Konusunu Oylayın.: Namazı Bozan Şeyler (Şafii Mezhebi)

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 15 kişi
Namazı Bozan Şeyler (Şafii Mezhebi)
 1. 12.Mart.2007, 18:37
  1
  mumsema
  Administrator

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 19.Ocak.2007
  Üye No: 1
  Mesaj Sayısı: 10,125
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 10
  Bulunduğu yer: Türkiye

  Namazı Bozan Şeyler (Şafii Mezhebi)


  Namazı Bozan Şeyler (Şafii Mezhebi) Mumsema NAMAZI BOZAN ŞEYLER.. 2

  NAMAZI BOZAN ŞEYLER  , Aşağıda zikredilen şu hususlardan biri dahi namazı bozar.
  1. Kasden konuşmak
  Kur'an, zikir ve dua dışında, namazda konuşulan herşey kasden konuşma sayılır.
  Zeyd b. Erkam şöyle diyor: 'Şu ayet ininceye kadar biz namazda konuşur, birimiz diğerine ihtiyacını sorardı'.[1]
  Namazlara ve orta namaza itina gösterin, can-ı gönülden boyun bü­kerek Allah için namaza durun! (Bakara/238)
  Muaviye b. Hakem es-Sülemî şöyle diyor: Uz. Peygamber ile beraber namaz kıldığımız bir sırada cemaatten biri öksürdü. Ben 'Yerhamukeîîah (Allah sana merhamet etsin) dedim'. Hz. Peygamber bana şöyle dedi.: 'Bizim şu namazımıza insan kelâmından -teşbih, tekbir ve Kur'an oku­mak dışında- hiçbir şey yaraşmaz'.[2]
  Bundan da.anlaşılıyor ki namazda insan kelâmı söylenirse namaz bozulur. İki veya daha fazla harften meydana gelen kelimeler mânâsız olsa bile namazı bozar. Mânâsı olan tek harfli kelimeler de namazı
  bozar. Meselâ korunmak (=vikaye) masdarından harfi, dinlemek
  masdarından harfi, vefa masdarından harfi gibi kelimeleri emir sigasıyla kullanmak namazı bozar.
  Kişi namazda olduğunu unutarak veya yeni müslüman olduğu için namazda konuşmanın haram olduğunu bilmeyerek konuşursa ve bu konuşma altı kelimeden fazla olursa namazı bozulur.
  2. Fiil-i kesir
  Fiil-i kesifden maksat, çok olup peşpeşe gelmesi şartıyla namazın şartlarına ters düşen harekettir. Çünkü böyle bir fiil namazın intiz----- ters düşer. Fiil-i kesirin en azı üç harekettir. Fiil-i kesifin peşpeşe gelip gelmediği örfe göre takdir edilir. Bu şartlan kendisinde taşıyan fiil namazı bozar.
  3. Elbise veya bedenin necasetle mülâki olması.
  Mülakat'tan maksat, elbise veya bedene bulaşan necasetin hemen atılamamasıdır. Bu durumda namaz bozulur. Çünkü bu durum namazın şartlarından birine ters düşer ki namazın sahih olmasının şartlarından biri de elbise ve bedenin necasetten temiz olmasıdır. Eğer necaset rüzgarın sürüklemesiyle veya buna benzer bir şekilde isabet ederse, kuru pislik olduğundan ötürü onu derhal temizlemek de mümkün olmazsa, namaz bozulmaz.
  4. Avret mahallinden bir yerin açılması
