Konusunu Oylayın.: İstihare namazı sonrası illa renk mi görmeliyiz?

5 üzerinden 4.64 | Toplam : 11 kişi
İstihare namazı sonrası illa renk mi görmeliyiz?
 1. 10.Haziran.2014, 23:27
  1
  KRM
  Üye

  Profili:
  KRM
  Üyelik Tarihi: 03.Haziran.2014
  Üye No: 103810
  Mesaj Sayısı: 18
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 1

  İstihare namazı sonrası illa renk mi görmeliyiz?


  İstihare namazı sonrası illa renk mi görmeliyiz? Mumsema Selamün aleyküm istihare namazından sonra görülen rüya illa renk mi olmak zorunda renk dışında Allah c.c danısılan konuyla alakalı bir tabiri olan rüyalarda istihare namazına Allahdan cevapmidir?


 2. 10.Haziran.2014, 23:27
  1
  KRM - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  KRM
  Üye  Selamün aleyküm istihare namazından sonra görülen rüya illa renk mi olmak zorunda renk dışında Allah c.c danısılan konuyla alakalı bir tabiri olan rüyalarda istihare namazına Allahdan cevapmidir?

 3. 10.Haziran.2014, 23:46
  2
  mum
  Administrator

  Profili:
  mum
  Üyelik Tarihi: 20.Ocak.2007
  Üye No: 2
  Mesaj Sayısı: 7,478
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 10

  Cevap: İstihare namazı sonrası illa renk mi görmeliyiz?
  İstiharede yatma/rüya görme gibi bir şart yoktur.
  Sana ve dinimizde istiharenin yerini ve şeklini öğrenmek isteyen herkesin mutlaka okuması gereken bir yazı
  _______________________________________

  İSLAMDA İSTİHARE NEDİR

  İSTİHÂRE KAVRAMI HAKKINDA ANSİKLOPEDİK BİL

  (الاستخارة)

  Yapılması düşünülen bir işin Allah katında hayırlı olan şekliyle gerçekleşmesini isteme.

  Sözlükte “hayırlı olanı isteme” anlamına gelen istihâre, terim olarak “bir iş veya davranışta Allah katında hayırlı olanı kılınan nâfile bir namaz ve dua ile talep etme” mânasında kullanılır. İnsanların, yapmak istedikleri bir işin kendileri hakkında iyi veya kötü sonuçlar doğuracağını anlamak için fal vb. uygulamalara çok eskiden beri başvurdukları bilinmektedir. Nitekim Câhiliye Arapları bir işe başlamadan önce, üzerine “evet” veya “hayır” yazılı “ezlâm” denilen fal oklarıyla karar verirlerdi. Kur’ân-ı Kerîm “şeytan işi” olarak nitelendirdiği bu uygulamayı yasaklamış (el-Mâide 5/3, 90), peygamberler dahil hiç kimsenin gaybı ve dolayısıyla bir işin kendisi için hayırlı olup olmadığını bilemeyeceğini, Allah’ın dilemesi dışında kendisine fayda veya zarar verecek bir güce sahip bulunamayacağını bildirmiştir (el-A‘râf 7/188).

  Hayr kelimesi ve çeşitli türevleri Kur’an’da sıkça geçmekle birlikte aynı kökten türeyen istihâre yer almaz. Ancak insanın şer zannettiği bir şeyin hayır olabileceğini (en-Nûr 24/11), bir şey hayırlı olduğu halde ondan hoşlanmayabileceğini, şer olduğu halde sevebileceğini (el-Bakara 2/216), Allah’ın her türlü noksanlıktan münezzeh olup dilediğini yaratarak seçtiğini (el-Kasas 28/68), her türlü hayrın O’nun elinde bulunduğunu, her şeye gücünün yettiğini (Âl-i İmrân 3/26), bir işe girişirken başkalarına danışmak ve karar verince de Allah’a güvenip dayanmak gerektiğini, böyle yapanlara Allah’ın yeteceğini (Âl-i İmrân 3/159; et-Talâk 65/3) ifade eden âyetler İslâm’da istihârenin istinat ettiği temel çerçeveyi oluşturur. Âlimlerin sünnet veya müstehap saydıkları istihârenin meşruiyeti Câbir b. Abdullah’tan rivayet edilen şu hadise dayandırılmaktadır: “Resûlullah, Kur’an’dan bir sûre öğretir gibi işlerimizin tamamında bize istihâreyi öğretiyor ve şöyle diyordu: ‘Biriniz bir şey yapmaya niyet edince farz dışında iki rek‘at namaz kılsın ve arkasından şu duayı yapsın: Allahım! Senden, senin ilim ve kudretinden hayır beklerim. Senin büyük lutfundan talep ederim. Sen kādirsin, benimse gücüm yetmez, sen bilirsin, ben bilmem. Sen bütün gizlilikleri bilensin. Allahım! Şu benim işim dinim için, dünyam ve âhiretim için senin ilminde hayır diye yer almışsa onu bana nasip et, onu kolaylaştır ve uğurlu kıl. Eğer şu işim dinim için, dünya ve âhiretim için senin ilminde kötü diye yazılmışsa onu benden, beni de ondan uzaklaştır. Hayır nerede ise onu nasip et ve gönlümü ona yönelt!’ Hz. Peygamber sözüne devamla, ‘İstihâreyi yapan kişi bu sırada işini de söylesin’ dedi (Müsned, III, 344; Buhârî, “DaǾavât”, 49, “Tevĥîd”, 10; İbn Mâce, “İķāme”, 188).

