+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Oruç Soruları Kategorisinden Cuma günü tek olarak oruç tutmamızda bir sakınca var mı ? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Cuma günü tek olarak oruç tutmamızda bir sakınca var mı ?

  Reklam

 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: cuma günü tek olarak oruç tutmamızda bir sakınca var mı ?


  Reklam  Cevap: 743- Ebû Hüreyre (r.a.)’den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Biriniz tek olarak Cuma günü oruç tutmasın önce ve sonraki günler tutulursa olabilir.” (Ebû Dâvûd, Savm: 52; İbn Mâce, Sıyam: 37)
  ž Tirmîzî: Bu konuda Ali, Câbir, Cünade el Ezdî, Cüveyriye, Enes ve Abdullah b. Amr’dan da hadis rivâyet edilmiştir.
  Tirmîzî: Ebû Hüreyre hadisi hasen sahihtir. İlim adamları bu hadisle amel ederler. Sadece Cuma gününü oruca tahsis edip o günden önce ve sonra oruç tutmamayı mekruh görürler. Ahmed ve İshâk ta bu görüştedir.

+ Yorum Gönder