  Erkek ve kadının namazdaki avret mahallinin sınırını daha önce be­lirtmiştik. Namaz kılan kişi avretinden bir yeri kasden açarsa namaz bozulur. Fakat kendiliğinden açılır da hemen kapatırsa bozulmaz, kapatılması gecikirse namaz yine bozulur. Çünkü namazın sıhhat şartlarından biri, az bir zaman da olsa ortadan kalkmıştır.
  5. Namazda yemek-içmek
  Namazda yemek-içmek namazın intiz----- ters düşer. Namazda olduğunu bilerek az da olsa birşey yiyen veya içen kimsenin namazı bo­zulur. Namazda olduğunu unutarak yiyen bir kimsenin namazının bo? zulması için, yediğinin örfen çok olması gerekir. Fakihler bunu 'toplamı bir nohut kadar olan şey' diye takdir etmişlerdir. Eğer dişlerin arasında yemek artığı kalmışsa, nohut kadar da değilse ve onu kazaen yutarsa namaz bozulmaz. Namaz kılan kimsenin ağzında şeker olur, şekerin bir kısmı da erirse, bu eriyen kısım yutulduğunda, bu, namazı bozan yemeğin kapsamina girer.
  6. Birinci selâmdan önce abdestin bozulması
  Birinci selâmdan önce abdestin kasden veya sehven bozulması arasında fark yoktur. Çünkü namaz tamamlanmadan önce namazın şartlarından biri olan taharet ortadan kalkmıştır. Eğer birinci selâmdan sonra ve ikinci selâmdan önce abdest bozulursa namaz sahih olarak ta­mamlanmış olur. Bütün müslümanlar bunda icma etmişlerdir.
  7. Öksürmek, gülmek, ağlamak ve inlemek
  Eğer bunlardan iki kelime meydana gelirse namaz bozulur. Bu dört şeyin namazı bozması için, bunlarla beraber iki kelimenin de çıkması şarttır. Çıkan o iki kelime hiçbir mânâ ifade etmese de namazı bozar. Eğer gülme sonucunda bir kelime çıkarsa namaz bozulmaz. Bu hüküm, bunların kasden yapılması halinde böyledir. Ama kişi gayr-i ihtiyarî olarak bunları yaparsa, meselâ Öksürür veya istemediği halde gülerse namazı bozulmaz. Tebessüm ise namazı bozmaz.
  Zikir ve duada halka hitap etmek kasdedilirse namaz bozulur. Meselâ namazda iken bir insana yerhamukeüah (Allah sana merhamet etsin) denildiğinde namaz bozulur. Çünkü bu insan kelâmından sayılır. Namaz ise insan kelâmını kabul etmeyen bir ibadettir. Bu hususu daha önce belirtmiştik.
  8. Niyeti bozmak
  Eğer namazdan çıkmaya azmedilir veya namazdan çıkmayı birşeye bağlar ve o şey de olursa namaz bozulur. Namazın bununla bozul­masının nedeni şudur: Namaz ancak kesin bir niyetle sahih olur. Böyle bir kast ise, kesin niyete ters düşer.
  9. Sırtı kıble'ye çevirmek
  İstikbâl-i kıble namazın şartlarından biridir. Namaz kılan kişi ister kendisi Kabe'ye sırtını çevirsin, isterse başkası onu zorla çevirsin bu tak­dirde namazı bozulur. Ancak kendisi kasden çevirirse namazı hemen bozulur. Fakat zorla döndürülürse namaz bozulmaz, bir müddet bu du­rumda kalırsa bozulur. Birisi, namaz kılanı zorla kıbleden çevirdiğinde •namaz kılan kişi hemen kıbleye dönerse namazı bozulmaz. Bu husus örfe göre takdir edilir.  [1] Buharî/4260; Müslim/539

