+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Ne Nedir Kategorisinden Peyqamber efendimizin en cok okudugu dualar nedir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Peyqamber efendimizin en cok okudugu dualar nedir?

  Reklam

 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: Peyqamber efendimizin en cok okudugu dualar nedir?


  Reklam  Cevap: Allah’ım, bizi açık ve gizli bütün günahlardan koru! [Taberani]

  Allah’ım, ürpermeyen kalbden ve doymayan nefisten sana sığınırım. [Müslim]

  Allah’ım, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, düşkün ihtiyarlıktan sana sığınırım. [Hâkim]

  Allah’ım, bize dinî musibet verme! Bize acımayanları başımıza musallat etme! [Tirmizi]

  Allah’ım, bana öyle bir iman ve yakîn ver ki, sonu küfür olmasın! [Tirmizi]

  Allah’ım, denizlerin arasını ayırdığın gibi, beni Cehennem azabından koru! [Tirmizi]

  Allah’ım, bizi dostlarınla dost, düşmanlarınla düşman olanlardan eyle! [Tirmizi]

  Allah’ım, fayda vermeyen ilimden, kabul edilmeyen amel ve duadan sana sığınırım. [Müslim]

  Allah’ım, senden, bilip bilmediğim her hayrı ister, her şerden sana sığınırım. [Taberani]

  Allah’ım, bizi dünya zilletinden ve âhiret azabından muhafaza eyle! [Müslim]

  Allah’ım, günahımı affet ve rızkıma bereket ver! [İ. Ahmed]

  Allah’ım, kötü huy, kötü iş, kötü arzu ve kötü hastalıklardan sana sığınırım. [Ebu Davud]

  Allah’ım, yaptığım ve yapmadığım şeylerin şerrinden sana sığınırım. [Nesai]

  Allah’ım, ölüm anındaki sıkıntılara karşı bana yardım et! [Tirmizi]

  Allah’ım, beni çok şükreden ve çok sabreden kullarından eyle! [Bezzar]

  Allah’ım, beni çok zikreden ve emrine uyandan eyle! [Tirmizi]

  Allah’ım, ilmimi arttır! [Tirmizi]

  Allah’ım, kulak, göz, dil, kalb ve şehvetimin şerrinden sana sığınırım. [Nesai]

  Allah’ım, nankörlükten ve kabir azabından sana sığınırım.[Müslim]

  Allah’ım, bana hidayet, takva, tokgözlülük ve zenginlik nasip eyle! [Müslim]

  Allah’ım, sıhhat, iffet, güzel ahlâk ver ve kaderine rıza göstermemi nasip et! [Taberani]

  Allah’ım, gazabından rızana, cezandan affına, azabından rahmetine sığınıyorum. [Müslim]

  Allah’ım, her zorluğu bana kolaylaştır! Dünya ve âhirette âfiyet ver! [Taberani]

  Allah’ım, kalbimi ve amelimi riyadan, dilimi yalandan, gözümü hıyanetten koru! [Hatib]

  Allah’ım, beni ilimle zengin et, hilmle süsle, takva ile şereflendir! [İ. Neccar]

  Allah’ım, iyiliğimi gizleyen, kötülüğümü yayan hilekâr dosttan sana sığınırım. [İ. Neccar]

  Allah’ım, fakirlikte de, zenginlikte de tutumlu olmayı nasip et! [Buhari]

  Allah’ım, borç altında ezilmekten ve düşmanın galebesinden sana sığınırım.[Nesai]

  Allah’ım, ölüm anında, şeytanın galebesinden sana sığınırım. [Nesai]

  Allah’ım, kötü kadınların fitnesinden sana sığınırım. [Harâiti]

  Allah’ım, zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım.[Nesai]

  Allah’ım, bize öyle bir şifa ver ki, geride hiç bir hastalık kalmasın! [Ebu Davud]

  Allah’ım, Cenneti elde edip Cehennemden kurtulmayı senden istiyoruz. [Hâkim]

  Allah’ım, sana dua edilince kabul ettiğin, bir şey istenince verdiğin, musibet ve sıkıntıların kalkması istenince kaldırdığın ismin hürmetine, senden istiyorum. [İbni Mace]

  Ya Rabbi, ölümü bana kolaylaştır!) [İbni Ebi-d-dünya]Ey kalbleri istediği gibi çeviren Allah’ım, kalblerimizi ibadetine çevir! [Müslim]

  Ey kalbleri dilediği gibi çeviren Allah’ım! Kalbimi kullukta sabit kıl! [İ. Sünni]

+ Yorum Gönder