+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Ne Nedir Kategorisinden Davul nedir sözlük anlamı Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Davul nedir sözlük anlamı

  Reklam

 2. Muhammed
  الله اكبر

  Cevap: Davul nedir sözlük anlamı


  Reklam  Cevap: davul sözlük anlamı nedir?

  davul; olduğu halde, sözü geçen bir başkasıdır.
  büyükve enlice bir kasnağın iki yanına deri geçirilerek yapılan, tokmak vedeğnekle çalınan çalgı.

 3. Üstad
  Devamlı Üye
  Davul nedir?
  Davulun tarihi hakkında bilgi


  Davul, insanlık tarihinde bilinen en eski vurmalı çalgı olmakla birlikte, silindir şeklindeki bir gövdeye deri gerilerek yapılan ve elle veya sopayla çalınan bir müzik aletidir.
  En basit çalgılardan biri olan davul, iki parçadan oluşur. Bu parçalar, silindir şeklinde şekillendirilmiş, ahşap veya topraktan yapılan kasnak ve bu kasnağın iki yüzeyine de gerilerek yerleştirilen deridir. Biçimi ve yapıldığı madde değişse de dünyanın her ülkesinde ve her toplum tarafından çalınan bir müzik aletidir. Hemen her ülkenin kültüründe ve o halkın düzenlediği etkinliklerde önemli yer edinmiştir.
  Tarihte, Eski Mısırlıların, Uzakdoğuluların ve Asurluların davulu kullandıkları bilinmektedir. Amerika yerlileri dinsel törenlerde dans etmek için davul çalarken, Afrika yerlileri ise bu aleti hem dans etmek için hem de şifrelendirilmiş tempolarda vuruşlar yaparak kabileler arası iletişimde kullanırlardı.
  Davulun müzik aleti olarak kullanılmasının yanı sıra, haberleşme ve kabileler arası uyarı gönderme gibi amaçlarla kullanıldığı görülmüştür. Savaşta dağılan askerleri bir araya toplamak, kale kuşatırken düşmanların yerini bulmak, fetih veya yangın haberi vermek gibi amaçlarla da kullanılan davulun, günümüz müziğinde orkestranın temellerinden birini oluşturduğunu söylemek mümkündür.

+ Yorum Gönder
davul anlamı