  Hz. Peygamber’in tavsiye ettiği istihâre duası: اللهّمّ إنّي أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علّام الغيوب، اللهّمّ إن كنت تعلم أنّ هذا الأمر خيرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسّره لي ثم بارك لي فيه، اللهّمّ إن كنت تعلم أنه شرّ لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عنّي واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثمّ رضّني به.

  İstihâre duasının, bu niyetle kılınacak iki rek‘at nâfile namazdan sonra okunmasının en uygun usul olacağı konusunda dört mezhep görüş birliği içindedir. Mâlikî ve Şâfiî mezheplerine göre herhangi bir namazdan sonra da söz konusu duanın okunması câizdir. Hanbelîler’in dışında kalan üç mezhebe göre istihâre namazını kılmak mümkün değilse sadece dua ile de yetinilebilir. İstihâre namazı kerâhet vakitleri hariç her zaman kılınabilir. Bütün mezheplere göre istihâre namazının en faziletlisi iki rek‘at olarak kılınanıdır.

  İstihâre duasının namazdan hemen sonra ve kıbleye dönülerek okunması, el-lerin kaldırılması ve dua âdâbına riayet edilmesi, duanın kabul olma ihtimalini arttıran güzel davranışlar olarak telakki edilmiştir. Kişinin olumlu veya olumsuz bir karara varamaması halinde Hanefî, Mâlikî ve Şâfiî âlimleri, Enes b. Mâlik’ten gelen bir rivayete dayanarak (Münâvî, I, 450) istihârenin yediye kadar tekrarlanabileceğini söylemişlerdir. Şâfiî ve Mâlikî âlimleri, Hz. Peygamber’in bir rahatsızlık sebebiyle başkasını “okuyarak” tedaviye izin vermesi ve bu vesileyle söylediği, “Kardeşine faydalı olmaya gücü yeten bunu yapsın” (Müsned, III, 302, 334, 382, 393; Müslim, “Selâm”, 61-63) sözünden hareketle başkası adına istihâre yapmanın câiz olduğunu ileri sürerken Mâlikî fakihi Hattâb bu uygulamanın bir dayanağını bulamadığını belirtmiştir (Mv.F, III, 246).

  Enes b. Mâlik’ten nakledilen istihâre hadisinin devamında Resûl-i Ekrem,

  “Sonra kalbine ilk doğan duyguya / düşünceye bak, ona uygun davranman hayırlı olur” demiştir (Münâvî, I, 450). Buna göre istihârenin sonucunda insanın içine ferahlık, genişlik ve iç huzuru gelirse o işi yapması, sıkıntı, huzursuzluk ve darlık hali doğarsa yapmaması daha hayırlı görülmüştür.

  İbnü’l-Hâc el-Abderî, hadislerde ifade edildiği şekliyle meşrû istihârenin bundan ibaret olduğunu, ayrıca bir işaret almak amacıyla kişinin veya bir başkasının onun adına rüya görmek üzere uyumasının, gün ve kişi adlarından uğur çıkarma gibi davranışlara başvurmasının bid‘at olduğunu belirtir (el-Medħal, IV, 37-38).
  İbnü’l-Hâc ayrıca, istihâre ile birlikte istişare etmesinin de sünnete uygun bulunduğunu söyleyerek kişinin her ikisini de ihmal etmemesi gerektiğini kaydeder (a.g.e., IV, 40). Bazı kaynaklarda rüyada beyaz veya yeşil görülmesinin o işin hayırlı olduğuna, siyah veya kırmızı görülmesinin şer olduğuna delâlet ettiğine dair nakledilen görüşler (İbn Âbidîn, II, 27) şahsî tecrübelere dayanmakta, dolayısıyla dinî bir mahiyeti bulunmamaktadır (Semîr Karanî Muhammed Rızk, s. 42-43). Şîa kaynaklarında bunun yanında tavsiye edilen diğer bazı istihâreler ve uzun dualar da aynı şekilde tecrübî ve örfî telakkileri yansıtan uygulamalardır. Yapılması istenen işin hayırlı olması için dua ettikten sonra kapalı haldeki mushaf açıldığında sağ sayfadaki âyetler rahmet âyetleri veya iyiliği emreden âyetlerden ise niyet edilen işin hayırlı olacağına, azap âyetleri yahut kötülükten sakındıran âyetler ise hayırlı olmayacağına işaret sayılması, Hâfız-ı Şîrâzî’nin Dîvân’ı ile Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin Meŝnevî’sinin de bu maksatla kullanılması, Fâtiha sûresiyle Kadr sûresi okunduktan sonra istihâre duası yapılarak tesbihin bir yerinden tutulması ve niyete göre tek veya çift gelmesinin o işin hayırlı olup olmadığına işaret sayılması, iki rek‘at namaz kılıp 100 defa, “Allah’ın rahmetiyle âfiyet içinde hayırlısını diliyorum” dedikten sonra üzerine “yap” ve “yapma” yazılan kâğıtların belli bir usule göre çekilmesi bunlardan bazı örneklerdir (Muhammed Bâkır el-Meclisî, s. 63 vd.; Muhsin el-Emîn, I, 221-231).