  [2] Müslim/537


 2. 12.Mart.2007, 18:37
  1
  Administrator  NAMAZI BOZAN ŞEYLER.. 2

  NAMAZI BOZAN ŞEYLER  , Aşağıda zikredilen şu hususlardan biri dahi namazı bozar.
  1. Kasden konuşmak
  Kur'an, zikir ve dua dışında, namazda konuşulan herşey kasden konuşma sayılır.
  Zeyd b. Erkam şöyle diyor: 'Şu ayet ininceye kadar biz namazda konuşur, birimiz diğerine ihtiyacını sorardı'.[1]
  Namazlara ve orta namaza itina gösterin, can-ı gönülden boyun bü­kerek Allah için namaza durun! (Bakara/238)
  Muaviye b. Hakem es-Sülemî şöyle diyor: Uz. Peygamber ile beraber namaz kıldığımız bir sırada cemaatten biri öksürdü. Ben 'Yerhamukeîîah (Allah sana merhamet etsin) dedim'. Hz. Peygamber bana şöyle dedi.: 'Bizim şu namazımıza insan kelâmından -teşbih, tekbir ve Kur'an oku­mak dışında- hiçbir şey yaraşmaz'.[2]
  Bundan da.anlaşılıyor ki namazda insan kelâmı söylenirse namaz bozulur. İki veya daha fazla harften meydana gelen kelimeler mânâsız olsa bile namazı bozar. Mânâsı olan tek harfli kelimeler de namazı
  bozar. Meselâ korunmak (=vikaye) masdarından harfi, dinlemek
  masdarından harfi, vefa masdarından harfi gibi kelimeleri emir sigasıyla kullanmak namazı bozar.
  Kişi namazda olduğunu unutarak veya yeni müslüman olduğu için namazda konuşmanın haram olduğunu bilmeyerek konuşursa ve bu konuşma altı kelimeden fazla olursa namazı bozulur.
  2. Fiil-i kesir
  Fiil-i kesifden maksat, çok olup peşpeşe gelmesi şartıyla namazın şartlarına ters düşen harekettir. Çünkü böyle bir fiil namazın intiz----- ters düşer. Fiil-i kesirin en azı üç harekettir. Fiil-i kesifin peşpeşe gelip gelmediği örfe göre takdir edilir. Bu şartlan kendisinde taşıyan fiil namazı bozar.
  3. Elbise veya bedenin necasetle mülâki olması.
  Mülakat'tan maksat, elbise veya bedene bulaşan necasetin hemen atılamamasıdır. Bu durumda namaz bozulur. Çünkü bu durum namazın şartlarından birine ters düşer ki namazın sahih olmasının şartlarından biri de elbise ve bedenin necasetten temiz olmasıdır. Eğer necaset rüzgarın sürüklemesiyle veya buna benzer bir şekilde isabet ederse, kuru pislik olduğundan ötürü onu derhal temizlemek de mümkün olmazsa, namaz bozulmaz.
  4. Avret mahallinden bir yerin açılması
  Erkek ve kadının namazdaki avret mahallinin sınırını daha önce be­lirtmiştik. Namaz kılan kişi avretinden bir yeri kasden açarsa namaz bozulur. Fakat kendiliğinden açılır da hemen kapatırsa bozulmaz, kapatılması gecikirse namaz yine bozulur. Çünkü namazın sıhhat şartlarından biri, az bir zaman da olsa ortadan kalkmıştır.
