırmış olmalı" sözü idi. Yoksa mal yada şehvet düşkünlüğü gibi ithamların hiçbir zaman kabul görmeyeceğini o zamanki muhalifler de biliyorlardı..

  Yakınındaki müşriklerin bile yapmadığı bir ithamı şimdiki müşrikler yapıyorsa bunda iftira ve düşmanlık duygusundan başka bir sebep aramak mümkün değildir...

 3. 28.Temmuz.2008, 10:27
  2
  eLit
  Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 14.Nisan.2008
  Üye No: 16930
  Mesaj Sayısı: 10
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 2
  Yaş: 25

  --->: Hz. Muhammed (s ) Hz Hatice ile ne için evlenmiştir
  Devamı

  Hz. Aişe kaç yaşında evlendi?


  Hz. Aişe Validemizin doğum tarihiyle ilgili bir takım görüşler ileri sürülmüştür. Bunun sebebi ise o dönemde çocukların doğum tarihine önem verilmez ve tespit edilmezdi. Bilahare çocuk meşhur biri olursa insanlar onun doğum tarihiyle ilgilenir ve tespite çalışırlardı.

  Hz. Aişe'den bir rivayette;

  "Hz. Muhammed henüz Mekke de iken ve bende oynayan bir çocuk iken "onların vadeleri kıyamettir. Kıyamet ne dehşetli ve ne acıdır!" mealindeki (kamer s. 46) ayet inmişti... (Buhari 1.cilt Telifil Kur’an bahsi)"

  Bu sure Mekke devrinin birinci döneminde(4.yıl) inmiştir. Hz. Aişe validemiz bu sure ve ayetleri net olarak hatırladığına göre en az 7-8(ya da daha büyük) yaşlarda olması gerekir. Resulullah'ın Hz Aişe'yi istetmesi vahyin başlangıcından 10 yıl sonradır. Hz. Aişe vahiy başlangıcından beş altı yıl önce doğmuştur. Dolayısıyla Hz. Aişe’nin peygamberimizle evlendiği yaşın en az 15-16 olduğu ortaya çıkar. Bu konu, daha detaylı bir şekilde Mevlana Şibli’ nin “Asr-ı saadet" kitabında geçer. (İst. 1928. 2/ 997)

  Bunu doğrulayan bir başka delil ise kız kardeşi Esma’nın durumudur. Kardeşi Esma Abdullah bin Zübeyir’in annesidir. Esma yüz yaşına kadar yaşamış ve Hicretin 73. yılında vefat etmiştir. Hz. Aişe validemizden on yaş daha büyüktür. Hz. Ebu Bekir (r.a) kızı Esma ve oğlu Abdullah Abdul Uzza’nın kızı Kayleden, Hz. Aişe ile Abdurrahman ise Ümm-i Rümandan doğmuşlardır. Hz. Esma yüz yaşında ve hicri 73. yılda öldüğüne göre hicret esnasında 27 yaşında olması gerekir. Bundan on yaş küçük olan kardeşi Hz. Aişe validemizin de 17 yaşında olması gerekir ki bu da aşağı yukarı Buhari de Hz. Aişe’nin kendi hadisindeki ifadeye uygun düşmektedir.

  Böyle olmasını gerektiren bir başka sebep ise Hz. Muhammed (a.s ) ın eşinin vefatıyla çocuklarının bakıma ihtiyacının olmasıdır. Kızı Fatıma henüz çocuk yaşta ve bu işin üstesinden gelecek durumda değildir. Bu nedenle evini idare edip çocuklarına sahip çıkacak bir eşe ihtiyacı vardır. Dokuz yaşında bir çocuğun bunları yapması mümkün değildir. Ayrıca peygamberimizin kızı Fatıma (r.a) nın peygamberlikten bir yıl önce doğduğu ve hicretin ikinci yılında da Hz. Ali ile evlendirildiği bilinmektedir. Evlendiklerinde Hz. Ali 21 yaşından biraz büyük Fatıma’nın ise 15 yaşından biraz fazla olduğu bilinmektedir. Hz. Fatımayı Hz. Ali ile evlendirmeden önce Ebu Bekir ve Ömer(R.A) onunla evlenmek için peygamberimizden istemişler, ancak peygamberimiz onlara cevap vermemiş ve Hz. Ali ile evlendirmiştir.

