Konusunu Oylayın.: İslam rüyanın yeri

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 3 kişi
İslam rüyanın yeri
 1. 05.Şubat.2013, 22:20
  1
  Misafir

  İslam rüyanın yeri


  İslam rüyanın yeri Mumsema İslamda rüyanın yeri nedir bu konu hakkında geniş bilgi verir misiniz


 2. 05.Şubat.2013, 22:20
  1
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir  İslamda rüyanın yeri nedir bu konu hakkında geniş bilgi verir misiniz

 3. 11.Şubat.2013, 00:17
  2
  Hoca
  Moderatör

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 06.Şubat.2007
  Üye No: 11
  Mesaj Sayısı: 29,948
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 339
  Bulunduğu yer: çalışma odam:)

  Cevap: islam rüyanın yeri
  İslamda Rüyanın Yeri Nedir?

  Uyku sırasında aynen uyanıkmış gibi çeşitli olayların yaşanması
  hafi, düş.


  Rüya çağlar boyunca bütün toplumlarda büyük önem görmüştür.
  Rüyanın mahiyeti ve kökeni hakkında çok şeyler yazılıp söylenmiştir. Ancak bu
  yazılıp söylenenler her topluma ve her kültüre göre ayrı ayrı olagelmiş ve hep
  değişkenlik arzetmiştir. Tarihte bazı toplumlarda rüyaya büyük önem verilmiş ve
  bazan bu rüya tabirleri kitaplar halinde toplanmıştır. Umumiyetle rüya,
  uyanıklık halinin bir uzantısıdır; etkisinde kalınan sevindirici veya üzücü
  olayların uyku halinde yaşanması olayıdır. İslâm'da rüya hukukî bir kaynak ve
  delil değildir. Yalnız gören kişi ile alakalıdır. O kişi de bu rüyasını hayra
  yorar ve bu rüya yalnız kendisini bağlar.


  Rüya, "Allah Teâlâ'nın melek vasıtasıyla hakikat veya kinaye
  olarak kulun şuurunda uyandırdığı enfusî idrakler ve vicdanî duygular veya
  şeytanî telkinlerden meydana gelen karışık hayallerden ibarettir" şeklinde de
  tarif edilmiştir.


  Rüya uykuda bütün duygu ve bilinç hallerinin tamamen yok
  olmadığı bir sırada meydana gelir. Nitekim rüyâ, uykunun az olduğu sabaha karşı
  daha çok görülür. Rüyada, görülmesi mümkün olan şeyler görülür. Uyanıkken
  görülmeyecek olan şeyleri rüyada görmek mümkün değildir. Bir kişi rüyada aynı
  anda hem ayakta, hem de otururken görülemez. Mümkün ve olağan olmayan şeyleri
  rüyada görme imkanı yoktur. Rüya bir idrak işidir. Zira rüya insanların
  kalblerinde yaratılan ve oraya yerleşen şeyin hayal etme ve düşünme yoluyla
  idrak edilmesi demektir.


  Müslümanların dışındaki bir takım çevreler de bu konuda
  tutarsız ve reddedilmeye mahkum bir sürü şeyler söylemişlerdir. Ancak sağlıklı
  görüş sahibi alimlerin ve imamların görüşü makbuldür. Allah (c.c) uyanık insanın
  kalbinde, bir takım itikatlar yarattığı gibi, uyuyan insanın kalbinde de bazı
  itikatlar yaratır. Allah uyuyan insanın kalbinde yarattığı itikadları başka
  zamanlarda yarattığı bir takım şeylerin belirtisi ve aynası haline sokar. Rüyada
  görülen durum, bazan aynası olduğu işe aykırı olur. Uyanık kişinin kalbinde
  yaratılan itikad ve kanaat, bazı olayların aynası görünümünde olmasına rağmen
  bunun tersi çıkabilir. Meselâ bulut yağmurun belirtisidir. Allah (c.c) bulutu
  yağmurun alameti olarak yaratmıştır. Ama bazen bulut olmasına rağmen yağmur
  yağmayabilir. Aynı şekilde, uyku halindeki insanın kalbinde yarattığı itikadı ve
  inancı, bir hadisenin belirtisi olarak yaratmıştır. Fakat bazan yağmur yağmadığı
  gibi o olay da olmayabilir. Uyku halindeki insanın kalbinde söz konusu itikad
  bazen meleğin huzurunda oluşur. Bu takdirde sevindirici rüya görülür. Bazen de
  şeytanın hazır bulunduğu bir zamanda oluşur. Bu takdirde üzüntülü ve zararlı
  rüya görülür. Rüyanın mahiyeti hakkında en üstün bilgi Allah katındadır.