  5. Namazda yemek-içmek
  Namazda yemek-içmek namazın intiz----- ters düşer. Namazda olduğunu bilerek az da olsa birşey yiyen veya içen kimsenin namazı bo­zulur. Namazda olduğunu unutarak yiyen bir kimsenin namazının bo? zulması için, yediğinin örfen çok olması gerekir. Fakihler bunu 'toplamı bir nohut kadar olan şey' diye takdir etmişlerdir. Eğer dişlerin arasında yemek artığı kalmışsa, nohut kadar da değilse ve onu kazaen yutarsa namaz bozulmaz. Namaz kılan kimsenin ağzında şeker olur, şekerin bir kısmı da erirse, bu eriyen kısım yutulduğunda, bu, namazı bozan yemeğin kapsamina girer.
  6. Birinci selâmdan önce abdestin bozulması
  Birinci selâmdan önce abdestin kasden veya sehven bozulması arasında fark yoktur. Çünkü namaz tamamlanmadan önce namazın şartlarından biri olan taharet ortadan kalkmıştır. Eğer birinci selâmdan sonra ve ikinci selâmdan önce abdest bozulursa namaz sahih olarak ta­mamlanmış olur. Bütün müslümanlar bunda icma etmişlerdir.
  7. Öksürmek, gülmek, ağlamak ve inlemek
  Eğer bunlardan iki kelime meydana gelirse namaz bozulur. Bu dört şeyin namazı bozması için, bunlarla beraber iki kelimenin de çıkması şarttır. Çıkan o iki kelime hiçbir mânâ ifade etmese de namazı bozar. Eğer gülme sonucunda bir kelime çıkarsa namaz bozulmaz. Bu hüküm, bunların kasden yapılması halinde böyledir. Ama kişi gayr-i ihtiyarî olarak bunları yaparsa, meselâ Öksürür veya istemediği halde gülerse namazı bozulmaz. Tebessüm ise namazı bozmaz.
  Zikir ve duada halka hitap etmek kasdedilirse namaz bozulur. Meselâ namazda iken bir insana yerhamukeüah (Allah sana merhamet etsin) denildiğinde namaz bozulur. Çünkü bu insan kelâmından sayılır. Namaz ise insan kelâmını kabul etmeyen bir ibadettir. Bu hususu daha önce belirtmiştik.
  8. Niyeti bozmak
  Eğer namazdan çıkmaya azmedilir veya namazdan çıkmayı birşeye bağlar ve o şey de olursa namaz bozulur. Namazın bununla bozul­masının nedeni şudur: Namaz ancak kesin bir niyetle sahih olur. Böyle bir kast ise, kesin niyete ters düşer.
  9. Sırtı kıble'ye çevirmek
  İstikbâl-i kıble namazın şartlarından biridir. Namaz kılan kişi ister kendisi Kabe'ye sırtını çevirsin, isterse başkası onu zorla çevirsin bu tak­dirde namazı bozulur. Ancak kendisi kasden çevirirse namazı hemen bozulur. Fakat zorla döndürülürse namaz bozulmaz, bir müddet bu du­rumda kalırsa bozulur. Birisi, namaz kılanı zorla kıbleden çevirdiğinde •namaz kılan kişi hemen kıbleye dönerse namazı bozulmaz. Bu husus örfe göre takdir edilir.  [1] Buharî/4260; Müslim/539

