+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Ne Nedir Kategorisinden Hurafe nedir sözlük anlamı Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Hurafe nedir sözlük anlamı

  Reklam

 2. Katade
  Devamlı Üye

  Cevap: Hurafe nedir sözlük anlamı


  Reklam  Cevap: Hurafe sözlükteki anlamları
  Türkçe - Türkçe sözlük hurafe anlamı

  Uydurulmuş hikâye ve rivayet. Bu hikâye ve rivayetleri aktarına ve benimseme tutumu. Bunlar genellikle dinin bir parçası veya gereği olarak aktarıla geldiği gibi, benimseyenlerce de dindenmiş gibi benimsenmiş olan, gerçekteyse dinle ilgisi bulunmayan, sonradan katılmış hikâye ve rivayetlerdir .
  Hurafenin bu durumuna açıklık getirebilmek için, dine sonradan katılan diğer unsurları anlatan kelimelere, kavramlara da kısaca değinmek gerekecektir. Bunları şöylece sıralayabiliriz:dine sonradan girmiş yanlış inanç.boş inanç, batıl inanç. gibi şeyler 3. Misafir
  Hurafeler: İsrailiyyat ve esâtîrden olmadığı halde bütünüyle sonradan uydurulan ve genellikle İslâm'ın gerçeğiyle bağdaşmaz batıl inançları veya çarpık davranış biçimlerini telkin eden hikâyelerdir.

+ Yorum Gönder
hurafe sözlük anlamı,  hurafe anlamı,  hurafenin anlamı,  hurafenin sözlük anlamı,  hurafe nedir,  hurafenin anlamı nedir,  hurafe s