+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Rüya Tabiri Kategorisinden Rüyada kayyum esmasını elimde görmek Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. 1
  Misafir

 2. 2
  MaxiMilyan
  SÜPER EDİTÖR

  Cevap: rüyada kayyum esmasını elimde görmek


  Reklam  Cevap:
  Rüyada Allah'ın İsmini Görmenin Tabiri
  Bir hadis-i şerifte buyurulduğu gibi Cenâb-ı Hakk'ı rüyada görmek, kıyamet gününde o mazhariyete ulaşacağı-na yorumlanır.
  Ayakta, Allah'ın (c.c) huzurunda durduğunu ve Cenâb-ı Hakk'ın kendisine bakmakta olduğunu görmek, işlerinde selamete ve Allah'ın rahmetine nail olunacağına yorumlanır.
  Allah Teâlâ Hazretlerinin kendisiyle bir perde arkasından ko-nuştuğunu görmek, Allah'ın indinde izzete ve nimetin ziyadeleşme-sine, din kuvvetine, emniyet içinde yaşayacağına delâlet eder.
  Allah Celle Celâlühu Hazretlerinin yakınına alıp kendisine ik-ramda bulunduğunu görmek, âhirette rahmetine kavuşacağına işa-rettir.
  Cenabı Hakk'ın kendisine nasihatta bulunduğunu gören Al-lah'ın rızasını kazanacak bir iş görür. Allah'ın kendisini hayır ile müjdelediğini gören dünya ve âhirette aziz olur, hasenata nail olur, Allah'ın huzurunda başını önüne eğmiş olduğu halde, ayakta dur-duğunu gören kimseye hiç bir zarar erişmez.
  Rüyasında Allah Teâlâ Hazretlerinin kendisine bir şey verdiğini gören dünyada bela ve mihnete uğrar, fakat âhirette aziz olur. Al-lah Teâlâ Hazretlerinin bir yere bir şehire, bir köye, bir mahalleye nazil olduğunu görmek, o yer halkının Allah tarafından düşmanına üstün geleceğine, o yerde rızık ve nimetin artacağına delâlet eder. Cenâb-ı Hakk'ın "Bana gel" diye buyurması ecelinin yaklaştığına delildir. Bir mahalle halkına Hz. Mevlâ'nın gazap ettiğini görmek, orada hâkim ve âmirin zulüm edeceğine, bilginlerin fesada uğra-yacaklarına, rüyayı görenin ise günah işleyeceğine ve o yere bir be-la geleceğine delâlet eder.


+ Yorum Gönder