  İstihâre, kişinin gerekli bütün çabayı sarfedip araştırma ve istişarelerini tamamladıktan sonra hakkında hayırlısını takdir etmesi için Allah’a dua etme, kulluk şuurunu canlı tutma ve ortaya çıkacak sonuca rızâ göstererek ruh sağlığını koruma gibi çok amaçlı metafizik bir olaydır. Bu sebeple de iyi veya kötü olduğu açık şekilde bilinen bir şeyi yapıp yapmama konusunda değil, gerek dünyevî gerek uhrevî bakımdan kişi hakkında hayırlı olup olmayacağı kestirilemeyen işlerde söz konusu olabilir. Dinen iyi ve hayırlı olduğu bilinen işlerin zamanı, şekli vb. hususunda da istihâre yapılabilir. İnsan geleceği bilemediğinden bir şeyi ilk bakışta iyi zannetse de onun sonucundan emin olamaz. Bu sebeple bir iş yapacağı ve ileriye yönelik önemli bir karar vereceği zaman istihâre yoluyla her şeyi bilen Allah’ın kılavuzluğuna ve yönlendirmesine başvurması, O’ndan yardım istemesi, kişinin davranışlarındaki sorumluluğunu kaldırmamakla birlikte onda bir güven hissi doğuracağı ve takdire rızâ göstermesini sağlayacağından önem taşımaktadır. Dolayısıyla istihârenin dinî öğretideki kader, tevekkül ve sabır anlayışıyla yakın ilgisi bulunur.

  Hz. Peygamber’in tavsiyesi doğrultusunda istihâre eskiden beri İslâm dünyasında âdet olmuş ve önemli önemsiz birçok hususta günlük hayatın bir parçası haline gelmiştir. Kumandanlar sefere çıkmadan, sultanlar veliahtlarını belirlemeden önce istihâre yapar ve bunun sonucuna genellikle uyarlardı. Evlilik öncesinde ve çocukların isimlerinin konması es-nasında da istihâre yapmak âdet olmuştur. Ayrıca birtakım tartışmalı dinî meselelerde fetva verirken bazı âlimler ulaştıkları sonucu istihâreyle destekleme yoluna gitmişlerdir (meselâ bk. İbnü’s-Salâh, I, 293, 396; II, 434, 484, 485, 507).
  Salim Öğüt (Allah rahmet eylesin)
  DİYANET İSLAM ANSİKLOPEDİSİ


 4. 10.Haziran.2014, 23:46
  2
  mum
  Administrator  İstiharede yatma/rüya görme gibi bir şart yoktur.
  Sana ve dinimizde istiharenin yerini ve şeklini öğrenmek isteyen herkesin mutlaka okuması gereken bir yazı
  _______________________________________

  İSLAMDA İSTİHARE NEDİR

  İSTİHÂRE KAVRAMI HAKKINDA ANSİKLOPEDİK BİL

  (الاستخارة)

  Yapılması düşünülen bir işin Allah katında hayırlı olan şekliyle gerçekleşmesini isteme.

  Sözlükte “hayırlı olanı isteme” anlamına gelen istihâre, terim olarak “bir iş veya davranışta Allah katında hayırlı olanı kılınan nâfile bir namaz ve dua ile talep etme” mânasında kullanılır. İnsanların, yapmak istedikleri bir işin kendileri hakkında iyi veya kötü sonuçlar doğuracağını anlamak için fal vb. uygulamalara çok eskiden beri başvurdukları bilinmektedir. Nitekim Câhiliye Arapları bir işe başlamadan önce, üzerine “evet” veya “hayır” yazılı “ezlâm” denilen fal oklarıyla karar verirlerdi. Kur’ân-ı Kerîm “şeytan işi” olarak nitelendirdiği bu uygulamayı yasaklamış (el-Mâide 5/3, 90), peygamberler dahil hiç kimsenin gaybı ve dolayısıyla bir işin kendisi için hayırlı olup olmadığını bilemeyeceğini, Allah’ın dilemesi dışında kendisine fayda veya zarar verecek bir güce sahip bulunamayacağını bildirmiştir (el-A‘râf 7/188).

  Hayr kelimesi ve çeşitli türevleri Kur’an’da sıkça geçmekle birlikte aynı kökten türeyen istihâre yer almaz. Ancak insanın şer zannettiği bir şeyin hayır olabileceğini (en-Nûr 24/11), bir şey hayırlı olduğu halde ondan hoşlanmayabileceğini, şer olduğu halde sevebileceğini (el-Bakara 2/216), Allah’ın her türlü noksanlıktan münezzeh olup dilediğini yaratarak seçtiğini (el-Kasas 28/68), her türlü hayrın O’nun elinde bulunduğunu, her şeye gücünün yettiğini (Âl-i İmrân 3/26), bir işe girişirken başkalarına danışmak ve karar verince de Allah’a güvenip dayanmak gerektiğini, böyle yapanlara Allah’ın yeteceğini (Âl-i İmrân 3/159; et-Talâk 65/3) ifade eden âyetler İslâm’da istihârenin istinat ettiği temel çerçeveyi oluşturur. Âlimlerin sünnet veya müstehap saydıkları istihârenin meşruiyeti Câbir b. Abdullah’tan rivayet edilen şu hadise dayandırılmaktadır: “Resûlullah, Kur’an’dan bir sûre öğretir gibi işlerimizin tamamında bize istihâreyi öğretiyor ve şöyle diyordu: ‘Biriniz bir şey yapmaya niyet edince farz dışında iki rek‘at namaz kılsın ve arkasından şu duayı yapsın: Allahım! Senden, senin ilim ve kudretinden hayır beklerim. Senin büyük lutfundan talep ederim. Sen kādirsin, benimse gücüm yetmez, sen bilirsin, ben bilmem. Sen bütün gizlilikleri bilensin. Allahım! Şu benim işim dinim için, dünyam ve âhiretim için senin ilminde hayır diye yer almışsa onu bana nasip et, onu kolaylaştır ve uğurlu kıl. Eğer şu işim dinim için, dünya ve âhiretim için senin ilminde kötü diye yazılmışsa onu benden, beni de ondan uzaklaştır. Hayır nerede ise onu nasip et ve gönlümü ona yönelt!’ Hz. Peygamber sözüne devamla, ‘İstihâreyi yapan kişi bu sırada işini de söylesin’ dedi (Müsned, III, 344; Buhârî, “DaǾavât”, 49, “Tevĥîd”, 10; İbn Mâce, “İķāme”, 188).

