+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Ne Nedir Kategorisinden Sevap nedir sözlük anlamı Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Sevap nedir sözlük anlamı

  Reklam
  Sual: Sevap sözlük anlamı nedir? Sevap kelime manası hakkında eğitici bilgiler paylaşabilir misiniz ? ? 2. S-a-b-i-h-a
  Kıdemli Üye

  Cevap: Sevap nedir sözlük anlamı


  Reklam  Cevap: sevap;
  1 . hayırlı bir davranış karşısında tanrı tarafından verileceğine inanılan ödül:
  bunun günahı değil, olsa olsa sevabı vardır.- h. taner.
  2 . tanrı tarafından ödüllendirileceğine inanılan davranış.


 3. @hmet
  Üye
  sevap sözluk anlamı
  İslamda sevap kavramı

  SEVAP

  (الثواب)

  Dinî açıdan makbul sayılan davranışların âhiretteki mükâfatı anlamında bir terim.

  Sözlükte “dönmek, eski haline dönüş yapmak” anlamındaki sevb (sevebân) kökünden türeyen sevâb (mesûbet) terim olarak iyi amel ve itaatin âhiretteki mükâfatını ifade eder (Râgıb el-İsfahânî, el-Müfredât, “şvb” md.; Lisânü’l-ǾArab, “şvb” md.; Kāmus Tercümesi, I, 157). Sevb kökü bazan istiare yoluyla kötü davranışın karşılığı için de kullanılır (Râgıb el-İsfahânî, el-Müfredât, “şvb” md.). Kur’ân-ı Kerîm’de sevap ve mesûbet kelimeleriyle aynı kökten türeyen fiiller on sekiz âyette “kişinin işlediği iyi yahut kötü fiillerin âhiretteki mükâfat veya cezası”, bir kısmında ise “dünyadaki mükâfat veya cezası” anlamında kullanılmıştır (M. F. Abdülbâkī, el-MuǾcem, “şvb” md.). Bu âyetlerde söz konusu edilen dünyadaki mükâfat fetih-zafer, huzur, servet ve bolluk, ceza ise bunların zıddı; âhiretteki mükâfat cennet ve oradaki ödüller, ceza ise cehennem ve genel mânasıyla azaptır. “Fevz, felâh, necât, ecir, rahmet, rıdvân, hasene” kelimeleri sevabın âhirete yönelik anlamına yakın içerik taşıyan kavramlardır.

+ Yorum Gönder
sevap nedir,  sevap kelimesinin anlamı,  sevap anlamı,  sevap sözlük anlamı,  sevabın anlamı,  sevap kelime anlamı,  sevap sozluk anlami