  Allah (c.c), insanların Levh-i Mahfuzdaki durumlarına muttali
  olan bir grup meleği rüya işiyle görevli kılmıştır. Görevli melek Levh-i
  Mahfuz'dan aldığı durumları bir takım olaylar ve şekiller haline sokarak ilgili
  insanın rüyasında kalbine yerleştirir ki, o kimse için bir müjde veya uyarı ya
  da kınama değerinde olsun. Böylece hikmetli, yararlı veya sakındırıcı bir
  faaliyet gösterilmiş olur. İlgili melek bu gayret içinde iken şeytan da insana
  karşı duyduğu kin ve düşmanlıktan dolayı onu uyanık iken rahat bırakmak
  istemediği gibi, uyku aleminde de rahat bırakmak istemez. Ona bir takım hile ve
  tuzaklar kurmaktan geri durmaz. Şeytan insanın rüyasını bozmak üzere ya onu
  gördüğü rüya hususunda yanıltmak ister veya rüyasında gafil olmasını sağlamaya
  çalışır.


  Kur'ân-ı Kerim'in birçok yerinde rüyadan söz edilmiştir. Hz.
  İbrahim (a.s), oğlu İsmail (a.s)'i rüyada boğazlama emri almış ve bu rüyayı
  uygulamaya teşebbüs etmiştir (es-Saffat, 37/ 102).


  Yusuf (a.s)'da rüyasında on bir yıldızla, ay'ın kendisine secde
  ettiğini görmüş (Yusuf, 12/40); Mısır hükümdarının ve hapishanedeki iki kişinin
  gördükleri rüyaları tabir etmiştir (Yusuf, 12/36, 43).


  Kur'ân-ı Kerim'de Hz. Peygamber'in görmüş olduğu rüyalardan söz
  edilmektedir (el-Fetih, 48/27; es-Saffat, 37/105; el-İsra, 17/60).


  Hadis kitaplarının hemen hepsinde Hz. Peygamber'in gördüğü
  rüyalar ve yaptığı rüya tabirleri hakkında geniş bilgi vardır.


  Rüya ile ilgili Rasûlüllah (s.a.s) şöyle buyurmuştur: "Salih
  kişi tarafından görülen rüya, peygamberliğin kırk altı parçasından bir parçadır.
  " Bir başka hadiste de şöyle der: "Müminin rüyası, peygamberliğin kırk altı
  parçasından bir parçadır; Peygamberlik gitti ve mübeşşirat kaldı”.


  Rasûlüllah (s.a.s) bir başka hadislerinde şöyle buyuruyor: "Ey
  insanlar! Peygamberliğin belirtilerinden yalnız güzeL rüya kaldı. O rüyayı
  müslüman kişi görür veya onun için başkası tarafından görülür" (İbn Hacer
  el-Askalanî, Fethül-Barî Şerhu Sahihil-Buharî Kitabül-Ta'bîr).


  Hadisteki ihtilaflar ve bildirilen değişik sayılar rüya gören
  müslümanın haline dönüktür. Takva sahibi olmayan ve İslam'ın ölçülerine göre
  fasık sayıları müslümanın gördüğü rüya, nübüvvetin yani peygamberliğin yetmiş
  parçasından biridir. Takva sahibi olan müslümanın rüyası ise nübüvvetin kırk
  altı parçasından biridir. Şu halde rüyanın doğruluk derecesi müslümanın salah ve
  takvasına göre değişik olur.


