+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Oruç Soruları Kategorisinden Ramazan Bayramı Günü Okunacak Dua Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Ramazan Bayramı Günü Okunacak Dua

  Reklam

 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: Ramazan Bayramı Günü Okunacak Dua


  Reklam  Cevap: Bilindiği üzere mübarek gün ve gecelerimizden biri de bayram gecesi ile bayram günüdür Resûl-i Ekrem Efendimiz arife gecesinde şu duâyı okuyana Cenâb-ı Hak istediğini vereceğini beyân buyurmuştur Duâ şudur:
  “Sübhânellezi fi’s-semâvâti arşuhu Sübhanellezi fi’n-nâri sultânühu Sübhanellezi fi’l-kubûri kadâuhu Sübhanellezi fi’l-hevâi rûhuhu Sübhânellezi raa’s-semâe bigayri amedin Sübhânellezi vadaa’l-arda Sübhânellezi lâ melcee illâ ileyhi”
  İmam-ı Tirmizi, Resûl-i Ekrem Efendimiz’in, “Duânın hayırlısı arife günü yapılan duâdır,” buyurarak Peygamberlerin arife günü duâsını şöyle okuduğunu haber verir:
  -Lâ ilâhe illâllahü bve lehü’l-hamdü ve hüve alâ küli şey’in kadir
  Buhâri’de geçen bir hadisten öğrendiğimize göre arife günü şu duayı okuyan, şeytanın tasallutundan kurtulur, kendini muhafaza altına almış olur
  “Allahümme’c’al fi kalbi nûran ve fi basari nûran Allahümme’şrah li sadri ve yessir li emri”
  “Allah’ım, kalbimi, gözümü, gönlümü nûrlu kıl Allah’ım, kalbime genişlik, işlerime kolaylık ver”
  BAYRAM GÜNÜ DUASI

  Peygamberimiz bayram günlerinde şu duayı çok okuyanın kalbinin ölmeyeceğini haber vermiştir.

  “Yâ Hayyû, yâ kayyûm, yâ bedia’s-semavati ve’l-ardı, yâ ze’l-celâli ve’l-ikram”

  “Ey Hayy ve Kayyûm olan Rabbimiz, ey semâvat ve arzın bedi’i, ey Celâl ve Kerem sahibi Beni sen koru, sen istikamette daim eyle Kötülük ve günahlardan muhafaza et, sırat-ı müstakimde dâim ve sabit eyle”


  Bayram günleri bayram tebrikleri için musafaha ederken önce davranan biri diğerine şöyle duâ eder:
  “Tekabbellahü minnâ ve minküm” Allah sizden ve bizden kabûl buyursun”
  Muhatab olan da buna “amin” demekle karşılık vereceği gibi
  “Gaferallâhü lenâ ve leküm” diye de cevap verebilir” Allah bizi de, sizi de mağfiret buyursun demektir.


+ Yorum Gönder
ramazan bayramında okunacak dualar,  ramazan bayramında okunacak dua,  ramazan bayramı okunacak dualar