  [2] Müslim/537

 3. 20.Mart.2007, 09:13
  2
  mumsema
  Administrator

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 19.Ocak.2007
  Üye No: 1
  Mesaj Sayısı: 10,125
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 10
  Bulunduğu yer: Türkiye

  Namazi Bozan Şeyler
  NAMAZI BOZAN ŞEYLER

  , Aşağıda zikredilen şu hususlardan biri dahi namazı bozar.
  1. Kasden konuşmak
  Kur'an, zikir ve dua dışında, namazda konuşulan herşey kasden konuşma sayılır.
  Zeyd b. Erkam şöyle diyor: 'Şu ayet ininceye kadar biz namazda konuşur, birimiz diğerine ihtiyacını sorardı'.[1]
  Namazlara ve orta namaza itina gösterin, can-ı gönülden boyun bü­kerek Allah için namaza durun! (Bakara/238)
  Muaviye b. Hakem es-Sülemî şöyle diyor: Uz. Peygamber ile beraber namaz kıldığımız bir sırada cemaatten biri öksürdü. Ben 'Yerhamukeîîah (Allah sana merhamet etsin) dedim'. Hz. Peygamber bana şöyle dedi.: 'Bizim şu namazımıza insan kelâmından -teşbih, tekbir ve Kur'an oku­mak dışında- hiçbir şey yaraşmaz'.[2]
  Bundan da.anlaşılıyor ki namazda insan kelâmı söylenirse namaz bozulur. İki veya daha fazla harften meydana gelen kelimeler mânâsız olsa bile namazı bozar. Mânâsı olan tek harfli kelimeler de namazı
  bozar. Meselâ korunmak (=vikaye) masdarından harfi, dinlemek
  masdarından harfi, vefa masdarından harfi gibi kelimeleri emir sigasıyla kullanmak namazı bozar.
  Kişi namazda olduğunu unutarak veya yeni müslüman olduğu için namazda konuşmanın haram olduğunu bilmeyerek konuşursa ve bu konuşma altı kelimeden fazla olursa namazı bozulur.
  2. Fiil-i kesir
  Fiil-i kesifden maksat, çok olup peşpeşe gelmesi şartıyla namazın şartlarına ters düşen harekettir. Çünkü böyle bir fiil namazın intiz----- ters düşer. Fiil-i kesirin en azı üç harekettir. Fiil-i kesifin peşpeşe gelip gelmediği örfe göre takdir edilir. Bu şartlan kendisinde taşıyan fiil namazı bozar.
  3. Elbise veya bedenin necasetle mülâki olması.
  Mülakat'tan maksat, elbise veya bedene bulaşan necasetin hemen atılamamasıdır. Bu durumda namaz bozulur. Çünkü bu durum namazın şartlarından birine ters düşer ki namazın sahih olmasının şartlarından biri de elbise ve bedenin necasetten temiz olmasıdır. Eğer necaset rüzgarın sürüklemesiyle veya buna benzer bir şekilde isabet ederse, kuru pislik olduğundan ötürü onu derhal temizlemek de mümkün olmazsa, namaz bozulmaz.
  4. Avret mahallinden bir yerin açılması
  Erkek ve kadının namazdaki avret mahallinin sınırını daha önce be­lirtmiştik. Namaz kılan kişi avretinden bir yeri kasden açarsa namaz bozulur. Fakat kendiliğinden açılır da hemen kapatırsa bozulmaz, kapatılması gecikirse namaz yine bozulur. Çünkü namazın sıhhat şartlarından biri, az bir zaman da olsa ortadan kalkmıştır.
