+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Rüya Tabiri Kategorisinden İstihare namazı duası Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  İstihare namazı duası

  Reklam
  Sual: İstihare namazı duası nasıl yapılır bana İstihare namazının duası hakkında bir yazı yazar mısınız ? ? 2. Snowdrop
  Elhamdülillah

  Cevap: İstihare namazı duası


  Reklam  Cevap: İstihare Duâsı Şudur;

  "Allâhumme innî estehîruke bi-ilmike ve estakdiruke bikudratike ve es'eluke min fadlike'l-azîm. Feinneke takdiru velâ ekdiru ve ta'lemu vela â'lemu ve ente allâmu'l-ğuyûb. Allâhumme in kunte ta'lemu enne hâzâ'l, emre hayrun lî fî dînî ve meâşî ve âkibeti emrî âcili emrî ve âcilihi fakdirhu lî ve yessirhu lî summe bârik lî fîh. Ve in kunte tâ'lemu enne hâza'l-emre şerrun lî fî dînî ve meâşî ve âkıbeti emri âcili emrî ve acilihî fasrifhu annî vasrifnî anhu va'kir liyelhayra haysu kâne sume ardinî bih."

  Anlamı: “Allâh’ım, Sen’den hayır talep ediyorum, zira Sen birsin. Sen’den hayrı yapmaya kudret talep ediyorum, zira Sen vermeye kadirsin. Rabbim, yüce fazlını talep ediyorum, Sen her şeye kadirsin, ben âcizim. Sen bilirsin, ben câhilim. Sen gaybları bilirsin.

  Allâh’ım, şüphesiz biliyorsun ki, bu iş benim dinim, hayatım ve sonum için hayırlıysa, bunu bana takdir et ve yapmamı kolay kıl. Sonra da onu hakkımda mübarek kıl. Eğer bu iş bana dinim, hayatım ve âkıbetim için zararlıysa, onu benden çevir, beni de ondan çevir. Hayır ne ise, bana onu takdir et, sonra da bana onu sevdir” (Buhârî)

+ Yorum Gönder
istihare namazı,  istihare namazı duası,  istihare namazı ve duası,  istihare namazi,  istihare namazi duasi