+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Oruç Soruları Kategorisinden İslamda oruç kaç gün Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  İslamda oruç kaç gün

  Reklam

 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  --->: islamda oruç kaç gün


  Reklam  Cevap: Ramazan ayı, bazı yıllarda 30 gün, bazı yıllarda da 29 gün olur. Peygamber Efendimiz bir kere iki elinin on parmağını açarak:
  - Bir ay: “şöyledir, şöyledir” buyurmuş ve üçüncüsünde serçe parmağını kısarak: “şöyledir” demiştir ki bu, 29 oluyor. Sonra:
  - Bazı ay da: “şöyle, şöyle, şöyledir” demiş ve on parmağını üç defa açıp kapayarak bazı ayın otuz olduğuna işaret etmiştir.
  Ramazan ayının 30 gün çektiği yıllarda tutulan oruç tam olduğu gibi, 29 gün olduğu yıllarda da yine tamdır. Çünkü farz olan ayın tamamını oruç tutmaktır. Bu sebeple Ramazan ayının 29 gün olduğu yıllarda orucun eksik olması sözkonusu değildir.
  Nitekim Peygamber Efendimiz dokuz Ramazan orucu tutmuştur. Bu Ramazanların dördü 29 gün, beşi de 30 gün olmuştur.
  Ramazan ayı girmeden önce, onu karşılamak maksadıyla bir veya iki gün oruç tutmak doğru değildir. Böyle bir oruç, farz olan ve kaç gün olduğu kesinlikle bilinen Ramazan orucuna ilâve endişesi taşıdığı için mekruh görülmüştür.
  Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur:
  “Sizden biriniz Ramazanı bir gün veya iki gün oruçla karşılamasın. Ancak mu’tadı olan bir orucu tutuyorsa onu tutsun.

 3. Ecrinim
  Hüvel Baki..
  Kur’an-ı Kerim Ramazan ayı içerisinde Sevgili Peygamberimiz (S.A.V)e indirilmiş, İslam’ın beş temel esasından birisi olan oruç ibadeti, bu ayın günlerine tahsis edilmiş ve bin aydan hayırlı olan Kadir gecesi de, bu ayın içerisinde bulunmaktadır.
  Bu gerçek Kur’an-ı Kerim’de şöyle dile getirilir:
  “Muhakkak ki biz Kur’an-ı Kadir Gecesi’nde indirdik. (Resûlüm) bildin mi nedir kadir gecesi? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh ( Cebrail ) O gecede Rablerinin izni ile her bir iş için (saf saf ) inerler. O gece fecrin doğuşuna kadar selamettir.”(Kadir Suresi 1–5)

  Ramazan orucu, bizden önceki bütün ümmetlere farz kılınmıştır. Bu durum Bakara Suresi 183. ayette şu şekilde ifade edilir:
  “Ey iman edenler; Sizden öncekilere olduğu gibi, size de günahlardan korunasınız diye, oruç tutmak farz kılınmıştır...” Bu ayet ile orucun Hz. Âdem’den Hz. Muhammed’e kadar bütün insanlara farz kılındığı belirtilmektedir.

  Ramazan Orucu Bakara suresinin 183–184. ayetleriyle Hicretin ikinci yılında Bedir savaşı öncesinde Şaban ayının onuncu günü farz kılınmıştır. Orucun farz olduğunu inkâr eden kâfir olur. Peygamberimiz (sas) hayatında dokuz sene Ramazan orucu tutmuştur. Bakara suresi 183. ayette orucun mutlak farz kılındığı bildirilmekte, ancak, orucun ne zaman, nasıl ve kaç gün tutulacağı bildirilmemektedir. 184. ayette bu kapalılık kısmen giderilmiş ve orucun ”sayılı günler” de tutulacağı belirtilmiştir ki sayılı günlerden maksat Ramazan ayıdır. On bir ayın sultanı olan Ramazanın başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da ateşten-azaptan kurtuluştur

  Ramazan kelime olarak “Remza“ kökünden türemiş bir isimdir ve kızgın taş manasına gelir. Çünkü Araplar şiddetli sıcak günlerde oruç tutarlardı. Aylara isim verdikleri zaman, oruç ayı şiddetli sıcaklara rastladığı için, adı “ RAMAZAN “ kondu. Başka bir görüşe göre de, yakıcı manasına gelen Ramazan, bu ayın günahları eritmeye vesile olması yüzünden oruç ayına isim olarak takıldı. (İ.Gazali, Mükâşefetü’l Kulûb,558)

  “Savm ve Sıyam “ sözcükleri ise Arapça’da “ Bir şeyden uzak durmak, bir şeye karşı kendini tutmak, engellemek “ anlamlarına gelir.
  Fıkıh terimi olarak ise, imsak vaktinden iftar vaktine kadar, bir amaç uğruna ve bilinçli olarak, yeme içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak demektir. Kur’an’da Meryem suresi 26. âyette bu anlamda kullanılmıştır.