  Müslümanın gördüğü rüyanın peygamberliğin özelliğinin parçalara
  bölünmesi veya takva sahibi olan bir müslümanın peygamberlik hasletinden bir
  parçayı kazanabilmesi demek değildir. Maksat şudur: Peygamberlikte zaman zaman
  gayptan haberdar olma özelliği vardır. Yüce Allah dilediği zaman bir peygamberi
  gayptan haberdar eder. Bu itibarla, gayptan haberdar olmak, peygamberliğin
  alametlerindendir. Peygamberlik görevi kalıcı değildir. Fakat alametleri
  kalıcıdır. Müslüman bir kimse bazen Allah'ın takdir ve dilemesi ile rüya
  aleminde bir gayptan haberdar edilebilir. Bu itibarla müslümanın rüyada gördüğü
  bir şey aynen gerçekleşebilir.


  Güzel rüyanın peygamberliğin kırk altı parçasından bir parça
  sayılması şöyle yorumlanır.


  Sahih rivayetlerin bir çoğuna göre Peygamber (s.a.s) altmış üç
  yıl yaşamış ve peygamberlik süresi yirmi üç yıl sürmüştür. Çünkü o, kırk yaşını
  doldurduğu zaman peygamber olmuştur. Hz. Peygamber (s.a.s)'e vahiy rüya halinde
  gelirdi. Bu durum altı ay sürmüştür. Bu süre zarfında gördüğü rüyalar aynen
  çıkıyordu. Peygamberlik süresi yirmi üç yıl devam ettiğine göre, rüya yoluyla
  vahiy süresi bunun kırk altı parçasından bir parça olur. Başka hadislerde rüya,
  peygamberliğin yetmişte bir, kırk dörtte bir, ellide bir olduğu ifade
  edilir.


  Rüyanın peygamberliğin parçalarından biri olduğunu açıklayan
  hadislerin değişik oranlar ifade etmesi, hadislerin gelişmesi anlamına
  gelmemektedir. Çünkü salih ve sadık bir rüya kişinin doğru sözlü, emaneti yerine
  vermek, sağlam itikatlı olmak gibi hususlardaki derecesine göre değerlendirilir.
  Bu konuda insanlar arasındaki farklılık kadar rüyalar da değişik olur. Kim
  samimi bir kalp ile Allah'a ibadet eder ve doğru sözlü olursa, gördüğü rüyalar
  daha doğru ve peygamberliğe daha yakındır. Zira peygamberler arasında bile
  fazilet farkı vardır. İnkârcı, kâfir ve yalancı kişilerin de rüyaları doğru
  çıkabilir. Bu takdirde bu kişilerin rüyaları vahiy ya da nübüvvetten bir parça
  olamaz.


  Çünkü gayptan haber veren her doğru söz, nübüvvet
  sayılmamıştır. Bu konuda şu hususlar daima gözönünde bulundurulmalıdır.


  1- Doğru rüya görmek sadece mü'minlere mahsus değildir.
  Müslüman olmayanlar da görebilirler. Mısır hükümdarı ve zindandaki iki kişinin
  gördüğü rüyalar gibi.


  2- Herkes aynı özellik ve nitelikte değildir. Doğru rüya nadir
  hallerde ve ruhu çok hassas kişiler tarafından görülür.


  3- Görülen rüyaları esas alarak hayata nizam ve intizam vermeye
  kalkışmak yanlıştır. Zira rüyaların doğruluğunu ölçmek ve tesbit etmek mümkün
  değildir.


  4- Rüya ile yalnız o rüyayı gören amel edebilir. Fakat amel
  etmesi şart değildir. Zira rüyada kaza geçirdiğini gören bir kimse bir vasıtaya
  bindikten sonra kaza geçirip ölmüş olsa, intihar etmiş sayılmaz.


  Bundan dolayı Fıkıhta, Kelam ilminde ve mahkemede rüya, delil
  kabul edilmez. Rüya haktır ama doğru rüya gören ve rüyayı doğru şekilde
  yorumlayan kişiler azdır. Rüyaları doğru bir şekilde olaylar yorumlar. Bazı
  rüyalar da yorumu ile birlikte görülür. Bazı kimseler gördüğü rüyayı
  yorumlayamaz ama sadık rüya olduğunu anlarlar.