  Hz. Peygamber’in tavsiye ettiği istihâre duası: اللهّمّ إنّي أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علّام الغيوب، اللهّمّ إن كنت تعلم أنّ هذا الأمر خيرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسّره لي ثم بارك لي فيه، اللهّمّ إن كنت تعلم أنه شرّ لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عنّي واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثمّ رضّني به.

  İstihâre duasının, bu niyetle kılınacak iki rek‘at nâfile namazdan sonra okunmasının en uygun usul olacağı konusunda dört mezhep görüş birliği içindedir. Mâlikî ve Şâfiî mezheplerine göre herhangi bir namazdan sonra da söz konusu duanın okunması câizdir. Hanbelîler’in dışında kalan üç mezhebe göre istihâre namazını kılmak mümkün değilse sadece dua ile de yetinilebilir. İstihâre namazı kerâhet vakitleri hariç her zaman kılınabilir. Bütün mezheplere göre istihâre namazının en faziletlisi iki rek‘at olarak kılınanıdır.

  İstihâre duasının namazdan hemen sonra ve kıbleye dönülerek okunması, el-lerin kaldırılması ve dua âdâbına riayet edilmesi, duanın kabul olma ihtimalini arttıran güzel davranışlar olarak telakki edilmiştir. Kişinin olumlu veya olumsuz bir karara varamaması halinde Hanefî, Mâlikî ve Şâfiî âlimleri, Enes b. Mâlik’ten gelen bir rivayete dayanarak (Münâvî, I, 450) istihârenin yediye kadar tekrarlanabileceğini söylemişlerdir. Şâfiî ve Mâlikî âlimleri, Hz. Peygamber’in bir rahatsızlık sebebiyle başkasını “okuyarak” tedaviye izin vermesi ve bu vesileyle söylediği, “Kardeşine faydalı olmaya gücü yeten bunu yapsın” (Müsned, III, 302, 334, 382, 393; Müslim, “Selâm”, 61-63) sözünden hareketle başkası adına istihâre yapmanın câiz olduğunu ileri sürerken Mâlikî fakihi Hattâb bu uygulamanın bir dayanağını bulamadığını belirtmiştir (Mv.F, III, 246).

  Enes b. Mâlik’ten nakledilen istihâre hadisinin devamında Resûl-i Ekrem,

  “Sonra kalbine ilk doğan duyguya / düşünceye bak, ona uygun davranman hayırlı olur” demiştir (Münâvî, I, 450). Buna göre istihârenin sonucunda insanın içine ferahlık, genişlik ve iç huzuru gelirse o işi yapması, sıkıntı, huzursuzluk ve darlık hali doğarsa yapmaması daha hayırlı görülmüştür.

  İbnü’l-Hâc el-Abderî, hadislerde ifade edildiği şekliyle meşrû istihârenin bundan ibaret olduğunu, ayrıca bir işaret almak amacıyla kişinin veya bir başkasının onun adına rüya görmek üzere uyumasının, gün ve kişi adlarından uğur çıkarma gibi davranışlara başvurmasının bid‘at olduğunu belirtir (el-Medħal, IV, 37-38).
  İbnü’l-Hâc ayrıca, istihâre ile birlikte istişare etmesinin de sünnete uygun bulunduğunu söyleyerek kişinin her ikisini de ihmal etmemesi gerektiğini kaydeder (a.g.e., IV, 40). Bazı kaynaklarda rüyada beyaz veya yeşil görülmesinin o işin hayırlı olduğuna, siyah veya kırmızı görülmesinin şer olduğuna delâlet ettiğine dair nakledilen görüşler (İbn Âbidîn, II, 27) şahsî tecrübelere dayanmakta, dolayısıyla dinî bir mahiyeti bulunmamaktadır (Semîr Karanî Muhammed Rızk, s. 42-43). Şîa kaynaklarında bunun yanında tavsiye edilen diğer bazı istihâreler ve uzun dualar da aynı şekilde tecrübî ve örfî telakkileri yansıtan uygulamalardır. Yapılması istenen işin hayırlı olması için dua ettikten sonra kapalı haldeki mushaf açıldığında sağ sayfadaki âyetler rahmet âyetleri veya iyiliği emreden âyetlerden ise niyet edilen işin hayırlı olacağına, azap âyetleri yahut kötülükten sakındıran âyetler ise hayırlı olmayacağına işaret sayılması, Hâfız-ı Şîrâzî’nin Dîvân’ı ile Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin Meŝnevî’sinin de bu maksatla kullanılması, Fâtiha sûresiyle Kadr sûresi okunduktan sonra istihâre duası yapılarak tesbihin bir yerinden tutulması ve niyete göre tek veya çift gelmesinin o işin hayırlı olup olmadığına işaret sayılması, iki rek‘at namaz kılıp 100 defa, “Allah’ın rahmetiyle âfiyet içinde hayırlısını diliyorum” dedikten sonra üzerine “yap” ve “yapma” yazılan kâğıtların belli bir usule göre çekilmesi bunlardan bazı örneklerdir (Muhammed Bâkır el-Meclisî, s. 63 vd.; Muhsin el-Emîn, I, 221-231).

