+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Oruç Soruları Kategorisinden Mevlana Celaleddin-i Rumi, Hz. Ebu Bekir'in soyundan mı gelmektedir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Mevlana Celaleddin-i Rumi, Hz. Ebu Bekir'in soyundan mı gelmektedir?

  Reklam
  Sual: Mevlana Celaleddin-i Rumi, Hz. Ebu Bekir'in soyundan mı gelmektedir konusunu Cevaplarsanız sevinirim. ? 2. Hoca
  erimeye devam...

  Cevap: Mevlana Celaleddin-i Rumi, Hz. Ebu Bekir'in soyundan mı gelmektedir?


  Reklam  Cevap: Hz. Mevlana'nın soyu nereye dayanmaktadır? Bazı kişiler soyunun Hz. Ebubekir'e (r.a.) dayandığını
  söylemektedir. Bu ne kadar doğrudur?

  Mevlânâ'nın eserlerinde soyuna dair bil­gi bulunmamaktadır. Risâle-i Sipehsâlâr'da Mevlânâ'nın babası Bahâeddin Ve­led'in Hz. Ebû Bekir soyundan geldiği be­lirtilmekte ve el-Cevâhirü'l-Mudıyye'de Hz. Ebû Bekir'e varan şecere kaydedil­mektedir. Eflâkî ve sonraki müelliflerden Abdurrahman-ı Câmî ile Devletşah da onun Hz. Ebu Bekir soyundan geldiğini kaydeder. Öte yandan Eflâkî, Bahâeddin Veled'in bir sözüne dayanarak onun soyu­nun anne tarafından Hz. Ali'ye ulaştığını söyler. (Menâkıbû'l-Arifîn, 1, 75)

  (Bk. T.D.V. İslam Ansiklopedisi, Mevlana Celaleddin-i Rumi mad., c. 29.)

+ Yorum Gönder