  5. Namazda yemek-içmek
  Namazda yemek-içmek namazın intiz----- ters düşer. Namazda olduğunu bilerek az da olsa birşey yiyen veya içen kimsenin namazı bo­zulur. Namazda olduğunu unutarak yiyen bir kimsenin namazının bo? zulması için, yediğinin örfen çok olması gerekir. Fakihler bunu 'toplamı bir nohut kadar olan şey' diye takdir etmişlerdir. Eğer dişlerin arasında yemek artığı kalmışsa, nohut kadar da değilse ve onu kazaen yutarsa namaz bozulmaz. Namaz kılan kimsenin ağzında şeker olur, şekerin bir kısmı da erirse, bu eriyen kısım yutulduğunda, bu, namazı bozan yemeğin kapsamina girer.
  6. Birinci selâmdan önce abdestin bozulması
  Birinci selâmdan önce abdestin kasden veya sehven bozulması arasında fark yoktur. Çünkü namaz tamamlanmadan önce namazın şartlarından biri olan taharet ortadan kalkmıştır. Eğer birinci selâmdan sonra ve ikinci selâmdan önce abdest bozulursa namaz sahih olarak ta­mamlanmış olur. Bütün müslümanlar bunda icma etmişlerdir.
  7. Öksürmek, gülmek, ağlamak ve inlemek
  Eğer bunlardan iki kelime meydana gelirse namaz bozulur. Bu dört şeyin namazı bozması için, bunlarla beraber iki kelimenin de çıkması şarttır. Çıkan o iki kelime hiçbir mânâ ifade etmese de namazı bozar. Eğer gülme sonucunda bir kelime çıkarsa namaz bozulmaz. Bu hüküm, bunların kasden yapılması halinde böyledir. Ama kişi gayr-i ihtiyarî olarak bunları yaparsa, meselâ Öksürür veya istemediği halde gülerse namazı bozulmaz. Tebessüm ise namazı bozmaz.
  Zikir ve duada halka hitap etmek kasdedilirse namaz bozulur. Meselâ namazda iken bir insana yerhamukeüah (Allah sana merhamet etsin) denildiğinde namaz bozulur. Çünkü bu insan kelâmından sayılır. Namaz ise insan kelâmını kabul etmeyen bir ibadettir. Bu hususu daha önce belirtmiştik.
  8. Niyeti bozmak
  Eğer namazdan çıkmaya azmedilir veya namazdan çıkmayı birşeye bağlar ve o şey de olursa namaz bozulur. Namazın bununla bozul­masının nedeni şudur: Namaz ancak kesin bir niyetle sahih olur. Böyle bir kast ise, kesin niyete ters düşer.
  9. Sırtı kıble'ye çevirmek
  İstikbâl-i kıble namazın şartlarından biridir. Namaz kılan kişi ister kendisi Kabe'ye sırtını çevirsin, isterse başkası onu zorla çevirsin bu tak­dirde namazı bozulur. Ancak kendisi kasden çevirirse namazı hemen bozulur. Fakat zorla döndürülürse namaz bozulmaz, bir müddet bu du­rumda kalırsa bozulur. Birisi, namaz kılanı zorla kıbleden çevirdiğinde •namaz kılan kişi hemen kıbleye dönerse namazı bozulmaz. Bu husus örfe göre takdir edilir.