  Buradan hareketle şunu söylemek istiyoruz: Bu bölgede ve bu zamanda kız çocukları dokuz yaşında evlenecek çağa geliyor ise niçin peygamberimiz evinde büyüttüğü Ali ile Fatımayı evlendirmek için 15-16 yaşına kadar beklemiştir? Yine dava arkadaşları onunla evlenmek istediklerine göre bu kadar süre (6-7 yıl) niçin beklemiş olsunlar? Hz. Muhammed (a.s ) ile kendi kızını dokuz yaşında evlendirmiş olan Hz. Ebu Bekir niçin aynı yaşa gelince bu teklifi Hz. Muhammed (a.s ) a yapmadı da yedi yıl bekledi? Bu noktadan bakıldığında da bu iddianın doğru olması mümkün görünmemektedir.

  Hz. Aişe validemiz peygamberimizle dokuz yıl beraber yaşamıştır. Onun Kur’an, hadis ve fıkıh ilimlerindeki yerini bütün islam alimleri teslim etmektedir. O devrinin en büyük alimlerini tenkit etmiş, çeşitli konularda fetvalar vermiş, Kur’an’ın ve sünnetin doğru anlaşılması konusunda insanlara önderlik etmiştir. Sünneti Kur’an’la test etmenin ilk örneklerini vermiştir. Bu birikimi henüz çocuk denecek yaşta bir insanın elde etmiş olmasını kabullenmek oldukça zordur.

  Bu konuyu aydınlatan bir başka rivayette şöyledir: Hz. Aişe validemiz henüz peygamberimizle evlenmeden önce Cübeyir bin Mut’im ile nişanlanmıştı. Mut’im Hz. Aişeyi oğluna almakla evine müslümanlığı sokacağını düşünerek bu nikahı feshetmişti. Hz. Ebu Bekir (r.a) islamı ilk kabul edenlerden biri olduğuna göre; bu olayın vukuu, islamın alenen duyurulmasından veya şuyu bulmasından önce olması gerekir. İslam alenen açıklanıp müslümanlar Kabe yürüyüşü veya Safa tepesi toplantısından sonra topluma deşifre olduktan sonra Ebu Bekir (r.a) ın müslüman olduğu bilinince kızını almaktan vazgeçmiş olması daha doğru görünmektedir. Bu olayda yine Hz. Aişe’nin peygamberimizle evlenmeden önce evlilik çağına geldiğini ve nişanlandığını göstermektedir.

  Hz. Aişe validemiz peygamberimizle dokuz yıl evli kalmışlardı. Peygamberimizin vefatı esnasında İse 27 yaşında idi. Peygamberimizden sonra da 48 yıl yaşamış ve hicri 58. yılda ve 74 yaşında vefat etmiştir. Sondan başa doğru gidersek 74 ten 48 i çıkartıp kalandan da evli olduğu yılı çıkartınca evlendiği yaşı bulmuş oluruz. 74 – 48 = 26; 26 – 9 = 17 kalır ki yaklaşık 17 veya 18 yaşında evlendiği gerçeği ortaya çıkar.

  Bu olayda birkaç yıllık bir yanılma payının olması aklen mümkün iken dokuz yıllık bir yanılmayı akıl asla kabul etmez. Bir insanın yaşının bu kadar önemli olmasının nedeni malum olduğu üzere bir dinin peygamberine uygun olmayan bir işin isnad edilmesidir. Müslümanlar inanırlar ki peygamberler meşruiyetin örneğidir. Onlar bir hata yaparsa Allah onların hatasını düzeltir. Böylece bir dini ilk yaşayan insanın kusursuz olmasını sağlayarak insanlara doğru bir örneklik sunar. Peygamberimizin gerek ailevi ilişkilerinde, gerekse toplumsal olaylarla ilgili düzeltilmesinin Kur’an da örneklerini de görmekteyiz. (Tahrim 1-5, Abese 1-4 ) gibi.

