+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Oruç Soruları Kategorisinden İki adet arası on beş günden az temiz kalanlar oruç tutabilir mi? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  İki adet arası on beş günden az temiz kalanlar oruç tutabilir mi?

  Reklam

 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: iki adet arası onbeş günden az temiz kalanlar oruç tutabilir mi?


  Reklam  Cevap: İki âdet arasındaki temizlik süresi en az on beş gündür(Hanbeli mezhebine göre on üç gündür (el-Muğnı, 1/310))
  En uzun suresi hakkında belli bir sınır yoktur Bu temizlik suresi bazen aylarca hatta yıllarca sürebilir Ancak kanın devamlı akması gibi âdet belirlenmesine ihtiyaç olduğu zaman o kadının her ayda on gun adetli olduğu takdir edilir ve bu kadın diğer günlerde temiz sayılır.(el-Fetava'l-Hındıyye, 1/37, Tahtavı, s 112)


 3. Misafir
  Merhaba 15 günden az temiz kalan bir bayan orucunu nasıl ayarlamali. Mesela 13 gün temiz kaldı bu durumda iki gün daha oruç tutup sonra mı orucu bırakmalı yoksa asıl adet olması gereken zamana kadar orucuna devam mı etmeli. Lütfen bilgilendirir misiniz?

 4. arifselim
  Yönetici
  Aslında yukarıda bu konuda kaynağından cevap verilmiştir. En az iki adetin arası 15 gündür. Bunu hesaplayarak gelen akıntıların adetten olup olmadığını bilir. Eğer iki gün erken gelen bu akıntılar adet kanaması ise bu durumda ibadetlerini bırakır çünkü bu adetin zamanının değişmesinden olabilir.

 5. Misafir
  6 gun adet gordum daha on gun gecmeden yine oldum bu ozur sayilirmi oruc tutabilirmiyim kac gun tutuyum veya hala devam ederse 15gunden sora orucumu adetli mi sayiyim

 6. arifselim
  Yönetici
  Adet süren normal de 6 gün ise artık sonra gelen ufak akıntılar adetten sayılmazlar. 10 gün geçmeden gelen akıntı ise normalde adet değildir. ama adet kanaması gibi gelirse bu adetten olabilir çünkü adet düzeni bozulmuş olabilir.

 7. klav
  Üye
  Âdetin Yerleşmesi
  Âdet nasıl yerleşir?
  Tem âdet gören kadının kanamasının on gun içinde kesilmesi ve bundan sonra on beş gun temiz kalmasıyla âdet yerleşmiş olur
  Âdetin Belirlenmesi
  Adet kaç defa ile belirlenir?
  Âdei bir defa ile belirlenir Şöyle ki, yeni âdei görmeye başlayan bir kadın, ilk defa allı gun kan görse bundan sonra yirmi dört gun de iemız olsa, bu şekilde âdeiı belirlenmiş olur Böyle bir kadın rahatsızlığı nedeniyle ayrıca ozur kanı görmeye başlasa âdeiı ve temizlik günleri her ay bu şekilde hesap edilir
  İlk defa âdet görmeye başlayan kadına mubtedıe, daha önce âdeti belirlenmiş olan kadına da mu'tade denir
  Âdetin Değişmesi
  Âdet nasıl değişir?

