+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Ne Nedir Kategorisinden Musiki lügati nedir sözlük anlamı Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Musiki lügati nedir sözlük anlamı

  Reklam
  Sual: Musiki lügati nedir Musiki lügati sözlük anlamı ne demektir Musiki lügati hakkında bilgiler paylaşınız ? ? 2. Muhammed
  الله اكبر

  Cevap: Musiki lügati nedir sözlük anlamı


  Reklam  Cevap: Lügat nedir, lügat ne demek?

  Kelime, söz, sözcük.
  Sözlük
  Örnek: Bu arada bizim diyalekt dediğimiz mahallî sözleri umumi lügate aktarmak da kabildir. B. Felek


 3. Misafir
  Musiki lügati Ahmet Adnan Saygun’un 1925 yılında Fransız La Grande Encyclopedie’den müzikle ilgili makaleleri çevirerek meydana getirdiği eserin adıdır.

 4. Hoca
  erimeye devam...
  musiki lügati sözlük anlamı nedir

  musiki lügati ve senfonik müziğin anlamı nedir


  Senfonik müzik:
  Türkçe – Türkçe sözlük Senfoni anlamı

  senfoni; sonat biçiminde orkestra yapıtı.

  Senfonik müzik ne demektir

  Senfoni, orkestra için bestelenmiş uzun müzik parçasıdır. Senfoni sözcüğü Yunanca’da “bir arada uyumlu sesler çıkarmak” anla-mına gelen symphonia sözcüğünden türetil-miş, dilimize Fransızca symphonie sözcüğün-den geçmiştir. Sinfonia sözcüğü ilk kez İtalya’ da, çalgı için bestelenmiş parçaları tanımla-makta kullanıldı; 17. yüzyıl başlarında kantat, oratoryo ve operalarda orkestra tarafından çalınan giriş parçasının adı oldu. Jacopo Peri, Claudio Monteverdi ve Fransız asıllı İtalyan besteci Jean-Baptiste Lully operalarında ku-sursuz güzellikteki uvertür ve ara müziği par-çalarıyla klasik senfoninin temellerini hazırla-dılar. Çok sevilen bu müzik parçaları sonra-dan bağımsız konser parçaları olarak çalınma-ya başlandı. 18. yüzyılın başlarında Antonio Vivaldi konçertolanyla senfoninin ilk örnek-lerini verdi. 18. yüzyılda Almanya’da Mannheim’de Johann Stamitz ve onun çevresinde toplanan besteciler üç bölümlü senfoniye üç zamanlı bir dans müziği olan menuet’i ekledi-ler. Ayrıca crescendo ve decrescendo (ses şid-detinin giderek yükselmesi ve alçalması) gibi öğelerden yararlanarak senfoniyi klasik anla-yışa en yakın biçimine kavuşturdular. Senfo-ni aynı yüzyılın sonlarına doğru, Viyana Klasikleri olarak anılan Franz Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart ve Ludwig van Beethoven’in besteleriyle klasik biçimine ulaştı.

+ Yorum Gönder