  Rüya tabir etmek Allah vergisidir. Herkes rüya tabir edemez.
  Akıl ve mantık bu iş için yeterli değildir. Rüya merhametli ve öğüt verebilecek
  durumda olanlara anlatılmalı, güzelce yorumlayamayacak kişilere söylenmemelidir.
  Hz. Peygamber (s.a.s) bir hadislerinde de "Rüya gören onu hiç kimseye
  söylemediği sürece o, bir kuşun ayağına bağlıdır (zuhur etmez); söylerse zuhur
  eder. Böyle olunca rüyanızı yalnız akıllı, sizi seven veya size öğüt verecek
  durumda olan kimselere söyleyin” buyurmuştur (Tirmizi).


  İmam Malike "Herkes rüya tabir eder mi?" Diye sorulmuş
  "Nübüvvetle oynanır mı?” demiştir. Yine İmam Malik Rüyayı iyi tabir edenler
  yorumlasınlar. Eğer iyi görürse söylesin; iyi görmezse iyi söylesin veya sussun”
  demiştir.


  "İyi görmese de onu iyi olarak mı tabir etsin?” sorusuna,
  "Hayır” demiş; sonra "Rüya nübüvvetin bir parçasıdır. Nübüvvetle oynanmaz” diye
  cevap vermiştir (Kurtubî, Tefsir, IX, 122-127; Elmalılı, Hak Dini Kuran Dili,
  IV, 2863-2869; Kuşeyri Sarih Tercümesi, XII, 271).


  Rüya genel olarak iki kısma ayrılır:

  Birincisi: Doğru ve güzel olan rüyalar. Bu tür rüyalar,
  uyanıklık âleminde doğru çıkan rüyalardır. Peygamberlerin, onlara uyan salih
  müminlerin gördükleri rüyalar bu tür rüyalardır. Bazan dindar olmayan insanlar
  da bu tür rüyaları görürler.


  Bu tür rüyalar üç grupta ele alınabilir.

  1- Yoruma ve tabire ihtiyaç göstermeyecek kadar açık seçik
  rüyalar, Hz. İbrahim'in rüyası gibi...


  2- Kısmen yoruma, ihtiyaç gösteren rüyalar. Hz. Yusuf'un rüyası
  gibi...


  3- Tamamen tabir ve yoruma ihtiyaç gösteren rüyalar. Mısır
  hükümdarının gördüğü rüya gibi...


  İkincisi: Adğâs adı verilen karmakarışık ve hiç bir anlam
  taşımayan rüyalardır. Bu tür rüyalar da bir kaç kısma ayrılır


  a- Şeytanın uyuyan kişiyle oynaması ve onu üzmesine sebep olan
  rüyalar. Mesela kişi rüyasında başının koparıldığını ve kendisinin başının
  peşinden gittiğini görür. Ya da korkunç ve tehlikeli bir duruma düştüğünü ve hiç
  bir kimsenin kendisini kurtarmaya gelmediğini görür.


  b- Meleklerin haram bir şeyi uyuyan için helal kıldığına veya
  haram bir iş teklif ettiklerine dair olan ve aklen muhal ve imkansız olan buna
  benzer işlerle ilgili rüyalar.


  c- Kişinin uyanık iken üzerinde konuştuğu veya olmasını temenni
  ettiği bir şeyi uyanık iken itiyad haline getirdiği bir şeyi rüyasında
  görmesi.


  Bu durumda rüyanın üç çeşit olduğu görülmektedir.

  a- Allah tarafından bir müjde olabilen bir rüya. Buna rahmanî
  rüya denir. b- Kişinin uyanık iken önem verip kalben meşgul olduğu bir şeyle
  ilgili olarak gördüğü rüya. c- Şeytan tarafından korkutulan kişinin gördüğü
  rüya. Buna şeytanî rüya adı verilir.


  Kötü bir rüya gören bir müslümanın yapacağı işler:

  Gördüğü rüyanın şerrinden ve şeytanın şerrinden üç kez Allah'a
  sığınır. Şöyle der: "Allah'ım, bu rüyanın şerrinden ve rahmetinden uzak kalmış
  olan şeytanın şerrinden sana sığınırım." Rüyanın hayra dönüşmesi için dua eder.
  Bu tür rüyayı hiç bir kimseye anlatmaz.


