+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Ne Nedir Kategorisinden Zekatın sözlük anlamı nedir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Zekatın sözlük anlamı nedir?

  Reklam
  Sual: Zekatın sözlük anlamı nedir? Zekatın kelime anlamı hakkında bilgiler paylaşabilir misiniz ? ? 2. Hoca
  erimeye devam...

  Cevap: Zekatın sözlük anlamı nedir?


  Reklam  Cevap: Zekatın sözlük anlamı : Dinen zengin sayılan müslümanların, belirli yerlere sarfedilmek üzere, mallarından
  vermekle yükümlü oldukları belli bir paydır.


 3. Muhammed
  الله اكبر
  Sözlükte artma, çoğalma, temizlik, bereket, iyi hal ve övgü anlamlarına gelen
  zekât, dinî bir terim olarak, belirli bir malın bir kısmının Allâh rızası için muayyen
  kişilere verilmesi demektir.


  Malî ibadetlerden biri olan zekât, İslâm’ın beş temel esasından olup, hicretin
  ikinci yılında Medine’de farz kılınmıştır. Kur’an-ı Kerim’de “Namazı dosdoğru kılın,

  zekâtı verin…”
  (Bakara, 2/43, 110; Hac, 22/78; Nur, 24/56; Mücadele, 58/13; Müzzemmil, 73/20);

  “Onların mallarından, kendilerini temizleyeceğin, arıtıp yücelteceğin bir sadaka al ve onlar
  için dua et; çünkü senin duan onlara huzur verir. Allah işitendir, bilendir.”
  (Tevbe,
  9/103
  ) buyrulmaktadır.


+ Yorum Gönder