  Âdet, Imam-ı Azam ile İmam Muhammed'e göre kadının âdetine zıt olarak ıkı defa peş peşe aynı surede kan görmesiyle değişir Ömeğin, her ay beş gun âdet gören bir kadın sonra ıkı defa dört gun veya ıkı defa altı gun kan görse onun âdeti beş günden dört güne veya altı güne geçmiş olur
  İmam Ebu Yusuf'a göre ise, âdet bir defa ile belirlendiği gibi bir defa ile değişir Buna göre âdeti altı gun olan bir kadın daha sonraki ayda yedi gun kan görse âdeti altı günden yedi güne çıkar Bu konuda fetva İmam Ebu Yusuf'un görüşüne goredır Mecmaul'l-Enhur, 1/55, Durru'l-Muhtar, 1/301 Şafii Mezhebine göre de adet bir defa ile değişir)
  Kanın On Günü Aşması
  Kanama on gunu aşarsa ne kadarı âdet ne kadarı ıstıhazedır?
  İlk defa kan gören kadının kanaması on gunu aşarsa on gunu âdet, sonrası ıstıhazedır
  Âdet günleri belli olup da kanaması on gunu aşarsa âdet günleri hayız, sonrası ıstıhazedır Ömeğin daha önce âdeti düzenli olarak yedi gun suren bir kadın daha sonra on bir veya on ıkı gun kan görse, bunun düzenli olan yedi gunu âdet, geri kalan dört veya beş gunu ozur kanı kabul edılır(Tahtavı, s 112)

  Kanın Âdet Günlerini Aşması

  Âdeti altı gun olup da kanaması yedinci günde de devam eden kadın ne yapar?
  Bu konuda ıkı goruş vardır Bir goruşe göre böyle bir kadın altıncı gun olunca yıkanır, namazlarını kılar ve ramazana rastlamışsa orucunu tutar Çunku bu altıncı gündeki kanın ozur kanı olması ihtimali vardır Fakat bu altıncı gun çıkmadıkça cinsel ilişkide bulunamaz Çunku bu altıncı gündeki kanın âdet kanı olması da muhtemeldir Bu durumda kanın on gun içinde kesilmesi durumunda kadının yeniden yıkanması gerekir
  Diğer bir goruşe göre ise yıkanmaz kanın kesilmesini bekler Çunku bu kanın âdet kanı olması muhtemeldir Kanama on gun içinde kesilirse yıkanıp ibadetine başlar Şayet on gunu geçerse âdeti olan altı günden sonraki günler ist ıh az e sayıldığı için o günlerin namazlarını kaza eder(Tahtavı, s 112, Reddu'l-Muhtar, 1/3Û1 Şafii Mezhebine göre yıkanmadan kanın kesilmesini bekler)

  Kanın Âdetten Önce Kesilmesi
  Kanaması âdetinden önce kesilen kadın ne yapar?
  Yıkanıp namazlarını kılar ve ramazana rastlamışsa orucunu tutar Fakat âdeti tamamlanmadıkça cinsel ilişkide bulunamaz(Tahtavı, s 117, Fetava'l-Hındıvve, 1/39)

  Kanın Adetten Önce Görülmesi
  Âdetinden önce kan gören kadın ne yapar?
  Bu durumda kan görmekle ibadetini terk eder Çunku âdetin değişmesi ihtimali vardır

  Âdetini Unutan Kadının Durumu
  Âdetini unutan kadın ne yapar?

  Hastalık, umursamazlık gibi bir nedenle âdetim unutup da her nasılsa kendisinden sürekli kan gelen kadının uç durumu vardır

  1)Âdetin yalnız günlerini unutan kadının durumudur Böyle bir kadın her ay âdet gördüğünü hatırlamakla birlikte kanamanın kaç gun olduğunu unutmuşsa âdeti hatırladığından dolayı kanın sürekli gelmeye başladığı günden itibaren âdet yasaklarına uyar Sonra âdet halı ile temizlik ve âdetten kurtulmak arasında tereddüt ettiğinden dolayı yedi gun de boy abdestı alarak ibadetim yapar
  Sonra da ayın kalan yirmi gununu de her namaz vakti içinde abdest alarak namazını kılar Bu yirmi gun içinde cinsel ilişkide bulunabilir

  2)Âdetin her ay uç gun olduğunu bildiği halde o uç gunun ayın başında mı, ortasında mı, sonunda mı olduğunu bilmeyen kadının durumudur
  Böyle bir kadın âdet ile temizlik arasında tereddüt ettiğinden dolayı ayın başından itibaren uç gun her namaz için boy abdestı alıp namazını kılar Sonra da her an âdetten kesildiğini düşünerek yirmi yedi gun her namaz için boy abdestı alarak namazını kılar