  Müslüman gördüğü iyi bir rüyadan ötürü uyanınca Allah'a
  hamdeder. Bu rüyadan dolayı sevinir, bunu bir müjde kabul eder. Rüyayı sevdiği
  bir kimseye anlatır, sevmediğine kesinlikle arılatmaz.


  Ahmet ARPA


 4. 11.Şubat.2013, 00:17
  2
  Moderatör  İslamda Rüyanın Yeri Nedir?

  Uyku sırasında aynen uyanıkmış gibi çeşitli olayların yaşanması
  hafi, düş.


  Rüya çağlar boyunca bütün toplumlarda büyük önem görmüştür.
  Rüyanın mahiyeti ve kökeni hakkında çok şeyler yazılıp söylenmiştir. Ancak bu
  yazılıp söylenenler her topluma ve her kültüre göre ayrı ayrı olagelmiş ve hep
  değişkenlik arzetmiştir. Tarihte bazı toplumlarda rüyaya büyük önem verilmiş ve
  bazan bu rüya tabirleri kitaplar halinde toplanmıştır. Umumiyetle rüya,
  uyanıklık halinin bir uzantısıdır; etkisinde kalınan sevindirici veya üzücü
  olayların uyku halinde yaşanması olayıdır. İslâm'da rüya hukukî bir kaynak ve
  delil değildir. Yalnız gören kişi ile alakalıdır. O kişi de bu rüyasını hayra
  yorar ve bu rüya yalnız kendisini bağlar.


  Rüya, "Allah Teâlâ'nın melek vasıtasıyla hakikat veya kinaye
  olarak kulun şuurunda uyandırdığı enfusî idrakler ve vicdanî duygular veya
  şeytanî telkinlerden meydana gelen karışık hayallerden ibarettir" şeklinde de
  tarif edilmiştir.


  Rüya uykuda bütün duygu ve bilinç hallerinin tamamen yok
  olmadığı bir sırada meydana gelir. Nitekim rüyâ, uykunun az olduğu sabaha karşı
  daha çok görülür. Rüyada, görülmesi mümkün olan şeyler görülür. Uyanıkken
  görülmeyecek olan şeyleri rüyada görmek mümkün değildir. Bir kişi rüyada aynı
  anda hem ayakta, hem de otururken görülemez. Mümkün ve olağan olmayan şeyleri
  rüyada görme imkanı yoktur. Rüya bir idrak işidir. Zira rüya insanların
  kalblerinde yaratılan ve oraya yerleşen şeyin hayal etme ve düşünme yoluyla
  idrak edilmesi demektir.


  Müslümanların dışındaki bir takım çevreler de bu konuda
  tutarsız ve reddedilmeye mahkum bir sürü şeyler söylemişlerdir. Ancak sağlıklı
  görüş sahibi alimlerin ve imamların görüşü makbuldür. Allah (c.c) uyanık insanın
  kalbinde, bir takım itikatlar yarattığı gibi, uyuyan insanın kalbinde de bazı
  itikatlar yaratır. Allah uyuyan insanın kalbinde yarattığı itikadları başka
  zamanlarda yarattığı bir takım şeylerin belirtisi ve aynası haline sokar. Rüyada
  görülen durum, bazan aynası olduğu işe aykırı olur. Uyanık kişinin kalbinde
  yaratılan itikad ve kanaat, bazı olayların aynası görünümünde olmasına rağmen
  bunun tersi çıkabilir. Meselâ bulut yağmurun belirtisidir. Allah (c.c) bulutu
  yağmurun alameti olarak yaratmıştır. Ama bazen bulut olmasına rağmen yağmur
  yağmayabilir. Aynı şekilde, uyku halindeki insanın kalbinde yarattığı itikadı ve
  inancı, bir hadisenin belirtisi olarak yaratmıştır. Fakat bazan yağmur yağmadığı
  gibi o olay da olmayabilir. Uyku halindeki insanın kalbinde söz konusu itikad
  bazen meleğin huzurunda oluşur. Bu takdirde sevindirici rüya görülür. Bazen de
  şeytanın hazır bulunduğu bir zamanda oluşur. Bu takdirde üzüntülü ve zararlı
  rüya görülür. Rüyanın mahiyeti hakkında en üstün bilgi Allah katındadır.


