+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Ne Nedir Kategorisinden İman nedir sözlük anlamı Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  İman nedir sözlük anlamı

  Reklam
  Sual: İman nedir İman sözlük anlamı ne demektir İman dini teriminin manasını yazar mısınız ? ? 2. mumsema
  aydınlatmaya devam...

  Cevap: Iman nedir sözlük anlamı


  Reklam  Cevap: iman sözlük anlamı nedir?

  Sözlükte "birini söylediği sözde tasdik etmek, söylediğini kabul etmek, gönül huzuru ile benimsemek, karşısındakine güven vermek, şüpheye yer vermeden kalpten tasdik etmek; eman vermek, emin kılmak" anlamlarına gelen imân, ıstılahta, Hz.Peygamber'in Allah'tan getirdiği ve zarûrât-ı diniyye olarak bilinen hükümleri, haber verdiği şeyleri tereddütsüz kabul ile bunların gerçek ve doğru olduğuna inanmak demektir.

  İslâm bilginleri arasında îmânın tanımı ve mahiyeti konusunda bazı farklılıklar bulunmaktadır. İmânı sadece kalp ile bilmek veya dil ile ikrardan ibaret şeklinde tanımlayanlar olmuştur. Ancak Ehl-i Sünnet âlimlerinden Eş'arî ve Maturîdîler iîmânın, kalp ile tastik olduğunu, Ebû Hanîfe ise kalp ile tasdik ve dil ile ikrar olduğunu söylemiştir. Buna karşılık bazı âlimler de, kalp ile tasdik, dil ile ikrar ve organlarla amel etmek olarak kabul etmişlerdir.


+ Yorum Gönder