  3)Âdetinin hem kaç gun olduğunu hem de zamanını bilmeyen kadının durumudur Böyle bir kadın hangi vakitte temizlendiğini iyice kestırebılırse o zaman abdest alıp namazını kılar, orucunu tutar ve cinsel ilişkide bulunabilir Şayet araştırmasına rağmen tereddütten kurtulamıyor*a her namaz için boy abdestı alarak namazını kılar

  Âdetini unutan kadın, ihtiyatla hareket etmesi gerektiği için farz, vacip ve sünnet namazları kılar, fakat nafile namazları kılamaz ve nafile oruçları tutamaz Namazda farz ve vacip miktarı Kur'an okur daha fazlasını okuyamaz Camı ve mescitlere giremez Namaz dışında Kur'an okuyamaz ve el süremez
  Ramazanda orucunu tutar fakat âdetin başlangıcının geceden olduğuna kanaat getirirse Ramazandan sonra yirmi gun oruç kaza eder Eğer başlangıcının gündüzden olduğuna kanaat getirirse yirmi ıkı gun kaza eder Zira kadının orucundan genellikle fasit olan on bir gunluk oruç olduğundan ihtiyat olarak, ıkı katını yanı yirmi ıkı gunu kaza eder Şayet âdetin ne zaman başladığını kestıremezse yalnız yirmi gun oruç kaza eder(el-Fetava'l-Hındıyye, 1/40, Tahtavı, s 113 Şafii mezhebine göre ıstıhaze kanı gören kadın dört kısma ayrılır
  1)Erginlik çağına varıp ilk defa adet gören ve kanı kuvvetli ve zayıf olarak değişik gören kadındır Ömeğin, birkaç gun siyah, ondan sonra da kırmızı kan gorur Böyle olan kadından gelen kan
  a)En az bir gun bir gece kuvvetli olur,
  b)Görülen kuvvetli kan 15 gunu geçmez,
  c)Zayıf görülen kan 15 günden eksik değil ise kuvvetli kan adet, zayıf kan ıstıhaze sayılır
  2)
  a)Erginlik çağına varıp ilk defa adet gören ve kanı hep aynı durumda, ömeğin, hep siyah veya hep sarı gelen kadındır
  b)Erginlik çağına varıp ilk defa adet gören ve 1 Maddenin a, b ve c) şıklarında belirtilen şartlardan herhangi birisini taşımayan kadındır Omegın, kuvvetli kanı bir günden az olan veya kuvvetli kanı 15 günden fazla devam eden, yahut zayıf kanı 15 günden az suren kadın gibi
  Durumu 2 Maddenin a veya b şıkkına uyan kadının adet suresi bir gun bir gece kabul edilir ve ayın kalan günlerini ıstıhaze sayılır
  3)Eski bir adeti bulunup şimdi o adeti değişmiş ve gelen kanı kuvvetli ve zayıf olarak değişik gören kadındır Ömeğin, bir sure siyah, bir sure de kırmızı kan gorur Böyle olan kadından gelen kan
  a)En az bir gun bir gece kuvvellı olur,
  b) Görülen kuvvellı kan 15 gunu geçmez,
  c) Zayıf görülen kan 15 günden eksik değil ise, kuvvellı kan adel, zayıf kan ıslıhaze sayılır
  4)
  a) Eski bir adelı bulunup şimdi o adelı değişmiş ve gelen kanı hep aynı durumda, ömeğin, hep siyah veya hep kırmızı gören kadındır
  b)Eski adelı değişmiş olup, 1 Maddenin ab ve c şıklarında belirtilen şanlardan herhangi birini taşımayan kadındır Ömeğin, kuvvellı kanı bir günden az veya 15 günden fazla devam eder veya zayıf kan 15 günden az sürer
  Bu maddenin a ve b şıklarında durumu belirtilen kadın eski adetini hatırlıyorsa adel suresi eski adetine göre kabul edilir ve ayın kalan günleri ıslıhaze sayılır Ömeğin, eski adetinde ayın başından itibaren 5 gun adet görüyor ıdı esi şimdi de öyle hesaplanır
  Şayet kadın eski adetini halırlamıyorsa ibadetler bakımından lemız kabul edilir Eşinden uzak durma bakımından ise adetli kadın gibi davranır Her namaz vaklı girdikten sonra namaz kılmak için boy abdeslı alır Fakat ramazan ayının lamamının oruçla geçirir ve ondan sonra da bir ay aralıksız oruç tular Bu ıkı ayda toplam 28 gun oruç lutmuş sayılır Çunku ıkı adel arasındaki temizlik suresi en az 15 gundur Bu kadının adel görmesi muhlemelen gunduz başlamış olabilir Bu sebeple garantili olan 30 gun değil 28 gundur Başka bir deyimle her aydan en az 14 gun lemız geçmelidir Geriye kalan 2 gun için de 18 gunluk bir sureyi ele alıp başından ve sonundan üçer gun oruç tular böylece 2 gunu kaza etmiş sayılır (Muğnı, 1/113) )