  Ancak bu konuyla ilgili hiçbir uyarı söz konusu değildir. Bu bizim için en temel meşruiyet sebebidir. Eğer böyle bir yanlış yapılmış olsa idi Allah asla ihmal etmez elçisini düzeltirdi. Allah'ın doğru bulduğunu kimse yanlış göremez ve diline dolayamaz. Müslümanlar "işittik ve itaat ettik, işittik ve iman ettik" derler ve teslim olurlar. Biz de bu minval üzere teslim olup inanıyoruz ki Allah'ın Rasulü en doğru olanı yapmıştır. Bu ve benzeri olayları diline dolayanlar hep olmuş, kıyamete kadar da olacaktır. Önemli olan inananların bunlara pirim vermemesidir. Siz bunların yanlışlığını yüz defa ispat etseniz, onlar yüz bir defa itiraz ederler. Çünkü onlar sizin inandıklarınıza sizin inandığınız gibi inanmayan insanlardır.


 4. 28.Temmuz.2008, 10:27
  2
  eLit - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üye  Devamı

  Hz. Aişe kaç yaşında evlendi?


  Hz. Aişe Validemizin doğum tarihiyle ilgili bir takım görüşler ileri sürülmüştür. Bunun sebebi ise o dönemde çocukların doğum tarihine önem verilmez ve tespit edilmezdi. Bilahare çocuk meşhur biri olursa insanlar onun doğum tarihiyle ilgilenir ve tespite çalışırlardı.

  Hz. Aişe'den bir rivayette;

  "Hz. Muhammed henüz Mekke de iken ve bende oynayan bir çocuk iken "onların vadeleri kıyamettir. Kıyamet ne dehşetli ve ne acıdır!" mealindeki (kamer s. 46) ayet inmişti... (Buhari 1.cilt Telifil Kur’an bahsi)"

  Bu sure Mekke devrinin birinci döneminde(4.yıl) inmiştir. Hz. Aişe validemiz bu sure ve ayetleri net olarak hatırladığına göre en az 7-8(ya da daha büyük) yaşlarda olması gerekir. Resulullah'ın Hz Aişe'yi istetmesi vahyin başlangıcından 10 yıl sonradır. Hz. Aişe vahiy başlangıcından beş altı yıl önce doğmuştur. Dolayısıyla Hz. Aişe’nin peygamberimizle evlendiği yaşın en az 15-16 olduğu ortaya çıkar. Bu konu, daha detaylı bir şekilde Mevlana Şibli’ nin “Asr-ı saadet" kitabında geçer. (İst. 1928. 2/ 997)

  Bunu doğrulayan bir başka delil ise kız kardeşi Esma’nın durumudur. Kardeşi Esma Abdullah bin Zübeyir’in annesidir. Esma yüz yaşına kadar yaşamış ve Hicretin 73. yılında vefat etmiştir. Hz. Aişe validemizden on yaş daha büyüktür. Hz. Ebu Bekir (r.a) kızı Esma ve oğlu Abdullah Abdul Uzza’nın kızı Kayleden, Hz. Aişe ile Abdurrahman ise Ümm-i Rümandan doğmuşlardır. Hz. Esma yüz yaşında ve hicri 73. yılda öldüğüne göre hicret esnasında 27 yaşında olması gerekir. Bundan on yaş küçük olan kardeşi Hz. Aişe validemizin de 17 yaşında olması gerekir ki bu da aşağı yukarı Buhari de Hz. Aişe’nin kendi hadisindeki ifadeye uygun düşmektedir.