  İstihâre, kişinin gerekli bütün çabayı sarfedip araştırma ve istişarelerini tamamladıktan sonra hakkında hayırlısını takdir etmesi için Allah’a dua etme, kulluk şuurunu canlı tutma ve ortaya çıkacak sonuca rızâ göstererek ruh sağlığını koruma gibi çok amaçlı metafizik bir olaydır. Bu sebeple de iyi veya kötü olduğu açık şekilde bilinen bir şeyi yapıp yapmama konusunda değil, gerek dünyevî gerek uhrevî bakımdan kişi hakkında hayırlı olup olmayacağı kestirilemeyen işlerde söz konusu olabilir. Dinen iyi ve hayırlı olduğu bilinen işlerin zamanı, şekli vb. hususunda da istihâre yapılabilir. İnsan geleceği bilemediğinden bir şeyi ilk bakışta iyi zannetse de onun sonucundan emin olamaz. Bu sebeple bir iş yapacağı ve ileriye yönelik önemli bir karar vereceği zaman istihâre yoluyla her şeyi bilen Allah’ın kılavuzluğuna ve yönlendirmesine başvurması, O’ndan yardım istemesi, kişinin davranışlarındaki sorumluluğunu kaldırmamakla birlikte onda bir güven hissi doğuracağı ve takdire rızâ göstermesini sağlayacağından önem taşımaktadır. Dolayısıyla istihârenin dinî öğretideki kader, tevekkül ve sabır anlayışıyla yakın ilgisi bulunur.

  Hz. Peygamber’in tavsiyesi doğrultusunda istihâre eskiden beri İslâm dünyasında âdet olmuş ve önemli önemsiz birçok hususta günlük hayatın bir parçası haline gelmiştir. Kumandanlar sefere çıkmadan, sultanlar veliahtlarını belirlemeden önce istihâre yapar ve bunun sonucuna genellikle uyarlardı. Evlilik öncesinde ve çocukların isimlerinin konması es-nasında da istihâre yapmak âdet olmuştur. Ayrıca birtakım tartışmalı dinî meselelerde fetva verirken bazı âlimler ulaştıkları sonucu istihâreyle destekleme yoluna gitmişlerdir (meselâ bk. İbnü’s-Salâh, I, 293, 396; II, 434, 484, 485, 507).
  Salim Öğüt (Allah rahmet eylesin)
  DİYANET İSLAM ANSİKLOPEDİSİ

 5. 11.Haziran.2014, 00:07
  3
  KRM
  Üye

  Profili:
  KRM
  Üyelik Tarihi: 03.Haziran.2014
  Üye No: 103810
  Mesaj Sayısı: 18
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 1

  Cevap: İstihare namazı sonrası illa renk mi görmeliyiz?

  Tamam saoln


 6. 11.Haziran.2014, 00:07
  3
  KRM - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  KRM
  Üye
  Tamam saoln

 7. 11.Haziran.2014, 07:22
  4
  mum
  Administrator

  Profili:
  mum
  Üyelik Tarihi: 20.Ocak.2007
  Üye No: 2
  Mesaj Sayısı: 7,478
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 10

  Cevap: İstihare namazı sonrası illa renk mi görmeliyiz?

  Alıntı
  Tamam saoln
  bu şekilde teşekkür yerine, konudan ne anladığınızı yada anlamadığınızı yazarsanız daha güzel olur.

  Alıntı
  Şâfiî ve Mâlikî âlimleri, Hz. Peygamber’in bir rahatsızlık sebebiyle başkasını “okuyarak” tedaviye izin vermesi ve bu vesileyle söylediği, “Kardeşine faydalı olmaya gücü yeten bunu yapsın” (Müsned, III, 302, 334, 382, 393; Müslim, “Selâm”, 61-63) sözünden hareketle başkası adına istihâre yapmanın câiz olduğunu ileri sürerken Mâlikî fakihi Hattâb bu uygulamanın bir dayanağını bulamadığını belirtmiştir
  Başkası adına istihare yapanlara ve yatıranlara şaşıyorum.
  Alıntı
  Enes b. Mâlik’ten nakledilen istihâre hadisinin devamında Resûl-i Ekrem,
  “Sonra kalbine ilk doğan duyguya / düşünceye bak, ona uygun davranman hayırlı olur” demiştir (Münâvî, I, 450). Buna göre istihârenin sonucunda insanın içine ferahlık, genişlik ve iç huzuru gelirse o işi yapması, sıkıntı, huzursuzluk ve darlık hali doğarsa yapmaması daha hayırlı görülmüştür.
  Hadiste belirtildiği gibi, istihareden sonra yatma ve rüya görme yoktur.

