+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Rüya Tabiri Kategorisinden Rüyada Allahı inkar etmek Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. qnqster
  Üye

  Rüyada Allahı inkar etmek

  Reklam
  Sual: ardaşlar s.a 2 kez aynı rüyayı görüyorum her gördüğümdede rüyadan panikli,yerek uyanıyorum ve tövbeler ediorum öle etkisinde kalıyorum bu rüylar içimi ürpertior çünkü ilginç bişey paylaşacam gördüğüm rüyalar cıkıyor bunu paylaşmöak istemezdim 3-4 kez gördüğüm rüylar cıktı bazi alimler Allahın veli kullu oldumu ve kerametli oldugumu söler beni korkutan ilerki yılarda bu rüyayının gerçek olmasından korkuyorum yardımcı olun ne olurrr ? 2. Altundal
  Devamlı Üye

  Cevap: rüyada Allahı inkar etmek


  Reklam  Cevap: Rüyanız inşallah hayra vesiledir.
  Not: Kötü rüyaları anlatmamak sünnettir.
  Rüyada Allah'ı görmek mümkün müdür; mümkünse bunu nasıl anlamak gerekir?

  Allah Teala'nın rüyada görüleceği konusu, alimler arasında ihtilaflı bir konudur.
  İmamı Azam Ebu Hanife'nin rüyada Allah'ın görülebileceği, İmam Maturidi Hazretlerinin de görülemeyeceği şeklinde izahatı vardır. Peygamber Efendimizin (asm) de Allah Teala'yı rüyasında gördüğü hadislerde belirtilmektedir. (Akaid, Ömer Nesefi; Taftâzânî,Şerhu'l-Akaid, s, 134)

  Alimlerin çoğuna göre rüyada Allah'ı görmek mümkündür. Tabii Allah kendi zatıyla değil sıfatlarının ve isimlerinin tecellisiyle görünür.
  Tirmizî’nin naklettiği rivayetlerde “Rabbimi en güzel surette gördüm.” manasına gelen ifadeye yer verilmiştir.(bk. Tirmizî, tefsir, 39).

  - Bu konuda alimlerin ittifak ettikleri husus bu hadisin tevil ve tabiri yapılırken, “Allah’ın hiçbir mahluka benzemediği, ona bir şekil biçilemeyeceği gerçeğinden hareket etmenin zorunlu olduğu.” noktasıdır.

  Bu sebeple, bir kısım âlimler, bu hadisi açıklamaktan çekinmiş, bunun aklımızın idrakinden âciz kaldığı müteşabih / manası kapalı bir hadis olduğunu söylemişlerdir.

  Bunu açıklamayı tercih eden âlimler ise, Ehl-i sünnet akidesine ters düşmeyecek teviller yapmışlardır. Bu tevillerin özeti şu merkezdedir:

  a. “Rabbimi en güzel surette gördüm.” ifadesinin manası, “Ben, en güzel surette iken; en büyük lütuflarına mahzar olduğum bir halde Rabbimi gördüm.”

  b. “Rabbimi en güzel surette gördüm.” demek, “Onun sıfatlarının tecellilerini, onun lütuf ve ikramlarını sonsuz mükemmellikte ve nihayetsiz güzellikte ve eşsiz bir cömertlikte gördüm.” demektir.

  c. “Rabbimi en güzel surette gördüm.” den maksat; “Şimdiye kadar hiç görmediğim şekilde bana yaptığı lütuf ve ikramlarını, manevî nihayetsiz celal, kemal ve cemalini gördüğüm bir halde Rabbimi gördüm.”(bk. Tuhfetu’l-Ahvezî, ilgili hadisin şerhi).

  Bununla beraber, bu gibi müteşabih hadislerin manasını Allah’a ve Resulü'ne (asm) havale etmek en selametli yol olsa gerektir.
  Konuyla ilgili diğer rivayetler için bk:

  Tirmizî, Tefsir:39, No:3235, 5/368; Ahmed İbni Hanbel, Müsned, No:16621, 5/584; Âcûrî, eş-Şerî'a, No:1009, Sh.397; Hakim el-Müstedrek, No:1912-13, 1/702; Hatîb, Tarih-u Bağdâd, No:4253, 8/146; İbni Huzeyme, et-Tevhîd, No:321, 2/542; Ebu Ya'lâ, Müsned, No:2608, 4/475; Darimî, Ru'yâ:12, No:2073, 1/567; Hatîb-i Tebrîzî, Mişkâtü'l-Mesâbîh, No:725,26,1/230; Ali el-Muttakî, Kenzü'l-ummal, No: 1152-54, 1/228.
  Yazar: Sorularla İslamiyet
+ Yorum Gönder
rüyada allahı inkar etmek,  ruyada allahi inkar etmek,  ruyada Allahi inkar eden birini gormek