  Böyle olmasını gerektiren bir başka sebep ise Hz. Muhammed (a.s ) ın eşinin vefatıyla çocuklarının bakıma ihtiyacının olmasıdır. Kızı Fatıma henüz çocuk yaşta ve bu işin üstesinden gelecek durumda değildir. Bu nedenle evini idare edip çocuklarına sahip çıkacak bir eşe ihtiyacı vardır. Dokuz yaşında bir çocuğun bunları yapması mümkün değildir. Ayrıca peygamberimizin kızı Fatıma (r.a) nın peygamberlikten bir yıl önce doğduğu ve hicretin ikinci yılında da Hz. Ali ile evlendirildiği bilinmektedir. Evlendiklerinde Hz. Ali 21 yaşından biraz büyük Fatıma’nın ise 15 yaşından biraz fazla olduğu bilinmektedir. Hz. Fatımayı Hz. Ali ile evlendirmeden önce Ebu Bekir ve Ömer(R.A) onunla evlenmek için peygamberimizden istemişler, ancak peygamberimiz onlara cevap vermemiş ve Hz. Ali ile evlendirmiştir.

  Buradan hareketle şunu söylemek istiyoruz: Bu bölgede ve bu zamanda kız çocukları dokuz yaşında evlenecek çağa geliyor ise niçin peygamberimiz evinde büyüttüğü Ali ile Fatımayı evlendirmek için 15-16 yaşına kadar beklemiştir? Yine dava arkadaşları onunla evlenmek istediklerine göre bu kadar süre (6-7 yıl) niçin beklemiş olsunlar? Hz. Muhammed (a.s ) ile kendi kızını dokuz yaşında evlendirmiş olan Hz. Ebu Bekir niçin aynı yaşa gelince bu teklifi Hz. Muhammed (a.s ) a yapmadı da yedi yıl bekledi? Bu noktadan bakıldığında da bu iddianın doğru olması mümkün görünmemektedir.

  Hz. Aişe validemiz peygamberimizle dokuz yıl beraber yaşamıştır. Onun Kur’an, hadis ve fıkıh ilimlerindeki yerini bütün islam alimleri teslim etmektedir. O devrinin en büyük alimlerini tenkit etmiş, çeşitli konularda fetvalar vermiş, Kur’an’ın ve sünnetin doğru anlaşılması konusunda insanlara önderlik etmiştir. Sünneti Kur’an’la test etmenin ilk örneklerini vermiştir. Bu birikimi henüz çocuk denecek yaşta bir insanın elde etmiş olmasını kabullenmek oldukça zordur.

  Bu konuyu aydınlatan bir başka rivayette şöyledir: Hz. Aişe validemiz henüz peygamberimizle evlenmeden önce Cübeyir bin Mut’im ile nişanlanmıştı. Mut’im Hz. Aişeyi oğluna almakla evine müslümanlığı sokacağını düşünerek bu nikahı feshetmişti. Hz. Ebu Bekir (r.a) islamı ilk kabul edenlerden biri olduğuna göre; bu olayın vukuu, islamın alenen duyurulmasından veya şuyu bulmasından önce olması gerekir. İslam alenen açıklanıp müslümanlar Kabe yürüyüşü veya Safa tepesi toplantısından sonra topluma deşifre olduktan sonra Ebu Bekir (r.a) ın müslüman olduğu bilinince kızını almaktan vazgeçmiş olması daha doğru görünmektedir. Bu olayda yine Hz. Aişe’nin peygamberimizle evlenmeden önce evlilik çağına geldiğini ve nişanlandığını göstermektedir.

  Hz. Aişe validemiz peygamberimizle dokuz yıl evli kalmışlardı. Peygamberimizin vefatı esnasında İse 27 yaşında idi. Peygamberimizden sonra da 48 yıl yaşamış ve hicri 58. yılda ve 74 yaşında vefat etmiştir. Sondan başa doğru gidersek 74 ten 48 i çıkartıp kalandan da evli olduğu yılı çıkartınca evlendiği yaşı bulmuş oluruz. 74 – 48 = 26; 26 – 9 = 17 kalır ki yaklaşık 17 veya 18 yaşında evlendiği gerçeği ortaya çıkar.