  İmsak
  İmsak, Arapçada kendini tutmak, engellemek anlamına gelir. İmsak vakti tabiri, dilimizde, oruç yasaklarından (yeme içme ve cinsel ilişki) uzak durma vaktinin başlangıcı anlamında kullanılır. İmsak vakti, tan yerinin ağarması vakti olup, bu andan itibaren yatsı namazının vakti çıkmış, sabah namazının vakti girmiş olur; bu vakit aynı zamanda sahurun sona erip orucun başladığı vakittir.
  İftar
  İftar ise, oruç yasaklarının sona erdiği vakit anlamında olup, güneşin batma vaktidir. Kur’an-ı Kerim’de orucun başlangıç ve bitişi, mecazi bir anlatımla şöyle belirtilir:” ...Fecrin beyaz ipliği (aydınlığı) siyah ipliğinden (siyahlığından) ayırt edilecek hale gelinceye kadar yiyip içiniz; akşama kadar orucu tamamlayın...” (Bakara/ 187.ayet)

  İmsak vaktinden iftar vaktine kadar yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmanın bir amacı vardır. Bu amaç Allah (CC) rızasını kazanmaktır ki kısaca “niyet“ tabiri ile anlatılır. Oruç bu amaç ve bilinçle tutulur. Bu amaç ve bilinç olmadan, söz gelişi rejim yapmak, zayıflamak ve perhiz amacıyla imsak vaktinden iftar vaktine kadar yeme, içme ve cinsi münasebetten uzak durmak oruç olarak değerlendirilemez.
  Oruç riyanın yani gösterişin en az karışacağı ibadet olduğu için sevabı en fazla olan ibadetlerden sayılmıştır. Peygamberimizin nakline göre, orucun bu yönüyle ilgili olarak Cenâb-ı Hak, “Es’savmü lî“ “Oruç benim içindir; onun karşılığını ben vereceğim “ (Buhari, “ Savm “ 2, 9; Müslim, “sıyam“, 30), “Her hasene (sevap) on mislinden yedi yüz misline kadar yükselir. Ancak oruç benimdir ve ben onun mükâfatını veririm“ buyurmuştur. (Müslim ve Buhari, Ebu Hureyre’den rivayet etmiştir.)

 4. Ramadan
  Devamlı Üye
  kuranı kerimde oruç kaç gündür

  İslamda oruç bazen 30 bazen 29 gündür.


 5. Misafir
  Oruç SAYILI GÜNLER belirtilerek farz kılınıyor.Nedir bu sayılı günler?
  aynı sürenin devamı olan 203 .ayete yine SAYILI GÜNLER ifadesi geçiyor.Hac esnasında Arafattan müzdelife ye geliş anlatılıyor.Burada SAYILI GÜNLER 2 - 3 Gün olduğu görülüyor.Kim hangi yetki ile 29 *30 gün oruç ilan etmiş?

 6. @hmet
  Üye
  kuranı kerimde oruç kaç gündür?

  "Sayılı günlerde" ifadesinin takdiri; sayılı günlerde oruç tutunuz, şeklinde­dir. "Oruç... üzerinize de yazıldı."
  buyruğunun buna delaleti dolayısıyla zikredilmemiştir.
  "Sayılı günlerde" burada orucun farz kılındığı günlerin tümü Ramazan ayıdır. Yani "sayılı günler" ifadesi ile Ramazan kastedilmiş olmaktadır. İbni Ebi Leylâ ve müfessirlerin cumhurunun görüşü de
  budur. Yüce Allah bu günle­ri "sayılı günler" olmakla nitelendirmektedir ki, bu günlerin sayılı olduğu belir­tilerek mükellefe kolaylık sağlanmış olduğu hatırlatılmaktadır.

  Oruç sayıca az, muayyen ve sayılı günlerle sınırlıdır. Bu ise bütün sene bo­yunca sadece bir aydır. Ramazan ayı çabucak geçer. Çünkü ramazan günleri mübarektir, hayır ve ihsan ile dolup taşar. Bu İbni Huzeyme'nin Hz. Sel-man'dan rivayet ettiğine göre, Resulullah (s.a.)'ın şu buyruğunda dile getirdiği gibidir: "Bu ayın başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennemden kurtuluş­tur." Yine Hz. Peygamber Taberanî'nin İbni Mesud'dan rivayetine göre şöyle buyurmuştur: "Ramazan ayların efendisidir."; "Eğer ümmetim Ramazandaki hayırı gereği gibi bilseydi senenin tümünün Ramazan olmasını isterlerdi." Bu­nu Taberanî ve başkaları Ebu Mesud el-Gıfarî'den rivayet etmişlerdir.
  Sayılı günlerden kasıt, muhakkiklerin (İbni Abbas el-Hüseyn ve Ebu Müs­lim'in) çoğunluğunun görüşüne göre Ramazan ayıdır.


 7. Misafir
  Bazıları diyor ki Ramazan 30 gece bazıları diyor 29 göndür bende anlamadım sence kaç gündür

 8. Misafir
  Kardeşim Şubat mesela bazı seneler uzar kısalır aynen öyle genelde 29 dur ve sünnete göre hilal ile başlar hilal ile biter 29 veyahut 30 olması bu sebebtendir bazıları astronomi ilmi çok gelişti hilali görmeye gerek yok desede hz.peygamber as ; buluttan dolayı hilali göremezseniz orucu 30 tamamlayın

+ Yorum Gönder
oruc kaç gün tutulur,  oruc kac gun tutulur,  oruc kac gün ,  ramazan orucu kac gün,  ramazan ayında kaç gün oruç tutulur,  kuranda orucun 30 gün olduğu yazıyor mu,  kuranı kerimde oruç kaç gündür