+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Ne Nedir Kategorisinden Mücerred nedir sözlük anlamı Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Mücerred nedir sözlük anlamı

  Reklam
  Sual: Mücerred nedir Mücerred sözlük anlamı ne demektir Mücerred hakkında bilgiler verir misiniz? ? 2. Muhammed
  الله اكبر

  Cevap: Mücerred nedir sözlük anlamı


  Reklam  Cevap: Türkçe sözlük Mücerred anlamı


  mücerred; (c.: mücerredât) yalnız, tek.
  hâlis, saf, katışıksız, karışık olmayan. tek başına.
  çıplak, soyulmuş.
  tek başına yaşayan, evlenmemiş, bekâr.
  edb: kur'ân yazısında noktasız harflerle yazılı mensur veya manzume. bu şekil yazıya mahzuf veya mühmel de denir.
  fls: müşahhas olmayan. vücuda gelmiş eşya ve ef'âlin şekil ve suretlerinden ayrı olarak düşünülen her keyfiyet ve mefhuma veya nisbet mefhumuna denir. bunun zıddı müşahhasıdır ki, eşyanın bütün vasıfları ile zihinde husulüdür.


+ Yorum Gönder