  [1] Buharî/4260; Müslim/539

  [2] Müslim/537


 4. 20.Mart.2007, 09:13
  2
  Administrator  NAMAZI BOZAN ŞEYLER

  , Aşağıda zikredilen şu hususlardan biri dahi namazı bozar.
  1. Kasden konuşmak
  Kur'an, zikir ve dua dışında, namazda konuşulan herşey kasden konuşma sayılır.
  Zeyd b. Erkam şöyle diyor: 'Şu ayet ininceye kadar biz namazda konuşur, birimiz diğerine ihtiyacını sorardı'.[1]
  Namazlara ve orta namaza itina gösterin, can-ı gönülden boyun bü­kerek Allah için namaza durun! (Bakara/238)
  Muaviye b. Hakem es-Sülemî şöyle diyor: Uz. Peygamber ile beraber namaz kıldığımız bir sırada cemaatten biri öksürdü. Ben 'Yerhamukeîîah (Allah sana merhamet etsin) dedim'. Hz. Peygamber bana şöyle dedi.: 'Bizim şu namazımıza insan kelâmından -teşbih, tekbir ve Kur'an oku­mak dışında- hiçbir şey yaraşmaz'.[2]
  Bundan da.anlaşılıyor ki namazda insan kelâmı söylenirse namaz bozulur. İki veya daha fazla harften meydana gelen kelimeler mânâsız olsa bile namazı bozar. Mânâsı olan tek harfli kelimeler de namazı
  bozar. Meselâ korunmak (=vikaye) masdarından harfi, dinlemek
  masdarından harfi, vefa masdarından harfi gibi kelimeleri emir sigasıyla kullanmak namazı bozar.
  Kişi namazda olduğunu unutarak veya yeni müslüman olduğu için namazda konuşmanın haram olduğunu bilmeyerek konuşursa ve bu konuşma altı kelimeden fazla olursa namazı bozulur.
  2. Fiil-i kesir
  Fiil-i kesifden maksat, çok olup peşpeşe gelmesi şartıyla namazın şartlarına ters düşen harekettir. Çünkü böyle bir fiil namazın intiz----- ters düşer. Fiil-i kesirin en azı üç harekettir. Fiil-i kesifin peşpeşe gelip gelmediği örfe göre takdir edilir. Bu şartlan kendisinde taşıyan fiil namazı bozar.
  3. Elbise veya bedenin necasetle mülâki olması.
  Mülakat'tan maksat, elbise veya bedene bulaşan necasetin hemen atılamamasıdır. Bu durumda namaz bozulur. Çünkü bu durum namazın şartlarından birine ters düşer ki namazın sahih olmasının şartlarından biri de elbise ve bedenin necasetten temiz olmasıdır. Eğer necaset rüzgarın sürüklemesiyle veya buna benzer bir şekilde isabet ederse, kuru pislik olduğundan ötürü onu derhal temizlemek de mümkün olmazsa, namaz bozulmaz.
  4. Avret mahallinden bir yerin açılması
  Erkek ve kadının namazdaki avret mahallinin sınırını daha önce be­lirtmiştik. Namaz kılan kişi avretinden bir yeri kasden açarsa namaz bozulur. Fakat kendiliğinden açılır da hemen kapatırsa bozulmaz, kapatılması gecikirse namaz yine bozulur. Çünkü namazın sıhhat şartlarından biri, az bir zaman da olsa ortadan kalkmıştır.
  5. Namazda yemek-içmek
  Namazda yemek-içmek namazın intiz----- ters düşer. Namazda olduğunu bilerek az da olsa birşey yiyen veya içen kimsenin namazı bo­zulur. Namazda olduğunu unutarak yiyen bir kimsenin namazının bo? zulması için, yediğinin örfen çok olması gerekir. Fakihler bunu 'toplamı bir nohut kadar olan şey' diye takdir etmişlerdir. Eğer dişlerin arasında yemek artığı kalmışsa, nohut kadar da değilse ve onu kazaen yutarsa namaz bozulmaz. Namaz kılan kimsenin ağzında şeker olur, şekerin bir kısmı da erirse, bu eriyen kısım yutulduğunda, bu, namazı bozan yemeğin kapsamina girer.
  6. Birinci selâmdan önce abdestin bozulması
  Birinci selâmdan önce abdestin kasden veya sehven bozulması arasında fark yoktur. Çünkü namaz tamamlanmadan önce namazın şartlarından biri olan taharet ortadan kalkmıştır. Eğer birinci selâmdan sonra ve ikinci selâmdan önce abdest bozulursa namaz sahih olarak ta­mamlanmış olur. Bütün müslümanlar bunda icma etmişlerdir.
  7. Öksürmek, gülmek, ağlamak ve inlemek
  Eğer bunlardan iki kelime meydana gelirse namaz bozulur. Bu dört şeyin namazı bozması için, bunlarla beraber iki kelimenin de çıkması şarttır. Çıkan o iki kelime hiçbir mânâ ifade etmese de namazı bozar. Eğer gülme sonucunda bir kelime çıkarsa namaz bozulmaz. Bu hüküm, bunların kasden yapılması halinde böyledir. Ama kişi gayr-i ihtiyarî olarak bunları yaparsa, meselâ Öksürür veya istemediği halde gülerse namazı bozulmaz. Tebessüm ise namazı bozmaz.
  Zikir ve duada halka hitap etmek kasdedilirse namaz bozulur. Meselâ namazda iken bir insana yerhamukeüah (Allah sana merhamet etsin) denildiğinde namaz bozulur. Çünkü bu insan kelâmından sayılır. Namaz ise insan kelâmını kabul etmeyen bir ibadettir. Bu hususu daha önce belirtmiştik.
  8. Niyeti bozmak
  Eğer namazdan çıkmaya azmedilir veya namazdan çıkmayı birşeye bağlar ve o şey de olursa namaz bozulur. Namazın bununla bozul­masının nedeni şudur: Namaz ancak kesin bir niyetle sahih olur. Böyle bir kast ise, kesin niyete ters düşer.
  9. Sırtı kıble'ye çevirmek
  İstikbâl-i kıble namazın şartlarından biridir. Namaz kılan kişi ister kendisi Kabe'ye sırtını çevirsin, isterse başkası onu zorla çevirsin bu tak­dirde namazı bozulur. Ancak kendisi kasden çevirirse namazı hemen bozulur. Fakat zorla döndürülürse namaz bozulmaz, bir müddet bu du­rumda kalırsa bozulur. Birisi, namaz kılanı zorla kıbleden çevirdiğinde •namaz kılan kişi hemen kıbleye dönerse namazı bozulmaz. Bu husus örfe göre takdir edilir.


