+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Rüya Tabiri Kategorisinden Rüya tabirleri: Gökyüzünde ALLAH yazısı görmesi ne anlama gelir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Rüya tabirleri: Gökyüzünde ALLAH yazısı görmesi ne anlama gelir?

  Reklam
  Sual: 1. Rüyada, sadece rüyayı gören kişinin kurak ama güzel ve ferah bir alanda, Gökyüzünde ALLAH yazısı görmesi ne anlama gelir?
  2.Rüyada sarışın güzel yüzlü, 4-5 yaşlarında bir erkek çocuğu tarafından bir eve davet edilip, sofraya davet edilmesi ne anlama gelir? ? 2. Altundal
  Devamlı Üye

  Cevap: rüya tabirleri: Gökyüzünde ALLAH yazısı görmesi ne anlama gelir?


  Reklam  Cevap: Rüyada Allah'ı görmek mümkün müdür; mümkünse bunu nasıl anlamak gerekir?

  Allah Teala'nın rüyada görüleceği konusu, alimler arasında ihtilaflı bir konudur.

  İmamı Azam Ebu Hanife'nin rüyada Allah'ın görülebileceği, İmam Maturidi Hazretlerinin de görülemeyeceği şeklinde izahatı vardır. Peygamber Efendimizin (asm) de Allah Teala'yı rüyasında gördüğü hadislerde belirtilmektedir. (Akaid, Ömer Nesefi; Taftâzânî,Şerhu'l-Akaid, s, 134)

  Alimlerin çoğuna göre rüyada Allah'ı görmek mümkündür. Tabii Allah kendi zatıyla değil sıfatlarının ve isimlerinin tecellisiyle görünür.

  Tirmizî’nin naklettiği rivayetlerde “Rabbimi en güzel surette gördüm.” manasına gelen ifadeye yer verilmiştir.(bk. Tirmizî, tefsir, 39).

  - Bu konuda alimlerin ittifak ettikleri husus bu hadisin tevil ve tabiri yapılırken, “Allah’ın hiçbir mahluka benzemediği, ona bir şekil biçilemeyeceği gerçeğinden hareket etmenin zorunlu olduğu.” noktasıdır.

  Bu sebeple, bir kısım âlimler, bu hadisi açıklamaktan çekinmiş, bunun aklımızın idrakinden âciz kaldığı müteşabih / manası kapalı bir hadis olduğunu söylemişlerdir.

  Bunu açıklamayı tercih eden âlimler ise, Ehl-i sünnet akidesine ters düşmeyecek teviller yapmışlardır. Bu tevillerin özeti şu merkezdedir:

  a. “Rabbimi en güzel surette gördüm.” ifadesinin manası, “Ben, en güzel surette iken; en büyük lütuflarına mahzar olduğum bir halde Rabbimi gördüm.”

  b. “Rabbimi en güzel surette gördüm.” demek, “Onun sıfatlarının tecellilerini, onun lütuf ve ikramlarını sonsuz mükemmellikte ve nihayetsiz güzellikte ve eşsiz bir cömertlikte gördüm.” demektir.

  c. “Rabbimi en güzel surette gördüm.” den maksat; “Şimdiye kadar hiç görmediğim şekilde bana yaptığı lütuf ve ikramlarını, manevî nihayetsiz celal, kemal ve cemalini gördüğüm bir halde Rabbimi gördüm.”(bk. Tuhfetu’l-Ahvezî, ilgili hadisin şerhi).

  Bununla beraber, bu gibi müteşabih hadislerin manasını Allah’a ve Resulü'ne (asm) havale etmek en selametli yol olsa gerektir.

  Konuyla ilgili diğer rivayetler için bk:


  Tirmizî, Tefsir:39, No:3235, 5/368; Ahmed İbni Hanbel, Müsned, No:16621, 5/584; Âcûrî, eş-Şerî'a, No:1009, Sh.397; Hakim el-Müstedrek, No:1912-13, 1/702; Hatîb, Tarih-u Bağdâd, No:4253, 8/146; İbni Huzeyme, et-Tevhîd, No:321, 2/542; Ebu Ya'lâ, Müsned, No:2608, 4/475; Darimî, Ru'yâ:12, No:2073, 1/567; Hatîb-i Tebrîzî, Mişkâtü'l-Mesâbîh, No:725,26,1/230; Ali el-Muttakî, Kenzü'l-ummal, No: 1152-54, 1/228.

  Yazar: Sorularla İslamiyet

 3. Misafir
  Rüyada gökyüzünde Allahın ismini görmek

 4. Misafir
  Ruyada Allah ve la ilahe illalah yazisini gormek nedir.

 5. arifselim
  Yönetici
  Rüyada dini simgeler veya yazıları görmek genellikle çok hayırlı olarak yorumlanır. Rüyada Allah ve la ilahe illallah yazısını görmek de bu şekilde tabir edilir. En doğrusunu Allah bilir.

+ Yorum Gönder
rüyada gökyüzünde allah yazısı görmek,  rüyada allah yazısı görmek,  rüyada allah lafzı görmek,  rüyada gökyüzünde kuran yazısı görmek,  rüyada gökyüzünde allah ismini görmek,  rüyada gökyüzünde allah lafzı görmek,  rüyada gökte allah yazısı görmek