+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Ne Nedir Kategorisinden Namus nedir sözlük anlamı Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Namus nedir sözlük anlamı

  Reklam
  Sual: Namus nedir Namus sözlük anlamı ne demektir Namus kelimesini kısaca açıklar mısınız ? ? 2. mumsema
  aydınlatmaya devam...

  Cevap: Namus nedir sözlük anlamı


  Reklam  Cevap: Namus sözlük anlamı nedir?  Saklanılan yer, avcı kulübesi, keşiş hücresi, kuvvetli bir ihtimalle de "vızıldamak" mânalarına gelen bir kelime. Kelimenin en çok kullanılan anlamlarından biri de ilâhi kanun veya sadece kanundur. Bu kanun, peygamberlere vahiy vasıtasıyla gelir ve onlar tarafından haber verilir. Yalnız peygamber mertebesindeki kimseler bu manâda vâzıu'n-nevâmis'tirler. Arapça'dan tercüme yoluyla bu kelime aynı zamanda ortaçağda İbranice'ye "kânun, dini kânun (başka milletlerin), ahlâk, edep ve erkân kâideleri" anlamında geçmiştir... Şurası kayda değer ki, kelime, bugünkü Mekke lehçesinde de böyle bir tekâmüle uğramıştır. Aynı zamanda nâmus, insanlar arasında lekesiz ve şerefli karşılığında da kullanılır. Müterâdifi (eşanlamlısı) "âr"dır.


+ Yorum Gönder