+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Ne Nedir Kategorisinden Tasavvuf nedir sözlük anlamı Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Tasavvuf nedir sözlük anlamı

  Reklam
  Sual: Tasavvuf nedir Tasavvuf sözlük anlamı ne demektedir Tasavvuf hakkında bir yazı yazar mısınız ? ? 2. Hanzala
  Devamlı Üye

  Cevap: Tasavvuf nedir sözlük anlamı


  Reklam  Cevap: Tasavvuf, İslam inanışına göre, ruhu kötü huylardan temizleyip (safa), hakiki bilgiye (yakın) ulaşma yoludur. Sufizm olarak da adlandırılır.

  Kavramları netleştirmek için mistisizm ile tasavvuf arasında herhangi bir ilişki olmadığını hatırlatmak gerekir. Mistisizm Hristiyanlığa mahsustur. Mistisizmin hedefi sevgidir. Tasavvufun hedefi ise akıl ile kavranamayan Allah'ın varlığını kavramak yani müşahade ve yakındır. Mistik kişi dünyada edilgendir ve kendisine verilenle yetinir. Tasavvufçu ise bir amaca yönelik olarak bir şeyh önderliğinde sürekli ilerleme amacını taşır. O nedenle mistisizmde şeyhler yoktur.


+ Yorum Gönder