  Allah (c.c), insanların Levh-i Mahfuzdaki durumlarına muttali
  olan bir grup meleği rüya işiyle görevli kılmıştır. Görevli melek Levh-i
  Mahfuz'dan aldığı durumları bir takım olaylar ve şekiller haline sokarak ilgili
  insanın rüyasında kalbine yerleştirir ki, o kimse için bir müjde veya uyarı ya
  da kınama değerinde olsun. Böylece hikmetli, yararlı veya sakındırıcı bir
  faaliyet gösterilmiş olur. İlgili melek bu gayret içinde iken şeytan da insana
  karşı duyduğu kin ve düşmanlıktan dolayı onu uyanık iken rahat bırakmak
  istemediği gibi, uyku aleminde de rahat bırakmak istemez. Ona bir takım hile ve
  tuzaklar kurmaktan geri durmaz. Şeytan insanın rüyasını bozmak üzere ya onu
  gördüğü rüya hususunda yanıltmak ister veya rüyasında gafil olmasını sağlamaya
  çalışır.


  Kur'ân-ı Kerim'in birçok yerinde rüyadan söz edilmiştir. Hz.
  İbrahim (a.s), oğlu İsmail (a.s)'i rüyada boğazlama emri almış ve bu rüyayı
  uygulamaya teşebbüs etmiştir (es-Saffat, 37/ 102).


  Yusuf (a.s)'da rüyasında on bir yıldızla, ay'ın kendisine secde
  ettiğini görmüş (Yusuf, 12/40); Mısır hükümdarının ve hapishanedeki iki kişinin
  gördükleri rüyaları tabir etmiştir (Yusuf, 12/36, 43).


  Kur'ân-ı Kerim'de Hz. Peygamber'in görmüş olduğu rüyalardan söz
  edilmektedir (el-Fetih, 48/27; es-Saffat, 37/105; el-İsra, 17/60).


  Hadis kitaplarının hemen hepsinde Hz. Peygamber'in gördüğü
  rüyalar ve yaptığı rüya tabirleri hakkında geniş bilgi vardır.


  Rüya ile ilgili Rasûlüllah (s.a.s) şöyle buyurmuştur: "Salih
  kişi tarafından görülen rüya, peygamberliğin kırk altı parçasından bir parçadır.
  " Bir başka hadiste de şöyle der: "Müminin rüyası, peygamberliğin kırk altı
  parçasından bir parçadır; Peygamberlik gitti ve mübeşşirat kaldı”.


  Rasûlüllah (s.a.s) bir başka hadislerinde şöyle buyuruyor: "Ey
  insanlar! Peygamberliğin belirtilerinden yalnız güzeL rüya kaldı. O rüyayı
  müslüman kişi görür veya onun için başkası tarafından görülür" (İbn Hacer
  el-Askalanî, Fethül-Barî Şerhu Sahihil-Buharî Kitabül-Ta'bîr).


  Hadisteki ihtilaflar ve bildirilen değişik sayılar rüya gören
  müslümanın haline dönüktür. Takva sahibi olmayan ve İslam'ın ölçülerine göre
  fasık sayıları müslümanın gördüğü rüya, nübüvvetin yani peygamberliğin yetmiş
  parçasından biridir. Takva sahibi olan müslümanın rüyası ise nübüvvetin kırk
  altı parçasından biridir. Şu halde rüyanın doğruluk derecesi müslümanın salah ve
  takvasına göre değişik olur.


  Müslümanın gördüğü rüyanın peygamberliğin özelliğinin parçalara
  bölünmesi veya takva sahibi olan bir müslümanın peygamberlik hasletinden bir
  parçayı kazanabilmesi demek değildir. Maksat şudur: Peygamberlikte zaman zaman
  gayptan haberdar olma özelliği vardır. Yüce Allah dilediği zaman bir peygamberi
  gayptan haberdar eder. Bu itibarla, gayptan haberdar olmak, peygamberliğin
  alametlerindendir. Peygamberlik görevi kalıcı değildir. Fakat alametleri
  kalıcıdır. Müslüman bir kimse bazen Allah'ın takdir ve dilemesi ile rüya
  aleminde bir gayptan haberdar edilebilir. Bu itibarla müslümanın rüyada gördüğü
  bir şey aynen gerçekleşebilir.