  Alıntı
  İbnü’l-Hâc el-Abderî, hadislerde ifade edildiği şekliyle meşrû istihârenin bundan ibaret olduğunu, ayrıca bir işaret almak amacıyla kişinin veya bir başkasının onun adına rüya görmek üzere uyumasının, gün ve kişi adlarından uğur çıkarma gibi davranışlara başvurmasının bid‘at olduğunu belirtir (el-Medħal, IV, 37-38).
  rüya görmek üzere istihareden sonra yatan veya başkasını yatıran dinde olmayan bidat işlemiştir.
  Alıntı
  Bazı kaynaklarda rüyada beyaz veya yeşil görülmesinin o işin hayırlı olduğuna, siyah veya kırmızı görülmesinin şer olduğuna delâlet ettiğine dair nakledilen görüşler (İbn Âbidîn, II, 27) şahsî tecrübelere dayanmakta, dolayısıyla dinî bir mahiyeti bulunmamaktadır (Semîr Karanî Muhammed Rızk, s. 42-43).
  istihare rüyasında renk görmeye çalışan nice mülüman vardır.
  ne yatma ne rüya görme yoktur dendiğinde şaşırıyorlar.
  Alıntı
  Salim Öğüt
  Diyanet islam ansiklopedisi, istihare kavraını yazan Prof. Dr. Salim hoca ile tanışırdık bize misafir oldu hatta bir daha geleceğine söz vermişti ki mehtap tv de programda kalp krizi geçirip vefat etmiştir.
  çok değerli alimlerdendi.
  Allah rahmet etsin.


 8. 11.Haziran.2014, 07:22
  4
  mum
  Administrator
  Alıntı
  Tamam saoln
  bu şekilde teşekkür yerine, konudan ne anladığınızı yada anlamadığınızı yazarsanız daha güzel olur.

  Alıntı
  Şâfiî ve Mâlikî âlimleri, Hz. Peygamber’in bir rahatsızlık sebebiyle başkasını “okuyarak” tedaviye izin vermesi ve bu vesileyle söylediği, “Kardeşine faydalı olmaya gücü yeten bunu yapsın” (Müsned, III, 302, 334, 382, 393; Müslim, “Selâm”, 61-63) sözünden hareketle başkası adına istihâre yapmanın câiz olduğunu ileri sürerken Mâlikî fakihi Hattâb bu uygulamanın bir dayanağını bulamadığını belirtmiştir
  Başkası adına istihare yapanlara ve yatıranlara şaşıyorum.
  Alıntı
  Enes b. Mâlik’ten nakledilen istihâre hadisinin devamında Resûl-i Ekrem,
  “Sonra kalbine ilk doğan duyguya / düşünceye bak, ona uygun davranman hayırlı olur” demiştir (Münâvî, I, 450). Buna göre istihârenin sonucunda insanın içine ferahlık, genişlik ve iç huzuru gelirse o işi yapması, sıkıntı, huzursuzluk ve darlık hali doğarsa yapmaması daha hayırlı görülmüştür.
  Hadiste belirtildiği gibi, istihareden sonra yatma ve rüya görme yoktur.

  Alıntı
  İbnü’l-Hâc el-Abderî, hadislerde ifade edildiği şekliyle meşrû istihârenin bundan ibaret olduğunu, ayrıca bir işaret almak amacıyla kişinin veya bir başkasının onun adına rüya görmek üzere uyumasının, gün ve kişi adlarından uğur çıkarma gibi davranışlara başvurmasının bid‘at olduğunu belirtir (el-Medħal, IV, 37-38).
  rüya görmek üzere istihareden sonra yatan veya başkasını yatıran dinde olmayan bidat işlemiştir.
  Alıntı
  Bazı kaynaklarda rüyada beyaz veya yeşil görülmesinin o işin hayırlı olduğuna, siyah veya kırmızı görülmesinin şer olduğuna delâlet ettiğine dair nakledilen görüşler (İbn Âbidîn, II, 27) şahsî tecrübelere dayanmakta, dolayısıyla dinî bir mahiyeti bulunmamaktadır (Semîr Karanî Muhammed Rızk, s. 42-43).
  istihare rüyasında renk görmeye çalışan nice mülüman vardır.
  ne yatma ne rüya görme yoktur dendiğinde şaşırıyorlar.
  Alıntı
  Salim Öğüt
  Diyanet islam ansiklopedisi, istihare kavraını yazan Prof. Dr. Salim hoca ile tanışırdık bize misafir oldu hatta bir daha geleceğine söz vermişti ki mehtap tv de programda kalp krizi geçirip vefat etmiştir.
  çok değerli alimlerdendi.
  Allah rahmet etsin.

 9. 20.Şubat.2016, 10:34
  5
  Misafir

  Cevap: İstihare namazı sonrası illa renk mi görmeliyiz?

  merhabalar erkek arkadaşımla evliliğin hakkımda hayırlı mı diye iki gündür istihare namazını kılıp yatıyorum. ilk gün erkek arkadaşımın eniştesiyle aynı otobüste geziye gidiyorduk. ikinci günde bir göl gibi yer gördüm ve erkek arkadaşımın ablası bize oturmaya geliyordu. herhangi bir renk görmedim. sizce nasıl yorumlamalıyım.


 10. 20.Şubat.2016, 10:34
  5
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  merhabalar erkek arkadaşımla evliliğin hakkımda hayırlı mı diye iki gündür istihare namazını kılıp yatıyorum. ilk gün erkek arkadaşımın eniştesiyle aynı otobüste geziye gidiyorduk. ikinci günde bir göl gibi yer gördüm ve erkek arkadaşımın ablası bize oturmaya geliyordu. herhangi bir renk görmedim. sizce nasıl yorumlamalıyım.