  [1] Buharî/4260; Müslim/539

  [2] Müslim/537

 5. 08.Eylül.2009, 21:30
  3
  gül sema
  Sabır murattır

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 17.Ağustos.2008
  Üye No: 28735
  Mesaj Sayısı: 302
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 5
  Bulunduğu yer: sevdiğim şehirden

  --->: Namazi Bozan Şeyler

  Allah c.c razı olsun, çok açık bir şekilde ifade edilmiş.


 6. 08.Eylül.2009, 21:30
  3
  Sabır murattır
  Allah c.c razı olsun, çok açık bir şekilde ifade edilmiş.

 7. 01.Eylül.2015, 16:22
  4
  Mucahid
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 27.Ağustos.2007
  Üye No: 2247
  Mesaj Sayısı: 503
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 7

  Cevap: Namazi Bozan Şeyler (Şafii Mezhebi)

  Namazı bozan durumlar tüm mezheplere göre, Yemek, içmek, çok hareket, abdest bozmak, konuşmaktır.


 8. 01.Eylül.2015, 16:22
  4
  Devamlı Üye
  Namazı bozan durumlar tüm mezheplere göre, Yemek, içmek, çok hareket, abdest bozmak, konuşmaktır.

 9. 20.Mart.2016, 20:18
  5
  Misafir

  Cevap: Namazı Bozan Şeyler (Şafii Mezhebi)

  Safi mezhebine gore (lev kanı yeglemun )yerine (lev kanu la yeglemun desek namaz bozulur mu


 10. 20.Mart.2016, 20:18
  5
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  Safi mezhebine gore (lev kanı yeglemun )yerine (lev kanu la yeglemun desek namaz bozulur mu

 11. 20.Mart.2016, 23:47
  6
  Şema
  Moderatör

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 20.Mart.2007
  Üye No: 123
  Mesaj Sayısı: 9,325
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 103

  Cevap: Namazı Bozan Şeyler (Şafii Mezhebi)

  Alıntı
  lev kanu la yeglemun desek namaz bozulur mu
  Bu Şafiilik meselesi değildir tüm mezheplerde Kuranı bilerek değiştirmek namazı bozar ve dini imanı tehlikeye sokar


 12. 20.Mart.2016, 23:47
  6
  Moderatör
  Alıntı
  lev kanu la yeglemun desek namaz bozulur mu
  Bu Şafiilik meselesi değildir tüm mezheplerde Kuranı bilerek değiştirmek namazı bozar ve dini imanı tehlikeye sokar

 13. 15.Eylül.2017, 22:08
  7
  Ubeydullah
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 11.Aralık.2016
  Üye No: 110479
  Mesaj Sayısı: 279
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 3

  Yorum: Namazı Bozan Şeyler (Şafii Mezhebi)

  Şafii mezhebine göre ayrı ayrı zamanlarda 1 yada 2 hareket yapsak namaz bozulur mu? mesela 1. Rekatta 2 hareket 2. Rekatta 2 hareket yapılsa namaz bozulur mu?


 14. 15.Eylül.2017, 22:08
  7
  Devamlı Üye
  Şafii mezhebine göre ayrı ayrı zamanlarda 1 yada 2 hareket yapsak namaz bozulur mu? mesela 1. Rekatta 2 hareket 2. Rekatta 2 hareket yapılsa namaz bozulur mu?

 15. 17.Eylül.2017, 06:52
  8
  Hoca
  Moderatör

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 06.Şubat.2007
  Üye No: 11
  Mesaj Sayısı: 29,997
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 339
  Bulunduğu yer: çalışma odam:)

  Yorum: Namazı Bozan Şeyler (Şafii Mezhebi)

  Şafii mezhebine göre bir fatiha okuyacak miktarda yapılan 3 hareket fazla sayılır yoksa her rükünde 2 hareket (kolu kaldırmak gibi) namazı bozmaz.


 16. 17.Eylül.2017, 06:52
  8
  Moderatör
  Şafii mezhebine göre bir fatiha okuyacak miktarda yapılan 3 hareket fazla sayılır yoksa her rükünde 2 hareket (kolu kaldırmak gibi) namazı bozmaz.
+ Yorum Gönder