  Güzel rüyanın peygamberliğin kırk altı parçasından bir parça
  sayılması şöyle yorumlanır.


  Sahih rivayetlerin bir çoğuna göre Peygamber (s.a.s) altmış üç
  yıl yaşamış ve peygamberlik süresi yirmi üç yıl sürmüştür. Çünkü o, kırk yaşını
  doldurduğu zaman peygamber olmuştur. Hz. Peygamber (s.a.s)'e vahiy rüya halinde
  gelirdi. Bu durum altı ay sürmüştür. Bu süre zarfında gördüğü rüyalar aynen
  çıkıyordu. Peygamberlik süresi yirmi üç yıl devam ettiğine göre, rüya yoluyla
  vahiy süresi bunun kırk altı parçasından bir parça olur. Başka hadislerde rüya,
  peygamberliğin yetmişte bir, kırk dörtte bir, ellide bir olduğu ifade
  edilir.


  Rüyanın peygamberliğin parçalarından biri olduğunu açıklayan
  hadislerin değişik oranlar ifade etmesi, hadislerin gelişmesi anlamına
  gelmemektedir. Çünkü salih ve sadık bir rüya kişinin doğru sözlü, emaneti yerine
  vermek, sağlam itikatlı olmak gibi hususlardaki derecesine göre değerlendirilir.
  Bu konuda insanlar arasındaki farklılık kadar rüyalar da değişik olur. Kim
  samimi bir kalp ile Allah'a ibadet eder ve doğru sözlü olursa, gördüğü rüyalar
  daha doğru ve peygamberliğe daha yakındır. Zira peygamberler arasında bile
  fazilet farkı vardır. İnkârcı, kâfir ve yalancı kişilerin de rüyaları doğru
  çıkabilir. Bu takdirde bu kişilerin rüyaları vahiy ya da nübüvvetten bir parça
  olamaz.


  Çünkü gayptan haber veren her doğru söz, nübüvvet
  sayılmamıştır. Bu konuda şu hususlar daima gözönünde bulundurulmalıdır.


  1- Doğru rüya görmek sadece mü'minlere mahsus değildir.
  Müslüman olmayanlar da görebilirler. Mısır hükümdarı ve zindandaki iki kişinin
  gördüğü rüyalar gibi.


  2- Herkes aynı özellik ve nitelikte değildir. Doğru rüya nadir
  hallerde ve ruhu çok hassas kişiler tarafından görülür.


  3- Görülen rüyaları esas alarak hayata nizam ve intizam vermeye
  kalkışmak yanlıştır. Zira rüyaların doğruluğunu ölçmek ve tesbit etmek mümkün
  değildir.


  4- Rüya ile yalnız o rüyayı gören amel edebilir. Fakat amel
  etmesi şart değildir. Zira rüyada kaza geçirdiğini gören bir kimse bir vasıtaya
  bindikten sonra kaza geçirip ölmüş olsa, intihar etmiş sayılmaz.


  Bundan dolayı Fıkıhta, Kelam ilminde ve mahkemede rüya, delil
  kabul edilmez. Rüya haktır ama doğru rüya gören ve rüyayı doğru şekilde
  yorumlayan kişiler azdır. Rüyaları doğru bir şekilde olaylar yorumlar. Bazı
  rüyalar da yorumu ile birlikte görülür. Bazı kimseler gördüğü rüyayı
  yorumlayamaz ama sadık rüya olduğunu anlarlar.


  Rüya tabir etmek Allah vergisidir. Herkes rüya tabir edemez.
  Akıl ve mantık bu iş için yeterli değildir. Rüya merhametli ve öğüt verebilecek
  durumda olanlara anlatılmalı, güzelce yorumlayamayacak kişilere söylenmemelidir.
  Hz. Peygamber (s.a.s) bir hadislerinde de "Rüya gören onu hiç kimseye
  söylemediği sürece o, bir kuşun ayağına bağlıdır (zuhur etmez); söylerse zuhur
  eder. Böyle olunca rüyanızı yalnız akıllı, sizi seven veya size öğüt verecek
  durumda olan kimselere söyleyin” buyurmuştur (Tirmizi).