 11. 21.Şubat.2016, 03:48
  6
  arifselim
  Yönetici

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 04.Nisan.2007
  Üye No: 211
  Mesaj Sayısı: 25,483
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 10

  Cevap: İstihare namazı sonrası illa renk mi görmeliyiz?

  Merhabalar. İstiharede ilk görülen rüyaya veya işarete itibar edilir. İlk rüyanız olumsuz manadadır ama asıl olan rüya görmek değildir. Asıl olan o konuda Allah'ın kalbinize koyduğu histir istektir. Ayrıca evlilik için mutlaka istişare etmek gerekir.


 12. 21.Şubat.2016, 03:48
  6
  Yönetici
  Merhabalar. İstiharede ilk görülen rüyaya veya işarete itibar edilir. İlk rüyanız olumsuz manadadır ama asıl olan rüya görmek değildir. Asıl olan o konuda Allah'ın kalbinize koyduğu histir istektir. Ayrıca evlilik için mutlaka istişare etmek gerekir.

 13. 22.Şubat.2016, 11:17
  7
  Misafir

  Istihare

  iyi günler. benimde istihare namazimi yorumlarsaniz sevinirim. bir tanidigim icin yattim. rüyamda hep siyah gördüm. siyah kislik ceket arkadasimin üstü hep siyahta ve dikkatimi cekiyodu niye siyah giydi diye sonra kendi üstümdede ferace vardi. istisareye gelicek olursak benim bildigim erkek tarafi gecimsiz insanlar ama degistilermi bilemiyorum. benimde rüyami yorumlarsaniz sevinirim.


 14. 22.Şubat.2016, 11:17
  7
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  iyi günler. benimde istihare namazimi yorumlarsaniz sevinirim. bir tanidigim icin yattim. rüyamda hep siyah gördüm. siyah kislik ceket arkadasimin üstü hep siyahta ve dikkatimi cekiyodu niye siyah giydi diye sonra kendi üstümdede ferace vardi. istisareye gelicek olursak benim bildigim erkek tarafi gecimsiz insanlar ama degistilermi bilemiyorum. benimde rüyami yorumlarsaniz sevinirim.

 15. 24.Şubat.2016, 00:54
  8
  arifselim
  Yönetici

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 04.Nisan.2007
  Üye No: 211
  Mesaj Sayısı: 25,483
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 10

  Cevap: İstihare namazı sonrası illa renk mi görmeliyiz?

  Hayırlı günler hanım kardeşim. Evvela, istihare için herkes kendisi yapması gerekir sünnet olan şekli budur. Başkası için istihare yapmak yeni ortaya çıkan garip bir durumdur maalesef. Bu gördüğünüz rüya ise olumsuz olarak tabir edilir. Ayrıca istihare de rüya görme şartı da yoktur. Önemli olan o niyetinizle ilgili içinize gelen his ve ilhamdır. Allah'a emanet olun.


 16. 24.Şubat.2016, 00:54
  8
  Yönetici
  Hayırlı günler hanım kardeşim. Evvela, istihare için herkes kendisi yapması gerekir sünnet olan şekli budur. Başkası için istihare yapmak yeni ortaya çıkan garip bir durumdur maalesef. Bu gördüğünüz rüya ise olumsuz olarak tabir edilir. Ayrıca istihare de rüya görme şartı da yoktur. Önemli olan o niyetinizle ilgili içinize gelen his ve ilhamdır. Allah'a emanet olun.

 17. 24.Şubat.2016, 02:17
  9
  Misafir

  Cevap: İstihare namazı sonrası illa renk mi görmeliyiz?

  selamünaleyküm hocam
  ben sevdiğim insan ın girdiği işte başarı ile çıkacak mı kendisine bu iş hayır getirecek mi diye istiare ye yattım. rüyanda vefat etmiş anneannem in evine giderken önümden siya kedi geçti. daha sonra karanlık bir evin içinde gördüm kendimi arkadaşım ile sarma yapacakmışız. ama sadece sarma nın içi ni gördüm hazırlanmış. derken yine aynı karanlık oda da bir kız çocuğu bir sevdiğim insan ın kucağına bir benim kucağıma gelip ağlıuor. karşılıklı divan da otoruyoruz sevdiğim insan ile. derken birden bire ben yeşillik bir yamaçta uturuyorum karşımda temiz berrak bi dneiz sevdiğim insan yanımda beraber kalkıyoruz bir dolmuşa biniyoruz ve aynı koltukta oturuyoruz. fakat sevdiğim adam ın simsiyah ve uzun mu uzun saçları var. sanki bayan gibi dolmuşta 4 yada 5 bayan daha var. ben göğsüne yaslanmış ağlamaklı neden yaptn diyorum. düzeltelim diyorum. diğer bayanlardan bir tanesi onunla konuşmak istiyor. ben daha da üzülüyorum.
  ertesi akşam da bu sevdiğim insan ile beraberliğimiz düzelecek mi beni gönülden seviyor mu diye hakkımızda hayırlısı ne ise bana göster Allahım diye yattım. rüyam da bir arkadaşın 5 kat evinde ben telefon ile konuşuyorum. evin içi aydınlık. telefonda konuştuğum bir bayan. arkadaşımın annesinin ev telefonu kimin üzerine kayıtlı bunun hakkında konuşuyoruz. ben evin içinde ayakta dolaşıyorum konuşurken bir ara açık olan pencerenin perdesini aralıyorum.karşı komşuyu görüyorum bayan. tekrar çekiyorum pencereyi. sevdiğim insan da oralarda dolaşıyormuş. ama kendisini görmüyorum. çay var çay içiyorum.
  ağlamaklıım konuşurken. derken uyandım hocam.