  Âdet Kanında Aranan Şartlar
  Bir kanın âdet kanı sayılabılmesı için gereken şartlar nelerdir?
  Bir kanın adeT kanı sayılabılmesı için gereken şartlar şunlardır
  1)Kanın dokuz ile elli beş yaş arası gelmiş olması(Ellı beş yaşından sonra gelen kan siyah veya koyu kırmızı renkle olması ve adet şanlarına uyması durumunda adet kanı sayılır)
  2)Kanın cinsel organın dış kısmına çıkmış olması
  3)Kanın geçen allı renkten birinin şeklinde olması
  4)Kanın en az uç gun uç gece devam elmış o I ması (Şafii mezhebine göre en az bir gun bir gece devam etmiş olması)
  5)Kadının hamile olmamaEi(Şafıı mezhebine göre hamile kadın da adel görebilir)
  6)Daha önceden bir temizlik döneminin geçmiş olması
  Bu şanlardan biri eksik olması durumunda akan kan âdet kanı sayılmaz(el-Felava'l-Hındıyye, 1/35, Tahtavı, s 111)

 8. Misafir
  Bende gunlerdir bunu araştırıyorum ne yapacagimi bilmiyorum

  Ben ayın 13de adet gordum 4 gun normalde 10 gun sürüyordu doktor adet düzenleyici hap verdi 4 günü başladım 1 gun unutum oruc tuyorum ama akşamları peçeteme kan geliyor boy abdesti alıp niyetleniyorum bugün normal adetmiş gibi geldi oruç tutmak istiyorum ne yapmaĺiyım

 9. arifselim
  Yönetici
  10 güne kadar gelen akıntılar adetten sayılır ve 10. günde gusül alıp ibadetlerine başla. Eğer adet düzenin değişirse artık ona göre hareket edersin.

 10. Misafir
  Ramazanda adet oldum ve on gün olunca arefe aksamı abdest aldım ve ertesi gün adetim bitti fakat dün tekrar gelmeye başladı ve arada altı gün var namaz kılabilir miyim

 11. arifselim
  Yönetici
  Artık bu durumda bu gelen akıntı adet kanı sayılmaz bu bir özür kanamasıdır. Adetin en fazla süresi 10 gündür bu 10 gün içerisinde olursa adetten denilebilir ama siz zaten bunu da geçirmişsiniz. İki adet arasındaki temiz kalma süresi ise en az 15 gündür.

+ Yorum Gönder
iki adet arası 15 günden az olursa,  iki adet arası kaç gün olursa özür sayılır,  iki adet arası kaç gün olmalı,  iki adet arası temiz kalma süresi,  15 günden önce adet,  iki adet arası temizlik süresi ne kadar olmalı,  iki adet arası en az kaç gün olmalıdır