+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Oruç Soruları Kategorisinden Kandil günlerinde oruç tutmak isteyen hangi gün oruç tutmalıdır? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Kandil günlerinde oruç tutmak isteyen hangi gün oruç tutmalıdır?

  Reklam

 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: Kandil günlerinde oruç tutmak isteyen hangi gün oruç tutmalıdır?


  Reklam  Cevap: 101- Kandil günlerinde oruç tutmak isteyen hangi gün oruç tutmalıdır?

  Kandil günlerinde oruç tutmak isteyenler, ihya ettikleri kandil gecesi oruca niyet edip ertesi gün oruç tutarlar.
  Çünkü dinî hükümlere göre gün, güneşin gumbu ile başlar ve ertesi günkü guruba kadar devam eder.
  Nitekim Peygamber Efendimiz (S.A.V.): "Şaban ayının onbeşinci gecesi olduğu zaman o geceyi ibadetle
  ihya ediniz ve gündüzünü de oruçla geçiriniz..."(et-Terğıb ve't-Terğib Mısır Baskısı 2/242) buyurmuştur.
  Ancak kandil gecesinden önceki gün oruç tutmayı yasaklayan bir hüküm yoktur.
  Oruç tutulması mekruh olmayan günlerin hepsinde oruç tutmak sevaplıdır.
  diyanet...


 3. Fetva Meclisi
  Moderatör
  Dinî açıdan güneşin batmasıyla önceki gün sona erer ve yeni bir gün başlar. Gece gündüzden önce gelir (Kurtubî, el-Câmi’ li Ahkâmi’l-Kur’an, Riyad 2003, XIV, 15). Nitekim Ramazan ayı, Şaban ayının son gününde güneşin batışıyla başladığı için, o gece Terâvih namazı kılınmakta ve Ramazanın son gününde güneşin batışıyla Şevval ayı başladığı için, o gecede Terâvih namazı kılınmamaktadır. Cuma günü de Perşembe günü akşam vaktinin girmesiyle başlar, Cuma günü akşam vaktine kadar devam eder. Mesela “Recebin ilk cuma gecesi” dendiği zaman perşembeyi ilk Cumaya bağlayan gece (akşam vaktinden sabah vaktine kadar olan süre) anlaşılır. Yine “Şaban’ın 15. Gecesi” bu ayın 14. günü 15. güne bağlayan gece, “bayram gecesi” de arefe gününü bayrama bağlayan gecedir. Bu itibarla kandil gecelerinde tutulan nafile oruçların asıl zamanı geceyi takip eden gün olmakla birlikte, daha önceki günle birlikte oruç tutulabilir. Bununla beraber mübarek gecenin ihya edildiği günü de ekleyerek iki veya daha fazla gün oruç tutulabilir.

+ Yorum Gönder
kandil orucu,  kandil günü oruç tutulurmu,  cuma günü kandil orucu tutulurmu,  kandil günü oruç tutulur mu,  kandilde oruç tutmak