 18. 24.Şubat.2016, 02:17
  9
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  selamünaleyküm hocam
  ben sevdiğim insan ın girdiği işte başarı ile çıkacak mı kendisine bu iş hayır getirecek mi diye istiare ye yattım. rüyanda vefat etmiş anneannem in evine giderken önümden siya kedi geçti. daha sonra karanlık bir evin içinde gördüm kendimi arkadaşım ile sarma yapacakmışız. ama sadece sarma nın içi ni gördüm hazırlanmış. derken yine aynı karanlık oda da bir kız çocuğu bir sevdiğim insan ın kucağına bir benim kucağıma gelip ağlıuor. karşılıklı divan da otoruyoruz sevdiğim insan ile. derken birden bire ben yeşillik bir yamaçta uturuyorum karşımda temiz berrak bi dneiz sevdiğim insan yanımda beraber kalkıyoruz bir dolmuşa biniyoruz ve aynı koltukta oturuyoruz. fakat sevdiğim adam ın simsiyah ve uzun mu uzun saçları var. sanki bayan gibi dolmuşta 4 yada 5 bayan daha var. ben göğsüne yaslanmış ağlamaklı neden yaptn diyorum. düzeltelim diyorum. diğer bayanlardan bir tanesi onunla konuşmak istiyor. ben daha da üzülüyorum.
  ertesi akşam da bu sevdiğim insan ile beraberliğimiz düzelecek mi beni gönülden seviyor mu diye hakkımızda hayırlısı ne ise bana göster Allahım diye yattım. rüyam da bir arkadaşın 5 kat evinde ben telefon ile konuşuyorum. evin içi aydınlık. telefonda konuştuğum bir bayan. arkadaşımın annesinin ev telefonu kimin üzerine kayıtlı bunun hakkında konuşuyoruz. ben evin içinde ayakta dolaşıyorum konuşurken bir ara açık olan pencerenin perdesini aralıyorum.karşı komşuyu görüyorum bayan. tekrar çekiyorum pencereyi. sevdiğim insan da oralarda dolaşıyormuş. ama kendisini görmüyorum. çay var çay içiyorum.
  ağlamaklıım konuşurken. derken uyandım hocam.

 19. 25.Şubat.2016, 02:46
  10
  arifselim
  Yönetici

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 04.Nisan.2007
  Üye No: 211
  Mesaj Sayısı: 25,483
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 10

  Cevap: İstihare namazı sonrası illa renk mi görmeliyiz?

  Aleykum selam hanım kardeşim. Bir şey şöyle olacak mı diye istihareye yatılmaz. Ancak bu niyet edilen şeyi yapmak hayırlı mı değil mi diye yatılır. Onun için bu şekilde bir niyetle yeniden istihare yapabilirsiniz. Rüyalarınızın her ikiside olumsuz olarak yorumlanır. Ama istihare ile bir ilgileri yoktur. Ayrıca istiharede rüya şartı yoktur, insanın kalbine doğan his önemlidir.


 20. 25.Şubat.2016, 02:46
  10
  Yönetici
  Aleykum selam hanım kardeşim. Bir şey şöyle olacak mı diye istihareye yatılmaz. Ancak bu niyet edilen şeyi yapmak hayırlı mı değil mi diye yatılır. Onun için bu şekilde bir niyetle yeniden istihare yapabilirsiniz. Rüyalarınızın her ikiside olumsuz olarak yorumlanır. Ama istihare ile bir ilgileri yoktur. Ayrıca istiharede rüya şartı yoktur, insanın kalbine doğan his önemlidir.

 21. 07.Mart.2016, 09:49
  11
  Misafir

  Cevap: İstihare namazı sonrası illa renk mi görmeliyiz?

  Istihareye yattim bir is icin hayirlimi degilmi diye ve ruyamda bir kadin bana iftira atti sonrada erkekler tarafindan beni dovduler


 22. 07.Mart.2016, 09:49
  11
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  Istihareye yattim bir is icin hayirlimi degilmi diye ve ruyamda bir kadin bana iftira atti sonrada erkekler tarafindan beni dovduler

 23. 07.Mart.2016, 23:42
  12
  arifselim
  Yönetici

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 04.Nisan.2007
  Üye No: 211
  Mesaj Sayısı: 25,483
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 10

  Cevap: İstihare namazı sonrası illa renk mi görmeliyiz?

  Merhaba kardeşim. İstihare için bu rüya olumsuz olarak tabir edilir ama istihare için rüya görme şartı yoktur. İstihare demek Allah'tan hayırlısını dilemek demektir. İstihare esnasında içinize doğan istekler size bir işaret olur.


 24. 07.Mart.2016, 23:42
  12
  Yönetici
  Merhaba kardeşim. İstihare için bu rüya olumsuz olarak tabir edilir ama istihare için rüya görme şartı yoktur. İstihare demek Allah'tan hayırlısını dilemek demektir. İstihare esnasında içinize doğan istekler size bir işaret olur.
+ Yorum Gönder
Git 124 Son