+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Oruç Soruları Kategorisinden Recep Allah'ın ayı, şaban benim ayım, ramazan da ümmetimin ayıdır Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Recep Allah'ın ayı, şaban benim ayım, ramazan da ümmetimin ayıdır

  Reklam

 2. Arsoy
  Devamlı Üye

  Recep Allah'ın ayı, şaban benim ayım, ramazan da ümmetimin ayıdır


  Reklam  Cevap: Receb Allah'ın ayı; şaban benim ayım, ramazan da ümmetimin ayıdır. (Süyûtî, el-Câmiu's-Sagîr, nr. 4411; Müttakî-i Hindî, Kenzü'l-Um-mâl, nr. 35164.)

 3. imam
  Üye
  Receb ayı gecelerinde şöyle dua edilir:


  "Allahım, Sana mahzun gönlümle, isteklerini kabul buyurduğun dostlarının duası ile niyaz ediyorum. Zatına eriştirdiğin ve Senin rızanı isteyenlerin dili ile Senden talep ediyorum.Umarım Senin ululuğundan, Seni bileyim ve kulluk edeyim.

  Yâ Rab, bu gecenin rahmet ve bereketinden sevap ve mükâfatından beni nasiptar et.

  Allahım, kullarından istediğine, istediğini verirsin, kim Seni onlara ikram etmekten alıkoyabilir? Ben fakir ve âciz bir kulum. Fazl ve kereminden nimetlerini ümit ediyorum. Sana sığınırım ve ancak Senden yardım dilerim

  Yüce Mevlam, bu gece kullarına çok rahmet ve bereketini döker, saçarsın. Allahım, Sana yalvaran dilleri, Sana kalkan elleri boş çevirme. İyilik ve yardımınla faydalandır bizi.Nimetlerinle donat hepimizi.

  Allahım, salât eyle Muhammed ve evladına, eşlerine ve dostlarına, bitip tükenmeyen rahmet ve bereketinle. Yâ Rabbe'l-Âlemin!


+ Yorum Gönder
recep allahın ayı şaban benim ayım,  recep benim ayım,  ramazan benim ayım,  recep ayı allahın ayıdır hadisi