  Bu olayda birkaç yıllık bir yanılma payının olması aklen mümkün iken dokuz yıllık bir yanılmayı akıl asla kabul etmez. Bir insanın yaşının bu kadar önemli olmasının nedeni malum olduğu üzere bir dinin peygamberine uygun olmayan bir işin isnad edilmesidir. Müslümanlar inanırlar ki peygamberler meşruiyetin örneğidir. Onlar bir hata yaparsa Allah onların hatasını düzeltir. Böylece bir dini ilk yaşayan insanın kusursuz olmasını sağlayarak insanlara doğru bir örneklik sunar. Peygamberimizin gerek ailevi ilişkilerinde, gerekse toplumsal olaylarla ilgili düzeltilmesinin Kur’an da örneklerini de görmekteyiz. (Tahrim 1-5, Abese 1-4 ) gibi.

  Ancak bu konuyla ilgili hiçbir uyarı söz konusu değildir. Bu bizim için en temel meşruiyet sebebidir. Eğer böyle bir yanlış yapılmış olsa idi Allah asla ihmal etmez elçisini düzeltirdi. Allah'ın doğru bulduğunu kimse yanlış göremez ve diline dolayamaz. Müslümanlar "işittik ve itaat ettik, işittik ve iman ettik" derler ve teslim olurlar. Biz de bu minval üzere teslim olup inanıyoruz ki Allah'ın Rasulü en doğru olanı yapmıştır. Bu ve benzeri olayları diline dolayanlar hep olmuş, kıyamete kadar da olacaktır. Önemli olan inananların bunlara pirim vermemesidir. Siz bunların yanlışlığını yüz defa ispat etseniz, onlar yüz bir defa itiraz ederler. Çünkü onlar sizin inandıklarınıza sizin inandığınız gibi inanmayan insanlardır.

 5. 22.Aralık.2011, 20:41
  3
  Misafir

  Cevap: Hz. Muhammed (s ) Hz Hatice ile ne için evlenmiştir

  gerçekte güzel fakat çokkkkk fazla.bu benim hazırlık sorularımdan birisi.ben bunu yazamam ama çok tşk edrm.yine de çok sağ olun


 6. 22.Aralık.2011, 20:41
  3
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  gerçekte güzel fakat çokkkkk fazla.bu benim hazırlık sorularımdan birisi.ben bunu yazamam ama çok tşk edrm.yine de çok sağ olun

 7. 02.Mart.2014, 12:04
  4
  Misafir

  Cevap: Hz. Muhammed (s ) Hz Hatice ile ne için evlenmiştir

  çok güzel yazmışlar yazanın eline sağlık bilgiyi öğrenmiş oldum


 8. 02.Mart.2014, 12:04
  4
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  çok güzel yazmışlar yazanın eline sağlık bilgiyi öğrenmiş oldum

 9. 13.Mayıs.2014, 23:09
  5
  Misafir

  Cevap: Hz. Muhammed (s ) Hz Hatice ile ne için evlenmiştir

  Bilmediklerim vardı ama şimdi öğrendim sağlun


 10. 13.Mayıs.2014, 23:09
  5
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  Bilmediklerim vardı ama şimdi öğrendim sağlun

 11. 18.Şubat.2015, 19:59
  6
  Misafir

  Yorum: Hz. Muhammed Hz Hatice ile ne için evlenmiştir

  soğol çok yardımcı oldu

  Çok güzel bir. Yazı

  Çok y gerçektende çok saolun


 12. 18.Şubat.2015, 19:59
  6
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  soğol çok yardımcı oldu

  Çok güzel bir. Yazı

  Çok y gerçektende çok saolun

 13. 23.Mayıs.2015, 14:20
  7
  Misafir

  Cevap: Hz. Muhammed (s ) Hz Hatice ile ne için evlenmiştir

  Her bir müselmanın bunları bilmesi lazımdır. Allah razı olsun.


