+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Ne Nedir Kategorisinden İslam kelimesinin sözlük anlamı nedir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  İslam kelimesinin sözlük anlamı nedir?

  Reklam
  Sual: İslam kelimesinin sözlük anlamı nedir? İslam sözcüğünün manasını kısaca açıklar mısınız ? ? 2. mumsema
  aydınlatmaya devam...

  Cevap: Islam kelimesinin sözlük anlamı nedir?


  Reklam  Cevap: Islam kelimesinin sözlük anlamı nedir?  Teslim olmak, müslüman olmak,
  İslâm dinine girmek, sulh yapmak, para peşin mal veresiye selem akdi yapmak. Yedinci Milâdî yüzyılın başlarında, Mekke'de Hz. Muhammed'in kendisine davet ettiği semâvî tevhîd dininin adı. "Sil" kökünden "esleme"nin mastarı. Sonuna şeddeli "yâ" ve yuvarlak "te" harfleri getirilerek elde edilen "İslâmiyyet" şeklindeki yapma mastarı (mastar-ı ca'lî), tek başına kullanılınca son tevhîd dini olan "İslâm Dini"ni ifade eder.
  İslâm; sulh, selâmet ve huzur bulma, Allah ve Resulu'nun bildirdiklerine tabi ve teslim olma anlamı sebebiyle bu adı almıştır. İslâm'ı kabul eden, kendi iradesini Allah ve Resulu'nun iradesine tabi kıları kimseye "müslim" veya Arapça-Farsça karışımı bir ifade ile "müslüman" denir.

  Arap dilinde bir kökteki semâî masdarlar kökün taşıdığı temel özellikleri veren S-L-M kökünün semâî masdarları "selm, silm, selâm, selâmet, silâm"dır.
  Bunlardan inkişaf etmiş bulunan fiillerle birlikte bu masdarlar sistemli bir bütünlük arz ederler.

+ Yorum Gönder