  İmam Malike "Herkes rüya tabir eder mi?" Diye sorulmuş
  "Nübüvvetle oynanır mı?” demiştir. Yine İmam Malik Rüyayı iyi tabir edenler
  yorumlasınlar. Eğer iyi görürse söylesin; iyi görmezse iyi söylesin veya sussun”
  demiştir.


  "İyi görmese de onu iyi olarak mı tabir etsin?” sorusuna,
  "Hayır” demiş; sonra "Rüya nübüvvetin bir parçasıdır. Nübüvvetle oynanmaz” diye
  cevap vermiştir (Kurtubî, Tefsir, IX, 122-127; Elmalılı, Hak Dini Kuran Dili,
  IV, 2863-2869; Kuşeyri Sarih Tercümesi, XII, 271).


  Rüya genel olarak iki kısma ayrılır:

  Birincisi: Doğru ve güzel olan rüyalar. Bu tür rüyalar,
  uyanıklık âleminde doğru çıkan rüyalardır. Peygamberlerin, onlara uyan salih
  müminlerin gördükleri rüyalar bu tür rüyalardır. Bazan dindar olmayan insanlar
  da bu tür rüyaları görürler.


  Bu tür rüyalar üç grupta ele alınabilir.

  1- Yoruma ve tabire ihtiyaç göstermeyecek kadar açık seçik
  rüyalar, Hz. İbrahim'in rüyası gibi...


  2- Kısmen yoruma, ihtiyaç gösteren rüyalar. Hz. Yusuf'un rüyası
  gibi...


  3- Tamamen tabir ve yoruma ihtiyaç gösteren rüyalar. Mısır
  hükümdarının gördüğü rüya gibi...


  İkincisi: Adğâs adı verilen karmakarışık ve hiç bir anlam
  taşımayan rüyalardır. Bu tür rüyalar da bir kaç kısma ayrılır


  a- Şeytanın uyuyan kişiyle oynaması ve onu üzmesine sebep olan
  rüyalar. Mesela kişi rüyasında başının koparıldığını ve kendisinin başının
  peşinden gittiğini görür. Ya da korkunç ve tehlikeli bir duruma düştüğünü ve hiç
  bir kimsenin kendisini kurtarmaya gelmediğini görür.


  b- Meleklerin haram bir şeyi uyuyan için helal kıldığına veya
  haram bir iş teklif ettiklerine dair olan ve aklen muhal ve imkansız olan buna
  benzer işlerle ilgili rüyalar.


  c- Kişinin uyanık iken üzerinde konuştuğu veya olmasını temenni
  ettiği bir şeyi uyanık iken itiyad haline getirdiği bir şeyi rüyasında
  görmesi.


  Bu durumda rüyanın üç çeşit olduğu görülmektedir.

  a- Allah tarafından bir müjde olabilen bir rüya. Buna rahmanî
  rüya denir. b- Kişinin uyanık iken önem verip kalben meşgul olduğu bir şeyle
  ilgili olarak gördüğü rüya. c- Şeytan tarafından korkutulan kişinin gördüğü
  rüya. Buna şeytanî rüya adı verilir.


  Kötü bir rüya gören bir müslümanın yapacağı işler:

  Gördüğü rüyanın şerrinden ve şeytanın şerrinden üç kez Allah'a
  sığınır. Şöyle der: "Allah'ım, bu rüyanın şerrinden ve rahmetinden uzak kalmış
  olan şeytanın şerrinden sana sığınırım." Rüyanın hayra dönüşmesi için dua eder.
  Bu tür rüyayı hiç bir kimseye anlatmaz.


  Müslüman gördüğü iyi bir rüyadan ötürü uyanınca Allah'a
  hamdeder. Bu rüyadan dolayı sevinir, bunu bir müjde kabul eder. Rüyayı sevdiği
  bir kimseye anlatır, sevmediğine kesinlikle arılatmaz.


  Ahmet ARPA
+ Yorum Gönder