+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Oruç Soruları Kategorisinden Mezi nedir orucu bozar mı Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Mezi nedir orucu bozar mı

  Reklam

 2. Fetva Meclisi
  Moderatör

  Cevap: mezi nedir orucu bozar mı


  Reklam  Cevap: Erkeğin hanımı ile oynaşırken, idrar yolundan gelen berrak su. Kadınlarda erkeklerden daha çok görülür. Bu kelime "mezy" ve "meziy" şeklinde de okunabilir. Hatta bazıları "meziyy" şeklinde şeddeli okunmasını daha uygun görmüşlerdir (el-Abâdî, Avnul-Ma'bûd Şerh'u Sünen'i Ebi Dâvud, Medine 1968, I, 354).
  Mezi, meni gibi şehvetle akmaz. Aktığı zaman, insan tarafından hissedilmez. Mezinin akması ile şehvet kesilmez (Ahmed b. Muhammed b. İsmail et-Tahtâvî, Haşiye ula Merakil-Felâh Şerhu Nuril-İzâh, Mısır 1970, s. 80).

  mezi orucu bozmaz kardeşimiz...


+ Yorum Gönder
mezi nedir