+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Oruç Soruları Kategorisinden Oruç ibadeti ile ilgili hadisler Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Oruç ibadeti ile ilgili hadisler

  Reklam
  Sual: Oruç ibadeti ile ilgili hadislere ihtiyacım var bana Oruç ibadeti hakkında hadisi şerifler yayımlar mısınız ? ? 2. Muhasibi
  Editör

  Cevap: Oruç ibadeti ile ilgili hadisler


  Reklam  Cevap: 1- Kim Allah Teala yolunda bir gün oruç tutsa, Allah onunla ateş arasına, genişliği sema ile arz arasını tutan bir hendek kıla
  2- Hilâli görünceye kadar oruç tutmayın, yine (müteakip) hilâli görünceye kadar da yemeyin. Bulut araya girerse ayı takdir edin
  3- Oruçlu için iki sevinç vardır: Biri,orucu açtığı zamanki sevincidir; diğeri de Rabbine kavuştuğu zamanki sevincidir. Oruçlunun ağzından çıkan koku (halüf), Allah indinde misk kokusundan daha hoştur.
  4- Ramazan ayını, hilâli görmedikçe veya sayıyı ikmal etmedikçe öne alıp başlatmayın. (Hilali görüp veya sayıyı tamamladıktan) sonra müteakip hilâli görünceye veya sayıyı tamalayıncaya kadar orucu tutun
  5 - Oruç perdedir. Biriniz birgün oruç tutacak olursa kötü söz sarfetmesin, bağırıp çağırmasın. Birisi kendisine yakışıksız laf edecek veya kavga edecek olursa “ben oruçluyum!” desin (ve ona bulaşmasın).
  6- Ramazan ayı girdiği zaman cennetin kapıları açılır, cehennemin kapıları kapanır ve şeytanlar da zincire vurulur.
  7- Cennette Reyyân denilen bir kapı vardır. Oradan sadece oruçlular girer. Oruçlular girdiler mi artık kapanır, kimse oradan giremez
  8- (Muteber) oruç, (hep beraber) tuttuğunuz gündekidir. (Muteber) iftar, hep beraber) ettiğiniz gündekidir. (Muteber) kurban (hep beraber) kurban kestiğiniz gündekidir.
  9- Kim bir oruçluya iftar ettirirse, kendisine onun sevabı kadar sevap yazılır. Üstelik bu sebeple oruçlunun seyabından hiçbir eksilme olmaz
  10-Kim orucu fecirden önce niyetle (kesin kılmazsa) onun orucu yoktur
  11 -Kim oruçlu olduğu halde unutur ve yerse veya içerse orucunu tamamlasın. Çünkü ona Allah yedirip içirmiştir
  12- Kim bir kavme misafir olursa, onlar müsaade etmedikçe (nafile) oruç tutmasın.
  13- İki bayram ayı eksilmezler: Bunlar Ramazan ve Zü’l-Hicce aylarıdır
  14- Sahur yemeği yiyin, zira sahurda bereket var
  15-Kim kendiliğinden kusacak olursa, üzerine kaza gerekmez. Kim de isteyerek kusarsa orucunu kaza etsin
  16- Bizim orucumuzla Ehl-i Kitab’ın orucunu ayıran fark sahur yemeğidir
  17- Üç şey vardır orucu bozmaz: Hacamat olmak (kan aldırmak), kusmak, ihtilam olmak
  18- Kim yalanı ve onunla ameli terketmezse (bilsin ki) onun yiyip içmesini bırakmasına Allah’ın ihtiyacı yoktur
  19- Hacamat ettiren de, hacamat eden de orucunu açmıştır
  20-Oruçlunun yanında oruçsuzlar yemek yiyecek olursa, melekler oruçluya rahmet okurlar
  21- Biriniz ezanı işitince (yiyip-içtiği) kap elinde ise, ihtiyacını görünceye kadar onu bırakmasın.’
  22-Kim, üzerinde Ramazan ayının orucu olduğu halde ölecek olursa, (ölünün velisi) her bir gün yerine, bir fakire yiyecek versin
  23- Gece şu taraftan (doğudan) gelince, gündüz de şu taraftan (batıdan) gidince, güneş de batınca oruçlu orucunu açmıştır
  24- Şurası muhakkak ki, oruçlunun iftarını açtığı zaman reddedilmeyen makbul bir duası vardır.

+ Yorum Gönder