 14. 23.Mayıs.2015, 14:20
  7
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  Her bir müselmanın bunları bilmesi lazımdır. Allah razı olsun.

 15. 29.Ekim.2016, 21:52
  8
  Misafir

  Yorum: Hz. Muhammed Hz Hatice ile ne için evlenmiştir

  Hz hatice ile hangi tarihte evlenmiştir


 16. 29.Ekim.2016, 21:52
  8
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  Hz hatice ile hangi tarihte evlenmiştir

 17. 17.Aralık.2016, 12:29
  9
  Misafir

  Yorum: Hz. Muhammed Hz Hatice ile ne için evlenmiştir

  Ailesi ile borlikte filistinde yasarken Allah'ın hanimi hacer ile oglu ismaili alarak bugunku mekkenin bulundugu hicaz bolgesine gitmesini emrettigi peygamber hangisidir


 18. 17.Aralık.2016, 12:29
  9
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  Ailesi ile borlikte filistinde yasarken Allah'ın hanimi hacer ile oglu ismaili alarak bugunku mekkenin bulundugu hicaz bolgesine gitmesini emrettigi peygamber hangisidir

 19. 05.Ocak.2017, 11:15
  10
  Misafir

  Peygamberimiz Efendimize ahlakı ve dürüstlüğü sebebiyle Mekkeliler tarafından verilen lakap nedir

  Peygamberimiz Efendimize ahlakı ve dürüstlüğü sebebiyle Mekkeliler tarafından verilen lakap nedir


 20. 05.Ocak.2017, 11:15
  10
  İkizler tv - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  İkizler tv
  Misafir
  Peygamberimiz Efendimize ahlakı ve dürüstlüğü sebebiyle Mekkeliler tarafından verilen lakap nedir

 21. 05.Ocak.2017, 13:27
  11
  mum
  Administrator

  Profili:
  mum
  Üyelik Tarihi: 20.Ocak.2007
  Üye No: 2
  Mesaj Sayısı: 9,075
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 10

  Yorum: Hz. Muhammed Hz Hatice ile ne için evlenmiştir

  Alıntı
  Mekkeliler tarafından verilen lakap nedir
  Mekke halkı tarafından "Muhammedül Emin” (Güvenilir Muhammed) lâkabı verilmişti.


 22. 05.Ocak.2017, 13:27
  11
  mum
  Administrator
  Alıntı
  Mekkeliler tarafından verilen lakap nedir
  Mekke halkı tarafından "Muhammedül Emin” (Güvenilir Muhammed) lâkabı verilmişti.

 23. 20.Kasım.2017, 18:31
  12
  Misafir

  Yorum: Hz. Muhammed Hz Hatice ile ne için evlenmiştir

  Sonlara dogru denmis ki peygamberimiz 74 yil yasamis, peygamberimizden sonra da 48yil yasamis ayise validemiz. Ve bir hesaplama olmus. 74ten 48 çıkılmış. Bunu hangi matematik mantigiyla yapmissiniz anlamadim. Niye boyle bir hesaplama yapilsinki. Bunu yaparak ikisinin arasindaki vefat etme yasinin farkını bulabilirsiniz. Burdan evlenme yasini nasil hesapladiniz???


 24. 20.Kasım.2017, 18:31
  12
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  Sonlara dogru denmis ki peygamberimiz 74 yil yasamis, peygamberimizden sonra da 48yil yasamis ayise validemiz. Ve bir hesaplama olmus. 74ten 48 çıkılmış. Bunu hangi matematik mantigiyla yapmissiniz anlamadim. Niye boyle bir hesaplama yapilsinki. Bunu yaparak ikisinin arasindaki vefat etme yasinin farkını bulabilirsiniz. Burdan evlenme yasini nasil hesapladiniz???
+ Yorum Gönder