+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Ne Nedir Kategorisinden Kelime-i tevhidin anlamını bulamadım Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Kelime-i tevhidin anlamını bulamadım

  Reklam
  Sual: Kelime-i tevhidin anlamını bulamadım Kelime-i tevhidin anlamını benim için yazar mısınız ? ? 2. Fetva Meclisi
  Moderatör

  Cevap: kelime-i tevhidin anlamını bulamadım


  Reklam  Cevap: Kelime-i Tevhid'in Okunuşu

  "Lâ ilâhe İllellâh, Muhammedün Resûlüllah."


  Kelime-i Tevhid'in Anlamı

  "Allah'tan başka ilah yoktur. Hazreti Muhammed (s.a.s.) Allah'ın Peygamberidir"


  Kelime-i Tevhid'in Fazileti (Hadis-i Şerifler)

  La ilahe illallah diyen belâ ve sıkıntılardan kurtulur. [Bezzar]
  Ağır hastayı, La ilahe illallah demeye zorlamayın, sadece telkinde bulunun. [Dare Kutni]
  Son sözü La ilahe illallah olanın, ruhu kolay çıkar ve o söz kıyamette ona nur olur. [Hakim]
  La ilahe illallahı çok söyleyerek imanınızı tazeleyin! [Taberânî]
  Ahiret, dünyaya tercih edilince, La ilahe illallah sözü, Allah’ın gazabından korur. Dünya kârını, ahirete tercih eden, La ilahe illallah dediği zaman, Allahü teâlâ, “Yalan söylüyorsun, sözünde sadık değilsin” buyurur. [beyhekî]
  Haramlardan kaçarak, ihlasla, “la ilahe illallah” diyen Cennete girer. [Hatib, Taberânî]
  Amellerin kıymetlisi La ilahe illallah demektir. [Hakim]
  Zikrin [Allah’ı anmanın] en faziletlisi la ilahe illallah demektir. [Nesâî]
  La ilahe illallah demek 99 belâyı önler. Bunun en aşağısı sıkıntıdır. [Deylemî]
  İhlasla La ilahe illallah diyen Cennete girer. İhlas, söyleyeni haramlardan alıkoymasıdır. İhlas, kalbde Allah sevgisinden başka şeye yer bırakmamak, başka şeyleri temizlemek demektir.
  La ilahe illallah diyene, işlediği günahlardan dolayı kâfir demeyiniz! Buna kâfir diyenin kendisi kâfir olur. [Buharî]
  Günde yüz defa La ilahe illallah diyenin yüzü kıyamette ayın 14’ü gibi parlar. [Taberânî] [Yüzüncüyü söylerken “Muhammedün resulullah” ilave etmek iyi olur. Tecvide göre okununca “Muhammedür-resulullah” denir.]
  Benim ve diğer peygamberlerin dediği en üstün şey, la ilahe illallah sözüdür. [Tirmizî]
  La ilahe illallah diyen, sözünde sadık ise, bütün günahları affedilir. [İ.Gazali]
  Ölüm halindekilere La ilahe illallah söylemesini telkin edin, onları Cennetle de müjdeleyin. Şeytanın insana en yakın olduğu an bu vakittir. [Ebu Nuaym]
  La ilahe illallah diyenin günahları silinir, yerine o kadar sevap yazılır. [E.Yala]
  La ilahe illallah Cennetin anahtarıdır. [İ.Ahmed]
+ Yorum Gönder